Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Géza Marton Doctoral School of Legal Studies

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ágnes BujdosLászló Fodor2017-11-03 11:00:00The Analysis of the Rules on Transboundary Water Pollution2017-11-08
Ágnes KovácsMátyás Bencze2013-09-02 11:00:00Alapjogok ütközése a bírósági gyakorlatban – az alkotmánybíróságok szerepe az alapjogi konfliktusok feloldásában2013-09-25
András HelmecziVeronika Szikora2010-11-16 11:30:00A betéti részvénytársaság kialakulása és társasági jogállása Németországban a 19-20. században2011-02-04
Andrea Noémi TóthBalázs Elek2015-12-10 11:00:00A távoltartás jogintézménye2016-01-27
Angéla Juhász-TóthErnő Várnay2015-04-10 11:00:00The Europeanization of the Hungarian National Assembly2015-05-13
Anikó PallagiBéla Blaskó2014-12-05 10:30:00Büntetőpolitika az új évszázad első éveiben2015-02-02
Anita KrizsaiTamás Horváth M.2015-04-29 10:00:00A szociális szolgáltatások szervezésének szabályozása a közszektor szereplőinek feladatai szemszögéből2015-05-13
Anna NyilasTamás Gyekiczky2011-04-28 13:00:00A polgári per egyszerűsítésének és gyorsításának eszközei az európai jogrendszerekben, különös tekintettel a kis értékű követelésekre vonatkozó eljárásokra2011-05-06
Annamária Csilla GyüreLászló Fodor2018-06-22 11:00:00Az éghajlat védelmének jogi keretei2018-09-26
Attila BartaIstván Balázs2013-01-24 14:00:00A területi államigazgatási szervek jogállása és azok változásai Magyarországon2013-02-14
Bernadett SzilágyiTamás Horváth M.2014-04-11 10:00:00Az egyházak finanszírozásának kérdései2014-05-14
Dávidné Lukács Nikolett TalabosBéla Szabó2017-03-02 11:00:00A clausula rebus sic stantibus elvének továbbélése különös tekintettel a XX. századi magyar jogfejlődésre2017-05-03
Dodik Setiawan Nur HeriyantoTamás Fézer2017-04-19 11:00:00Scope and Effect of the Immunity Principles in International Private and Business Law2017-05-03
Éva BaloghGábor Attila Tóth2018-10-26 11:30:00A közszereplők bírálatának szabadsága – Kölcsönhatás az Emberi Jogok Európai Bírósága és az alkotmánybíróságok között2018-11-07
Éva TörökGyörgy Csécsy2013-04-08 13:00:00A szerződés létrehozásának alapkérdései2013-05-08
Ferenc SiposSándor Madai2017-04-07 11:00:00Munkával kapcsolatos szankciók a magyar büntetőjogban2017-05-03
Flóra FazekasErnő Várnay2009-11-30 11:00:00A magyar Alkotmánybíróság viszonya a közösségi jog elsőbbségéhez egyes tagállami alkotmánybírósági felfogások tükrében2009-12-21
Gábor MészárosGábor Attila Tóth2017-05-08 16:00:00Különleges helyzetek és beavatkozási lehetőségek az alkotmányos demokráciákban2017-06-28
Gui HuangSándor Madai2018-04-21 10:00:00On Life Imprisonment as the Alternative Punishment to the Death Penalty Specially Regarding to China2018-05-16
György LupkovicsBéla SzabóÉva Standeisky2009-12-16 13:00:00Az 1956-os forradalom utáni megtorlás - a Szilágyi László és társai-per jogtörténeti elemzése2009-12-21
György NádasTamás Prugberger2007-11-14 15:30:00A felsőoktatásban dolgozó oktatók, kutatók munkajogviszonyánakalpkérdései2008-04-16
Gyula BíróSándor Kardos2012-04-20 10:00:00A közlekedési bűncselekmények szabályozása és nyomozása hazánkban, különös tekintettel a megelőzésre2012-05-04
Imre Péter AndorkóGyörgy Csécsy2013-04-11 13:00:00A kisajátítás alkotmányjogi és polgári jogi aspektusai2013-05-08
János SzékelyLászló Pribula2017-04-06 13:00:00Perintézmények metamorfózisa – A magyarországi és romániai polgári perjog intézményeinek fejlődési sajátosságai a XX. század negyedik évtizedétől napjainkig2017-05-03
Jenő SzmodisJózsef Szabadfalvi2009-12-16 11:00:00A jog ontológiai megközelítésének egyes kérdéseiről2009-12-21
Judit VargaTamás Horváth M.2016-10-21 14:00:00A partnerség (PPP) szerepének változása a közpénzügyek jogában2016-11-09
Judit ZákányGyörgy Csécsy2014-06-20 11:00:00Felelősségi viszonyok és konfliktuskezelési lehetőségek az egészségügyi szolgáltatások területén nemzetközi összehasonlítás tükrében2014-09-22
Krisztina FicsorMátyás BenczeMiklós Szabó2014-12-17 11:00:00A formalista bírói érvelés jogelméleti és politikai filozófiai háttere2015-02-02
László FázsiSándor Kardos2011-09-30 10:30:00A pótmagánvád a magyar büntető eljárásjogban és a gyakorlatban2011-10-28
László PappJudit Balogh2015-01-16 11:00:00A magyar szabadalmi jog fejlődése a Szabadalmi Bíróság ítélkezési gyakorlatának függvényében2015-04-13
Livia Mária HorgosBéla Blaskó2018-09-20 11:00:00A ius puniendi jogállami tartalmának kiteljesedése2018-11-07
Mariann Minkó-MiskovicsSándor Madai2019-01-25 10:30:00A „fegyveresen” és „felfegyverkezve” minősítő körülmények megjelenése a magyar, a német és az osztrák büntetőjogban
Márton Leó ZaccariaGyörgy Nádas2014-12-10 10:00:00Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban2015-02-02
Máté SivadóBéla BlaskóGéza Finszter2015-12-04 10:00:00Jelenkori drogpolitika Magyarországon és Európában, tengerentúli kitekintéssel2016-01-27
Nikolett ZoványiVeronika Szikora2014-03-28 10:00:00A felelősség kérdései az utazási szerződések és az utasjogok körében2014-05-14
Orsolya BányaiLászló Fodor2013-06-24 11:00:00Az energiafelhasználás csökkentésére és a megújuló energiaforrásokra irányuló szabályozás az ökológiai fenntarthatóság nézőpontjából2013-09-25
Pál BelényesiLászló Fodor2013-11-05 10:30:00A vízszolgáltatások hatékonyságának javítása a Vízkeretirányelv egyes rendelkezései és a szennyező fizet elvének tükrében2014-02-12
Péter BordásTamás Horváth M.2017-06-16 10:00:00Forrásszabályozás és feladatfinanszírozás az önkormányzati rendszerben2017-06-28
Péter Máté SipkaGyörgy Nádas2014-04-16 12:00:00A megváltozott munkáltatói felelősség kollíziója a munkavédelem és a társadalombiztosítás szabályaival Magyarországon2014-05-14
Sándor FülöpLászló Fodor2011-12-14 14:00:00Környezetvédelmi eljárásjog2012-02-10
Sarolta MádiTamás Prugberger2016-04-20 11:00:00A munkaegészségügy és munkavédelem jogintézményei működésének elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a munkáltató felelősségére2016-05-11
Tamás HágerBalázs Elek2018-06-22 13:00:00A tényállás megalapozottsága a büntetőperben2018-09-26
Viktor MilanovSándor Szemesi2017-04-20 13:30:00Macedónia konfliktusainak nemzetközi jogi és politikai vetületei2017-05-03
Viktória LinderLajos LőrinczGyörgy Gajduschek2010-10-22 13:00:00Személyzeti politika - humánstratégia a közigazgatásban2010-10-29
Zoltán GyiránTamás Horváth M.2016-06-10 11:15:00Adósságkezelés, adósságrendezés az önkormányzati pénzügyekben2016-09-21
Zoltán Megyeri-PálffiJudit Balogh2012-10-24 14:00:00Név és jog - a névviselés jogi szabályozásának fejlődéstörténete Magyarországon2012-10-26
Zsolt HajnalTamás FézerJudit Lévayné Fazekas2013-05-31 14:00:00A fogyasztói jogok egységes európai szabályozásának lehetséges irányai2013-09-25
Zsuzsa Gyöngyvér KovácsBéla Blaskó2014-03-21 10:30:00A kényszergyógykezelés büntetőjogi megítélése2014-05-14


2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )