Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Csabai MártaTestreprezentációk, énkép, pszichoszomatika2022-10-20NI
Csapó BenőAz alapkészségek fejlődése az iskola kezdő szakaszában2022-10-20NI
Csapó BenőA családi háttér és az iskolai eredményesség kapcsolatainak vizsgálata2022-10-20NI
Csapó BenőTechnology-based assessment2022-10-20NI
Csapó BenőA természettudományos műveltség értékelése2022-10-20NI
Csapó BenőAssessment systems: feedback and accountability2022-10-20NI
Csapó BenőTanagyagok, tankönyvek, taneszközök, fejlesztése és értékelése2022-10-20NI
Csapó BenőA társadalomtudományi műveltség értékelése2022-10-20NI
Csapó BenőTartalomba ágyazott képességfejlesztés2022-10-20NI
Csapó BenőA matematikai gondolkodás fejlődésének kritikus pontjai2022-10-20NI
Csapó BenőLongitudinális vizsgálatok iskolai kontextusban2022-10-20NI
Csapó BenőA véletlennel, a valószínűséggel és a bizonytalansággal kapcsolatos gondolkodás vizsgálata2022-10-20NI
Csifcsák GáborA vizuális tárgyészlelés és kategorizációs folyamatok viselkedéses és elektrofiziológiai vizsgálata gyermek- és felnőttkorban2022-10-20NI
Csíkos CsabaA matematikai gondolkodás stratégiai elemeinek értékelése és fejlesztése2022-10-20NI
Csíkos CsabaA metakogníció jelenségvilága, metakognícióra alapozott iskolai fejlesztés2022-10-20NI
D. Molnár ÉvaA személyes képességek fejlődése és fejlesztésének lehetőségei2022-10-20NI
D. Molnár ÉvaTanulást segítő és akadályozó stratégiák és motívumok2022-10-20NI
Dombi AliceA szakmai professzió megjelenése: a pedagógiai kézikönyvek tanítóképe2022-10-20NI
Dombi AlicePedagóguskép a 19. században2022-10-20NI
Dombi Alice19. századi ábécés- és olvasókönyvek vizsgálata tartalomelemzéssel2022-10-20NI
Farkas ÉvaA tanulási eredmény alapú képzéstervezés és –fejlesztés lehetőségei a szakképzésben/felnőttképzésben/felsőoktatásban2022-10-20NI
Farkas ÉvaA felnőttképzés társadalmi és gazdasági összefüggései2022-10-20NI
Farkas ÉvaA nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények elismerése2022-10-20NI
Farkas ÉvaA felnőttképzés finanszírozási technikái2022-10-20NI
Farkas ÉvaA felnőttoktatói professzió vizsgálata2022-10-20NI
Fejes József BalázsA tanulási motiváció és a környezeti tényezők összefüggése2022-10-20NI
Fejes József BalázsA méltányos oktatás rendszerszintű támogatása2022-10-20NI
Géczi JánosA felsőoktatási diákrekrutáció kérdései2022-10-20NI
Géczi JánosA tudáskoncepció és a műveltségfelfogás történeti változása2022-10-20NI
Géczi JánosAz iskolai oktatás céljainak történeti változása2022-10-20NI
Géczi JánosA természettudományos világkép és az iskolai tantervek2022-10-20NI
Habók AnitaA tanulás tanulásának kutatása2022-10-20NI
Hercz MáriaPedagógusok, pedagógusjelöltek, szülők és a nevelés gyakorlata2022-10-20NI
Hercz MáriaPedagogical space and classroom management2022-10-20NI
Hercz MáriaEntrepreneurial Education with Active Learning Strategy2022-10-20NI
Hercz MáriaSupporting teachers and trainees2022-10-20NI
Hódi ÁgnesInformációs és kommunikációs technológiák az oktatásban2022-10-20NI
Hódi ÁgnesAz olvasás-szövegértés értékelése és fejlesztése2022-10-20NI
Jámbori SzilviaÉnkép, jövőkép és önértékelés serdülőkorban2022-10-20NI
Janurik MártaA zenei képességek és a végrehajtó funkció kapcsolatának vizsgálata óvodáskorban2022-10-20NI
Józsa KrisztiánAz iskolai teljesítményeket befolyásoló affektív tényezők2022-10-20NI
Kálmán AnikóParadigmaváltás a tanulás folyamatában2022-10-20NI
Kálmán AnikóNew teaching methods and learning environments to empower learners in the globalising world.2022-10-20NI
Kapornai KrisztinaRizikó és protektív tényezők a gyermek és serdülőkori mentális zavarokban2022-10-20NI
Kárpáti AndreaA „társadalmi háló” (social web, Web2) szerepe az oktatásban2022-10-20NI
Kárpáti AndreaEsztétikai nevelési irányzatok története, elmélete és hatásvizsgálata2022-10-20NI
Kárpáti AndreaPedagógusok informatikai kompetenciája és pedagógiája2022-10-20NI
Kárpáti AndreaAz informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése 6-18 éves korban2022-10-20NI
Kárpáti AndreaVizuális képességek az Új Képkorszakban – „gyermekrajz” hagyományos és digitális médiumokban2022-10-20NI
Kasik LászlóA személyközi problémák megoldásának elkerülése2022-10-20NI
Kasik LászlóA szociálisprobléma-megoldás fejlődése2022-10-20NI
Kasik LászlóA szociálisprobléma-megoldás fejlesztési lehetőségei2022-10-20NI
Kerek FerencA hangszerjáték elemeinek minőségi alakulása és az általános személyiségi jegyek változásának kapcsolódási pontjai2022-10-20NI
Kerek FerencA zenehallgatás hatásának vizsgálata deviáns fiatalok körében2022-10-20NI
Kerek FerencMilyen módszerekkel lehetne a közoktatásban történő énekórák hatékonyságát növelni?2022-10-20NI
Kerek FerencA digitális kotta mint digitális tananyag2022-10-20NI
Kerek FerencMilyen pedagógiai eszközökkel illetve módszerekkel lehetne növelni a klasszikus zenei pályára készülő diákok érdeklődését?2022-10-20NI
Kerek FerencAz ének-zene oktatásával kapcsolatos tanterv elemzések és tantervfejlesztések2022-10-20NI
Kerek FerencA hangszeres képzés és a zenei nevelés kapcsolata2022-10-20NI
Kerek FerencA zenei tehetséggondozás számos formáját alkalmazzák világszerte. Hogyan lehetne ezeket összekapcsolni és ezzel művészetoktatásunkat hatékonyabbá tenni?2022-10-20NI
Kerek FerencA zenei képességek fejlődésének vizsgálata2022-10-20NI
Kiss EnikőÉletminőség és mentális betegség a gyermek- és serdülőkorban2022-10-20NI
Kőfalvi TamásDigitális tananyagfejlesztés2022-10-20NI
Kőfalvi TamásA távoktatás infokommunikációs környezete2022-10-20NI
Kőfalvi TamásIKT kompetenciák felmérése és fejlesztése a felnőttoktatásban2022-10-20NI
Kőfalvi TamásIKT eszközök a kompetenciafejlesztés szolgálatában2022-10-20NI
Korom ErzsébetA tartalmi tudás szerveződése, az ismeretek tanulása és tanítása2022-10-20NI
Korom ErzsébetA természettudományos műveltség összetevőinek vizsgálata, fejlesztése2022-10-20NI
Korom ErzsébetA tanulói aktivitásra alapozott tanítási-tanulási módszerek fejlesztése2022-10-20NI
Krajcsi AttilaNumerikus megismerés2022-10-20NI
Martos TamásEgészségcélok társas ökológiája fiatalkorban2022-10-20NI
Máté-Tóth AndrásValláspedagógiai trendek Európában és Európán kívül2022-10-20NI
Máté-Tóth AndrásVallási ismeretek és vallási élmények összefüggése állami fenntartású közoktatási intézményekben2022-10-20NI
Máté-Tóth AndrásVallással kapcsolatos pedagógus-attitűdök az állami közoktatásban2022-10-20NI
Molnár GyöngyvérComputer-based assessment2022-10-20NI
Molnár GyöngyvérAz iskolai tudás minőségét javító digitális fejlesztő programok fejlesztése, illetve hatásvizsgálata2022-10-20NI
Molnár GyöngyvérKépességfejlesztés és a képességek fejlődésének vizsgálata multimédiás környezetben2022-10-20NI
Molnár Edit KatalinÍrásbeli szövegalkotás, fogalmazásképesség2022-10-20NI
Molnár Edit KatalinA tanári tudás fejlődése2022-10-20NI
Molnár GyöngyvérA problémamegoldó képesség fejlesztésének lehetőségei2022-10-20NI
Molnár GyöngyvérAssessment and development of thinking skills in technology-based environment2022-10-20NI
Molnár GyöngyvérA digitális írástudás, informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése2022-10-20NI
Molnár Edit KatalinAz írásbeliséghez kötődő képességek a felsőoktatásban2022-10-20NI
Molnár GyöngyvérLogfile analyses, learning analytics, educational data mining2022-10-20NI
Nagy LászlónéA gondolkodás fejlesztése a természettudományos tantárgyakban2022-10-20NI
Nagy LászlónéAz analógiás gondolkodás fejlesztése a természettudományi tantárgyakban2022-10-20NI
Németh DezsőAz implicit/procedurális tanulás és annak fejlesztése2022-10-20NI
Nikolov MarianneAssessing language proficiency2022-10-20NI
Nikolov MarianneIndividual differences in language learning2022-10-20NI
Nikolov MarianneClassroom-based research on language learning2022-10-20NI
Orosz GáborKonstruktív és destruktív versengés2022-10-20NI
Orosz GáborHangulati hatások a társas megismerésben2022-10-20NI
Orosz GáborEgyéni különbségek mérése: versengés, iskolai csalás, időperspektíva, tanulmányi célok és motivációk2022-10-20NI
Pásztor AttilaGondolkodási képességek mérése és fejlesztése2022-10-20NI
Pikó BettinaA rizikó- és protektív megközelítés alkalmazása az egészségnevelésben2022-10-20NI
Pikó BettinaIskoláskorú fiatalok egészségmagatartása és problémaviselkedése2022-10-20NI
Pikó BettinaPedagógusok és más segítő hivatásúak egészségvédelme: munkahelyi stressz, munkaelégedettség, pszichoszomatikus stressz-indikátorok2022-10-20NI
Radványi KatalinA szülői elfogadás hatása a nevelési attitüdre eltérő fejlődésű gyermek esetén2022-10-20NI
Radványi KatalinÉrtelmi fogyatékosnak minősített személyek tanulási sajátosságai, oktatásuk lehetőségei, nevelésük eredményességét befolyásoló tényezők2022-10-20NI
Radványi KatalinAz élethosszig tartó tanulás jelentősége, hatásai és lehetséges formái kognitív zavarral élő személyeknél2022-10-20NI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )