Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Pécsi Tudományegyetem, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Albert GáborTankönyvpiaci, tankönyvhasználati és iskolatörténeti kutatások2019-05-20OTNDI
Albert GáborA hazai tankönyvrevíziós mozgalom története2019-05-20OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinIskolatörténet a 19. század közepétől a 20. század közepéig terjedő időszakban2019-05-20OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinAz Európán kívüli népek neveléstörténete, különös tekintettel az iszlámra2019-05-20OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinLánynevelés és női művelődés a 18-19. században Magyarországon – európai kitekintéssel2019-05-20OTNDI
András IstvánSzervezetfejlesztés az oktatásban2019-05-20OTNDI
András IstvánA képzők képzésének paradigmái: a tanuló szervezet megközelítés2019-05-20OTNDI
Bajusz KláraIskolarendszerű felnőttoktatás2019-05-20OTNDI
Bálint ÁgnesA tanulás és a tanítás pszichológiai kérdései2019-05-20OTNDI
Barakonyi KárolyHigher Education2019-05-20OTNDI
Bárdossy IldikóEsély(teremtés), iskola(rendszer), nyitott curriculum2019-05-20OTNDI
Beck ZoltánCigány kisebbségi népismeret2019-05-20OTNDI
Beck ZoltánAz oktatás-nevelés terei a magyarországi cigány irodalomban2019-05-20OTNDI
Benkő ZsuzsannaIskolai klíma elemei, mint erőforrások az egészségfejlesztésben2019-05-20OTNDI
Benkő ZsuzsannaAz egészségnevelés, az egészségfejlesztés és az egészség alakulástörténeti, kultúrtörténeti és mentalitástörténeti változásai2019-05-20OTNDI
Bertalan PéterA felsőoktatás 21. századi átalakulásának és HR. vonatkozásainak vizsgálata.2019-05-20OTNDI
Bertók RózsaNemzetgazdák és nevelők2019-05-20OTNDI
Bertók RózsaTanítások módszertani változásai a XXI. században2019-05-20OTNDI
Bertók RózsaPragmatizmus2019-05-20OTNDI
Bertók RózsaAz erkölcsi nevelés lehetőségei2019-05-20OTNDI
Bertók RózsaGyerekfilozófia2019-05-20OTNDI
Bertók RózsaJátékelméletek2019-05-20OTNDI
Bredács Alice MáriaA hagyományos és az IKT-vel támogatott mérés és értékelés „jó gyakorlatai” a művészeti, vagy a szakmai képzésben és nevelésben.2019-05-20OTNDI
Bredács Alice MáriaA művészeti nevelés inklúziót támogató lehetőségei és ennek gyakorlati megvalósulásai.2019-05-20OTNDI
Bredács Alice MáriaA pozitív pedagógia2019-05-20OTNDI
Bús ImreA játék kutatása a pedagógiai gyakorlat fejlesztéséhez2019-05-20OTNDI
Bús ImreA szabadidő pedagógiai célú felhasználásának kutatása2019-05-20OTNDI
Cserné Adermann Gizella"Tanulási környezet és tanulási sajátosságok gyerekek, ifjak és/vagy felnőttek esetében"2019-05-20OTNDI
Cserti Csapó TiborA cigány népesség szociológiai problémái Magyarországon és összefüggésük az oktatásüggyel2019-05-20OTNDI
Cserti Csapó TiborCigányság és a kisebbségvédelem problémái, kisebbségi oktatás2019-05-20OTNDI
Dezső Renáta AnnaProduktív tanulás2019-05-20OTNDI
Dezső Renáta AnnaPlurális intelligenciakoncepciók neveléstudományi aspektusai2019-05-20OTNDI
Di Blasio BarbaraA gyógypedagógia fejlődését befolyásoló tudományos és társadalmi hatások a 20. század második felében2019-05-20OTNDI
Fischer MártaFordítás(politika) és tudástranszfer2019-05-20OTNDI
Fischer MártaMagyar és idegen nyelvű tankönyvek / pedagógiai szövegek terminológiai szempontú elemzése2019-05-20OTNDI
Fischerné Dárdai ÁgnesA történelmi tanulás sajátosságai2019-05-20OTNDI
Fischerné Dárdai ÁgnesNyomtatott és digitális taneszközök több szempontú (szaktudományi, pedagógiai-didaktikai, nyelvi, könyvészeti, információ-technológiai, médiapedagógiai) elemzése2019-05-20OTNDI
Forray R. KatalinRoma társadalom – cigány kultúra; esélyek és korlátok2019-05-20OTNDI
Géczi JánosA felsőoktatási diákrekrutáció kérdései2019-05-20OTNDI
Gocsál ÁkosIKT-használat az oktatásban2019-05-20OTNDI
Gocsál ÁkosA felsőoktatási szakképzés2019-05-20OTNDI
Györgyi ZoltánKépzés és a munkaerőpiac2019-05-20OTNDI
Győri JánosA pedagógusokról és a pedagógiai tevékenységről alkotott kép társadalmi változatai2019-05-20OTNDI
Győri JánosAz oktatási életútkutatások elméleti és gyakorlati módszertani kérdései2019-05-20OTNDI
Győri JánosA pedagógus szakma és pedagógus pálya választásának szocializációs összetevői többgenerációs pedagóguscsaládokban2019-05-20OTNDI
H. Temesvári ÁgotaA matematika oktatása a régi és az új tankönyvek tükrében2019-05-20OTNDI
H. Temesvári ÁgotaA térszemlélet fejlesztésének matematikai, pedagógiai és pszichológiai háttere2019-05-20OTNDI
Heidl GyörgyAz antik paideia és annak továbbélése a kereszténységben2019-05-20OTNDI
Heidl GyörgyA személyiségfejlesztés technikái a korai kereszténységben2019-05-20OTNDI
Héjj AndreasÉlvezettel tanítani: A flow alkalmazása a neveléstudományban2019-05-20OTNDI
Héjj AndreasAz iskolakultúra, a motiváció, a figyelem és a teljesítmény összefüggése a neveléstudományban.2019-05-20OTNDI
Héjj AndreasA gyökeres változást célzó és/vagy kirekesztő gondolkodási minták, a nyitott vagy zárt gondolkodás kimutatása beszédekben és írott szövegekben.2019-05-20OTNDI
Héjj AndreasHagyománytudat és társadalmi beilleszkedés2019-05-20OTNDI
Héjj AndreasKulturális összehasonlítás: Nevelés és beavatás a hagyományos társadalmakban.2019-05-20OTNDI
Héjj AndreasMitől jó egy tanár?2019-05-20OTNDI
Hoóz IstvánA demográfiai változások hatása a közoktatásra2019-05-20OTNDI
Horváth BélaIrodalompedagógia az új évezredben2019-05-20OTNDI
Horváth Béla„Rejtelmek ha zengenek”2019-05-20OTNDI
Horváth BélaReferencialitás és értelmezés2019-05-20OTNDI
Horváth BélaÉrtelmezési stratégiák és alkalmazási lehetőségeik a mai magyar iskolákban2019-05-20OTNDI
Horváth H. AttilaA tanulás segítése2019-05-20OTNDI
Jenei SándorA társadalomtudományi kutatások támogatására adatbányászati módszerek alkalmazásai.2019-05-20OTNDI
Kaposi JózsefTankönyvek2019-05-20OTNDI
Kaposi JózsefTantervi szabályozás - tantervek2019-05-20OTNDI
Kaposi JózsefTörténelem és állampolgári ismeretek tanítása2019-05-20OTNDI
Kaposi JózsefKövetelmények, standardok2019-05-20OTNDI
Kaposi JózsefDrámapedagógia és színházi nevelés2019-05-20OTNDI
Kaposi JózsefÉrettségi2019-05-20OTNDI
Kereszty OrsolyaNőnevelés-történet, különös tekintettel a dualizmus korára.2019-05-20OTNDI
Koltai DénesA felnőttképzés tervezése: társadalmi, gazdasági és egyéni tervek.2019-05-20OTNDI
Kozma TamásKisebbségi oktatás Közép-Európában2019-05-20OTNDI
Kurucz RózsaA Montessori-pedagógia elmélete és fejlődéstörténete Európában2019-05-20OTNDI
Lakner TamásKreatív képességek fejlesztésének lehetőségei a zenei nevelésben.2019-05-20OTNDI
Lakner TamásA művészet oktatásának interdiszciplináris vonatkozásai:2019-05-20OTNDI
Lampek KingaMásság és előítélet2019-05-20OTNDI
Lükő IstvánA fenntarthatóság és a felnőttképzés2019-05-20OTNDI
Majdán JánosIskola és oktatástörténet2019-05-20OTNDI
Mrázik JúliannaComprehensive System for Evaluating and Supporting Effective Teacher2019-05-20OTNDI
Mrázik JúliannaSzakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban2019-05-20OTNDI
Mrázik JúliannaA tanári teljesítmény mérését célzó fejlesztések2019-05-20OTNDI
Nagy MariannTörténelmi atlaszok az oktatásban2019-05-20OTNDI
Nagy MariannAz iskolák szerepe a modernizációban: társadalmi mobilitás, nyelv- és identitás váltás, valamint szerkezetváltás a gazdaságban a dualizmus korában Magyarországon európai2019-05-20OTNDI
Nemeskéri ZsoltPályaorientáció és az oktatási rendszer: foglakozások munkaerő-piaci jövőképkutatása 2030-ig2019-05-20OTNDI
Németh AndrásTörténeti pedagógiai antropológia2019-05-20OTNDI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány fejlődéstörténete és szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóiratainak tükrében (1948-2006)2019-05-20OTNDI
Németh BalázsA felnőttoktatás szerepe a regionális fejlesztésben, a tanuló város - régió modelljének vizsgálata. A felnőttoktatás és politika kapcsolatrendszere, összehasonlító andrag2019-05-20OTNDI
Orsós AnnaKisebbségi nyelvoktatás és oktatási modellek2019-05-20OTNDI
Orsós AnnaA magyarországi cigány nyelvek használatának alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai kérdései2019-05-20OTNDI
Oszetzky ÉvaAz élő idegen nyelvek tanítás módszertanának dinamikája2019-05-20OTNDI
Pais Ella ReginaPályaszocializáció és jövőorientáció a felsőoktatásban, különös tekintettel a személyi kompetenciák fejlesztésére2019-05-20OTNDI
Polónyi IstvánAz oktatás különböző szintjei gazdasági összefüggéseinek és kapcsolatainak elemzése2019-05-20OTNDI
Prisztóka GyöngyvérA pedagógiai kommunikáció és az interakciók hatékonyságának kutatása a sportoktatásban2019-05-20OTNDI
Prisztóka GyöngyvérA testnevelő tanárral szembeni elvárások változásai az iskolarendszer átalakulási folyamatában2019-05-20OTNDI
Prónai CsabaMikroközösségek kulturális antropológiai elemzése2019-05-20OTNDI
Pukánszky BélaMagyar neveléstani kézikönyvek és tankönyvek gyermekszemlélete a 19-20. században2019-05-20OTNDI
Pukánszky BélaA reformpedagógia és az életreform-mozgalmak története2019-05-20OTNDI
Pusztai GabriellaA kapcsolati szempontok szerepe a roma/cigány fiatalok iskolai pályafutásának alakulásában2019-05-20OTNDI
Rajcsányi-Molnár MónikaLemorzsolódás és tehetséggondozás az oktatásban2019-05-20OTNDI
Rajcsányi-Molnár MónikaA modern tartalomfejlesztés és oktatásszervezés kérdései2019-05-20OTNDI
Rétsági ErzsébetA közoktatás szerepe és lehetőségei a testkulturális értékek átadásában2019-05-20OTNDI


2019. IV. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. május 17-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )