Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Pécsi Tudományegyetem, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Ambrusné Kéri KatalinLánynevelés és női művelődés a 18-19. században Magyarországon – európai kitekintéssel2017-11-30OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinIskolatörténet a 19. század közepétől a 20. század közepéig terjedő időszakban2017-11-30OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinAz Európán kívüli népek neveléstörténete, különös tekintettel az iszlámra2017-11-30OTNDI
Bajusz KláraIskolarendszerű felnőttoktatás2017-11-30OTNDI
Bálint ÁgnesA tanulás és a tanítás pszichológiai kérdései2017-11-30OTNDI
Barakonyi KárolyHigher Education2017-11-30OTNDI
Beck ZoltánCigány kisebbségi népismeret2017-11-30OTNDI
Beck ZoltánAz oktatás-nevelés terei a magyarországi cigány irodalomban2017-11-30OTNDI
Benkő ZsuzsannaIskolai klíma elemei, mint erőforrások az egészségfejlesztésben2017-11-30OTNDI
Bertalan PéterA felsőoktatás 21. századi átalakulásának és HR. vonatkozásainak vizsgálata.2017-11-30OTNDI
Bertók RózsaNemzetgazdák és nevelők2017-11-30OTNDI
Bredács Alice MáriaA művészeti nevelés inklúziót támogató lehetőségei és ennek gyakorlati megvalósulásai.2017-11-30OTNDI
Bredács Alice MáriaA hagyományos és az IKT-vel támogatott mérés és értékelés „jó gyakorlatai” a művészeti, vagy a szakmai képzésben és nevelésben.2017-11-30OTNDI
Bús ImreA szabadidő pedagógiai célú felhasználásának kutatása2017-11-30OTNDI
Cserti Csapó TiborCigányság és a kisebbségvédelem problémái, kisebbségi oktatás2017-11-30OTNDI
Cserti Csapó TiborA cigány népesség szociológiai problémái Magyarországon és összefüggésük az oktatásüggyel2017-11-30OTNDI
Dezső Renáta AnnaProduktív tanulás2017-11-30OTNDI
Dezső Renáta AnnaPlurális intelligenciakoncepciók neveléstudományi aspektusai2017-11-30OTNDI
Di Blasio BarbaraA gyógypedagógia fejlődését befolyásoló tudományos és társadalmi hatások a 20. század második felében2017-11-30OTNDI
Fischerné Dárdai ÁgnesA történelmi tanulás sajátosságai2017-11-30OTNDI
Fischerné Dárdai ÁgnesNyomtatott és digitális taneszközök több szempontú (szaktudományi, pedagógiai-didaktikai, nyelvi, könyvészeti, információ-technológiai, médiapedagógiai) elemzése2017-11-30OTNDI
Forray R. KatalinRegionális oktatáskutatás2017-11-30OTNDI
Forray R. KatalinRoma társadalom – cigány kultúra; esélyek és korlátok2017-11-30OTNDI
Géczi JánosA felsőoktatási diákrekrutáció kérdései2017-11-30OTNDI
Györgyi ZoltánKépzés és a munkaerőpiac2017-11-30OTNDI
Győri JánosAz oktatási életútkutatások elméleti és gyakorlati módszertani kérdései2017-11-30OTNDI
H. Temesvári ÁgotaA térszemlélet fejlesztésének matematikai, pedagógiai és pszichológiai háttere2017-11-30OTNDI
H. Temesvári ÁgotaA matematika oktatása a régi és az új tankönyvek tükrében2017-11-30OTNDI
Héjj AndreasHagyománytudat és társadalmi beilleszkedés2017-11-30OTNDI
Héjj AndreasKulturális összehasonlítás: Nevelés és beavatás a hagyományos társadalmakban.2017-11-30OTNDI
Hoóz IstvánA demográfiai változások hatása a közoktatásra2017-11-30OTNDI
Horváth Béla„Rejtelmek ha zengenek”2017-11-30OTNDI
Horváth BélaÉrtelmezési stratégiák és alkalmazási lehetőségeik a mai magyar iskolákban2017-11-30OTNDI
Horváth BélaIrodalompedagógia az új évezredben2017-11-30OTNDI
Horváth BélaReferencialitás és értelmezés2017-11-30OTNDI
Horváth H. AttilaA tanulás segítése2017-11-30OTNDI
Jenei SándorA társadalomtudományi kutatások támogatására adatbányászati módszerek alkalmazásai.2017-11-30OTNDI
Kaposi JózsefKövetelmények, standardok2017-11-30OTNDI
Kereszty OrsolyaNőnevelés-történet, különös tekintettel a dualizmus korára.2017-11-30OTNDI
Kozma TamásKisebbségi oktatás Közép-Európában2017-11-30OTNDI
Lakner TamásKreatív képességek fejlesztésének lehetőségei a zenei nevelésben.2017-11-30OTNDI
Lakner TamásA művészet oktatásának interdiszciplináris vonatkozásai:2017-11-30OTNDI
Lampek KingaMásság és előítélet2017-11-30OTNDI
Lükő IstvánA fenntarthatóság és a felnőttképzés2017-11-30OTNDI
Mrázik JúliannaA tanári teljesítmény mérését célzó fejlesztések2017-11-30OTNDI
Nagy MariannTörténelmi atlaszok az oktatásban2017-11-30OTNDI
Németh BalázsA felnőttoktatás szerepe a regionális fejlesztésben, a tanuló város - régió modelljének vizsgálata. A felnőttoktatás és politika kapcsolatrendszere, összehasonlító andrag2017-11-30OTNDI
Németh AndrásTörténeti pedagógiai antropológia2017-11-30OTNDI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány fejlődéstörténete és szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóiratainak tükrében (1948-2006)2017-11-30OTNDI
Orsós AnnaKisebbségi nyelvoktatás és oktatási modellek2017-11-30OTNDI
Orsós AnnaA magyarországi cigány nyelvek használatának alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai kérdései2017-11-30OTNDI
Oszetzky ÉvaAz élő idegen nyelvek tanítás módszertanának dinamikája2017-11-30OTNDI
Oszetzky ÉvaAz élő idegen nyelvek tanítás módszertanának dinamikája2017-11-30OTNDI
Pókecz Kovács AttilaA jogi oktatás és háttérintézményeinek története2017-11-30OTNDI
Polónyi IstvánAz oktatás különböző szintjei gazdasági összefüggéseinek és kapcsolatainak elemzése2017-11-30OTNDI
Prisztóka GyöngyvérA pedagógiai kommunikáció és az interakciók hatékonyságának kutatása a sportoktatásban2017-11-30OTNDI
Prisztóka GyöngyvérA testnevelő tanárral szembeni elvárások változásai az iskolarendszer átalakulási folyamatában2017-11-30OTNDI
Pukánszky BélaMagyar neveléstani kézikönyvek és tankönyvek gyermekszemlélete a 19-20. században2017-11-30OTNDI
Pukánszky BélaA reformpedagógia és az életreform-mozgalmak története2017-11-30OTNDI
Pusztai GabriellaA kapcsolati szempontok szerepe a roma/cigány fiatalok iskolai pályafutásának alakulásában2017-11-30OTNDI
Rétsági ErzsébetA közoktatás szerepe és lehetőségei a testkulturális értékek átadásában2017-11-30OTNDI
Rétsági ErzsébetTestnevelés tantervek tanulmányozása2017-11-30OTNDI
Schmelczer-Pohánka ÉvaA magyar felsőoktatás története a 17–20. században (Kiemelten Pécs)2017-11-30OTNDI
Schmelczer-Pohánka ÉvaOktatás-, nevelés- és művelődésügyi kérdések a magyar és magyar vonatkozású német nyelvű lapokban (18–20. század)2017-11-30OTNDI
Schmelczer-Pohánka ÉvaA 17–20. századi könyvtárak szerepvállalása az oktatási intézmények kiszolgálásában. Iskolai könyvtárak története (18–20. század)2017-11-30OTNDI
Szendi ZoltánTankönyvelemzések2017-11-30OTNDI
Szendi ZoltánAz irodalom pedagógia terei2017-11-30OTNDI
Szombathelyiné Nyitrai Ágnes AnikóA tanulás támogatása óvodában, iskolában2017-11-30OTNDI
Szombathelyiné Nyitrai Ágnes AnikóKisgyermek nevelése a családban és a bölcsődében.2017-11-30OTNDI
V. Gilbert EditBiblioterápia az irodalomtanításban2017-11-30OTNDI
V. Gilbert EditIrodalomtudomány és irodalomtanítás2017-11-30OTNDI
Varga ArankaGyermekvédelem és iskolázottság2017-11-30OTNDI
Varga ArankaInkluzív pedagógia2017-11-30OTNDI
Végvári ValentyinaHagyományos és innovatív folyamatok az oktatásban2017-11-30OTNDI
Végvári ValentyinaJátékos technológiák és kreatív játékok – mint az oktatási-nevelési folyamatok fontos funkciói – oktatása.2017-11-30OTNDI
Végvári ValentyinaA szemléltetés eszméje Comenius didaktikájában és napjaink oktatási rendszerében.2017-11-30OTNDI
Végvári ValentyinaInnovációs technológiák az oktatásban (az idegen nyelvek oktatási tapasztalata alapján)2017-11-30OTNDI
Végvári ValentyinaOrosz tankönyvek szemléltető eszközeinek vizsgálata az alkalmazott nyelvoktatási módszerek tükrében2017-11-30OTNDI
Benkő ZsuzsannaAz egészségnevelés, az egészségfejlesztés és az egészség alakulástörténeti, kultúrtörténeti és mentalitástörténeti változásai2017-11-30OTDI
Cserné Adermann Gizella"Tanulási környezet és tanulási sajátosságok gyerekek, ifjak és/vagy felnőttek esetében"2017-11-30OTDI
Héjj AndreasA gyökeres változást célzó és/vagy kirekesztő gondolkodási minták, a nyitott vagy zárt gondolkodás kimutatása beszédekben és írott szövegekben.2017-11-30OTDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )