Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Csabai MártaTestreprezentációk, énkép, pszichoszomatika2020-12-25NI
Csapó BenőAz alapkészségek fejlődése az iskola kezdő szakaszában2020-12-25NI
Csapó BenőA családi háttér és az iskolai eredményesség kapcsolatainak vizsgálata2020-12-25NI
Csapó BenőTechnology-based assessment2020-12-25NI
Csapó BenőA természettudományos műveltség értékelése2020-12-25NI
Csapó BenőAssessment systems: feedback and accountability2020-12-25NI
Csapó BenőTanagyagok, tankönyvek, taneszközök, fejlesztése és értékelése2020-12-25NI
Csapó BenőA társadalomtudományi műveltség értékelése2020-12-25NI
Csapó BenőTartalomba ágyazott képességfejlesztés2020-12-25NI
Csapó BenőA matematikai gondolkodás fejlődésének kritikus pontjai2020-12-25NI
Csapó BenőLongitudinális vizsgálatok iskolai kontextusban2020-12-25NI
Csapó BenőA véletlennel, a valószínűséggel és a bizonytalansággal kapcsolatos gondolkodás vizsgálata2020-12-25NI
Csifcsák GáborA vizuális tárgyészlelés és kategorizációs folyamatok viselkedéses és elektrofiziológiai vizsgálata gyermek- és felnőttkorban2020-12-25NI
Csíkos CsabaA matematikai gondolkodás stratégiai elemeinek értékelése és fejlesztése2020-12-25NI
Csíkos CsabaA metakogníció jelenségvilága, metakognícióra alapozott iskolai fejlesztés2020-12-25NI
D. Molnár ÉvaTanulást segítő és akadályozó stratégiák és motívumok2020-12-25NI
D. Molnár ÉvaA személyes képességek fejlődése és fejlesztésének lehetőségei2020-12-25NI
Dombi AliceA szakmai professzió megjelenése: a pedagógiai kézikönyvek tanítóképe2020-12-25NI
Dombi AlicePedagóguskép a 19. században2020-12-25NI
Dombi Alice19. századi ábécés- és olvasókönyvek vizsgálata tartalomelemzéssel2020-12-25NI
Farkas ÉvaA felnőttoktatói professzió vizsgálata2020-12-25NI
Farkas ÉvaA tanulási eredmény alapú képzéstervezés és –fejlesztés lehetőségei a szakképzésben/felnőttképzésben/felsőoktatásban2020-12-25NI
Farkas ÉvaA felnőttképzés társadalmi és gazdasági összefüggései2020-12-25NI
Farkas ÉvaA nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények elismerése2020-12-25NI
Farkas ÉvaA felnőttképzés finanszírozási technikái2020-12-25NI
Fejes József BalázsA tanulási motiváció és a környezeti tényezők összefüggése2020-12-25NI
Fejes József BalázsA méltányos oktatás rendszerszintű támogatása2020-12-25NI
Géczi JánosA felsőoktatási diákrekrutáció kérdései2020-12-25NI
Géczi JánosA tudáskoncepció és a műveltségfelfogás történeti változása2020-12-25NI
Géczi JánosAz iskolai oktatás céljainak történeti változása2020-12-25NI
Géczi JánosA természettudományos világkép és az iskolai tantervek2020-12-25NI
Habók AnitaA tanulás tanulásának kutatása2020-12-25NI
Hercz MáriaPedagógusok, pedagógusjelöltek, szülők és a nevelés gyakorlata2020-12-25NI
Hercz MáriaPedagogical space and classroom management2020-12-25NI
Hercz MáriaEntrepreneurial Education with Active Learning Strategy2020-12-25NI
Hercz MáriaSupporting teachers and trainees2020-12-25NI
Jámbori SzilviaÉnkép, jövőkép és önértékelés serdülőkorban2020-12-25NI
Janurik MártaA zenei képességek és a végrehajtó funkció kapcsolatának vizsgálata óvodáskorban2020-12-25NI
Józsa KrisztiánAz iskolai teljesítményeket befolyásoló affektív tényezők2020-12-25NI
Kálmán AnikóNew teaching methods and learning environments to empower learners in the globalising world.2020-12-25NI
Kálmán AnikóParadigmaváltás a tanulás folyamatában2020-12-25NI
Kapornai KrisztinaRizikó és protektív tényezők a gyermek és serdülőkori mentális zavarokban2020-12-25NI
Kárpáti AndreaA „társadalmi háló” (social web, Web2) szerepe az oktatásban2020-12-25NI
Kárpáti AndreaEsztétikai nevelési irányzatok története, elmélete és hatásvizsgálata2020-12-25NI
Kárpáti AndreaPedagógusok informatikai kompetenciája és pedagógiája2020-12-25NI
Kárpáti AndreaAz informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése 6-18 éves korban2020-12-25NI
Kárpáti AndreaVizuális képességek az Új Képkorszakban – „gyermekrajz” hagyományos és digitális médiumokban2020-12-25NI
Kasik LászlóA személyközi problémák megoldásának elkerülése2020-12-25NI
Kasik LászlóA szociálisprobléma-megoldás fejlődése2020-12-25NI
Kasik LászlóA szociálisprobléma-megoldás fejlesztési lehetőségei2020-12-25NI
Kerek FerencA hangszerjáték elemeinek minőségi alakulása és az általános személyiségi jegyek változásának kapcsolódási pontjai2020-12-25NI
Kerek FerencA zenehallgatás hatásának vizsgálata deviáns fiatalok körében2020-12-25NI
Kerek FerencMilyen módszerekkel lehetne a közoktatásban történő énekórák hatékonyságát növelni?2020-12-25NI
Kerek FerencA digitális kotta mint digitális tananyag2020-12-25NI
Kerek FerencMilyen pedagógiai eszközökkel illetve módszerekkel lehetne növelni a klasszikus zenei pályára készülő diákok érdeklődését?2020-12-25NI
Kerek FerencAz ének-zene oktatásával kapcsolatos tanterv elemzések és tantervfejlesztések2020-12-25NI
Kerek FerencA hangszeres képzés és a zenei nevelés kapcsolata2020-12-25NI
Kerek FerencA zenei tehetséggondozás számos formáját alkalmazzák világszerte. Hogyan lehetne ezeket összekapcsolni és ezzel művészetoktatásunkat hatékonyabbá tenni?2020-12-25NI
Kerek FerencA zenei képességek fejlődésének vizsgálata2020-12-25NI
Kiss EnikőÉletminőség és mentális betegség a gyermek- és serdülőkorban2020-12-25NI
Kőfalvi TamásDigitális tananyagfejlesztés2020-12-25NI
Kőfalvi TamásA távoktatás infokommunikációs környezete2020-12-25NI
Kőfalvi TamásIKT kompetenciák felmérése és fejlesztése a felnőttoktatásban2020-12-25NI
Kőfalvi TamásIKT eszközök a kompetenciafejlesztés szolgálatában2020-12-25NI
Korom ErzsébetA tartalmi tudás szerveződése, az ismeretek tanulása és tanítása2020-12-25NI
Korom ErzsébetA természettudományos műveltség összetevőinek vizsgálata, fejlesztése2020-12-25NI
Korom ErzsébetA tanulói aktivitásra alapozott tanítási-tanulási módszerek fejlesztése2020-12-25NI
Krajcsi AttilaNumerikus megismerés2020-12-25NI
Martos TamásEgészségcélok társas ökológiája fiatalkorban2020-12-25NI
Máté-Tóth AndrásValláspedagógiai trendek Európában és Európán kívül2020-12-25NI
Máté-Tóth AndrásVallási ismeretek és vallási élmények összefüggése állami fenntartású közoktatási intézményekben2020-12-25NI
Máté-Tóth AndrásVallással kapcsolatos pedagógus-attitűdök az állami közoktatásban2020-12-25NI
Molnár Edit KatalinAz írásbeliséghez kötődő képességek a felsőoktatásban2020-12-25NI
Molnár GyöngyvérComputer-based assessment2020-12-25NI
Molnár GyöngyvérAz iskolai tudás minőségét javító digitális fejlesztő programok fejlesztése, illetve hatásvizsgálata2020-12-25NI
Molnár GyöngyvérKépességfejlesztés és a képességek fejlődésének vizsgálata multimédiás környezetben2020-12-25NI
Molnár Edit KatalinÍrásbeli szövegalkotás, fogalmazásképesség2020-12-25NI
Molnár GyöngyvérA problémamegoldó képesség fejlesztésének lehetőségei2020-12-25NI
Molnár Edit KatalinA tanári tudás fejlődése2020-12-25NI
Molnár GyöngyvérAssessment and development of thinking skills in technology-based environment2020-12-25NI
Molnár GyöngyvérA digitális írástudás, informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése2020-12-25NI
Molnár GyöngyvérLogfile analyses, learning analytics, educational data mining2020-12-25NI
Nagy LászlónéA gondolkodás fejlesztése a természettudományos tantárgyakban2020-12-25NI
Nagy LászlónéAz analógiás gondolkodás fejlesztése a természettudományi tantárgyakban2020-12-25NI
Németh DezsőAz implicit/procedurális tanulás és annak fejlesztése2020-12-25NI
Nikolov MarianneAssessing language proficiency2020-12-25NI
Nikolov MarianneIndividual differences in language learning2020-12-25NI
Nikolov MarianneClassroom-based research on language learning2020-12-25NI
Orosz GáborKonstruktív és destruktív versengés2020-12-25NI
Orosz GáborHangulati hatások a társas megismerésben2020-12-25NI
Orosz GáborEgyéni különbségek mérése: versengés, iskolai csalás, időperspektíva, tanulmányi célok és motivációk2020-12-25NI
Pásztor AttilaGondolkodási képességek mérése és fejlesztése2020-12-25NI
Pikó BettinaA rizikó- és protektív megközelítés alkalmazása az egészségnevelésben2020-12-25NI
Pikó BettinaIskoláskorú fiatalok egészségmagatartása és problémaviselkedése2020-12-25NI
Pikó BettinaPedagógusok és más segítő hivatásúak egészségvédelme: munkahelyi stressz, munkaelégedettség, pszichoszomatikus stressz-indikátorok2020-12-25NI
Radványi KatalinA szülői elfogadás hatása a nevelési attitüdre eltérő fejlődésű gyermek esetén2020-12-25NI
Radványi KatalinÉrtelmi fogyatékosnak minősített személyek tanulási sajátosságai, oktatásuk lehetőségei, nevelésük eredményességét befolyásoló tényezők2020-12-25NI
Radványi KatalinAz élethosszig tartó tanulás jelentősége, hatásai és lehetséges formái kognitív zavarral élő személyeknél2020-12-25NI
Ravaszné Zsolnai AnikóAz érzelmi készségek és képességek fejlődése2020-12-25NI
Ravaszné Zsolnai AnikóA szociális készségek fejlődése és fejlesztése2020-12-25NI


2020. X. 20.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2020. november 6-án 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )