Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Csejtei Dezső
Czeglédi András
Nyelvi reprezentáció2019-07-31SZTE
Csejtei DezsőTörténelemfilozófia2019-07-31SZTE
Csejtei DezsőÉlet és egzisztencia-filozófiák a 20. században2019-07-31SZTE
Csejtei DezsőA hatvanas évek ellenkultúra-mozgalmainak eszmetörténete (különös tekintettel a Frankfurti Iskola gondolkodóira)2019-07-31SZTE
Csejtei DezsőOrtega y Gasset filozófiája2019-07-31SZTE
Csejtei DezsőTörténelemfilozófia2019-07-31SZTE
Czeglédi AndrásA "fenséges" fogalmának filozófiai és esztétikai vonatkozásai2019-07-31SZTE
Czeglédi AndrásAmerikai filozófia2019-07-31SZTE
Czeglédi András
Gyenge Zoltán
Modern esztétika2019-07-31SZTE
Demcsák KatalinKultúra-hermeneutika2019-07-31SZTE
Demcsák KatalinA medialitás kérdései a kortárs színházban2019-07-31SZTE
Gausz AndrásKant filozófiája2019-07-31SZTE
Gyenge ZoltánModern művészet2019-07-31SZTE
Gyenge ZoltánSchelling filozófiája2019-07-31SZTE
Gyenge ZoltánA színház metafizikája2019-07-31SZTE
Gyenge ZoltánKierkegaard filozófiája2019-07-31SZTE
Horváth GézaNietzsche filozófiája2019-07-31SZTE
Juhász AnikóÉrintkezési pontok filozófia és irodalom között a XIX-XX. században2019-07-31SZTE
Juhász Anikó
Tóth János
Interdiszciplináris bioetikai és orvosi etikai kérdések2019-07-31SZTE
Juhász AnikóOrvosi etika – a páciens szemszögéből2019-07-31SZTE
Kiss AttilaIrodalom és filozófia kapcsolata2019-07-31SZTE
Kiss AttilaFilozófia és szubjektumelméletek az irodalomtudományban2019-07-31SZTE
Krémer SándorAz erkölcs megalapozhatóságának kérdései2019-07-31SZTE
Krémer SándorHeidegger és Gadamer művészetfilozófiája2019-07-31SZTE
Krémer SándorHeidegger korai fundamentálontológiája és késői létmisztikája2019-07-31SZTE
Krémer SándorHárom 20. századi antimetafizikus gondolkodó: Husserl, Heidegger, Rorty2019-07-31SZTE
Krémer SándorSchleiermacher vallásfilozófiája2019-07-31SZTE
Kürtösi KatalinEsztétika, drámaelmélet2019-07-31SZTE
Máté ZsuzsannaFilozófia a magyar művészetben és irodalomban2019-07-31SZTE
Máté ZsuzsannaA különböző kulturális és művészeti szférák viszonyrendszeréről2019-07-31SZTE
Máté ZsuzsannaA magyar művészetfilozófiai és esztétikai gondolkodás problémakörei2019-07-31SZTE
Máté ZsuzsannaA vizuális kultúra filozófiai problémakörei2019-07-31SZTE
Máté ZsuzsannaA művészet válságának és/vagy változásának művészetfilozófiai dilemmái2019-07-31SZTE
Máté-Tóth AndrásEgyén és társadalom a posztszekuláris gondolkodásban2019-07-31SZTE
Máté-Tóth AndrásValláselméleti paradigmák2019-07-31SZTE
Máté-Tóth AndrásFilozófia és vallástudomány határkérdései a magyar nyelvű tudománytörténetben2019-07-31SZTE
Máté-Tóth AndrásVallás és vallási tapasztalat Kelet-Közép-Európában2019-07-31SZTE
Mogyoródi EmesePlatón filozófiája2019-07-31SZTE
Mogyoródi EmeseModern filozófiai tragikum-felfogások (különösen Hegel, Kierkegaard, Nietzsche)2019-07-31SZTE
Mogyoródi EmeseTragédia és filozófia2019-07-31SZTE
Mogyoródi EmesePlatón művészetkritikája2019-07-31SZTE
Mogyoródi EmeseTragédia és filozófia2019-07-31SZTE
Mogyoródi EmesePreszókratikus filozófia2019-07-31SZTE
Mogyoródi EmeseSzókratész filozófiája és pere2019-07-31SZTE
Mogyoródi EmeseAntik lélekfelfogások2019-07-31SZTE
Nagy Gábor DánielÚj vallási mozgalmak elmélete2019-07-31SZTE
Nagy Gábor DánielKortárs valláselmélet2019-07-31SZTE
Odorics FerencA film és határterületei2019-07-31SZTE
Pászka ImreA társadalomtudományok (szociológia, kultúrantropológia, szociálpszichológia) fenomenológiai és hermeneutikai alapjai2019-07-31SZTE
Pavlovits TamásSzabadság és szabad akarat (politikai szabadság, pozitív és negatív szabadság, autonómia), szabadság és determinizmus kérdése az ókortól napjainkig2019-07-31SZTE
Pavlovits TamásKarteziánus etika2019-07-31SZTE
Pavlovits TamásA végtelen fogalmának értelmezései az európai gondolkodásban (Arisztotelész, Szent Tamás, Cusanus, Bruno, Pascal, Descartes, Leibniz, Lévinas stb.)2019-07-31SZTE
Pavlovits TamásFoucault filozófiája2019-07-31SZTE
Pavlovits TamásÚjkori filozófiák (Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz, Malebranche, Locke, Berkeley, Hume)2019-07-31SZTE
Perecz LászlóTudományfilozófiai kísérletek a magyar filozófia 19–20. századi történetében.2019-07-31SZTE
Pintér Judit NóraHatárhelyzetek fenomenológiája: trauma, fájdalom, betegség, roncsolt test(kép), fogyaték, protézis, szorongás2019-07-31SZTE
Pintér Judit NóraHolokauszt - tanúskodás és teória2019-07-31SZTE
Pusztai BertalanZarándok és turista – a modernitás allegorikus értelmezései az autentikusság-kereső utazások kontextusában2019-07-31SZTE
Sándor KláraKulturális identitás2019-07-31SZTE
Sándor KláraKulturális és nyelvi relativizmus, konstruktivizmus és univerzalizmus2019-07-31SZTE
Sándor KláraA kultúra evolúciójának modelljei és filozófiai vonatkozásaik2019-07-31SZTE
Simon JózsefMachiavelli filozófiája2019-07-31SZTE
Sutyák TiborElmefilozófia2019-07-31SZTE
Szilárdi RékaNacionalizmus és valláselméletek2019-07-31SZTE
Szilárdi RékaVallás és mém2019-07-31SZTE
Szőnyi György EndreKulturális reprezentációk elméletei, esztétikája és filozófiája, különös tekintettel a kora újkorra és annak posztmodern recepciójára2019-07-31SZTE
Tóth JánosKörnyezetfilozófia és etika2019-07-31SZTE
Varga EmőkeA verbális és a vizuális médium jelentés képzésének konkurrenciáiról szóló művészetelméleti kutatások2019-07-31SZTE
Vígh ÉvaArisztotelész etikája az újkori Itáliában2019-07-31SZTE
Vígh ÉvaAz itáliai reneszánsz és barokk kor híres nőalakjai2019-07-31SZTE
Vígh ÉvaMorálfilozófia a reneszánsz és a barokk kor udvari kultúrájában2019-07-31SZTE
Vígh ÉvaStudia humanitatis és humanizmus2019-07-31SZTE
Varga EmőkeIllusztrációelmélet2019-07-31BTK
Varga EmőkeA szöveg és a kép viszonyának elméletei2019-07-31BTK
Varga EmőkeIrodalom és képzőművészet konfigurációi a XX. század művészeti teóriáinak tükrében2019-07-31BTK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )