Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológia Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Török JánosSzaporodási és vedlési kondíció kapcsolata néhány fenotípusos rátermettség változóval rezidens és vonuló énekesmadaraknál2019-05-31Pilis
Török JánosSzabadon költő énekesmadarak életmenet-jellemzőinek ökofiziológiai háttere2019-05-31Pilis
Csermely PéterKomplex rendszerek adaptációjának hálózatos elemzése2019-05-31SE
Csermely PéterKomplex rendszerek adaptációjának hálózatos elemzése2019-05-31SE
Csermely PéterStructure and dynamics of biological networks2019-05-31SE
Csermely PéterStructure and dynamics of biological networks2019-05-31SE
Gyertyán IstvánPszichiátriai és neurológiai kórképek kognitív zavarainak modellezése rágcsálókban2019-05-31SE
Négyessy LászlóNeural basis of tactile object perception in the SI somatosensory cortex2019-05-31SE
Apáti ÁgotaKalcium indikátor fehérjék vizsgálata őssejteken2019-05-31MTA
Bede-Fazekas ÁkosÉghajlatváltozás hatása a természetes vegetáció potenciális elterjedésére2019-05-31MTA
Beke-Somfai TamásKomplex membránrendszerek, extracelluláris vezikulák vizsgálata2019-05-31MTA
Beke-Somfai TamásMembránaktív peptid foldamerek fejlesztése2019-05-31MTA
Buday LászlóTks4 állványfehérje működésének vizsgálata2019-05-31MTA
Egyed Balázs
Szécsényi-Nagy Anna
A Kárpát-medence mai népességének populációgenetikai kutatása2019-05-31MTA
Erdei Anna
Bajtay Zsuzsa
Emberi B limfociták komplementreceptoron kereztüli jelátviteli folyamatainak vizsgálata; a receptorok párbeszédének szerepe a sejt funkciójának szabályozásában2019-05-31MTA
Gál Péter
Dobó József
A komplementrendszer aktiválódása és szabályzása2019-05-31MTA
Hajdu TamásA középkori Magyarország keleti eredetű népességeinek embertani vizsgálata2019-05-31MTA
Hettyey AttilaA Batrachochytrium dendrobatidis kétéltű-patogén gomba és gazdaszervezetei közötti kölcsönhatás hőmérséklet- és denzitásfüggése2019-05-31MTA
Kocsy GáborA növekedés és a fejlődés fény-függő redox szabályozása búzában2019-05-31MTA
Kubinyi Enikő
Garamszegi László Zsolt
A kutyafajták evolúciós történetének rekonstrukciója modern filogenetikai módszerekkel2019-05-31MTA
Laczka CsillaOrganikus Anion Transzporter Polipeptidek, mint lehetséges új farmakológiai célpontok vizsgálata2019-05-31MTA
Négyessy LászlóA taktilis tárgypercepció neurális alapjai a szomatoszenzoros SI kéregben2019-05-31MTA
Ódor PéterAz erdőgazdálkodás termőhelyre, regenerációra és erdei biodiverzitásra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata2019-05-31MTA
Orbán TamásA humán Piwi-piRNS rendszer vizsgálata2019-05-31MTA
Pancsa RitaAz alternatív splicing szerepe a membrán nélküli testek kialakulásának szabályozásában.2019-05-31MTA
Pancsa Rita
Tantos Ágnes
Fúziós fehérjék és splicing-hibás fehérjék rendellenes folyadék fázisátmenetének szerepe rákos megbetegedések kialakulásában2019-05-31MTA
Sarkadi BalázsBiológiai membránfehérjék kifejeződésének vizsgálata2019-05-31MTA
Somodi Imelda RékaMagyarország potenciális vegetációjának belső hasonlóság- és diverzitásviszonyai2019-05-31MTA
Szécsényi-Nagy AnnaDNS vizsgálatok a Kárpát-medence archaikus népességén2019-05-31MTA
Szüts DávidA mutagenezis biológiai mechanizmusainak elemzése genomikai módszerekkel2019-05-31MTA
Tantos ÁgnesHiszton lizin metiltranszferázok és lncRNS-ek komplexeinek kialakulása2019-05-31MTA
Tantos ÁgnesProtein-RNA complexes in the regulation of epithelial-mesenchymal transition2019-05-31MTA
Topál JózsefA kutya, mint az autizmus társas-kognitív sajátosságainak modellje.2019-05-31MTA
Topál JózsefA családi kutyák lehetséges tünethordozó szerepének vizsgálata.2019-05-31MTA
Tóth Zoltán (MTA ATK)Szociális információ használatának és fitnesz következményeinek vizsgálata különböző szintű szociális szerveződést mutató állatcsoportokban2019-05-31MTA
Tóth JuditNukleotid bioszenzorok fejlesztése a genomstabilitás és a rákos átalakulás valós idejű vizsgálatához2019-05-31MTA
Tusnády GáborA transzmembránfehérjék postai címzése2019-05-31MTA
Batáry PéterRovarmegporzású inváziós növények hatásának vizsgálata az őshonos növények pollinátor hálózataira és pollinációjára2019-05-31ELTE
Boros EmilKülönleges szikes tavi ökoszisztémák hidrobiológiája a Kárpát-medencében és a világon2019-05-31ELTE
Boros EmilVízimadarak élőhely választásának, aktivitásának és vonulásának kutatása távérzékelési módszerekkel2019-05-31ELTE
Bratek ZoltánMolekuláris biológiai és élettani vizsgálatok mikorrhiza-képző gombákon2019-05-31ELTE
Csabai IstvánBioinformatikai módszerek fejlesztése és alkalmazása a molekuláris genetikában2019-05-31ELTE
Dobolyi ÁrpádAz anyai viselkedés idegrendszeri háttere2019-05-31ELTE
Dobolyi ÁrpádAz anyai viselkedésben szerepet játszó ideghálózatok2019-05-31ELTE
Dosztányi ZsuzsannaExploring the degradation signals in proteins2019-05-31ELTE
Dosztányi ZsuzsannaContext-dependent disorder in proteins2019-05-31ELTE
Felföldi TamásVizes élőhelyek mikrobiális ökológiája2019-05-31ELTE
Garamszegi László Zsolt
Kubinyi Enikő
A kutyafajták evolúciós történetének rekonstrukciója modern filogenetikai módszerekkel2019-05-31ELTE
Hegyi GergelyA szerkezeti tollszínezet makrostrukturális háttere2019-05-31ELTE
Herczeg GáborÁllati személyiségek: az egyeden belüli viselkedési változatosság jelentősége2019-05-31ELTE
Herczeg GáborIdegenhonos fajok és az urbanizáció hatása a magyarországi őshonos kétéltű és hüllő fajokra2019-05-31ELTE
Herczeg GáborBarlangi adaptációk: evolúció és plaszticitás2019-05-31ELTE
Jordán FerencVízi ökoszisztémák táplálkozási kapcsolatai2019-05-31ELTE
Józsi Mihály KrisztiánA komplement H-faktor molekulacsalád fehérjéinek vizsgálata, funkcionális módosítása2019-05-31ELTE
Józsi Mihály Krisztián
Uzonyi Barbara
A komplementrendszer vizsgálata gyulladásos és autoimmun betegségekben2019-05-31ELTE
Juhász Gábor (ELTE ASFT)Lizoszómális degradációs útvonalak vizsgálata Drosophila és humán sejtekben2019-05-31ELTE
Juhász Gábor (ELTE ASFT)"Regulation of autophagy and endocytosis"2019-05-31ELTE
Kalló ImreA glicin bazális előagy-i neuronok kontrolljában és ezen keresztül az állatok figyelmi funkciójában játszott szerepének vizsgálata.2019-05-31ELTE
Kovács MihályMechanisms and biological functions of motor enzymes2019-05-31ELTE
Kovács MihályMiozin-gátló hatóanyagok működési mechanizmusának felderítése2019-05-31ELTE
Kovács MihályGenomkarbantartó fehérjekomplexek működési mechanizmusai2019-05-31ELTE
Liker AndrásAz ivararány változatosság okainak és következményeinek vizsgálata fogságban tartott állatpopulációkban2019-05-31ELTE
Málnási Csizmadia AndrásMotor Pharmacology: motor fehérje inhibitor hatóanyagok fejlesztése stroke utáni regeneráció elősegítésére2019-05-31ELTE
Márialigeti KárolyBioremediációs eljárások mikrobiológiai optimálása2019-05-31ELTE
Meszéna GézaA biológiai diverzitás eredete és fenntartó mechanizmusai2019-05-31ELTE
Mike ÁrpádRovar szaglóreceptorok heterológ expressziójával létrehozott bioszenzorok vizsgálata és fejlesztése manuális és automata elektrofiziológiai módszerekkel.2019-05-31ELTE
Müller ViktorModellezés a darwini medicinában2019-05-31ELTE
Nyitray LászlóFehérje-fehérje kölcsönhatások tanulmányozása biokémiai, biofizikai, szerkezeti és sejtbiológiai módszerekkel2019-05-31ELTE
Pál GáborA komplement proteázok szerepeinek feltárása természetes és in vitro evolúcióval kifejlesztett inhibitorokkal2019-05-31ELTE
Páll-Gergely BarnaHazai meztelencsigák identifikációs kutatása2019-05-31ELTE
Rudnóy Szabolcs
Janda Tibor
A szalicilsav-jelátvitel és a hozzá köthető anyagcsere-folyamatok részleteinek feltárása hő- és szárazságstressz során2019-05-31ELTE
Scheuring IstvánMikrobiom dinamika számítógépes modellezése2019-05-31ELTE
Schlett KatalinAz AMPA receptorok körforgását és a szinaptikus plaszticitást irányító új szabályozó faktorok felderítése és elemzése2019-05-31ELTE
Schlett KatalinDevelopment of a novel multi-electrode array (MEA) system to allow long-term pharmacological assessments of electrically active cell cultures2019-05-31ELTE
Schmera DénesÉletközösségek funkcionális szerveződésének feltárása jelleg-alapú vizsgálatokkal2019-05-31ELTE
Solti ÁdámFlavin-származékok szerepe a növényi vasháztartásban2019-05-31ELTE
Solymosi KatalinThe effect of salt stress on plastid structure and function2019-05-31ELTE
Szathmáry Eörs
Szilágyi András
Biofilmek2019-05-31ELTE
Tamás LászlóHow the regulation of the shoot iron homeostasis affect the nutrition quality of the leaves?2019-05-31ELTE
Török JúliaA fonálférgek (Nematoda) számos gerinctelen állatcsoport fajaival létesítenek különböző szimbiotikus kapcsolatokat: lehetnek kommenzalisták, paraziták, utóbbiak kórokozók2019-05-31ELTE
Tóth ErikaGeológiai és antropogén szennyeződések hatásai vizes környezetek mikrobiális közösségeire2019-05-31ELTE
Zsebők Sándor
Scheuring István
A madárének kulturális evolúciója2019-05-31ELTE
Zsebők SándorAntropogén hatások vizsgálata gépi tanulással támogatott bioakusztikus monitorozás segítségével2019-05-31ELTE
Zsebők SándorOpto-akusztikai tükrök denevérekre gyakorolt hatásának ökológiai vizsgálata2019-05-31ELTE
Kaló PéterA szimbiotikus nitrogénkötés késői lépéseinek genetikai vizsgálata2019-05-31MBK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )