Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Barta KárolyTalajerózió2018-12-15SZTE
Becsei JózsefA tanyarendszer mai állapota2019-05-10SZTE
Becsei JózsefA magyar településállomány változása a honfoglalástól napjainkig2019-05-10SZTE
Boros LajosA társadalmi konfliktusok térbeli jellegzetességei2018-12-15SZTE
Csatári BálintA város - vidék kapcsolatok jellege, minősége, változásai és szerepük a vidéki térségek felzárkóztatásában2018-12-15SZTE
Csatári BálintAz alföldi mezővárosok és tanyáik megújulása, átalakuló szerepe a XX. század elején2018-12-15SZTE
Csatári BálintA vidéki (rurális) tér geográfiai jellemzői és annak változásai2018-12-15SZTE
Dávid LórántAntropogén geomorfológia2018-12-15SZTE
Demény AttilaStabilizotóp-geokémia2019-05-10SZTE
Fabula SzabolcsTerület- és településfejlesztési beavatkozások térformáló hatásai2019-05-10SZTE
Farsang AndreaTalajaink környezeti érzékenysége, rezilienciája2019-05-10SZTE
Farsang AndreaSzélerózió on-site és off-site hatásai2018-12-15SZTE
Farsang AndreaTalaj tápanyag tartalmának térbeli változása2019-05-10SZTE
Fintor KrisztiánUtómagmás és posztmagmás érrendszerek és hozzájuk kapcsolódó metaszomatikus átalakulások vizsgálata a Tisza-Dáciai egység kőzeteiben2018-12-15SZTE
Gál Tamás MátyásModeling of hydrological effects of extreme precipitation events in urban areas2018-12-15SZTE
Gál Tamás MátyásVárosklíma modellezés2018-12-15SZTE
Gál Tamás Mátyás
Zöld András
Aktív és passzív szoláris energiahasznosítás kapcsolata a városi (mikro)klimatikus körülményekkel2018-12-15SZTE
Gál Tamás MátyásEvaluation of the effect of climate change on urban areas2018-12-15SZTE
Geiger János
Horváth Janina
A geológiai léptékprobléma2019-05-10SZTE
Geiger János
Horváth Janina
Sztochasztikus szimulációk a geológiában2019-05-10SZTE
Geiger János
Horváth Janina
Alkalmazott geomatematikai modellalkotás2019-05-10SZTE
Gulyás ÁgnesVárosi humán komfort kutatás2019-05-10SZTE
Gulyás ÁgnesA zöld infrastruktúra városökológiai jelentősége2019-05-10SZTE
Gulyás SándorKörnyezettörténeti vizsgálatok népvándorláskori csontmintákon2018-12-15SZTE
Győri FerencA tudásföldrajz útjain: tehetségföldrajz, oktatásföldrajz2019-05-10SZTE
Hegedűs GáborÚj vidékfejlesztési lehetőségek és modellek Magyarországon2019-05-10SZTE
Hegedűs GáborTransznacionális migrációs folyamatok a Kárpát-medencében2018-12-15SZTE
Hegedűs GáborA lakóparkok társadalomföldrajzi vizsgálata Magyarországon2019-05-10SZTE
Horváth JaninaMélyvízi üledékes rendszerek genetikai alapú vizsgálata alsó-pannon üledékekben2018-12-15SZTE
Kiss TímeaEmberi hatásra felgyorsuló geomorfológiai folyamatok vizsgálata2019-05-10SZTE
Kiss Tímea
Sipos György
Folyókat ért emberi tevékenység2019-05-10SZTE
Kiss TímeaAntropogén hatásra módosuló fluviális folyamatok vizsgálata kisvízgyűjtőn2018-12-15SZTE
Kiss TímeaMeder és ártér kapcsolatának vizsgálata2018-12-15SZTE
Kiss TímeaKéső-pleisztocén és holocén homokmozgások vizsgálata2018-12-15SZTE
Kiss TímeaValamely alföldi táj késő pleisztocén-holocén felszínfejlődése2018-12-15SZTE
Kovács ZoltánA poszt-szocialista átalakulás politikai földrajza2018-12-15SZTE
Kovács Ferenc
Tobak Zalán
Geographic applications of remote sensing and GIS techniques in the urban environment2019-05-10SZTE
Kovács ZoltánA társadalmi differenciálódás területi folyamatai2018-12-15SZTE
Kovács ZoltánAz urbanizáció földrajzi jelenségei2018-12-15SZTE
Kovács FerencTájváltozás értékelése térinformatikai módszerekkel2018-12-15SZTE
Kovács ZoltánA fenntartható városfejlődés kihívásai2019-05-10SZTE
Kovács FerencTérinformatika a katasztrófamenedzsmentben2019-05-10SZTE
M. Tóth TivadarA Tiszai egység aljzata2019-05-10SZTE
M. Tóth TivadarRepedezett fluidum rezervoárok modellezése2019-05-10SZTE
Mészáros RezsőInterregionális kapcsolatok kialakulás és fejlődése nemzetgazdaságunkban2019-05-10SZTE
Mészáros RezsőA globalizáció térbeli működési mechanizmusa2019-05-10SZTE
Mezősi GáborA szél és talajerózió modellezése2018-12-15SZTE
Mezősi GáborA természeti környezet veszélyeinek és kockázatainak elemzése2018-12-15SZTE
Mezősi GáborTájmetria2018-12-15SZTE
Michalkó GáborA turizmus térspecifikus vonatkozásai2018-12-15SZTE
Molnár DávidLösz-paleotalaj sorozatok paleoökológiai elemzése2019-05-10SZTE
Molnár DávidKvartermalakológia2019-05-10SZTE
Mucsi LászlóTávérzékelt adatok feldolgozása geoinformatikai módszerekkel2019-05-10SZTE
Mucsi László
Van Leeuwen Boudewijn
Geological mapping of inaccessible areas using GIS and Remote Sensing2019-05-10SZTE
Náfrádi KatalinNegyedidőszaki vegetáció fejlődés, környezettörténeti, régészeti geológiai növényzet- és klíma rekonstrukció2019-05-10SZTE
Nagy GáborA gazdasági rendszerváltás földrajzi jellemzői Kelet-Európában2019-05-10SZTE
Nagy ErikaA fogyasztás térbeli-társadalmi egyenlőtlenségeket alakító szerepe2019-05-10SZTE
Nagy GáborAz információs társadalom földrajza2019-05-10SZTE
Nagy ErikaA szolgáltató szektor terei2018-12-15SZTE
Nagy ErikaA szolgáltató ágazatok változó térstruktúráinak vizsgálata relációs megközelítésben2019-05-10SZTE
Nemes-Nagy JózsefTerületi egyenlőtlenségek2018-12-15SZTE
Pál ViktorTurisztikai termékekhez kapcsolódó térfolyamatok társadalomföldrajzi elemzése2019-05-10SZTE
Pál ÁgnesHatárokon átnyúló együttműködések, kapcsolatok változása empirikus vizsgálatok alapján2018-12-15SZTE
Pál ViktorEgészségföldrajzi folyamatok magyarországi és nemzetközi vonatkozásai2019-05-10SZTE
Pál ÁgnesRégiók, regionális fejlődés, regionalizmus kutatása a Kárpát-medencében2018-12-15SZTE
Pál Molnár ElemérAlkáli magmás folyamatok2019-05-10SZTE
Pál Molnár ElemérSekély mélységű geofizikai kutatások2018-12-15SZTE
Pál Molnár Elemér
Fintor Krisztián
Magmás és posztmagmás tevékenységekhez kapcsolódó ásványképződési folyamatok2018-12-15SZTE
Pál Molnár ElemérKörnyezetgeokémia2018-12-15SZTE
Pál Molnár ElemérA Tiszai egység magmás kőzetei2019-05-10SZTE
Pusztai BertalanA kultúra szerepének kritikai elemzése lokalitások turisztikai fejlesztésében2019-05-10SZTE
Rácz LajosKörnyezeti problémák az újkori Magyarországon2018-12-15SZTE
Rakonczai JánosA hidrogeográfia aktuális problémái hazánkban2019-05-10SZTE
Rakonczai JánosA globális környezeti változások hazai következményei2019-05-10SZTE
Raucsik BélaRétegtani korrelációs kutatás a Tisia területén2018-12-15SZTE
Raucsik BélaRétegszilikátok szedimentgeológiai alkalmazása2019-05-10SZTE
Raucsikné Varga AndreaDiagenezis-történet2018-12-15SZTE
Raucsikné Varga AndreaA Tiszai-egység paleozoos képződményei2018-12-15SZTE
Schubert FélixCementációtörténet2018-12-15SZTE
Schubert FélixDiagenesis of carbonate and siliciclastic sedimentary rocks2018-12-15SZTE
Sümegi PálNegyedidőszaki éghajlat és környezetrekonstrukció a magyarországi löszös szelvények vizsgálatai alapján2019-05-10SZTE
Sümegi PálGeoarcheológia és környezettörténet2018-12-15SZTE
Sümegi PálA negyedidőszak földtana és őskörnyezete2018-12-15SZTE
Szanyi JánosGeotermikus energia kinyerés hőtranszport szimulációja2018-12-15SZTE
Szanyi JánosGeofizikai módszerek a geotermikus energia kutatásban2019-05-10SZTE
Szanyi JánosGeofizikai módszerek a geotermikus energia kutatásban2018-12-15SZTE
Szatmári JózsefKörnyezeti veszélyek modellezése geoinformatikai módszerekkel2018-12-15SZTE
Szatmári JózsefA Digitális Domborzatmodellezés földtudományi alkalmazásai2018-12-15SZTE
Szatmári JózsefKörnyezeti veszélyek modellezése geoinformatikai módszerekkel2018-12-15SZTE
Szilassi PéterTájmintázat és a tájökológiai paraméterek kapcsolatának vizsgálata2019-05-10SZTE
Szilassi PéterA kulturális ökoszisztéma szolgáltatások földrajzi vizsgálata2019-05-10SZTE
Szilassi PéterInvazív fajok terjedését befolyásoló földrajzi tényezők vizsgálata2019-05-10SZTE
Tanács EszterErdőszerkezeti mintázatok, kialakulásuk okai, tér- és időbeli változásai2018-12-15SZTE
Tanács EszterErdők ökoszisztéma szolgáltatásai, ezek térképezése, szén-megkötés2018-12-15SZTE
Tanács EszterAz erdőszerkezet objektum-alapú térképezése távérzékelt adatok alapján2018-12-15SZTE
Timár JuditHátrányos helyzetű társadalmi csoportok földrajza2019-05-10SZTE
Timár JuditA társadalmi nemek szerepe a térfolyamatokban2019-05-10SZTE
Timár JuditA szuburbanizáció és a dzsentrifikáció társadalmi viszonyai2018-12-15SZTE
Tobak ZalánTávérzékelési és térinformatikai módszerek földrajzi alkalmazásai városi környezetben2018-12-15SZTE
Unger János
Pongrácz Rita
Városon belüli termikus különbségek és okaik elemzése2019-05-10SZTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )