Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Pécsi Tudományegyetem, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Héjj AndreasA gyökeres változást célzó és/vagy kirekesztő gondolkodási minták, a nyitott vagy zárt gondolkodás kimutatása beszédekben és írott szövegekben.2020-11-05OTDI
Albert GáborTankönyvpiaci, tankönyvhasználati és iskolatörténeti kutatások2020-11-20OTNDI
Albert GáborA hazai tankönyvrevíziós mozgalom története2020-11-20OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinAz Európán kívüli népek neveléstörténete, különös tekintettel az iszlámra2020-11-05OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinLánynevelés és női művelődés a 18-19. században Magyarországon – európai kitekintéssel2020-11-20OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinIskolatörténet a 19. század közepétől a 20. század közepéig terjedő időszakban2020-11-20OTNDI
András IstvánA képzők képzésének paradigmái: a tanuló szervezet megközelítés2020-11-20OTNDI
András IstvánSzervezetfejlesztés az oktatásban2020-11-20OTNDI
Bacsa-Bán AnettaA pályakövetés lehetőségei, perspektívái a pedagógusképzés különböző szintjein (pályán maradás, pályaszocializáció).2020-11-20OTNDI
Bacsa-Bán AnettaA szakmai pedagógusképzés és a szakmai pedagógusok helyzete és perspektívái az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli oktatásban2020-11-05OTNDI
Bajusz KláraIskolarendszerű felnőttoktatás2020-11-20OTNDI
Bálint ÁgnesA tanulás és a tanítás pszichológiai kérdései2020-11-20OTNDI
Barakonyi KárolyHigher Education2020-11-20OTNDI
Bárdossy IldikóEsély(teremtés), iskola(rendszer), nyitott curriculum2020-11-20OTNDI
Beck ZoltánAz oktatás-nevelés terei a magyarországi cigány irodalomban2020-11-20OTNDI
Beck ZoltánCigány kisebbségi népismeret2020-11-20OTNDI
Bene KrisztiánA magyarországi francia nyelvoktatás története2020-11-20OTNDI
Bene KrisztiánA 20. század első felének hazai oktatástörténete2020-11-20OTNDI
Benkő ZsuzsannaAz egészségnevelés, az egészségfejlesztés és az egészség alakulástörténeti, kultúrtörténeti és mentalitástörténeti változásai2020-11-20OTNDI
Benkő ZsuzsannaIskolai klíma elemei, mint erőforrások az egészségfejlesztésben2020-11-20OTNDI
Bertalan PéterA felsőoktatás 21. századi átalakulásának és HR. vonatkozásainak vizsgálata.2020-11-20OTNDI
Bertók RózsaNemzetgazdák és nevelők2020-11-20OTNDI
Bertók RózsaAz erkölcsi nevelés lehetőségei2020-11-20OTNDI
Bertók RózsaTanítások módszertani változásai a XXI. században2020-11-20OTNDI
Bertók RózsaGyerekfilozófia2020-11-20OTNDI
Bertók RózsaJátékelméletek2020-11-20OTNDI
Bertók RózsaPragmatizmus2020-11-20OTNDI
Bredács Alice MáriaA művészeti nevelés inklúziót támogató lehetőségei és ennek gyakorlati megvalósulásai.2020-11-05OTNDI
Bredács Alice MáriaA hagyományos és az IKT-vel támogatott mérés és értékelés „jó gyakorlatai” a művészeti, vagy a szakmai képzésben és nevelésben.2020-11-20OTNDI
Bredács Alice MáriaA pozitív pedagógia2020-11-05OTNDI
Bús ImreA játék kutatása a pedagógiai gyakorlat fejlesztéséhez2020-11-20OTNDI
Bús ImreA szabadidő pedagógiai célú felhasználásának kutatása2020-11-05OTNDI
Bús ImreA gyermekkultúra pedagógiai kutatása2020-11-20OTNDI
Cserné Adermann Gizella"Tanulási környezet és tanulási sajátosságok gyerekek, ifjak és/vagy felnőttek esetében"2020-11-20OTNDI
Cserti Csapó TiborCigányság és a kisebbségvédelem problémái, kisebbségi oktatás2020-11-20OTNDI
Cserti Csapó TiborA cigány népesség szociológiai problémái Magyarországon és összefüggésük az oktatásüggyel2020-11-05OTNDI
Dezső Renáta AnnaPlurális intelligenciakoncepciók neveléstudományi aspektusai2020-11-20OTNDI
Dezső Renáta AnnaProduktív tanulás2020-11-20OTNDI
Di Blasio BarbaraA gyógypedagógia fejlődését befolyásoló tudományos és társadalmi hatások a 20. század második felében2020-11-20OTNDI
Fischer MártaMagyar és idegen nyelvű tankönyvek / pedagógiai szövegek terminológiai szempontú elemzése2020-11-20OTNDI
Fischer MártaFordítás(politika) és tudástranszfer2020-11-20OTNDI
Fischerné Dárdai ÁgnesA történelmi tanulás sajátosságai2020-11-20OTNDI
Fischerné Dárdai ÁgnesNyomtatott és digitális taneszközök több szempontú (szaktudományi, pedagógiai-didaktikai, nyelvi, könyvészeti, információ-technológiai, médiapedagógiai) elemzése2020-11-20OTNDI
Forray R. KatalinRoma társadalom – cigány kultúra; esélyek és korlátok2020-11-20OTNDI
Forray R. KatalinRegionális oktatáskutatás2020-11-20OTNDI
Géczi JánosA felsőoktatási diákrekrutáció kérdései2020-11-20OTNDI
Gocsál ÁkosIKT-használat az oktatásban2020-11-05OTNDI
Gocsál ÁkosA felsőoktatási szakképzés2020-11-20OTNDI
Györgyi ZoltánKépzés és a munkaerőpiac2020-11-20OTNDI
Győri JánosA pedagógus szakma és pedagógus pálya választásának szocializációs összetevői többgenerációs pedagóguscsaládokban2020-11-20OTNDI
Győri JánosA pedagógusokról és a pedagógiai tevékenységről alkotott kép társadalmi változatai2020-11-20OTNDI
Győri JánosAz oktatási életútkutatások elméleti és gyakorlati módszertani kérdései2020-11-20OTNDI
H. Temesvári ÁgotaA térszemlélet fejlesztésének matematikai, pedagógiai és pszichológiai háttere2020-11-20OTNDI
H. Temesvári ÁgotaA matematika oktatása a régi és az új tankönyvek tükrében2020-11-20OTNDI
Heidl GyörgyA személyiségfejlesztés technikái a korai kereszténységben2020-11-20OTNDI
Heidl GyörgyAz antik paideia és annak továbbélése a kereszténységben2020-11-20OTNDI
Héjj AndreasAz iskolakultúra, a motiváció, a figyelem és a teljesítmény összefüggése a neveléstudományban.2020-11-20OTNDI
Héjj AndreasKulturális összehasonlítás: Nevelés és beavatás a hagyományos társadalmakban.2020-11-20OTNDI
Héjj AndreasHagyománytudat és társadalmi beilleszkedés2020-11-20OTNDI
Héjj AndreasMitől jó egy tanár?2020-11-05OTNDI
Héjj AndreasÉlvezettel tanítani: A flow alkalmazása a neveléstudományban2020-11-20OTNDI
Hoóz IstvánA demográfiai változások hatása a közoktatásra2020-11-20OTNDI
Horváth BélaIrodalompedagógia az új évezredben2020-11-20OTNDI
Horváth Béla„Rejtelmek ha zengenek”2020-11-05OTNDI
Horváth BélaReferencialitás és értelmezés2020-11-20OTNDI
Horváth BélaÉrtelmezési stratégiák és alkalmazási lehetőségeik a mai magyar iskolákban2020-11-20OTNDI
Horváth H. AttilaA tanulás segítése2020-11-20OTNDI
Jenei SándorA társadalomtudományi kutatások támogatására adatbányászati módszerek alkalmazásai.2020-11-20OTNDI
Kaposi JózsefTankönyvek2020-11-20OTNDI
Kaposi JózsefÉrettségi2020-11-20OTNDI
Kaposi JózsefTantervi szabályozás - tantervek2020-11-05OTNDI
Kaposi JózsefTörténelem és állampolgári ismeretek tanítása2020-11-20OTNDI
Kaposi JózsefDrámapedagógia és színházi nevelés2020-11-20OTNDI
Kaposi JózsefKövetelmények, standardok2020-11-20OTNDI
Kereszty OrsolyaNőnevelés-történet, különös tekintettel a dualizmus korára.2020-11-20OTNDI
Kozma TamásKisebbségi oktatás Közép-Európában2020-11-20OTNDI
Lakner TamásKreatív képességek fejlesztésének lehetőségei a zenei nevelésben.2020-11-05OTNDI
Lakner TamásA művészet oktatásának interdiszciplináris vonatkozásai:2020-11-20OTNDI
Lampek KingaMásság és előítélet2020-11-20OTNDI
Lükő IstvánA fenntarthatóság és a felnőttképzés2020-11-20OTNDI
Majdán JánosIskola és oktatástörténet2020-11-20OTNDI
Mrázik JúliannaA tanári teljesítmény mérését célzó fejlesztések2020-11-20OTNDI
Mrázik JúliannaComprehensive System for Evaluating and Supporting Effective Teacher2020-11-05OTNDI
Mrázik JúliannaSzakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban2020-11-05OTNDI
Nagy MariannAz iskolák szerepe a modernizációban: társadalmi mobilitás, nyelv- és identitás váltás, valamint szerkezetváltás a gazdaságban a dualizmus korában Magyarországon európai2020-11-20OTNDI
Nagy MariannTörténelmi atlaszok az oktatásban2020-11-20OTNDI
Nemeskéri ZsoltPályaorientáció és az oktatási rendszer: foglakozások munkaerő-piaci jövőképkutatása 2030-ig2020-11-20OTNDI
Németh AndrásTörténeti pedagógiai antropológia2020-11-05OTNDI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány fejlődéstörténete és szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóiratainak tükrében (1948-2006)2020-11-20OTNDI
Németh BalázsA felnőttoktatás szerepe a regionális fejlesztésben, a tanuló város - régió modelljének vizsgálata. A felnőttoktatás és politika kapcsolatrendszere, összehasonlító andrag2020-11-20OTNDI
Orsós AnnaA magyarországi cigány nyelvek használatának alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai kérdései2020-11-20OTNDI
Orsós AnnaKisebbségi nyelvoktatás és oktatási modellek2020-11-20OTNDI
Oszetzky ÉvaAz élő idegen nyelvek tanítás módszertanának dinamikája2020-11-20OTNDI
Pais Ella ReginaPályaszocializáció és jövőorientáció a felsőoktatásban, különös tekintettel a személyi kompetenciák fejlesztésére2020-11-20OTNDI
Polónyi IstvánAz oktatás különböző szintjei gazdasági összefüggéseinek és kapcsolatainak elemzése2020-11-20OTNDI
Prisztóka GyöngyvérA pedagógiai kommunikáció és az interakciók hatékonyságának kutatása a sportoktatásban2020-11-05OTNDI
Prisztóka GyöngyvérA testnevelő tanárral szembeni elvárások változásai az iskolarendszer átalakulási folyamatában2020-11-20OTNDI
Prónai CsabaMikroközösségek kulturális antropológiai elemzése2020-11-20OTNDI
Pukánszky BélaA reformpedagógia és az életreform-mozgalmak története2020-11-05OTNDI
Pukánszky BélaMagyar neveléstani kézikönyvek és tankönyvek gyermekszemlélete a 19-20. században2020-11-20OTNDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )