Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Kémia Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Berkecz RóbertÚj lipidomikai és metabolomikai analitikai módszerfejlesztések kidolgozása és alkalmazása2019-07-01OVI
Bogár FerencPolipeptidek és fehérjék szerkezetének számítógépes szimulációja2019-07-01OVI
Janáky TamásKromatográfiás és tömegspektrometriás módszerek fejlesztése peptidek és fehérjék proteomikai analíziséhez2019-07-01OVI
Paragi GáborKis molekulák fizikai, kémiai tulajdonságának számítógépes modellezése.2019-07-01OVI
Tóth GáborMódosított peptidek szintézise2019-07-01OVI
Tömböly CsabaCélzottan sejt membránba juttatható lipidált interleukinok vizsgálata2019-07-01SZBK
Csapó EditMolekuláris kölcsönhatások jellemzése felületi plazmon rezonancia spektroszkópiával2019-07-01KFAT
Berkó AndrásRedukált dimenziójú (0D, 1D, 2D) heterorendszerek atomi léptékű szerkezetének tanulmányozása pásztázó atomszondás mikroszkópiával2019-07-01MTA
Palotás KrisztiánÚjszerű anyagok felületeinek elméleti vizsgálata2019-07-01MTA
Alapi TündePerzisztens egészségkárosító szerves vegyületek és metabolitjaik meghatározása és lebontása felszíni vizekben és előkezelt szennyvizekben2019-07-01SZAKT
Enyedy Éva AnnaRákellenes fémkomplexek biospeciációja2019-07-01SZAKT
Gajda TamásMultihisztidin peptidek fémkötő sajátságainak vizsgálata2019-07-01SZAKT
Galbács GáborLézer és plazma alapú spektroanalitikai módszerek és műszerek fejlesztése2019-07-01SZAKT
Gyurcsik BélaFém-peptidkomplexeken alapuló mesterséges fehérjék biotechnológiai alkalmazásokra2019-07-01SZAKT
Jakusch TamásA fémkomplexképződés befolyásolásoló hatása az amiloidok aggregációs folyamataira az Alzheimer-kórban és annak terápiás alkalmazhatósága2019-07-01SZAKT
Jancsó AttilaMit tanulhatunk a fémszabályzó fehérjéktől: a fémion szelektivitás vizsgálata, valamint toxikus fémionok megkötésére és bioakkumulációjára alkalmas rendszerek tervezése2019-07-01SZAKT
Kiss TamásBiológiailag aktív fémkomplexek speciációja és kölcsönhatása makromolekulákkal2019-07-01SZAKT
Sipos PálHiperalkalikus (pH > 13) oldatokban képződő komplexek szerkezete és egyensúlyai2019-07-01SZAKT
Csapó EditBiokompatibilis polimer-alapú szabályozott hatóanyag-leadó részecskék tervezése, előállítása és szerkezeti jellemzése2019-07-01FKAT
Czakó GáborSN2 reakciók dinamikájának és mechanizmusainak elméleti vizsgálata2019-07-01FKAT
Horváth DezsőKözegmozgás tanulmányozása reaktív közegekben2019-07-01FKAT
Janáky CsabaTüzelőanyagok előállítása fotoelektrokémiai módszerekkel2019-07-01FKAT
Janovák LászlóSzabályozott nedvesedéssel rendelkező funkcionális felületek fejlesztése és fotokatalitikus alkalmazási lehetőségeik2019-07-01FKAT
Szabó TamásGrafén-oxid alapú ultravékony rétegek felépítése kolloidkémiai módszerekkel2019-07-01FKAT
Szabó TamásMágnesesen módosított grafén alapú kompozitok fejlesztése2019-07-01FKAT
Szilágyi IstvánEnzimatikus aktivitással rendelkező nanokompozitok kifejlesztése2019-07-01FKAT
Tóth ÁgotaDiffúzió- és konvekció szabályozott önszerveződés2019-07-01FKAT
Hernádi KláraSzén nanocsövek felületének módosítása szervetlen kompozitok kialakításával2019-07-01AKKT
Hernádi KláraFélvezető fém-oxid tartalmú kompozit fotokatalizátorok anyagok előállítása és vizsgálata2019-07-01AKKT
Kónya ZoltánNanoszerkezetek a katalízisben2019-07-01AKKT
Kukovecz ÁkosÖsszetett szén vékonyrétegek előállítása és szenzorikai alkalmazási lehetőségei2019-07-01AKKT
Váradi GyörgyiGombaellenes szerek kifejlesztése természetben előforduló antifungális fehérjékből kiindulva2019-07-01OV
Martinek TamásRezisztencia-mentes antibiotikumok tervezése és szintézise biomimetikus megközelítéssel2019-07-01OVT
Szabó ZoltánKvantitatív kromatográfiai, tömegspektrometriai és informatikai módszerek fejlesztése proteomikai és metabolomikai vizsgálatokhoz2019-07-01OVT
Ilisz IstvánA királis felismerés kromatográfiás alapokon nyugvó fizikai-kémiai jellemzése és értelmezése2019-07-01GYTK
London GáborFunkcionális szerves anyagok - molekuláris kapcsolók2019-07-01TTK
Frank ÉvaÚj típusú, bioaktív szteránvázas vegyületek előállítása és szerkezetvizsgálata2019-07-01SzKT
Frank ÉvaÚj típusú, bioaktív szteránvázas vegyületek előállítása és szerkezetvizsgálata2019-07-01SzKT
Kanizsai Iván
Wölfling János
Új kis gyűrűtagszámú tumorellenes heterociklusok előállítása2019-07-01SZKT
Mernyák ErzsébetFluoreszcens festékek előállítása és azok biomolekulákkal való konjugálása2019-07-01SZKT
Mernyák ErzsébetPd- vagy Ni-katalizált C-C, C-N és C-P keresztkapcsolási reakciók végrehajtása modellvegyületeken és szteránvázas biomolekulákon2019-07-01SZKT
Pálinkó IstvánBioinspirált katalitikus rendszerek készítése és fejlesztése2019-07-01SZKT
Pálinkó IstvánÖnszerveződő rendszerek és jellemezésük2019-07-01SZKT
Pálinkó IstvánRéteges szerkezetű vegyületek kémiája. Szintézisek, ex situ és in situ módosítások szerves és szervetlen anionokkal és kationokkal, illetve ionos formájú komplexekkel2019-07-01SZKT
Szőllősi GyörgyAszimmetrikus katalitikus reakciók tanulmányozása2019-07-01SZKT
Wölfling JánosHeterociklusos szteroidok szintézise2019-07-01SZKT
Óvári LászlóUltragyors fotoindukált felületi folyamatok vizsgálata2019-07-01ELI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )