Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Benedek GyörgyA képességek fejlődésének elektrofiziológiai háttere2018-09-10NI
Csabai MártaTestreprezentációk, énkép, pszichoszomatika2018-09-10NI
Csapó BenőTanagyagok, tankönyvek, taneszközök, fejlesztése és értékelése2018-09-10NI
Csapó BenőA családi háttér és az iskolai eredményesség kapcsolatainak vizsgálata2018-09-10NI
Csapó BenőA társadalomtudományi műveltség értékelése2018-09-10NI
Csapó BenőA természettudományos műveltség értékelése2018-09-10NI
Csapó BenőA matematikai gondolkodás fejlődésének kritikus pontjai2018-09-10NI
Csapó BenőLongitudinális vizsgálatok iskolai kontextusban2018-09-10NI
Csapó BenőAz alapkészségek fejlődése az iskola kezdő szakaszában2018-09-10NI
Csapó BenőTartalomba ágyazott képességfejlesztés2018-09-10NI
Csapó BenőTechnology-based asessment2018-09-10NI
Csapó BenőA véletlennel, a valószínűséggel és a bizonytalansággal kapcsolatos gondolkodás vizsgálata2018-09-10NI
Csapó BenőAssessment systems: feedback and accountability2018-09-10NI
Csifcsák GáborA vizuális tárgyészlelés és kategorizációs folyamatok viselkedéses és elektrofiziológiai vizsgálata gyermek- és felnőttkorban2018-09-10NI
Csíkos CsabaA matematikai gondolkodás stratégiai elemeinek értékelése és fejlesztése2018-09-10NI
Csíkos CsabaA metakogníció jelenségvilága, metakognícióra alapozott iskolai fejlesztés2018-09-10NI
D. Molnár ÉvaTanulást segítő és akadályozó stratégiák és motívumok2018-09-10NI
D. Molnár ÉvaA személyes képességek fejlődése és fejlesztésének lehetőségei2018-09-10NI
Dombi AliceA szakmai professzió megjelenése: a pedagógiai kézikönyvek tanítóképe2018-09-10NI
Dombi AlicePedagóguskép a 19. században2018-09-10NI
Dombi Alice19. századi ábécés- és olvasókönyvek vizsgálata tartalomelemzéssel2018-09-10NI
Farkas ÉvaA felnőttképzés társadalmi és gazdasági összefüggései2018-09-10NI
Farkas ÉvaA felnőttoktatói professzió vizsgálata2018-09-10NI
Farkas ÉvaA tanulási eredmény alapú képzéstervezés és –fejlesztés lehetőségei a szakképzésben/felnőttképzésben/felsőoktatásban2018-09-10NI
Farkas ÉvaA felnőttképzés finanszírozási technikái2018-09-10NI
Farkas ÉvaA nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények elismerése2018-09-10NI
Géczi JánosAz iskolai oktatás céljainak történeti változása2018-09-10NI
Géczi JánosA természettudományos világkép és az iskolai tantervek2018-09-10NI
Géczi JánosA felsőoktatási diákrekrutáció kérdései2018-09-10NI
Géczi JánosA tudáskoncepció és a műveltségfelfogás történeti változása2018-09-10NI
Józsa KrisztiánAz iskolai teljesítményeket befolyásoló affektív tényezők2018-09-10NI
Kárpáti AndreaVizuális képességek az Új Képkorszakban – „gyermekrajz” hagyományos és digitális médiumokban2018-09-10NI
Kárpáti AndreaA „társadalmi háló” (social web, Web2) szerepe az oktatásban2018-09-10NI
Kárpáti AndreaEsztétikai nevelési irányzatok története, elmélete és hatásvizsgálata2018-09-10NI
Kárpáti AndreaPedagógusok informatikai kompetenciája és pedagógiája2018-09-10NI
Kárpáti AndreaAz informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése 6-18 éves korban2018-09-10NI
Kasik LászlóA szociálisprobléma-megoldás fejlődése2018-09-10NI
Kasik LászlóA szociálisprobléma-megoldás fejlesztési lehetőségei2018-09-10NI
Kasik LászlóA személyközi problémák megoldásának elkerülése2018-09-10NI
Kiss EnikőÉletminőség és mentális egészség2018-09-15NI
Korom ErzsébetA természettudományos műveltség összetevőinek vizsgálata, fejlesztése2018-09-10NI
Korom ErzsébetA tanulói aktivitásra alapozott tanítási-tanulási módszerek fejlesztése2018-09-10NI
Korom ErzsébetA tartalmi tudás szerveződése, az ismeretek tanulása és tanítása2018-09-10NI
Krajcsi AttilaNumerikus megismerés2018-09-10NI
Martos TamásEgészségcélok társas ökológiája fiatalkorban2018-09-10NI
Máté-Tóth AndrásVallási ismeretek és vallási élmények összefüggése állami fenntartású közoktatási intézményekben2018-09-10NI
Máté-Tóth AndrásVallással kapcsolatos pedagógus-attitűdök az állami közoktatásban2018-09-10NI
Máté-Tóth AndrásValláspedagógiai trendek Európában és Európán kívül2018-09-10NI
Molnár GyöngyvérAssessment and development of thinking skills in technology-based environment2018-09-10NI
Molnár GyöngyvérA digitális írástudás, informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése2018-09-10NI
Molnár Edit KatalinTanulás a felsőoktatásban2018-09-10NI
Molnár GyöngyvérAdaptív tesztelés, itempozíciós hatás2018-09-10NI
Molnár GyöngyvérComputer-based assessment2018-09-10NI
Molnár GyöngyvérAz iskolai tudás minőségét javító multimédiás eszközök, digitális tananyagok fejlesztése2018-09-10NI
Molnár Edit KatalinÍrásbeli szövegalkotás, fogalmazásképesség2018-09-10NI
Molnár GyöngyvérKépességfejlesztés és a képességek fejlődésének vizsgálata multimédiás környezetben2018-09-10NI
Molnár Edit KatalinA tanári tudás változása2018-09-10NI
Molnár GyöngyvérA problémamegoldó képesség fejlesztésének lehetőségei2018-09-10NI
Nagy LászlónéAz analógiás gondolkodás fejlesztése a természettudományi tantárgyakban2018-09-10NI
Nagy LászlónéA gondolkodás fejlesztése a természettudományos tantárgyakban2018-09-10NI
Nagy JózsefKísérletek a tartalomba ágyazott kritériumorientált képességfejlesztés terén2018-09-10NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány fejlődéstörténete 1948-ig2018-09-10NI
Németh AndrásTörténeti pedagógiai antropológia2018-09-10NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóiratainak tükrében (1948-2006)2018-09-10NI
Németh DezsőAz implicit/procedurális tanulás és annak fejlesztése2018-09-10NI
Nikolov MarianneIndividual differences in language learning2018-09-10NI
Nikolov MarianneAssessing language proficiency2018-09-10NI
Nikolov MarianneClassroom-based research on language learning2018-09-10NI
Orosz GáborHangulati hatások a társas megismerésben2018-09-10NI
Orosz GáborEgyéni különbségek mérése: versengés, iskolai csalás, időperspektíva, tanulmányi célok és motivációk2018-09-10NI
Orosz GáborKonstruktív és destruktív versengés2018-09-10NI
Pikó BettinaIskoláskorú fiatalok egészségmagatartásának és problémaviselkedésének vizsgálata2018-09-10NI
Pikó BettinaPedagógusok és más segítő hivatásúak egészségvédelme: munkahelyi stressz, munkaelégedettség, pszichoszomatikus stressz-indikátorok2018-09-10NI
Pikó BettinaAz egészségnevelés és egészségfejlesztés pozitív pszichológiai alapjai2018-09-10NI
Pikó BettinaA család egészségnevelő szerepe: értékek, attitűdök, nevelési stílus és egészség2018-09-10NI
Pikó BettinaThe role of protective factors (sport, social support, lifestyle etc.) in school health education2018-09-10NI
Radványi KatalinA szülői elfogadás hatása a nevelési attitüdre eltérő fejlődésű gyermek esetén2018-09-10NI
Radványi KatalinÉrtelmi fogyatékosnak minősített személyek tanulási sajátosságai, oktatásuk lehetőségei, nevelésük eredményességét befolyásoló tényezők2018-09-10NI
Radványi KatalinAz élethosszig tartó tanulás jelentősége, hatásai és lehetséges formái kognitív zavarral élő személyeknél2018-09-10NI
Ravaszné Zsolnai AnikóAz érzelmi készségek és képességek fejlődése2018-09-10NI
Ravaszné Zsolnai AnikóA szociális készségek fejlődése és fejlesztése2018-09-10NI
Steklács JánosTanulási képességek és kognitív folyamatok szemmozgáskövetéses vizsgálata2018-09-10NI
Steklács JánosAz olvasási, szövegértési képesség fejlődése, fejlesztése2018-09-10NI
Szokolszky ÁgnesSzituált tanulás, mester melletti tanulás2018-09-10NI
Szokolszky ÁgnesAz otthon és az iskola környezetpszichológiai kutatása2018-09-10NI
Vajda ZsuzsannaGyermekkor és gyermeknevelés a XXI. században.2018-09-10NI
Vajda ZsuzsannaA gyermekkor a kultúra kontextusában2018-09-10NI
Vajda ZsuzsannaAz erkölcsi döntés fejlődése2018-09-10NI
Vidákovich TiborA vizsgák, a vizsgáztatás elmélete és gyakorlata, vizsgafeladatok, vizsgatesztek kidolgozása2018-09-10NI
Vidákovich TiborRendszerszintű vizsgálatok: a nemzetközi és hazai mérések és az oktatás fejlesztése2018-09-10NI
Vidákovich TiborA hozzáadott érték értelmezése és meghatározásának lehetőségei az oktatásban2018-09-10NI
Vidákovich TiborModern tesztelméleti modellek és pedagógiai alkalmazásaik2018-09-10NI
Vidákovich TiborA kompetenciák mérése, a kompetencia-alapú oktatás eredményességének értékelése2018-09-10NI
Vidákovich TiborAz értékelés alternatív módszerei (a formatív és a diagnosztikus értékelés) és az iskolai munka innovációja2018-09-10NI
Winkler IstvánHallási Jelenet Elemzés és Emlékezet2018-09-10NI
Winkler IstvánMagasabb-szintű Hallási és Emlékezeti Folyamatok Újszülöttekben2018-09-10NI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )