Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Philosophy

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ertüngealp AlpaslanFerenc András2022-09-15 11:00:00A ZENE METAFIZIKÁJA; Filozófia Szonáta Analitikus Restrukturálásban; Az elmefilozófia alternatív megközelítése a zene új felfogásán keresztül2022-11-29
Blanka MolnárGábor Szécsi2022-05-26 12:00:00A fenntarthatóság mint nevelésfilozófiai probléma2022-07-12
László HalászJános Boros2022-05-04 15:00:00Az okság szintézise; Egy szükségtelen fogalom, avagy az univerzum cementje a modellfüggő realizmus metafizikájában2022-07-12
Norbert SzanyiGusztáv Kovács2022-06-23 10:00:00Remény – Halál – Örök Élet2022-07-12
Tamás Gergely KucseraDóra Dergez-Rippl2021-05-31 13:00:00Művészet-Intézmény-Filozófia2021-07-09
Balázs KékesiGábor Szécsi2020-04-17 10:00:00A mentalizmus új útjain A megújuló kognitív tudomány és a mentalista nyelvfilozófia közelítési lehetőségei a jelentésalkotás problematikájának tükrében2020-07-10
Szilvia BuskuDóra Dergez-Rippl2019-05-16 11:30:00A szorongás mint önsorsjavító lehetőség2019-06-25
Katinka Eszter Erdősi-BodaJános Boros2019-05-17 11:00:00A wagneri műalkotás, a zenedráma és hermeneutikai, zeneetikai alapjai –A bolygó Hollandi2019-06-25
Beáta LakiTibor Szolcsányi2019-04-12 14:00:00Az emberi (képesség) fokozás és a transzhumanizmus etikai vonatkozásai2019-05-14
Kornél MákGábor Szécsi2018-09-19 16:00:00Narratíva és történelmi megismerés-A narrativista történetlfelfogás filozófiai alapjai2018-12-04
Zsófia BécsiRózsa Bertók2018-10-09 14:00:00John Dewey nevelésfilozófiája2018-12-04
Kristína SOÓKYOVÁJános Weiss2018-04-12 11:00:00Kierkegaard esztétikai-filozófiai programja a kortárs szubjektumkutatás fényében2018-06-05
Péter HorváthRóbert Somos2017-10-16 16:00:00Egyetértés és egyet nem értés2017-11-21
Ádám Tamás TubolyLászló Kocsis2015-12-14 13:00:00Advocatus diaboli – Quine és a modális logika2016-02-02
Péter ZókaRóbert Somos2014-11-13 15:00:00A „NEMZETI FILOZÓFIAI” TRADÍCIÓ ALEXANDER BERNÁT ÉLETMŰVÉBEN – A modern nacionalizmuselméletek és az újkori nyugat-európai bölcselet tükrében2014-12-02
Dóra RipplJolán Orbán2014-11-13 18:00:00Babits Mihály a filozófus költő – Értelmezési kísérlet a filozófia és az irodalomelmélet felől2014-12-02
Szilárd FarkasJános Weiss2014-11-13 11:00:00Søren Kierkegaard magyar recepciója az 1930-as évek végéig2014-12-02
Nóra HorváthJános BorosZoltán Bretter2014-05-08 10:00:00„A szépség szeretői” – George Santayana és kortársai A platóni égi Erósz által befolyásolt létezésesztétikák példázatai a 19-20. század fordulójának új-angliai eszmetörténetéből2014-09-16
Péter MakaiDeodáth Zuh2014-05-08 13:00:00Transzformativ intencionalitás és perszonalista ethosz. Felelősségetikai alapvetés2014-09-16
Kál Bulcsú HoppálJános Boros2013-06-12 13:00:00Openness The Phenomenon of World-openness and God-openness2013-10-08
Éva Kiss-KoczkaTamás Demeter2013-04-05 12:30:00Az erény mestersége. Hume morálfilozófiájának két olvasata2013-06-04
Ákos SivadóTamás Demeter2012-03-02 09:00:00Tanulmányok a megértő társadalomtudomány védelmében2012-03-27
Tamás BarcsiJános Weiss2011-06-08 10:30:00Az emberi méltóság filozófiája2011-10-04
Attila HrubiJános Weiss2011-05-06 11:00:00A reflexió alapja Az alaptétel-filozófia konstellációiban2011-05-31
Viktor Bedő2010-10-27 10:00:00Interaktive Stadtkarten als Instrumente der Erkenntnis2011-04-05
Ferenc AndrásJános BorosZsolt Bagi2010-10-15 10:00:00A kommunikációs tér filozófiája2010-11-30
Tibor SzolcsányiRózsa Bertók2009-05-21 11:00:00A feljogosító következtetések logikája2009-06-23
István HéderGyörgy Andrássy2009-05-21 09:00:00Contributions to the Philosophy of Linguistic Minorities in Hungary and Canada from the middle of the 19th to the end of the 20th century2009-06-23
Gergely PrazsákZsolt KrokovayJános Wildmann2009-04-24 16:00:00Az emberiség útja a hordától a virtuális törzsig. Filozófiai antropológiai kísérlet2009-06-23
György PápayJolán Orbán2009-04-24 17:00:00Demokrácia filozófiai megalapozás nélkül: Richard Rorty és a politikai filozófia2009-06-23
László KocsisZsuzsanna KondorGábor Szécsi2009-04-28 13:00:00Az igazságalkotás metafizikája2009-06-23
Krisztián PeteJános BorosPhilipp H. Fluri2009-04-28 15:00:00Szándékok és konvenciók a nyelvi jelentésben2009-06-23
Gergő PrazsákZsolt Krokovay2009-04-24 18:30:00Az ember útja a hordától a virtuális törzsig. Filozófiai antropológiai kísérlet2009-06-23

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )