Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Csifcsák GáborA vizuális tárgyészlelés és kategorizációs folyamatok viselkedéses és elektrofiziológiai vizsgálata gyermek- és felnőttkorban2024-07-09NI
Csíkos CsabaA metakogníció jelenségvilága, metakognícióra alapozott iskolai fejlesztés2024-07-09NI
Csíkos CsabaA matematikai gondolkodás stratégiai elemeinek értékelése és fejlesztése2024-07-09NI
D. Molnár ÉvaÖnszabályozás és gondoskodás etika2024-07-09NI
D. Molnár ÉvaA tanulás hatékony és nem hatékony stratégiái2024-07-09NI
Dombi Alice19. századi ábécés- és olvasókönyvek vizsgálata tartalomelemzéssel2024-07-09NI
Dombi JuditMásodik nyelvi pragmatika2024-07-09NI
Dombi AlicePedagóguskép a 19. században2024-07-09NI
Dombi JuditDigitális kommunikációs technológiák hatása a nyelvtanulásra2024-07-09NI
Dombi AliceA szakmai professzió megjelenése: a pedagógiai kézikönyvek tanítóképe2024-07-09NI
Dombi JuditTanórán kívüli angol nyelvi input szerep a nyelvtanulásban2024-07-09NI
Farkas ÉvaA felnőttképzés finanszírozási technikái2024-07-09NI
Farkas ÉvaA nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények elismerése2024-07-09NI
Farkas ÉvaA tanulási eredmény alapú képzéstervezés és –fejlesztés lehetőségei a szakképzésben/felnőttképzésben/felsőoktatásban2024-07-09NI
Farkas ÉvaA felnőttoktatói professzió vizsgálata2024-07-09NI
Farkas ÉvaA felnőttképzés társadalmi és gazdasági összefüggései2024-07-09NI
Fejes József BalázsA méltányos oktatás rendszerszintű támogatása2024-07-09NI
Fejes József BalázsA tanulási motiváció és a környezeti tényezők összefüggése2024-07-09NI
Géczi JánosA tudáskoncepció és a műveltségfelfogás történeti változása2024-07-09NI
Géczi JánosAz iskolai oktatás céljainak történeti változása2024-07-09NI
Géczi JánosA természettudományos világkép és az iskolai tantervek2024-07-09NI
Géczi JánosA felsőoktatási diákrekrutáció kérdései2024-07-09NI
Habók AnitaA tanulási stratégiák és technikák hatása az értelemgazdag tanulásra.2024-07-09NI
Habók AnitaAz önszabályozott nyelvtanulási stratégiák használatának vizsgálata2024-07-09NI
Habók AnitaA tanulás tanulásának kutatása. A tanulással kapcsolatos nézetek.2024-07-09NI
Habók AnitaAz anyanyelvi és idegen nyelvi olvasási stratégiák vizsgálata.2024-07-09NI
Hercz MáriaEntrepreneurial Education with Active Learning Strategy2024-07-09NI
Hercz MáriaPedagógusok, pedagógusjelöltek, szülők és a nevelés gyakorlata2024-07-09NI
Hercz MáriaSupporting teachers and trainees2024-07-09NI
Hódi ÁgnesInformációs és kommunikációs technológiák az oktatásban2024-07-09NI
Hódi ÁgnesAz olvasás-szövegértés értékelése és fejlesztése2024-07-09NI
Jámbori SzilviaÉnkép, jövőkép és önértékelés serdülőkorban2024-07-09NI
Janurik MártaA zenei képességek és a végrehajtó funkció kapcsolatának vizsgálata óvodáskorban2024-07-09NI
Józsa KrisztiánAz iskolai teljesítményeket befolyásoló affektív tényezők2024-07-09NI
Kálmán AnikóNew teaching methods and learning environments to empower learners in the globalising world.2024-07-09NI
Kálmán AnikóParadigmaváltás a tanulás folyamatában2024-07-09NI
Kapornai KrisztinaRizikó és protektív tényezők a gyermek és serdülőkori mentális zavarokban2024-07-09NI
Kárpáti AndreaPedagógusok informatikai kompetenciája és pedagógiája2024-07-09NI
Kárpáti AndreaEsztétikai nevelési irányzatok története, elmélete és hatásvizsgálata2024-07-09NI
Kárpáti AndreaAz informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése 6-18 éves korban2024-07-09NI
Kárpáti AndreaA „társadalmi háló” (social web, Web2) szerepe az oktatásban2024-07-09NI
Kárpáti AndreaVizuális képességek az Új Képkorszakban – „gyermekrajz” hagyományos és digitális médiumokban2024-07-09NI
Kasik LászlóA szociálisprobléma-megoldás fejlődése2024-07-09NI
Kasik LászlóA szociálisprobléma-megoldás fejlesztési lehetőségei2024-07-09NI
Kasik LászlóA személyközi problémák megoldásának elkerülése2024-07-09NI
Kerek FerencA hangszerjáték elemeinek minőségi alakulása és az általános személyiségi jegyek változásának kapcsolódási pontjai2024-07-09NI
Kerek FerencA zenei képességek fejlődésének vizsgálata2024-07-09NI
Kerek FerencA zenehallgatás hatásának vizsgálata deviáns fiatalok körében2024-07-09NI
Kerek FerencMilyen pedagógiai eszközökkel illetve módszerekkel lehetne növelni a klasszikus zenei pályára készülő diákok érdeklődését?2024-07-09NI
Kerek FerencA digitális kotta mint digitális tananyag2024-07-09NI
Kerek FerencA hangszeres képzés és a zenei nevelés kapcsolata2024-07-09NI
Kerek FerencMilyen módszerekkel lehetne a közoktatásban történő énekórák hatékonyságát növelni?2024-07-09NI
Kerek FerencA zenei tehetséggondozás számos formáját alkalmazzák világszerte. Hogyan lehetne ezeket összekapcsolni és ezzel művészetoktatásunkat hatékonyabbá tenni?2024-07-09NI
Kerek FerencAz ének-zene oktatásával kapcsolatos tanterv elemzések és tantervfejlesztések2024-07-09NI
Kiss EnikőÉletminőség és mentális betegség a gyermek- és serdülőkorban2024-07-09NI
Kőfalvi TamásIKT kompetenciák felmérése és fejlesztése a felnőttoktatásban2024-07-09NI
Kőfalvi TamásA távoktatás infokommunikációs környezete2024-07-09NI
Kőfalvi TamásIKT eszközök a kompetenciafejlesztés szolgálatában2024-07-09NI
Kőfalvi TamásDigitális tananyagfejlesztés2024-07-09NI
Korom ErzsébetA tanulói aktivitásra alapozott tanítási-tanulási módszerek fejlesztése2024-07-09NI
Korom ErzsébetA természettudományos műveltség összetevőinek vizsgálata, fejlesztése2024-07-09NI
Korom ErzsébetA tartalmi tudás szerveződése, az ismeretek tanulása és tanítása2024-07-09NI
Krajcsi AttilaNumerikus megismerés2024-07-09NI
Martos TamásEgészségcélok társas ökológiája fiatalkorban2024-07-09NI
Molnár GyöngyvérAz iskolai tudás minőségét javító digitális fejlesztő programok fejlesztése, illetve hatásvizsgálata2024-07-09NI
Molnár Edit KatalinÍrásbeli szövegalkotás, fogalmazásképesség2024-07-09NI
Molnár Edit KatalinA tanári tudás fejlődése2024-07-09NI
Molnár GyöngyvérLogfile analyses, learning analytics, educational data mining2024-07-09NI
Molnár GyöngyvérA digitális írástudás, informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése2024-07-09NI
Molnár GyöngyvérComputer-based assessment2024-07-09NI
Molnár GyöngyvérKépességfejlesztés és a képességek fejlődésének vizsgálata multimédiás környezetben2024-07-09NI
Molnár Edit KatalinAz írásbeliséghez kötődő képességek a felsőoktatásban2024-07-09NI
Molnár GyöngyvérAssessment and development of thinking skills in technology-based environment2024-07-09NI
Molnár GyöngyvérA problémamegoldó képesség fejlesztésének lehetőségei2024-07-09NI
Nagy LászlónéAz analógiás gondolkodás fejlesztése a természettudományi tantárgyakban2024-07-09NI
Nagy LászlónéA gondolkodás fejlesztése a természettudományos tantárgyakban2024-07-09NI
Németh DezsőAz implicit/procedurális tanulás és annak fejlesztése2024-07-09NI
Nikolov MarianneClassroom-based research on language learning2024-07-09NI
Nikolov MarianneAssessing language proficiency2024-07-09NI
Nikolov MarianneIndividual differences in language learning2024-07-09NI
Nikolov MarianneIndividual differences in language learning2024-07-09NI
Orosz GáborEgyéni különbségek mérése: versengés, iskolai csalás, időperspektíva, tanulmányi célok és motivációk2024-07-09NI
Orosz GáborKonstruktív és destruktív versengés2024-07-09NI
Orosz GáborHangulati hatások a társas megismerésben2024-07-09NI
Pásztor AttilaGondolkodási képességek mérése és fejlesztése2024-07-09NI
Pikó BettinaIskoláskorú fiatalok egészségmagatartása és problémaviselkedése2024-07-09NI
Pikó BettinaPedagógusok és más segítő hivatásúak egészségvédelme: munkahelyi stressz, munkaelégedettség, pszichoszomatikus stressz-indikátorok2024-07-09NI
Pikó BettinaA rizikó- és protektív megközelítés alkalmazása az egészségnevelésben2024-07-09NI
Radványi KatalinA szülői elfogadás hatása a nevelési attitüdre eltérő fejlődésű gyermek esetén2024-07-09NI
Radványi KatalinÉrtelmi fogyatékosnak minősített személyek tanulási sajátosságai, oktatásuk lehetőségei, nevelésük eredményességét befolyásoló tényezők2024-07-09NI
Radványi KatalinAz élethosszig tartó tanulás jelentősége, hatásai és lehetséges formái kognitív zavarral élő személyeknél2024-07-09NI
Sallay ViolaKörnyezeti-érzelmi önszabályozási folyamatok és egészség az oktatási intézményekben2024-07-09NI
Steklács JánosTanulási képességek és kognitív folyamatok szemmozgáskövetéses vizsgálata2024-07-09NI
Szenczi-Velkey BeátaAz olvasási motiváció fejlesztése2024-07-09NI
Szenczi-Velkey BeátaAz affektív tényezők szerepe atipikusan fejlődő tanulók iskolai sikerességében2024-07-09NI
Szokolszky ÁgnesSzituált tanulás, mester melletti tanulás2024-07-09NI
Szokolszky ÁgnesAz otthon és az iskola környezetpszichológiai kutatása2024-07-09NI
Tarkó KláraEgészséges életmódra nevelés, egészségfejlesztés a köznevelésben és a felsőoktatásban2024-07-09NI
Tarkó KláraMultikulturális és interkulturális nevelés2024-07-09NI
Tóth EditRendszerszintű vizsgálatok tanítási-tanulási folyamatra gyakorolt hatása2024-07-09NI


2024. IV. 17.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2024. június 14-én, pénteken 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )