Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bajmócy ZoltánResponsible research and innovation: towards transformative practices2023-05-15SZTE
Bajmócy ZoltánFelelősségteljes kutatás és innováció: transzformatív gyakorlatok felé2023-05-15SZTE
Bajmócy ZoltánThe process aspect of local development2023-05-15SZTE
Bajmócy ZoltánHelyi fejlesztések a folyamatok aspektusából2023-05-15SZTE
Botos KatalinGazdaság és jog2023-05-15SZTE
Botos KatalinEconomics and Law2023-05-15SZTE
Farkas BeátaKapitalizmus modellek és versenyképesség az Európai Unióban2023-05-15SZTE
Farkas BeátaInternational Political Economics of the Post Socialist Countries2023-05-15SZTE
Glózik Klára ErzsébetA turizmus térségi és helyi fejlesztési lehetőségei, turisztikai termékek szerepe a turizmusban2023-05-15SZTE
Halmosi PéterFiskális decentralizációs folyamatok a fejlett országokban a 21. században2023-05-15SZTE
Hámori BalázsÉrzelmek, indulatok, attitűdök, motivációk a gazdasági folyamatokban és döntésekben – A viselkedés gazdaságtana2023-05-15SZTE
Hámori BalázsAz információ-gazdaság sajátosságai és hatásuk a gazdasági aktorok viselkedésére2023-05-15SZTE
Hámori BalázsAz intézmények szerepe a gazdaság működésében (The role of the institutions in the functioning of the economy.)2023-05-15SZTE
Hámori BalázsAz innováció szerepe a kis-és középvállalkozások fejlődésében, gazdasági döntéseiben és magatartásában2023-05-15SZTE
Hetesi ErzsébetAz elégedettség, a lojalitás és a szervezeti jövedelmezőség vizsgálata a B2B és a fogyasztói piacokon2023-05-15SZTE
Hetesi ErzsébetA felsőoktatás minősége, hallgatói elégedettség, külföldi hallgatók motivációi és elvárásai. Felsőoktatási marketing.2023-05-15SZTE
Hetesi ErzsébetA fogyasztás gazdaságszociológiai megközelítései2023-05-15SZTE
Katona TamásGazdasági folyamatok statisztikai megjelenítése a nemzeti számlákban2023-05-15SZTE
Katona TamásGazdasági, társadalmi jelenségek nemzetközi összehasonlítása statisztikai eszközökkel2023-05-15SZTE
Katona TamásA határon túli magyarság demográfiai jellemzői2023-05-15SZTE
Katona TamásA demográfia, igazságügyi statisztika2023-05-15SZTE
Kiss Gábor DávidUnconventional Monetary Policy and Exchange Rates2023-05-15SZTE
Kiss Gábor DávidTőkepiacok és monetáris politikai eszköztár2023-05-15SZTE
Kovács PéterTöbbváltozós statisztikai elemzések, modellek a gazdasági, üzleti elemzésekben2023-05-15SZTE
Kovács GyörgyA magyar közgazdasági gondolkodás története, szabad verseny és kötött gazdaság2023-05-15SZTE
Kovács Zsuzsanna IlonaImmateriális erőforrások a pénzügyi és nem-pénzügyi beszámolókban2023-05-15SZTE
Kovács ÁrpádKorszerű pénzügyi ellenőrzés makroszintű megközelítése2023-05-15SZTE
Kovács PéterPénzügyi kultúra vizsgálata különböző célcsoportokban2023-05-15SZTE
Kovács ÁrpádA közpénzügyi ellenőrzés a XIX. – XX. században Magyarországon2023-05-15SZTE
Kovács PéterStatisztikai problémák és megoldásaik2023-05-15SZTE
Kovács Zsuzsanna IlonaIntangible resources in financial and non-financial reporting2023-05-15SZTE
Kovács ÁrpádPublic Funds and their Auditing, the role of the Independent Fiscal Institution2023-05-15SZTE
Kovács GyörgyA pénzelmélet, a monetáris politika és a bankrendszer története2023-05-15SZTE
Kovács PéterStatisztikai módszerek alkalmazása, fejlesztése a piackutatásban2023-05-15SZTE
Kovács ÁrpádA szabályalapú költségvetés elmélete és gyakorlata, a független fiskális intézmények működése2023-05-15SZTE
Lengyel ImreRégiók növekedése, konvergenciája és rugalmassága2023-05-15SZTE
Lengyel ImreRegionális gazdaságfejlesztés: intelligens specializáció az eltérő fejlettségű térségekben2023-05-15SZTE
Lengyel ImreTérségek versenyképességének értelmezése és modellezése2023-05-15SZTE
Lippai-Makra EditFenntarthatóság & Számvitel: A nem pénzügyi információk közzétételének vizsgálata2023-05-15SZTE
Lukovics MiklósFelelősségteljes innováció gyakorlati aspektusai területi dimenzióban2023-05-15SZTE
Lukovics MiklósEgyetemek új típusú regionális gazdaságfejlesztési szerepvállalásai2023-05-15SZTE
Málovics GyörgyLocal sustainability and social justice, socio-ecological economics and transformation2023-05-15SZTE
Málovics GyörgyHelyi fenntarthatóság és társadalmi igazságosság, ökológiai közgazdaságtan és transzformáció2023-05-15SZTE
Málovics GyörgyThe role of communities, spatial and institutional levels in sustainability and social justice2023-05-15SZTE
Málovics GyörgyA területi szintek szerepe a környezeti fenntarthatóságban és társadalmi igazságosságban2023-05-15SZTE
Mérő KatalinDevelopments of bank regulation and its institutional framework in the wake of the Global Financial Crisis (GFC) on global, European and/or East-Central-European level2023-05-15SZTE
Mérő KatalinBankszabályozás fejlődése és intézményi rendszerének átalakulása globális-, európai-, és/vagy közép-kelet-európai szinten a Globális Pénzügyi Válság után2023-05-15SZTE
Mérő KatalinThe European Banking Union – operational and institutional developments2023-05-15SZTE
Mérő KatalinAz Európai Bankunió szervezete és működése2023-05-15SZTE
Molnár Elisabeta IlonaA turizmus gazdaságtudományi összefüggései2023-05-15SZTE
Pelle AnitaAz európai versenyszabályozás fejlődése2023-05-15SZTE
Pelle AnitaThe economy of the EU and the Eurozone in critical times2023-05-15SZTE
Pelle AnitaAz EU gazdaságpolitikai keretrendszerének legfőbb kihívásai2023-05-15SZTE
Pelle AnitaAz EU-n belüli versenyképességi szakadék2023-05-15SZTE
Prónay SzabolcsA fogyasztói márkaválasztás és márkalojalitás vizsgálata2023-05-15SZTE
Prónay SzabolcsTáplálkozáshoz kapcsolódó fogyasztói magatartás és attitűd vizsgálat2023-05-15SZTE
Pusztai BertalanTurizmus és kultúra2023-05-15SZTE
Révész BalázsFelsőoktatási marketing2023-05-15SZTE
Révész BalázsInformációs technológia alkalmazás a marketingben2023-05-15SZTE
Sándorné Kriszt ÉvaA teljesítmény értékelése és mérése a felsőoktatásban2023-05-15SZTE
Sándorné Kriszt ÉvaStatisztikai módszerek alkalmazása a felsőoktatás nemzetközi összehasonlításában2023-05-15SZTE
Sass MagdolnaMagyar multinacionális vállalatok2023-05-15SZTE
Sass MagdolnaEmerging multinationals2023-05-15SZTE
Sass MagdolnaMagyar kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése2023-05-15SZTE
Szakálné Kanó IzabellaTérstatisztikai és térökonometriai eszközök alkalmazása egy gazdasági vagy társadalmi jelenség vizsgálatában2023-05-15SZTE
Szakálné Kanó IzabellaUsing spatial statistical and spatial econometric tools in study of an economic or social phenomenon2023-05-15SZTE
Vas Zsófia BoglárkaOpportunities, tools and actors for regional economic development in less developed regions2023-05-15SZTE
Vas Zsófia BoglárkaKevésbé fejlett régiók gazdaságfejlesztési lehetőségei, eszközei és szereplői2023-05-15SZTE
Vas Zsófia BoglárkaVállalatok tudásalapú és innovációs célú tevékenységei2023-05-15SZTE
Voszka ÉvaPrivatizáció és államosítás: ellentét vagy tükörkép?2023-05-15SZTE
Voszka ÉvaAz állami tulajdon kiterjesztése – célok, konfliktusok, lehetséges következmények2023-05-15SZTE
Voszka ÉvaAz Európai Uniós támogatások elosztásának módszerei és hatásai Magyarországon2023-05-15SZTE
Voszka ÉvaAz állam szerepe a versenyfeltételek alakításában2023-05-15SZTE
Voszka ÉvaCrisis management by state aid, nationalization and privatization in the European Union and the United States after 20082023-05-15SZTE
Voszka ÉvaA privatizáció hatása a verseny feltételeire Magyarországon2023-05-15SZTE
Voszka ÉvaAz állami szerepvállalás módosulása válság idején2023-05-15SZTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )