Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bajmócy ZoltánFelelősségteljes kutatás és innováció: transzformatív gyakorlatok felé2022-01-15SZTE
Bajmócy ZoltánThe ecological economics of local economic development2022-01-15SZTE
Bajmócy ZoltánResponsible research and innovation: towards transformative practices2022-01-15SZTE
Bajmócy ZoltánA helyi gazdaságfejlesztés ökológiai közgazdaságtana2022-01-15SZTE
Botos KatalinJog és gazdaság2022-01-15SZTE
Botos KatalinHow to manage financial crises.2022-01-15SZTE
Botos KatalinLaw and Economics2022-01-15SZTE
Dinya LászlóA „zöld gazdaság” (greenomics) menedzsment kihívásai2022-01-15SZTE
Dinya LászlóMenedzsment az innovációs gazdaságban2022-01-15SZTE
Dinya LászlóMenedzsment a gazdasági hálózatokban2022-01-15SZTE
Farkas BeátaKapitalizmus modellek és a negyedik ipari forradalom kihívásai az Európai Unióban2022-01-15SZTE
Farkas BeátaInternational Political Economics of the Post Socialist Countries2022-01-15SZTE
Glózik Klára ErzsébetA turizmus térségi és helyi fejlesztési lehetőségei, turisztikai termékek szerepe a turizmusban2022-01-15SZTE
Halmosi PéterA negyedik ipari forradalom hatása a biztosítási piacra2022-01-15SZTE
Halmosi PéterA negyedik ipari forradalom hatása az állam működésére2022-01-15SZTE
Hámori BalázsÉrzelmek, indulatok, attitűdök, motivációk a gazdasági folyamatokban és döntésekben – A viselkedés gazdaságtana2022-01-15SZTE
Hámori BalázsAz innováció szerepe a kis-és középvállalkozások fejlődésében, gazdasági döntéseiben és magatartásában2022-01-15SZTE
Hámori BalázsThe role of the institutions in the functioning of the economy. Institutional Economics2022-01-15SZTE
Hámori BalázsAz információ-gazdaság sajátosságai és hatásuk a gazdasági aktorok viselkedésére2022-01-15SZTE
Hámori BalázsAz intézmények szerepe a gazdaság működésében. Intézményi gazdaságtan / The role of the institutions in the functioning of the economy. Institutional Economics2022-01-15SZTE
Hetesi ErzsébetAz elégedettség, a lojalitás és a szervezeti jövedelmezőség vizsgálata a B2B és a fogyasztói piacokon2022-01-15SZTE
Hetesi ErzsébetA fogyasztás gazdaságszociológiai megközelítései2022-01-15SZTE
Hetesi ErzsébetA felsőoktatás minősége, hallgatói elégedettség, külföldi hallgatók motivációi és elvárásai. Felsőoktatási marketing.2022-01-15SZTE
Imreh SzabolcsHazai startup ökoszisztéma fejlesztési lehetőségei, valamint a hazai startup vállalkozások kitörési pontjai2022-01-15SZTE
Katona TamásA demográfia, igazságügyi statisztika2022-01-15SZTE
Katona TamásGazdasági folyamatok statisztikai megjelenítése a nemzeti számlákban2022-01-15SZTE
Katona TamásGazdasági, társadalmi jelenségek nemzetközi összehasonlítása statisztikai eszközökkel2022-01-15SZTE
Kiss Gábor DávidUnconventional Monetary Policy and Exchange Rates2022-01-15SZTE
Kiss Gábor DávidTőkepiacok és monetáris politikai eszköztár2022-01-15SZTE
Kosztopulosz AndreaszFinancing growth-oriented firms through venture capital2022-01-15SZTE
Kosztopulosz AndreaszA kockázatitőke-finanszírozás szerepének, sajátosságainak vizsgálata2022-01-15SZTE
Kovács PéterStatisztikai problémák és megoldásaik2022-01-15SZTE
Kovács ÁrpádKorszerű pénzügyi ellenőrzés makroszintű megközelítése2022-01-15SZTE
Kovács GyörgyA pénzelmélet, a monetáris politika és a bankrendszer története2022-01-15SZTE
Kovács PéterStatisztikai módszerek alkalmazása, fejlesztése a piackutatásban2022-01-15SZTE
Kovács ÁrpádA közpénzügyi ellenőrzés a XIX. – XX. században Magyarországon2022-01-15SZTE
Kovács PéterTöbbváltozós statisztikai elemzések, modellek a gazdasági, üzleti elemzésekben2022-01-15SZTE
Kovács GyörgyA magyar közgazdasági gondolkodás története, szabad verseny és kötött gazdaság2022-01-15SZTE
Kovács ÁrpádA szabályalapú költségvetés elmélete és gyakorlata, a független fiskális intézmények működése2022-01-15SZTE
Kovács PéterPénzügyi kultúra vizsgálata különböző célcsoportokban2022-01-15SZTE
Kovács ÁrpádPublic Funds and their Auditing, the role of the Independent Fiscal Institution2022-01-15SZTE
Lengyel ImreTérségek versenyképességének értelmezése és modellezése2022-01-15SZTE
Lengyel ImreRegionális gazdaságfejlesztés: intelligens specializáció az eltérő fejlettségű térségekben2022-01-15SZTE
Lengyel ImreRégiók növekedése, konvergenciája és rugalmassága2022-01-15SZTE
Lukovics MiklósFeltörekvő technológiák társadalomtudományi keretei2022-01-15SZTE
Lukovics MiklósFelelősségteljes innováció gyakorlati aspektusai területi dimenzióban2022-01-15SZTE
Lukovics MiklósEgyetemek új típusú regionális gazdaságfejlesztési szerepvállalásai2022-01-15SZTE
Málovics GyörgyThe role of communities, spatial and institutional levels in sustainability and social justice2022-01-15SZTE
Málovics GyörgyLocal sustainability and social justice, socio-ecological economics and transformation2022-01-15SZTE
Málovics GyörgyEgyetemek, közösségi szerepvállalás, társadalmi felelősségvállalás, fenntarthatóság2022-01-15SZTE
Málovics GyörgyA területi szintek szerepe a környezeti fenntarthatóságban és társadalmi igazságosságban2022-01-15SZTE
Málovics GyörgyHelyi környezeti fenntarthatóság, társadalmi igazságosság, ökológiai közgazdaságtan és transzformáció (átalakulás)2022-01-15SZTE
Málovics GyörgyUniversities, community engagement, social responsibility and sustainability2022-01-15SZTE
Mérő KatalinAz Európai Bankunió szervezete és működése2022-01-15SZTE
Mérő KatalinDevelopments of bank regulation and its institutional framework in the wake of the Global Financial Crisis (GFC) on global, European and/or East-Central-European level2022-01-15SZTE
Mérő KatalinThe European Banking Union – operational and institutional developments2022-01-15SZTE
Mérő KatalinBankszabályozás fejlődése és intézményi rendszerének átalakulása globális-, európai-, és/vagy közép-kelet-európai szinten a Globális Pénzügyi Válság után2022-01-15SZTE
Molnár Elisabeta IlonaA turizmus gazdaságtudományi összefüggései2022-01-15SZTE
Pelle AnitaAz európai versenyszabályozás fejlődése2022-01-15SZTE
Pelle AnitaThe economy of the EU and the Eurozone2022-01-15SZTE
Pelle AnitaAz EU gazdaságpolitikai keretrendszerének legfőbb kihívásai2022-01-15SZTE
Pelle AnitaAz EU-n belüli versenyképességi szakadék2022-01-15SZTE
Pusztai BertalanTurizmus és kultúra2022-01-15SZTE
Révész BalázsInformációs technológia alkalmazás a marketingben2022-01-15SZTE
Révész BalázsFelsőoktatási marketing2022-01-15SZTE
Sági JuditScope of monetary policy interventions in less developed or emerging economies2022-01-15SZTE
Sándorné Kriszt ÉvaA teljesítmény értékelése és mérése a felsőoktatásban2022-01-15SZTE
Sándorné Kriszt ÉvaStatisztikai módszerek alkalmazása a felsőoktatás nemzetközi összehasonlításában2022-01-15SZTE
Sass MagdolnaMagyar multinacionális vállalatok2022-01-15SZTE
Sass MagdolnaMagyar kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése2022-01-15SZTE
Sass MagdolnaEmerging multinationals2022-01-15SZTE
Szakálné Kanó IzabellaUsing spatial statistical and spatial econometric tools in study of an economic or social phenomenon2022-01-15SZTE
Szakálné Kanó IzabellaTérstatisztikai és térökonometriai eszközök alkalmazása egy gazdasági vagy társadalmi jelenség vizsgálatában2022-01-15SZTE
Szanyi MiklósKözép- és Kelet Európa átalakulása politikai gazdaságtani megközelítésben2022-01-15SZTE
Szanyi MiklósKapitalizmus modellek Közép- és Kelet Európában2022-01-15SZTE
Szanyi MiklósKözvetlen külföldi tőkebefektetések Közép- és Kelet Európában2022-01-15SZTE
Szanyi MiklósImpacts of globalization on corporate activity2022-01-15SZTE
Szanyi MiklósGazdasági fejlődés a régiókban2022-01-15SZTE
Szanyi MiklósA globalizáció hatása a vállalati működésre2022-01-15SZTE
Szanyi MiklósForeign direct investments in Central Europe2022-01-15SZTE
Szanyi MiklósDirect state intervention in the economy2022-01-15SZTE
Vas Zsófia BoglárkaRegionális specializáció és klaszter-alapú gazdaságfejlesztés2022-01-15SZTE
Vas Zsófia BoglárkaVállalatok tudásalapú és innovációs célú tevékenységei2022-01-15SZTE
Vida GyörgyTérbeli, gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek kutatása különböző területi szinteken2022-01-15SZTE
Voszka ÉvaPrivatizáció és államosítás: ellentét vagy tükörkép?2022-01-15SZTE
Voszka ÉvaAz állami tulajdon kiterjesztése – célok, konfliktusok, lehetséges következmények2022-01-15SZTE
Voszka ÉvaAz Európai Uniós támogatások elosztásának módszerei és hatásai Magyarországon2022-01-15SZTE
Voszka ÉvaAz állam szerepe a versenyfeltételek alakításában2022-01-15SZTE
Voszka ÉvaCrisis management by state aid, nationalization and privatization in the European Union and the United States after 20082022-01-15SZTE
Voszka ÉvaA privatizáció hatása a verseny feltételeire Magyarországon2022-01-15SZTE
Voszka ÉvaAz állami szerepvállalás módosulása válság idején2022-01-15SZTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )