Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Benedek GyörgyA képességek fejlődésének elektrofiziológiai háttere2019-11-14NI
Csabai MártaTestreprezentációk, énkép, pszichoszomatika2019-11-14NI
Csapó BenőAz alapkészségek fejlődése az iskola kezdő szakaszában2019-11-14NI
Csapó BenőA családi háttér és az iskolai eredményesség kapcsolatainak vizsgálata2019-11-14NI
Csapó BenőTechnology-based asessment2019-11-14NI
Csapó BenőA természettudományos műveltség értékelése2019-11-14NI
Csapó BenőAssessment systems: feedback and accountability2019-11-14NI
Csapó BenőTanagyagok, tankönyvek, taneszközök, fejlesztése és értékelése2019-11-14NI
Csapó BenőA társadalomtudományi műveltség értékelése2019-11-14NI
Csapó BenőTartalomba ágyazott képességfejlesztés2019-11-14NI
Csapó BenőA matematikai gondolkodás fejlődésének kritikus pontjai2019-11-14NI
Csapó BenőLongitudinális vizsgálatok iskolai kontextusban2019-11-14NI
Csapó BenőA véletlennel, a valószínűséggel és a bizonytalansággal kapcsolatos gondolkodás vizsgálata2019-11-14NI
Csifcsák GáborA vizuális tárgyészlelés és kategorizációs folyamatok viselkedéses és elektrofiziológiai vizsgálata gyermek- és felnőttkorban2019-11-14NI
Csíkos CsabaA metakogníció jelenségvilága, metakognícióra alapozott iskolai fejlesztés2019-11-14NI
Csíkos CsabaA matematikai gondolkodás stratégiai elemeinek értékelése és fejlesztése2019-11-14NI
D. Molnár ÉvaTanulást segítő és akadályozó stratégiák és motívumok2019-11-14NI
D. Molnár ÉvaA személyes képességek fejlődése és fejlesztésének lehetőségei2019-11-14NI
Dombi AlicePedagóguskép a 19. században2019-11-14NI
Dombi Alice19. századi ábécés- és olvasókönyvek vizsgálata tartalomelemzéssel2019-11-14NI
Dombi AliceA szakmai professzió megjelenése: a pedagógiai kézikönyvek tanítóképe2019-11-14NI
Farkas ÉvaA felnőttképzés társadalmi és gazdasági összefüggései2019-11-14NI
Farkas ÉvaA nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények elismerése2019-11-14NI
Farkas ÉvaA felnőttképzés finanszírozási technikái2019-11-14NI
Farkas ÉvaA felnőttoktatói professzió vizsgálata2019-11-14NI
Farkas ÉvaA tanulási eredmény alapú képzéstervezés és –fejlesztés lehetőségei a szakképzésben/felnőttképzésben/felsőoktatásban2019-11-14NI
Géczi JánosA tudáskoncepció és a műveltségfelfogás történeti változása2019-11-14NI
Géczi JánosAz iskolai oktatás céljainak történeti változása2019-11-14NI
Géczi JánosA természettudományos világkép és az iskolai tantervek2019-11-14NI
Géczi JánosA felsőoktatási diákrekrutáció kérdései2019-11-14NI
Jámbori SzilviaÉnkép, jövőkép és önértékelés serdülőkorban2019-11-14NI
Józsa KrisztiánAz iskolai teljesítményeket befolyásoló affektív tényezők2019-11-14NI
Kárpáti AndreaPedagógusok informatikai kompetenciája és pedagógiája2019-11-14NI
Kárpáti AndreaAz informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése 6-18 éves korban2019-11-14NI
Kárpáti AndreaVizuális képességek az Új Képkorszakban – „gyermekrajz” hagyományos és digitális médiumokban2019-11-14NI
Kárpáti AndreaA „társadalmi háló” (social web, Web2) szerepe az oktatásban2019-11-14NI
Kárpáti AndreaEsztétikai nevelési irányzatok története, elmélete és hatásvizsgálata2019-11-14NI
Kasik LászlóA szociálisprobléma-megoldás fejlődése2019-11-14NI
Kasik LászlóA szociálisprobléma-megoldás fejlesztési lehetőségei2019-11-14NI
Kasik LászlóA személyközi problémák megoldásának elkerülése2019-11-14NI
Kerek FerencA hangszerjáték elemeinek minőségi alakulása és az általános személyiségi jegyek változásának kapcsolódási pontjai2019-11-14NI
Kerek FerencA zenehallgatás hatásának vizsgálata deviáns fiatalok körében2019-11-14NI
Kerek FerencMilyen módszerekkel lehetne a közoktatásban történő énekórák hatékonyságát növelni?2019-11-14NI
Kerek FerencA digitális kotta mint digitális tananyag2019-11-14NI
Kerek FerencMilyen pedagógiai eszközökkel illetve módszerekkel lehetne növelni a klasszikus zenei pályára készülő diákok érdeklődését?2019-11-14NI
Kerek FerencAz ének-zene oktatásával kapcsolatos tanterv elemzések és tantervfejlesztések2019-11-14NI
Kerek FerencA hangszeres képzés és a zenei nevelés kapcsolata2019-11-14NI
Kerek FerencA zenei tehetséggondozás számos formáját alkalmazzák világszerte. Hogyan lehetne ezeket összekapcsolni és ezzel művészetoktatásunkat hatékonyabbá tenni?2019-11-14NI
Kerek FerencA zenei képességek fejlődésének vizsgálata2019-11-14NI
Kiss EnikőÉletminőség és mentális egészség2019-11-14NI
Kőfalvi TamásA távoktatás infokommunikációs környezete2019-11-14NI
Kőfalvi TamásIKT kompetenciák felmérése és fejlesztése a felnőttoktatásban2019-11-14NI
Kőfalvi TamásIKT eszközök a kompetenciafejlesztés szolgálatában2019-11-14NI
Kőfalvi TamásDigitális tananyagfejlesztés2019-11-14NI
Korom ErzsébetA tartalmi tudás szerveződése, az ismeretek tanulása és tanítása2019-11-14NI
Korom ErzsébetA természettudományos műveltség összetevőinek vizsgálata, fejlesztése2019-11-14NI
Korom ErzsébetA tanulói aktivitásra alapozott tanítási-tanulási módszerek fejlesztése2019-11-14NI
Krajcsi AttilaNumerikus megismerés2019-11-14NI
Martos TamásEgészségcélok társas ökológiája fiatalkorban2019-11-14NI
Máté-Tóth AndrásValláspedagógiai trendek Európában és Európán kívül2019-11-14NI
Máté-Tóth AndrásVallási ismeretek és vallási élmények összefüggése állami fenntartású közoktatási intézményekben2019-11-14NI
Máté-Tóth AndrásVallással kapcsolatos pedagógus-attitűdök az állami közoktatásban2019-11-14NI
Molnár GyöngyvérAz iskolai tudás minőségét javító multimédiás eszközök, digitális tananyagok fejlesztése2019-11-14NI
Molnár Edit KatalinÍrásbeli szövegalkotás, fogalmazásképesség2019-11-14NI
Molnár GyöngyvérKépességfejlesztés és a képességek fejlődésének vizsgálata multimédiás környezetben2019-11-14NI
Molnár Edit KatalinA tanári tudás változása2019-11-14NI
Molnár GyöngyvérA problémamegoldó képesség fejlesztésének lehetőségei2019-11-14NI
Molnár GyöngyvérAssessment and development of thinking skills in technology-based environment2019-11-14NI
Molnár GyöngyvérA digitális írástudás, informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése2019-11-14NI
Molnár Edit KatalinTanulás a felsőoktatásban2019-11-14NI
Molnár GyöngyvérAdaptív tesztelés, itempozíciós hatás2019-11-14NI
Molnár GyöngyvérComputer-based assessment2019-11-14NI
Nagy LászlónéA gondolkodás fejlesztése a természettudományos tantárgyakban2019-11-14NI
Nagy JózsefKísérletek a tartalomba ágyazott kritériumorientált képességfejlesztés terén2019-11-14NI
Nagy LászlónéAz analógiás gondolkodás fejlesztése a természettudományi tantárgyakban2019-11-14NI
Németh AndrásTörténeti pedagógiai antropológia2019-11-14NI
Németh DezsőAz implicit/procedurális tanulás és annak fejlesztése2019-11-14NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány fejlődéstörténete 1948-ig2019-11-14NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóiratainak tükrében (1948-2006)2019-11-14NI
Nikolov MarianneAssessing language proficiency2019-11-14NI
Nikolov MarianneIndividual differences in language learning2019-11-14NI
Nikolov MarianneClassroom-based research on language learning2019-11-14NI
Orosz GáborEgyéni különbségek mérése: versengés, iskolai csalás, időperspektíva, tanulmányi célok és motivációk2019-11-14NI
Orosz GáborKonstruktív és destruktív versengés2019-11-14NI
Orosz GáborHangulati hatások a társas megismerésben2019-11-14NI
Papp KatalinKommunikációs stratégiák és a természettudományos nevelés2019-11-14NI
Papp KatalinA 10-14 éves korosztály természettudományos nevelésének kutatása2019-11-14NI
Pikó BettinaAz egészségnevelés és egészségfejlesztés pozitív pszichológiai alapjai2019-11-14NI
Pikó BettinaA család egészségnevelő szerepe: értékek, attitűdök, nevelési stílus és egészség2019-11-14NI
Pikó BettinaPedagógusok és más segítő hivatásúak egészségvédelme: munkahelyi stressz, munkaelégedettség, pszichoszomatikus stressz-indikátorok2019-11-14NI
Pikó BettinaIskoláskorú fiatalok egészségmagatartásának és problémaviselkedésének vizsgálata2019-11-14NI
Pikó BettinaThe role of protective factors (sport, social support, lifestyle etc.) in school health education2019-11-14NI
Radványi KatalinÉrtelmi fogyatékosnak minősített személyek tanulási sajátosságai, oktatásuk lehetőségei, nevelésük eredményességét befolyásoló tényezők2019-11-14NI
Radványi KatalinAz élethosszig tartó tanulás jelentősége, hatásai és lehetséges formái kognitív zavarral élő személyeknél2019-11-14NI
Radványi KatalinA szülői elfogadás hatása a nevelési attitüdre eltérő fejlődésű gyermek esetén2019-11-14NI
Ravaszné Zsolnai AnikóA szociális készségek fejlődése és fejlesztése2019-11-14NI
Ravaszné Zsolnai AnikóAz érzelmi készségek és képességek fejlődése2019-11-14NI
Steklács JánosAz olvasási, szövegértési képesség fejlődése, fejlesztése2019-11-14NI
Steklács JánosTanulási képességek és kognitív folyamatok szemmozgáskövetéses vizsgálata2019-11-14NI
Steklács JánosTanulási képességek és kognitív folyamatok szemmozgáskövetéses vizsgálata2019-11-14NI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )