Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Pécsi Tudományegyetem, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Albert GáborTankönyvpiaci, tankönyvhasználati és iskolatörténeti kutatások2019-11-22OTNDI
Albert GáborA hazai tankönyvrevíziós mozgalom története2019-11-22OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinLánynevelés és női művelődés a 18-19. században Magyarországon – európai kitekintéssel2019-11-22OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinIskolatörténet a 19. század közepétől a 20. század közepéig terjedő időszakban2019-11-22OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinAz Európán kívüli népek neveléstörténete, különös tekintettel az iszlámra2019-11-22OTNDI
András IstvánSzervezetfejlesztés az oktatásban2019-11-22OTNDI
András IstvánA képzők képzésének paradigmái: a tanuló szervezet megközelítés2019-11-22OTNDI
Bajusz KláraIskolarendszerű felnőttoktatás2019-11-22OTNDI
Bálint ÁgnesA tanulás és a tanítás pszichológiai kérdései2019-11-22OTNDI
Barakonyi KárolyHigher Education2019-11-22OTNDI
Bárdossy IldikóEsély(teremtés), iskola(rendszer), nyitott curriculum2019-11-22OTNDI
Beck ZoltánAz oktatás-nevelés terei a magyarországi cigány irodalomban2019-11-22OTNDI
Beck ZoltánCigány kisebbségi népismeret2019-11-22OTNDI
Benkő ZsuzsannaAz egészségnevelés, az egészségfejlesztés és az egészség alakulástörténeti, kultúrtörténeti és mentalitástörténeti változásai2019-11-22OTNDI
Benkő ZsuzsannaIskolai klíma elemei, mint erőforrások az egészségfejlesztésben2019-11-22OTNDI
Bertalan PéterA felsőoktatás 21. századi átalakulásának és HR. vonatkozásainak vizsgálata.2019-11-22OTNDI
Bertók RózsaPragmatizmus2019-11-22OTNDI
Bertók RózsaAz erkölcsi nevelés lehetőségei2019-11-22OTNDI
Bertók RózsaGyerekfilozófia2019-11-22OTNDI
Bertók RózsaJátékelméletek2019-11-22OTNDI
Bertók RózsaNemzetgazdák és nevelők2019-11-22OTNDI
Bertók RózsaTanítások módszertani változásai a XXI. században2019-11-22OTNDI
Bredács Alice MáriaA művészeti nevelés inklúziót támogató lehetőségei és ennek gyakorlati megvalósulásai.2019-11-22OTNDI
Bredács Alice MáriaA pozitív pedagógia2019-11-22OTNDI
Bredács Alice MáriaA hagyományos és az IKT-vel támogatott mérés és értékelés „jó gyakorlatai” a művészeti, vagy a szakmai képzésben és nevelésben.2019-11-22OTNDI
Bús ImreA játék kutatása a pedagógiai gyakorlat fejlesztéséhez2019-11-22OTNDI
Bús ImreA gyermekkultúra pedagógiai kutatása2019-11-22OTNDI
Bús ImreA szabadidő pedagógiai célú felhasználásának kutatása2019-11-22OTNDI
Cserné Adermann Gizella"Tanulási környezet és tanulási sajátosságok gyerekek, ifjak és/vagy felnőttek esetében"2019-11-22OTNDI
Cserti Csapó TiborCigányság és a kisebbségvédelem problémái, kisebbségi oktatás2019-11-22OTNDI
Cserti Csapó TiborA cigány népesség szociológiai problémái Magyarországon és összefüggésük az oktatásüggyel2019-11-22OTNDI
Dezső Renáta AnnaProduktív tanulás2019-11-22OTNDI
Dezső Renáta AnnaPlurális intelligenciakoncepciók neveléstudományi aspektusai2019-11-22OTNDI
Di Blasio BarbaraA gyógypedagógia fejlődését befolyásoló tudományos és társadalmi hatások a 20. század második felében2019-11-22OTNDI
Fischer MártaFordítás(politika) és tudástranszfer2019-11-22OTNDI
Fischer MártaMagyar és idegen nyelvű tankönyvek / pedagógiai szövegek terminológiai szempontú elemzése2019-11-22OTNDI
Fischerné Dárdai ÁgnesA történelmi tanulás sajátosságai2019-11-22OTNDI
Fischerné Dárdai ÁgnesNyomtatott és digitális taneszközök több szempontú (szaktudományi, pedagógiai-didaktikai, nyelvi, könyvészeti, információ-technológiai, médiapedagógiai) elemzése2019-11-22OTNDI
Forray R. KatalinRoma társadalom – cigány kultúra; esélyek és korlátok2019-11-22OTNDI
Gocsál ÁkosA felsőoktatási szakképzés2019-11-22OTNDI
Gocsál ÁkosIKT-használat az oktatásban2019-11-22OTNDI
Györgyi ZoltánKépzés és a munkaerőpiac2019-11-22OTNDI
Győri JánosAz oktatási életútkutatások elméleti és gyakorlati módszertani kérdései2019-11-22OTNDI
Győri JánosA pedagógus szakma és pedagógus pálya választásának szocializációs összetevői többgenerációs pedagóguscsaládokban2019-11-22OTNDI
Győri JánosA pedagógusokról és a pedagógiai tevékenységről alkotott kép társadalmi változatai2019-11-22OTNDI
H. Temesvári ÁgotaA matematika oktatása a régi és az új tankönyvek tükrében2019-11-22OTNDI
H. Temesvári ÁgotaA térszemlélet fejlesztésének matematikai, pedagógiai és pszichológiai háttere2019-11-22OTNDI
Heidl GyörgyA személyiségfejlesztés technikái a korai kereszténységben2019-11-22OTNDI
Heidl GyörgyAz antik paideia és annak továbbélése a kereszténységben2019-11-22OTNDI
Héjj AndreasAz iskolakultúra, a motiváció, a figyelem és a teljesítmény összefüggése a neveléstudományban.2019-11-22OTNDI
Héjj AndreasA gyökeres változást célzó és/vagy kirekesztő gondolkodási minták, a nyitott vagy zárt gondolkodás kimutatása beszédekben és írott szövegekben.2019-11-22OTNDI
Héjj AndreasHagyománytudat és társadalmi beilleszkedés2019-11-22OTNDI
Héjj AndreasKulturális összehasonlítás: Nevelés és beavatás a hagyományos társadalmakban.2019-11-22OTNDI
Héjj AndreasMitől jó egy tanár?2019-11-22OTNDI
Héjj AndreasÉlvezettel tanítani: A flow alkalmazása a neveléstudományban2019-11-22OTNDI
Horváth BélaÉrtelmezési stratégiák és alkalmazási lehetőségeik a mai magyar iskolákban2019-11-22OTNDI
Horváth BélaIrodalompedagógia az új évezredben2019-11-22OTNDI
Horváth Béla„Rejtelmek ha zengenek”2019-11-22OTNDI
Horváth BélaReferencialitás és értelmezés2019-11-22OTNDI
Horváth H. AttilaA tanulás segítése2019-11-22OTNDI
Jenei SándorA társadalomtudományi kutatások támogatására adatbányászati módszerek alkalmazásai.2019-11-22OTNDI
Kaposi JózsefTantervi szabályozás - tantervek2019-11-22OTNDI
Kaposi JózsefTörténelem és állampolgári ismeretek tanítása2019-11-22OTNDI
Kaposi JózsefKövetelmények, standardok2019-11-22OTNDI
Kaposi JózsefDrámapedagógia és színházi nevelés2019-11-22OTNDI
Kaposi JózsefÉrettségi2019-11-22OTNDI
Kaposi JózsefTankönyvek2019-11-22OTNDI
Kereszty OrsolyaNőnevelés-történet, különös tekintettel a dualizmus korára.2019-11-22OTNDI
Koltai DénesA felnőttképzés tervezése: társadalmi, gazdasági és egyéni tervek.2019-11-22OTNDI
Kozma TamásKisebbségi oktatás Közép-Európában2019-11-22OTNDI
Kurucz RózsaA Montessori-pedagógia elmélete és fejlődéstörténete Európában2019-11-22OTNDI
Lakner TamásKreatív képességek fejlesztésének lehetőségei a zenei nevelésben.2019-11-22OTNDI
Lakner TamásA művészet oktatásának interdiszciplináris vonatkozásai:2019-11-22OTNDI
Lampek KingaMásság és előítélet2019-11-22OTNDI
Lükő IstvánA fenntarthatóság és a felnőttképzés2019-11-22OTNDI
Majdán JánosIskola és oktatástörténet2019-11-22OTNDI
Mrázik JúliannaComprehensive System for Evaluating and Supporting Effective Teacher2019-11-22OTNDI
Mrázik JúliannaSzakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban2019-11-22OTNDI
Mrázik JúliannaA tanári teljesítmény mérését célzó fejlesztések2019-11-22OTNDI
Nagy MariannAz iskolák szerepe a modernizációban: társadalmi mobilitás, nyelv- és identitás váltás, valamint szerkezetváltás a gazdaságban a dualizmus korában Magyarországon európai2019-11-22OTNDI
Nagy MariannTörténelmi atlaszok az oktatásban2019-11-22OTNDI
Nemeskéri ZsoltPályaorientáció és az oktatási rendszer: foglakozások munkaerő-piaci jövőképkutatása 2030-ig2019-11-22OTNDI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány fejlődéstörténete és szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóiratainak tükrében (1948-2006)2019-11-22OTNDI
Németh AndrásTörténeti pedagógiai antropológia2019-11-22OTNDI
Németh BalázsA felnőttoktatás szerepe a regionális fejlesztésben, a tanuló város - régió modelljének vizsgálata. A felnőttoktatás és politika kapcsolatrendszere, összehasonlító andrag2019-11-22OTNDI
Orsós AnnaKisebbségi nyelvoktatás és oktatási modellek2019-11-22OTNDI
Orsós AnnaA magyarországi cigány nyelvek használatának alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai kérdései2019-11-22OTNDI
Oszetzky ÉvaAz élő idegen nyelvek tanítás módszertanának dinamikája2019-11-22OTNDI
Pais Ella ReginaPályaszocializáció és jövőorientáció a felsőoktatásban, különös tekintettel a személyi kompetenciák fejlesztésére2019-11-22OTNDI
Polónyi IstvánAz oktatás különböző szintjei gazdasági összefüggéseinek és kapcsolatainak elemzése2019-11-22OTNDI
Prisztóka GyöngyvérA testnevelő tanárral szembeni elvárások változásai az iskolarendszer átalakulási folyamatában2019-11-22OTNDI
Prisztóka GyöngyvérA pedagógiai kommunikáció és az interakciók hatékonyságának kutatása a sportoktatásban2019-11-22OTNDI
Prónai CsabaMikroközösségek kulturális antropológiai elemzése2019-11-22OTNDI
Pukánszky BélaMagyar neveléstani kézikönyvek és tankönyvek gyermekszemlélete a 19-20. században2019-11-22OTNDI
Pukánszky BélaA reformpedagógia és az életreform-mozgalmak története2019-11-22OTNDI
Pusztai GabriellaA kapcsolati szempontok szerepe a roma/cigány fiatalok iskolai pályafutásának alakulásában2019-11-22OTNDI
Rajcsányi-Molnár MónikaLemorzsolódás és tehetséggondozás az oktatásban2019-11-22OTNDI
Rajcsányi-Molnár MónikaA modern tartalomfejlesztés és oktatásszervezés kérdései2019-11-22OTNDI
Rétsági ErzsébetTestnevelés tantervek tanulmányozása2019-11-22OTNDI
Rétsági ErzsébetA közoktatás szerepe és lehetőségei a testkulturális értékek átadásában2019-11-22OTNDI


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. november 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )