Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Annus IrénGender studies2020-12-313213
Annus IrénAmerikai eszme- és művelődéstörténet (A 19. századi amerikai vallási jelenségek)2020-12-313213
Vajda ZoltánAmerikai eszme- és művelődéstörténet (Amerikai eszme- és művelődéstörténet a 18-19. században)2020-12-31PE 31
Cristian Réka MónikaModern amerikai dráma2020-12-31PE213
Cristian Réka MónikaPosztkoloniális elméletek2020-12-31PE213
Cristian Réka MónikaAmerikai film, vizualitás, filmelmélet2020-12-31PE213
Kasza PéterHumanista történetírás (16-17. századi magyar illetve magyar vonatkozású történetírók)2020-12-313109
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Az amerikai realizmus és modernizmus diszkurzusai)2020-12-313214
Cora Zoltán19-20. századi magyar és brit politika- és társadalomtörténet2020-12-313307
Cora ZoltánBrit irodalom- és kultúrtörténet a 18-19. században2020-12-313307
Cora ZoltánModern esztétika, különös tekintettel a fenséges (sublime) kategóriájára2020-12-313307
Gyimesi TímeaKortárs francia elméletek az irodalom- és kultúratudomány területén2020-12-31-
Gyimesi TímeaKortárs francia nyelvű próza2020-12-31-
Pál Gyöngyi
Gyimesi Tímea
Fotográfia és Irodalom kapcsolata2020-12-31-
Péter RóbertA brit felvilágosodás2020-12-31-
Péter RóbertBrit ezoterikus társaságok története a 17-19 században2020-12-31-
Péter RóbertDigitális bölcsészet2020-12-31-
Péter RóbertAngol-magyar kapcsolatok (1600-1850)2020-12-31-
Penke OlgaA magyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 18. században2020-12-312220
Penke OlgaFrancia irodalom és filozófia2020-12-312220
Penke OlgaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások a 18. századi francia irodalomban2020-12-312220
Nagy GáborLatin nyelvű történetírás Skandináviában a 16-17. században2020-12-313107
Nagy GáborLatin nyelvű történetírás a 16-17. század fordulóján Magyarországon2020-12-313107
Odorics FerencTudományelmélet és irodalomelmélet2020-12-310134
Szász GézaA francia nyelvű útleírások hozzájárulása az új- és legújabbkori társadalmak reprezentációjához2020-12-312216
Szász GézaA 17-19. századi francia és európai művelődéstörténet forrásai2020-12-312216
Szász GézaMagyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 19. században2020-12-312216
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2020-12-313314
Kiss AttilaMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2020-12-313314
Nagyillés JánosEzüstkori római epika: intertextuális vizsgálatok2020-12-313108
Barát ErzsébetGender studies (A modern és posztmodern populáris kultúra feminista kritikája)2020-12-313303
Kérchy AnnaA (nő)irodalom, a társadalmi nem- és a testtudományok metszéspontjai2020-12-313303
Kérchy AnnaIntermediális kulturális reprezentációk és képzelet a 19-21. században: A Viktoriánus és a Posztmodern fantasztikum közti párhuzamok vizsgálata2020-12-313303
Kérchy AnnaFantasztikus irodalom2020-12-313303
Szőnyi György EndreAngol és európai reneszánsz; irodalom és kultúraelmélet; nyugati ezoterizmus kultúrtörténete; kultúra multimedialitása.2020-12-313316
Szőnyi György EndreAz angol eszme- és művelődéstörténet kérdései2020-12-313316
Szőnyi György Endre
Kiss Attila
Medialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2020-12-313316
Szőnyi György EndreReneszánsz tanulmányok2020-12-313316
Szőnyi György EndreKépzelet, fantasztikum, heterodoxia és okkultizmus az angolszász kultúrában (16-21. század)2020-12-313316
Szőnyi György Endre
Kiss Attila
Protomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2020-12-313316
Latzkovits MiklósA kora újkori album amicorumok művelődés- és irodalomtörténeti jelentősége2020-12-312203
Kasza PéterKéső-Jagelló és Szapolyai-kori humanizmus2020-12-31PE220
Biró AnnamáriaKulturális minták és kapcsolathálók a klasszikus magyar irodalom időszakában2020-12-312209
Szajbély MihályAz irodalom mediális környezete és az intermedialitás Csáth Géza életművében2020-12-312209
Szilágyi ZsófiaMóricz Zsigmond életműve2020-12-312209
Szilágyi Zsófia1945 utáni magyar prózairodalom2020-12-312209
Szilágyi Zsófia20. századi magyar próza2020-12-312209
T. Szabó LeventeAz irodalom társadalomtörténetének kérdései a 19. század magyar irodalmában2020-12-312209
T. Szabó LeventeKulturális minták és kölcsönhatások a 19-20. század fordulójának magyar irodalmi életében2020-12-312209
T. Szabó LeventeAz irodalom társadalomtörténetének kérdései a 19. század magyar irodalmában2020-12-312209
Szabó GáborA posztmodern magyar próza poétikai sajátosságai2020-12-312211
Vígh ÉvaAz olasz reneszánsz és barokk irodalma és irodalomelmélete2020-12-31PE114
Vígh ÉvaItália művelődéstörténete a 16-17. században2020-12-31PE114
Virág ZoltánNyelvi-poétikai magatartások a 20. század magyar irodalmában2020-12-312211
Virág ZoltánKülföldi magyar irodalom, kisebbségi irodalmak, déli szláv-magyar irodalmi kapcsolatok2020-12-312211
Hász-Fehér KatalinKiadáselmélet és textológia a klasszikus magyar irodalom korszakában2020-12-312210
Hász-Fehér KatalinA magyar kritika története a 18. századtól napjainkig2020-12-312210
Hárs EndreAz Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918) korszakának irodalma és kultúrája2020-12-312326
Hárs EndreKora 19. századi német műfajtörténet2020-12-312326
Hárs EndreKultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században2020-12-312326
Kovács KatalinMűfajelmélet és műfajtörténet: a 17-19. századi francia irodalom és képzőművészetek kapcsolatai2020-12-310211
Kovács KatalinA francia irodalomelmélet és esztétika kérdései a 17-18. században2020-12-310211
Kovács KatalinFrancia művészetelmélet és művészetkritika a 17-19. században2020-12-310211
Gellérfi GergőA Seneca-tragédiák pszichológiai háttere2020-12-313105
Nagyillés JánosAz antik irodalom és kultúra recepciója2020-12-313105
Tóth Zsófia AnnaGender (társadalmi nem) és irodalom, film, kultúra az angol nyelvterületeken2020-12-31PE127
Bombitz AttilaAz osztrák irodalom elbeszélő irodalmának jeles képviselői a 20–21. században2020-12-312325
Fogarasi GyörgyKritikai elmélet2020-12-310130
Fogarasi GyörgyRetorika és esztétika2020-12-310130
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2020-12-310130
Kelemen ZoltánKisebbségi és emigráns irodalmak2020-12-310130
Szász GézaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások: az útleírás átalakulásai a 17-19. században2020-12-312316
Hansági ÁgnesAz irodalmi kommunikáció és formái a magyar romantikában és romantikus modernségben2020-12-31TSz.
Hansági ÁgnesNyelvjáték és narráció a romantikában és a romantikus modernségben2020-12-31TSz.
Kürtösi KatalinIrodalomtudomány és társtudományok2020-12-31133
Kürtösi KatalinRegionális problémák2020-12-31133
Kürtösi KatalinIrodalom és társművészetek2020-12-31133
Sághy MiklósFilm és irodalom2020-12-31104
Sághy MiklósIrodalmi adaptáció2020-12-31104
Sághy MiklósKortárs magyar irodalom2020-12-31104
Pál JózsefA 20. századi olasz irodalom2020-12-31PE115
Pál JózsefAz olasz irodalmi középkor teológiai összefüggésekben. Dante Alighieri poétikája2020-12-31PE115
Pál JózsefAz olasz neoklasszicizmus európai összefüggéseiben2020-12-31PE115
Katona TündeMagyarországi németség művelődéstörténete a 16–17. században2020-12-312324
Katona TündeKözép- és koraújkori német irodalom2020-12-312324
Mihály CsillaIsmétlés és koherencia. Franz Kafka regényeinek motívumrendszere2020-12-312324
Ritz SzilviaKortárs németnyelvű regény2020-12-312324
Ritz SzilviaA 19-20. század fordulójának osztrák irodalma2020-12-312324
Füzi IzabellaVerbalitás és vizualitás határterületei2020-12-31144


2020. X. 20.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2020. november 6-án 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )