Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Varga EmőkeIllusztrációelmélet2021-04-12BTK
Varga EmőkeA szöveg és a kép viszonyának elméletei2021-04-12BTK
Varga EmőkeIrodalom és képzőművészet konfigurációi a XX. század művészeti teóriáinak tükrében2021-04-12BTK
Csejtei DezsőÉlet és egzisztencia-filozófiák a 20. században2021-04-12SZTE
Csejtei DezsőOrtega y Gasset filozófiája2021-04-12SZTE
Czeglédi AndrásA "fenséges" fogalmának filozófiai és esztétikai vonatkozásai2021-04-12SZTE
Czeglédi AndrásAmerikai filozófia2021-04-12SZTE
Czeglédi András
Gyenge Zoltán
Modern esztétika2021-04-12SZTE
Demcsák KatalinKultúra-hermeneutika2021-04-12SZTE
Demcsák KatalinA medialitás kérdései a kortárs színházban2021-04-12SZTE
Gausz AndrásKant filozófiája2021-04-12SZTE
Gyenge ZoltánA színház metafizikája2021-04-12SZTE
Gyenge ZoltánKierkegaard filozófiája2021-04-12SZTE
Gyenge ZoltánKant utáni etikák2021-04-12SZTE
Gyenge ZoltánSchelling filozófiája2021-04-12SZTE
Gyenge ZoltánModern művészet2021-04-12SZTE
Juhász AnikóOrvosi etika – a páciens szemszögéből2021-04-12SZTE
Juhász AnikóÉrintkezési pontok filozófia és irodalom között a XIX-XX. században2021-04-12SZTE
Juhász Anikó
Tóth János
Interdiszciplináris bioetikai és orvosi etikai kérdések2021-04-12SZTE
Kiss AttilaFilozófia és szubjektumelméletek az irodalomtudományban2021-04-12SZTE
Kiss AttilaIrodalom és filozófia kapcsolata2021-04-12SZTE
Krémer SándorHárom 20. századi antimetafizikus gondolkodó: Husserl, Heidegger, Rorty2021-04-12SZTE
Krémer SándorHeidegger korai fundamentálontológiája és késői létmisztikája2021-04-12SZTE
Krémer SándorAz erkölcs megalapozhatóságának kérdései2021-04-12SZTE
Krémer SándorHeidegger és Gadamer művészetfilozófiája2021-04-12SZTE
Krémer SándorHeidegger és Gadamer művészetfilozófiája2021-04-12SZTE
Krémer SándorSchleiermacher vallásfilozófiája2021-04-12SZTE
Kürtösi KatalinEsztétika, drámaelmélet2021-04-12SZTE
Máté ZsuzsannaA magyar művészetfilozófiai és esztétikai gondolkodás problémakörei2021-04-12SZTE
Máté ZsuzsannaA művészet válságának és/vagy változásának művészetfilozófiai dilemmái2021-04-12SZTE
Máté ZsuzsannaFilozófia a magyar művészetben és irodalomban2021-04-12SZTE
Máté Zsuzsanna
Tóth János
Utópiák és ellen-utópiák2021-04-12SZTE
Máté ZsuzsannaA különböző kulturális és művészeti szférák viszonyrendszeréről2021-04-12SZTE
Máté ZsuzsannaA vizuális kultúra filozófiai problémakörei2021-04-12SZTE
Máté-Tóth AndrásEgyén és társadalom a posztszekuláris gondolkodásban2021-04-12SZTE
Máté-Tóth AndrásValláselméleti paradigmák2021-04-12SZTE
Máté-Tóth AndrásFilozófia és vallástudomány határkérdései a magyar nyelvű tudománytörténetben2021-04-12SZTE
Máté-Tóth AndrásVallás és vallási tapasztalat Kelet-Közép-Európában2021-04-12SZTE
Mogyoródi EmeseTragédia és filozófia2021-04-12SZTE
Mogyoródi EmeseModern filozófiai tragikum-felfogások (különösen Hegel, Kierkegaard, Nietzsche)2021-04-12SZTE
Mogyoródi EmeseSzókratész filozófiája és pere2021-04-12SZTE
Mogyoródi EmeseAntik lélekfelfogások2021-04-12SZTE
Mogyoródi EmesePreszókratikus filozófia2021-04-12SZTE
Mogyoródi EmesePlatón művészetkritikája2021-04-12SZTE
Odorics FerencTudományfilozófia és esztétikai tapasztalat2021-04-12SZTE
Odorics FerencAz esztétikai és metafizikai hagyomány értelmezései2021-04-12SZTE
Odorics FerencA film és határterületei2021-04-12SZTE
Pavlovits TamásÚjkori filozófiák (Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz, Malebranche, Locke, Berkeley, Hume)2021-04-12SZTE
Pavlovits TamásKarteziánus etika2021-04-12SZTE
Pavlovits TamásA gyakorlati filozófia és a filozófiatörténeti hagyomány kapcsolata2021-04-12SZTE
Pavlovits TamásSzabadság és szabad akarat (politikai szabadság, pozitív és negatív szabadság, autonómia), szabadság és determinizmus kérdése az ókortól napjainkig2021-04-12SZTE
Pavlovits TamásA végtelen fogalmának értelmezései az európai gondolkodásban (Arisztotelész, Szent Tamás, Cusanus, Bruno, Pascal, Descartes, Leibniz, Lévinas stb.)2021-04-12SZTE
Pavlovits TamásFoucault filozófiája2021-04-12SZTE
Pavlovits TamásKarteziánus etika2021-04-12SZTE
Perecz LászlóTudományfilozófiai kísérletek a magyar filozófia 19–20. századi történetében.2021-04-12SZTE
Pintér Judit NóraHatárhelyzetek fenomenológiája: trauma, fájdalom, betegség, roncsolt test(kép), fogyaték, protézis, szorongás2021-04-12SZTE
Pintér Judit NóraHolokauszt - tanúskodás és teória2021-04-12SZTE
Pusztai BertalanZarándok és turista – a modernitás allegorikus értelmezései az autentikusság-kereső utazások kontextusában2021-04-12SZTE
Sándor KláraKulturális és nyelvi relativizmus, konstruktivizmus és univerzalizmus2021-04-12SZTE
Sándor KláraCsaládi hasonlóság és konnekcionizmus: Wittgensteintől Clarkig2021-04-12SZTE
Sándor KláraA kultúra evolúciójának modelljei és filozófiai vonatkozásaik2021-04-12SZTE
Sándor KláraA Humboldt-i kultúr- és nyelvfilozófiai paradigma továbbélése a 20. századi nyelvfilozófiában és hermeneutikában: Wittgenstein, Bahtyin, Fish2021-04-12SZTE
Sándor KláraKulturális identitás2021-04-12SZTE
Simon JózsefErkölcsös ateisták és erkölcstelen metafizikusok a korai újkorban2021-04-12SZTE
Simon JózsefErkölcsös ateisták és erkölcstelen metafizikusok a korai újkorban2021-04-12SZTE
Simon JózsefDuns Scotus filozófiája2021-04-12SZTE
Simon JózsefModalitásprobléma a kései középkorban2021-04-12SZTE
Simon JózsefOntológiai problémák a középkorban2021-04-12SZTE
Simon JózsefMachiavelli filozófiája2021-04-12SZTE
Simon JózsefObjektív realitás (Suárez – Descartes – Kant)2021-04-12SZTE
Sutyák TiborElmefilozófia2021-04-12SZTE
Szilárdi RékaVallás és mém2021-04-12SZTE
Szilárdi RékaNacionalizmus és valláselméletek2021-04-12SZTE
Szőnyi György EndreKulturális reprezentációk elméletei, esztétikája és filozófiája, különös tekintettel a kora újkorra és annak posztmodern recepciójára2021-04-12SZTE
Tóth JánosKörnyezetfilozófia és etika2021-04-12SZTE
Varga EmőkeA verbális és a vizuális médium jelentés képzésének konkurrenciáiról szóló művészetelméleti kutatások2021-04-12SZTE
Vígh ÉvaArisztotelész etikája az újkori Itáliában2021-04-12SZTE
Vígh ÉvaAz itáliai reneszánsz és barokk kor híres nőalakjai2021-04-12SZTE
Vígh ÉvaMorálfilozófia a reneszánsz és a barokk kor udvari kultúrájában2021-04-12SZTE
Vígh ÉvaStudia humanitatis és humanizmus2021-04-12SZTE


2020. X. 20.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2020. november 6-án 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )