Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Pécsi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bakó PéterThe role of small molecules regarding embryonic development and organ regeneration in the head-neck region2024-05-16ÁOK
Bakó PéterKismolekulák szerepe a fej-nyak régió szerveinek fejlődédében és regenerációjában2024-05-16ÁOK
Balogi ZsoltMicroenvironment and tumor cell invasion2024-05-16ÁOK
Balogi ZsoltÚj tumor célpontok jellemzése2024-05-16ÁOK
Balogi ZsoltTumorellenes bioaktív lipidek2024-05-16ÁOK
Balogi ZsoltTumor regulating stress proteins2024-05-16ÁOK
Balogi ZsoltTumor specific molecular patterns2024-05-16ÁOK
Balogi Zsolt
Kónya Zoltán
Antitumor lipid-silver nanoparticles2024-05-16ÁOK
Balogi ZsoltCharacterization of novel tumor targets2024-05-16ÁOK
Balogi ZsoltMikrokörnyezet és tumorsejt invázió2024-05-16ÁOK
Balogi ZsoltAntitumor bioactive lipids2024-05-16ÁOK
Balogi ZsoltStresszfehérjék tumorszabályozó szerepe2024-05-16ÁOK
Balogi Zsolt
Kónya Zoltán
Tumorellenes lipid-ezüst nanopartikulumok2024-05-16ÁOK
Balogi ZsoltTumorspecifikus molekuláris mintázatok2024-05-16ÁOK
Bene JuditGenetikailag determinált betegségek pathogenezisének vizsgálata genomikai, transzkriptomikai és metabolomikai módszerekkel2024-05-16ÁOK
Bene JuditGenomic, transcriptomic and metabolomic investigations of the pathogenesis of genetically determined disorders2024-05-16ÁOK
Berente ZoltanMagnetic resonance imaging (MRI) and spectroscopic (MRS) study of various disease models in vitro, in situ and on small animals in vivo2024-05-16ÁOK
Berente ZoltanNuclear magnetic resonance (NMR) based metabolomic study of various diseases2024-05-16ÁOK
Berente ZoltanMágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR) és képalkotás (MRI) alkalmazása betegségmodellek in vivo, in situ és in vitro vizsgálatára2024-05-16ÁOK
Berente ZoltanBetegségek mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópián alapuló metabolomikai vizsgálata2024-05-16ÁOK
Bock-Marquette IldikóThe role of small molecules regarding embryonic development and organ regeneration in the head-neck region2024-05-16ÁOK
Bock-Marquette IldikóÚj perspektívák a teljesítményfokozás, sportterápia valamint a szöveti és szervi regenerativ folyamatok molekuláris mechanizmusainak feltérképezésére2024-05-16ÁOK
Bock-Marquette IldikóMolecular biological investigation of RNA virus initiated pathological alterations2024-05-16ÁOK
Bock-Marquette IldikóNew perspectives in discovering novel molecular mechanisms of cellular and organ regeneration, sport therapy and performance enhancement2024-05-16ÁOK
Bock-Marquette IldikóKismolekulák szerepe a fej-nyak régió szerveinek fejlődésében és regenerációjában2024-05-16ÁOK
Bock-Marquette IldikóRNS vírusok okozta pathológiás elváltozások vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel2024-05-16ÁOK
Bock-Marquette IldikóSzív- és érrendszeri betegségek kialakulásának fejlődéstani vizsgálata és therápiás megelőzése2024-05-16ÁOK
Bock-Marquette IldikóIntegrated approach identifying small molecules that promote tissue repair and regeneration2024-05-16ÁOK
Bognár ZitaInvestigation of antitumor agents in cell culture and animal models2024-05-16ÁOK
Bognár ZitaInvestigation of amiodarone and its metabolites in tumor cell lines2024-05-16ÁOK
Bognár ZitaAntitumor szerek vizsgálata sejtkultúrás és állatkísérletes modelleken2024-05-16ÁOK
Bognár ZitaAmiodaron és metabolitjainak vizsgálata tumoros sejtvonalakon2024-05-16ÁOK
Bugyi BeátaInvestigations of protein-protein interactions in the organization of the sarcomeric thin filaments2024-05-16ÁOK
Bugyi BeátaA szarkomerikus vékony filamentumok szerveződéséért felelős fehérje-fehérje kölcsönhatások2024-05-16ÁOK
Bugyi BeátaMolecular bases of the functional polymorphism of the actin cytoskeleton2024-05-16ÁOK
Bugyi BeátaAz aktin sejtváz funkcionális polimorfizmusának molekuláris alapjai2024-05-16ÁOK
Bukovics Péter
Tamás Andrea
A PACAP neuropeptid szerepének feltárása a citoszkeletális rendszer szabályozásában2024-05-16ÁOK
Bukovics PéterCitoszkeletális rendszerhez is kapcsolt (multifunkcionális) szabályozó fehérjék szerkezet-funkció vizsgálata, protein biomarkerként történő azonosításuk traumás sérülések2024-05-16ÁOK
Decsi TamásAz anyák és csecsemők vitamin- és nyomelem-igényének meghatározása: étrendi bevitel, biológiai markerek, funkcionális következmények2024-05-16ÁOK
Decsi TamásA hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak az egészséges gyermeki szervezetben és különböző gyermekgyógyászati kórképekben betöltött szerepének vizsgálata2024-05-16ÁOK
Gallyas FerencA mitondiális dinamika gyógyszeres befolyásolása2024-05-16ÁOK
Gallyas FerencIdentifying new molecular targets in oxidative stress2024-05-16ÁOK
Gallyas Ferenc
Kovács Krisztina
A hypoperfúzió indukálta jelátviteli folyamatok szabályozása PARP gátlókkal és SOD mimetikumokkal2024-05-16ÁOK
Gallyas FerencPharmacological influence of mitochondrial dynamics2024-05-16ÁOK
Gallyas FerencÚj molekuláris célpontok azonosítása oxidatív stresszel járó folyamatokban2024-05-16ÁOK
Gallyas FerencA PARP gátlók és szabadgyök fogók hatása a ROS indukálta mitokondrium-mediálta apoptotikus folyamatokra2024-05-16ÁOK
Hadzsiev KingaRitka neurogenetikai betegségek genotípus-fenotípus asszociációs vizsgálata2024-05-16ÁOK
Hadzsiev KingaGenotype-phenotype association studies in rare neurological diseases2024-05-16ÁOK
ifj. Sétáló GyörgyStudying signal transduction of cell survival, differentiation and cell death in in vitro cell and tissue culture systems2024-05-16ÁOK
ifj. Sétáló GyörgyPatkány feokromocitóma (PC12) sejtek differenciálódásának és apoptózisának vizsgálata2024-05-16ÁOK
ifj. Sétáló GyörgySejt túlélés, -differenciáció és sejthalál jelátviteli folyamatainak vizsgálata in vitro sejt- és szövettenyészeti rendszerekben2024-05-16ÁOK
ifj. Sétáló GyörgyStudying the differentiation and apoptosis of rat pheochromocytoma (PC12) cells2024-05-16ÁOK
Jakus PéterA gyulladásos és oxidatív stressz jelátviteli folyamatainak hátterében álló génexpressziós változások analízise különböző technikákkal2024-05-16ÁOK
Juhász KataCharacterization of novel tumor targets2024-05-16ÁOK
Juhász KataMikrokörnyezet és tumorsejt invázió2024-05-16ÁOK
Juhász KataAntitumor bioactive lipids2024-05-16ÁOK
Juhász KataÚj tumor célpontok jellemzése2024-05-16ÁOK
Juhász KataTumorellenes bioaktív lipidek2024-05-16ÁOK
Kálai TamásGyógyszerek és biomolekulák módosítása oxidatív stresszt védő farmakofórokkal2024-05-16ÁOK
Kálai TamásBioaktív nitroxidok és prekurzoraik (amin, hidroxilamin) szintézise és spektroszkópiai (ESR, fluoreszcencia) vizsgálata2024-05-16ÁOK
Kovács KrisztinaCitosztatikumok és PARP gátlók vizsgálata tumoros sejtvonalakon2024-05-16ÁOK
Kovács KrisztinaPulmonális hipertónia állatkísérletes modelljei2024-05-16ÁOK
Kovács KrisztinaEffects of PARP inhibitors and cytostatic agents on tumorous cell lines2024-05-16ÁOK
Kovács KrisztinaMitokondriumok morfológiai vizsgálata különféle betegség modelleken2024-05-16ÁOK
Kvell Krisztián
Czömpöly Tamás
Analysis of biological fluids2024-05-16ÁOK
Kvell Krisztián
Czömpöly Tamás
Enrichment and characterisation of bovine milk vesicles in health and disease2024-05-16ÁOK
Kvell Krisztián
Czömpöly Tamás
Biológiai folyadékok analízise2024-05-16ÁOK
Kvell Krisztián
Czömpöly Tamás
Tehéntej-vezikulák dúsítása és jellemzés, egészséges és kóros állapotokban2024-05-16ÁOK
Lohner SzimonettaThe impact of clinical research results on preventive and therapeutic medical decisions2024-05-16ÁOK
Lohner SzimonettaA klinikai kutatási eredmények hatása a prevenciós és terápiás orvosi munkára2024-05-16ÁOK
Lőrinczy DénesProbiotikus tejtermékek fejlesztésében való mérésszolgáltatási szolgáltatás, ezen belül ehhez kapcsolódó élelmiszerfizikai témájú kutatási feladat/PhD téma elvégzése2024-05-16ÁOK
Lőrinczy DénesThermodynamic (differential scanning calorimetry, DSC) investigation of the intermediate states of ATP hydrolysis cycle (in rabbit psoas muscle)2024-05-16ÁOK
Lőrinczy DénesKülönböző műtéti eljárások következményeinek monitorozása DSC segítségével2024-05-16ÁOK
Lőrinczy DénesConformational changes of skeletal and cardiac actin/myosin under the effect of toxic agents (phalloidin and jasplaklinolide) and free radicals. A DSC approach2024-05-16ÁOK
Lőrinczy DénesAz ATP hidrolízis ciklus köztes állapotainak termodinamikai (differenciál scanning kalorimetriás: DSC) vizsgálata (nyúl m. psoas)2024-05-16ÁOK
Lőrinczy DénesDSC investigation of various cartilages, external knee-ligaments, recon-struction of shoulder/muscle and ligaments in human and animal samples2024-05-16ÁOK
Lőrinczy DénesVáz és szívizom aktin/miozin konformáció változásai toxikus ágensek (pl. phalloidin, jaspaklinolid stb.) és szabadgyökök hatására. DSC megközelítés2024-05-16ÁOK
Lőrinczy DénesMeasuring service in the development of probiotoc dairy products, food-physics research joined to these problems/PhD project direction2024-05-16ÁOK
Lőrinczy DénesKülső térdszalagok , váll - izom és szalagok rekonstrukciójának, valamint különböző típusú porcok kalorimetriás vizsgálata humán és állatmintákon2024-05-16ÁOK
Lőrinczy DénesMonitoring the consequences of different surgical procedures by DSC2024-05-16ÁOK
Lukács AndrásFotoaktív fehérjék funkcionális dinamikájának vizsgálata ultragyors spektroszkópiai módszerekkel2024-05-16ÁOK
Lukács AndrásFunctional dynamics of photoactive flavoproteins revealed by ultrafast spectroscopy2024-05-16ÁOK
Márk LászlóMedical Applications of Multimodal Imaging Investigations2024-05-16ÁOK
Márk LászlóMultimodális képalkotási vizsgálatok orvosi alkalmazása és fejlesztése2024-05-16ÁOK
Márk LászlóClinical proteomics, lipidomics, metabolomics2024-05-16ÁOK
Márk LászlóIn vitro és in vivo tömegspektrometriás képalkotási vizsgálatok2024-05-16ÁOK
Márk LászlóMass spectrometry-based biomarker discovery2024-05-16ÁOK
Márk LászlóPathológiás biomarkerek vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkel2024-05-16ÁOK
Márk LászlóIn-vitro and in-vivo imaging mass spectrometry2024-05-16ÁOK
Márk LászlóA neurális hálozatok korai fejlődésének vizsgálata2024-05-16ÁOK
Márk LászlóProteomikai, peptidomikai és metabolomikai vizsgálatok2024-05-16ÁOK
Maróti Péter DezsőMesterséges intelligencia alapú szoftveres megoldások az egészségügyi felsőoktatásban és klinikai gyakorlatban2024-05-16ÁOK
Maróti Péter DezsőAdditív gyártástechnológiában használt polimerek és kompozitok anyagtechnológiai vizsgálata az orvosi eszközfejlesztésben2024-05-16ÁOK
Melegh BélaHuman Molecular Genetics2024-05-16ÁOK
Melegh BélaHumán molekuláris genetika2024-05-16ÁOK
Nagy PéterRedox jelátvitel daganatos megbetegedésekben2024-05-16ÁOK
Nagy PéterRedox signaling in cancer2024-05-16ÁOK
Nyitrai MiklósThe investigation of protein function and conformation by using biophysical methods2024-05-16ÁOK
Nyitrai MiklósAz aktin citoszkeleton működésének és szabályozásának vizsgálata biofizikai módszerekkel2024-05-16ÁOK
Pap Marianna
Rauch Tibor
MOLECULAR CHARACTERIZATION OF A NEW NON-CODING RNA (AS-MGMT) IN CONTEXT OF GLIOBLASTOMA MULTIFORME2024-05-16ÁOK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )