Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School in Economics

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Zsófia Boglárka VasImre LengyelZoltán Bajmócy2014-04-09 16:00:00Tudásintenzív szektorális innovációs rendszerek a Dél-Alföld régióban2014-06-05
László KállayImre Lengyel2005-10-04 10:00:00Tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly2005-12-06
Gábor Dávid KissKatalin BotosÁrpád Kovács2012-06-04 11:00:00Tőkepiaci fertőzés és divergencia meghatározása extrém események segítségével – kelet-közép európai részvény, kötvény és devizapiaci hálózatok példáján2012-06-07
Zalán KocsisGábor Dávid Kiss2020-10-20 13:00:00Time-Variation in the Pricing of Country Fundamentals in Sovereign Credit Spreads2020-12-18
Ádám CzellengGábor Dávid Kiss2019-12-13 11:00:00The Macroeconomic Role of Market Liquidity – Microstructure Analysis from a Regulatory Point of View2020-06-02
Erika HlédikZoltán Veres2013-04-11 14:00:00Termékjellemzők és preferenciák Fogyasztók termékjellemzőkkel kapcsolatos preferenciáinak és a preferenciák stabilitásának vizsgálata2013-06-13
Marcell Zoltán VéghAnita Pelle2020-09-25 13:00:00Tanulságok az Európai Unió válságkezelésének vizsgálatából.2021-04-16
Anita DerecskeiBalázs Hámori2015-04-03 10:00:00Szervezeti kreativitás A szervezeti kreativitás és az azt befolyásoló tényezők a magyar vállalatok körében2015-05-26
Szabolcs PrónayErzsébet Hetesi2011-05-27 10:00:00Ragaszkodás és én-alakítás a fiatalok fogyasztásában – A fogyasztói lojalitás és az énkép közötti kapcsolat vizsgálata2011-06-09
György KovácsBeáta Farkas2010-05-28 10:00:00Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok2010-06-03
Péter HalmosiAndrás Vigvári2007-12-04 10:00:00Önkormányzatok vagyoni és pénzügyi kockázatai Magyarországon2007-12-13
Bettina MartusPéter KovácsBeáta Farkas2017-11-10 11:00:00Munkahelyteremtés vagy növekedés? A munkahelyteremtés nélküli növekedés vizsgálata az OECD országokban2017-12-07
Gábor KozmaÉva Sándorné Kriszt2015-12-16 11:00:00Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben, különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására2016-06-02
John Kibara ManyekiBalázs KotoszIzabella Szakálné Kanó2020-05-27 13:30:00Microeconometric models of the livestock sector: A farm-level analysis of Southern rangelands of Kenya2020-06-29
Attila ÁcsKatalin BotosGyula Pap2014-01-15 14:00:00Likviditás és reálgazdaság kapcsolata az Egyesült Államok példáján2014-04-10
Sándor JuhászBalázs Lengyel2020-10-02 13:00:00Külföldi tulajdonú vállalatok, agglomerációs előnyök és tudásáramlás2021-04-16
József KárpátiKatalin BotosÁrpád Kovács2013-09-09 11:00:00Közigazgatási kontrolling: új típusú tervezési és értékelési megoldások a közigazgatási szervek és az állam működésében2013-10-17
Hajnalka VánMária Csutora2012-12-03 11:00:00Környezeti hasznok és kimutatásuk a környezeti vezetői számvitelben2012-12-13
Boglárka Méreiné BerkiZoltán BajmócyGyörgy Málovics2021-06-30 11:00:00Korlát és menedék - Egy városi deszegregációs folyamat elemzése a társadalmi tőke vizsgálatán keresztül2021-10-15
Beáta Kincsesné VajdaÉva Málovics2013-12-10 11:00:00Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben2013-12-12
Zoltán ElekesZoltán BajmócyBalázs Lengyel2018-10-26 11:00:00Kölcsönvett képességek – A külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepe a hazai térségek foglalkoztatottságának alakulásában és exportjának diverzifikációjában.2018-12-13
Szabolcs ImrehImre Lengyel2006-05-03 10:00:00Kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése, mint a vállalkozásfejlesztési beavatkozások egy speciális formája2006-06-08
Tamás GáborKatalin Botos2012-12-06 11:00:00Kína monetáris politikája a globális pénzügyi egyensúlytalanságok fényében2012-12-13
Judit TessényiBalázs Hámori2014-02-13 11:00:00Játékszenvedély gazdaság-pszichológiai megközelítésben2014-04-10
Zsuzsanna Ilona KovácsÁrpád Kovács2016-11-18 10:00:00Immateriális erőforrások a pénzügyi kimutatásokban2016-12-08
Judit GébertBeáta FarkasGyörgy Málovics2015-10-01 11:00:00Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján2015-12-10
Izabella Szakálné KanóImre LengyelAndrás Krámli2012-11-28 11:00:00Gazdasági tevékenységek térbeli eloszlásának vizsgálata a magyar kistérségek példáján2012-12-13
Tünde Tóthné TéglásBalázs Hámori2021-04-08 11:00:00Frissdiplomásokkal szembeni munkaerőpiaci kompetenciaelvárások menedzsment szemléletű vizsgálata2021-06-03
Sisay Demissew BeyeneBalázs KotoszIzabella Szakálné Kanó2021-11-15 14:00:00External debt in heavily indebted poor countries:determinants, sustainability, channels, and impacts2021-12-17
Frank OkwanPéter Kovács2021-11-03 10:00:00Examination of maternal mortality in Subsaharan Africa: Relationships and effects model assessment2021-12-17
Mónika Imreh-TóthLászló DinyaImre Lengyel2014-05-22 11:00:00Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében2014-06-05
Zoltán Majó2007-12-07 10:00:00e-HRM: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága2007-12-13
Ibrahim NiftiyevMiklós Szanyi2023-01-23 13:00:00Dutch disease-led de-industrialization in the Azerbaijan’s economy: analysis of the chemicals industry
Réka SzobonyaPéter Kovács2021-08-26 13:00:00Digitális pénzügyi szolgáltatások használata a lakosság körében – és ami mögötte van2021-10-15
Senanu Kwasi KlutseGábor Dávid KissJudit Sági2022-05-05 10:00:00Developing and testing new measures of exchange market pressure in Sub-Saharan Africa2022-05-26
Isaac Kwesi AmpahGábor Dávid Kiss2020-05-26 10:00:00Capital flight and external borrowing in Sub-Saharan Africa: An investigation into relationships and implications2020-06-29
Andreasz KosztopuloszKatalin Botos2006-05-03 10:00:00Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében2006-06-08
Róbert CsomaÉva Voszka2018-12-06 11:00:00Az uniós fejlesztési támogatások abszorpciójának néhány jellegzetessége2019-04-04
Benedek NagyBalázs HámoriImre Lengyel2013-05-15 10:00:00Az optimális szabadalmak elméletének magatartásgazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése2013-06-13
László LippaiBalázs Hámori2010-05-18 14:00:00Az önkontroll szerepe és jelentősége az intertemporális fogyasztói döntésekben2010-06-03
László TóthBalázs Hámori2010-05-18 10:00:00Az irigység gazdaságpszichológiai elemzése Irigység a posztszocialista társadalomban2010-06-03
Zsolt FenyőváriÉva Voszka2014-04-16 13:00:00Az intézmények, a tulajdonjogok és a Pick2014-06-05
Júlia Veronika Urbánné MezőBeáta Udvari2017-09-20 11:00:00Az ifjúsági munkanélküliség kihívásai az Európai Unióban2017-10-12
Beáta UdvariBeáta Farkas2012-06-18 11:00:00Az Európai Unió nemzetközi fejlesztési politikájának értékelése: a kereskedelempolitikai eszközök adta lehetőségek2012-12-13
Anita PelleBeáta Farkas2010-10-01 10:00:00Az Európai Közösség kartellszabályozásának német gyökerei2010-10-21
Sarolta SomosiBeáta FarkasÉva Voszka2012-10-17 10:30:00Az európai gázpiaci liberalizáció kihívásai és eredményei2012-12-13
Gábor BodnárPéter Kovács2016-11-25 09:00:00Az endogén fejlődés tényezőinek vizsgálata rurális térségekben PLS-útelemzés segítségével2016-12-08
Marianna SávaiÁrpád KovácsGábor Dávid Kiss2019-11-25 13:00:00A visegrádi országok fiskális fenntarthatósága Az államadósságuk alakulása2019-12-12
Anikó AlmásiErzsébet Hetesi2021-05-17 14:00:00A vállalati identitás és az észlelt siker kapcsolata a KKV szektorban2021-06-03
László Kállay2005-01-01 00:00:00A tranzakciók méretgazdaságosságának természete, és hatása az erőforrásallokációra2005-12-23
Zoltán BajmócyImre Lengyel2007-06-28 10:00:00A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben2007-10-18
Ábel CzékusÉva Voszka2020-03-13 10:00:00A tagállami társasági adók és az állami támogatások közötti összefüggések2020-06-02
Bence István VargaGyörgy Kovács2019-11-29 11:30:00A pénzügyi felügyelés kialakulása Magyarországon – Lehetetlenségi trilemmák előfordulása a hazai felügyelettörténetben –2019-12-12
Péter Kovács2008-04-29 10:00:00A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben. A PETRES-féle Red-mutató vizsgálata2008-06-12
Judit JuhászZoltán BajmócyGyörgy Málovics2020-11-26 13:00:00A méltó emberi élet esélye univerzális és egyéni lehetőségek biztosítása a szegénység megszüntetéséért2020-12-18
István Deák2007-06-07 10:00:00A megbízható és valós összkép érvényesülési környezete a hazai és nemzetközi számviteli szabályozásban2007-06-14
Klára KazárPéter Kovács2016-05-13 10:00:00A márkaközösségek pszichológiai érzetének vizsgálata zenei fesztiválok esetén PLS útelemzés segítségével.2016-06-02
Edit Lippai-MakraMiklós LukovicsIstván Deák2022-04-25 09:30:00A magyar közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók nem pénzügyi beszámolási gyakorlatának vizsgálata.2022-05-26
Péter Csillik2003-05-23 10:00:00A magyar infrastruktúra (kvázi közjavak) intézménytörténete 1968 - 1998 között.2003-06-12
Miklós LukovicsImre Lengyel2007-05-30 10:00:00A lokális térségek versenyképességének elemzése2007-06-14
Katalin SzékelyhidiPéter Kovács2020-12-02 15:00:00A külkereskedelem gravitációs modelljének alkalmazása Magyarország élelmiszer-gazdasági termékforgalmának vizsgálatában2020-12-18
Anita KériErzsébet Hetesi2020-10-16 13:00:00A külföldi hallgatók elégedettségét és lojalitását befolyásoló tényezők feltárása a Szegedi Tudományegyetemen2020-12-18
Ferenc Mozsár2004-02-27 10:00:00A közjavak magánkereslete2004-06-17
Réka PatikImre Lengyel2007-05-30 10:00:00A klaszteresedés lehetőségei és vizsgálata a kevésbé fejlett régiókban: példák a Dél-Alföldről2007-06-14
Eszter MegyeriKároly BarakonyiErzsébet Hetesi2012-11-16 11:00:00A kapcsolati minőség méltányossági dimenziója vállalatközi kontaktusokban2012-12-13
László SzabóKatalin Botos2012-04-19 11:00:00A jóléti állam és a globalizáció2012-06-07
Gáborné OrszágPéter Kovács2017-03-23 10:00:00A hazai középiskolások pénzügyi kultúrájának vizsgálata2017-04-06
Nikolett Mihály2009-04-17 14:00:00A hallgatói elégedettség kritériumai a tömegoktatás feltételei között2009-12-17
Ágnes NagyÉva Málovics2014-03-06 12:00:00A családi napközi munkahelyteremtő szerepe, és hatása a női foglalkoztatásra2014-04-10

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )