Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Kasza PéterKéső-Jagelló és Szapolyai-kori humanizmus2025-03-31PE220
Szász GézaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások: az útleírás átalakulásai a 17-19. században2025-03-312316
Farkas-Kérchy VeraPerformativitás és teatralitás2025-03-311133
Farkas-Kérchy VeraIrodalomelmélet, interdiszciplinaritás2025-03-311133
Farkas-Kérchy VeraDráma és színház2025-03-311133
Jászay TamásKortárs világszínház2025-03-311133
Jászay TamásKortárs dráma és színház2025-03-311133
Jászay TamásA 20-21. magyar színház történetei2025-03-311133
Kovács Ágnes ZsófiaAz amerikai modernizmus diszkurzusai2025-03-31PE128
Kovács Ágnes ZsófiaModern amerikai útleírások posztkoloniális perspektívából2025-03-31PE128
Kovács Ágnes ZsófiaAfro-amerikai nőírók és az USA történetének fiktív újraírása2025-03-31PE128
Kovács Ágnes ZsófiaAz amerikai realizmus diszkurzusai2025-03-31PE128
Kovács Ágnes ZsófiaAfro-amerikai nőírók és az USA történetének fiktív újraírása2025-03-31PE128
Kasza PéterHumanista történetírás (16-17. századi magyar illetve magyar vonatkozású történetírók)2025-03-313109
Lázár István DávidTörténetelmélet (az ars historica reneszánsz és kora újkori megjelenése)2025-03-313109
Lázár István DávidPetrarca latin nyelvű munkái, utóélet, hatástörténet2025-03-313109
Balázs MihályKulturális intézmények és irodalmi programok a reformáció jegyében2025-03-312213
Balázs MihályFelekezeti küzdelmek irodalma Erdélyben és Magyarországon a 16-17. században2025-03-312213
Barát ErzsébetGender studies (A modern és posztmodern populáris kultúra feminista kritikája)2025-03-313303
Kérchy AnnaGyerekirodalom, ifjúsági irodalom, mesekutatás2025-03-313303
Kérchy AnnaIntermediális kulturális reprezentációk és képzelet a 19-21. században: A Viktoriánus és a Posztmodern fantasztikum közti párhuzamok vizsgálata2025-03-313303
Kérchy AnnaA poszthumanizmus elméletei, az ember-állat viszonyok és metamorfózisok irodalmi és művészeti ábrázolásai2025-03-313303
Kérchy AnnaA (nő)irodalom, a társadalmi nem- és a testtudományok metszéspontjai2025-03-313303
Kérchy AnnaFantasztikus irodalom2025-03-313303
Gellérfi GergőA Seneca-tragédiák pszichológiai háttere2025-03-313105
Nagyillés JánosAz antik irodalom és kultúra recepciója2025-03-313105
Pál JózsefAz olasz irodalmi középkor teológiai összefüggésekben. Dante Alighieri poétikája2025-03-31PE115
Pál JózsefAz olasz neoklasszicizmus európai összefüggéseiben2025-03-31PE115
Pál JózsefA 20. századi olasz irodalom2025-03-31PE115
Balogh GergőIrodalmi modernség és társadalmi modernitás2025-03-31adtsz
Balogh GergőA magyar modernség irodalma2025-03-31adtsz
Csetényi KorinnaGótikus és horror irodalom (Gothic and horror fiction)2025-03-31adtsz
Sávai-Matuska ÁgnesPerformance traditions in late Tudor and early modern English drama: drama, ritual, theatre (Tudor-kori és kora modern dráma, rítus, színház)2025-03-31adtsz
Szélpál Lívia KláraFilm Studies: the interrelations of film and history (Filmelmélet: a film és a történelem kapcsolódásai)2025-03-31adtsz
Szélpál Lívia Klára20. századi amerikai eszme- és kultúrtörténet: az amerikai kultúra és társadalom alternatív történetei, fogalmai és nem hagyományos olvasatai2025-03-31adtsz
Szélpál Lívia KláraReading the City: the cultural representations of the American and British City in literature and film (A város olvasatai: az amerikai és a brit város kulturális repreze2025-03-31adtsz
Szélpál Lívia KláraUrban Studies (Városkutatás)2025-03-31adtsz
Szélpál Lívia KláraMemory Studies (Emlékezetkutatás)2025-03-31adtsz
Biró AnnamáriaKulturális minták és kapcsolathálók a klasszikus magyar irodalom időszakában2025-03-312209
Szajbély MihályAz irodalom mediális környezete és az intermedialitás Csáth Géza életművében2025-03-312209
Szajbély MihályAz irodalom médiatörténetének problematikája a klasszikus magyar irodalom korszakában2025-03-312209
Szilágyi Zsófia1945 utáni magyar prózairodalom2025-03-312209
Szilágyi Zsófia20. századi magyar próza2025-03-312209
Szilágyi ZsófiaMóricz Zsigmond életműve2025-03-312209
T. Szabó LeventeAz irodalom társadalomtörténetének kérdései a 19. század magyar irodalmában2025-03-312209
T. Szabó LeventeKulturális minták és kölcsönhatások a 19-20. század fordulójának magyar irodalmi életében2025-03-312209
Hárs EndreAz Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918) korszakának irodalma és kultúrája2025-03-312326
Hárs EndreKultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században2025-03-312326
Hárs EndreKora 19. századi német műfajtörténet2025-03-312326
Kiss AttilaIrodalom és szubjektumszemiotika2025-03-313314
Kiss AttilaMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2025-03-313314
Katona TündeKözép- és koraújkori német irodalom2025-03-312324
Katona TündeMagyarországi németség művelődéstörténete a 16–17. században2025-03-312324
Mihály CsillaIsmétlés és koherencia. Franz Kafka regényeinek motívumrendszere2025-03-312324
Ritz SzilviaKortárs németnyelvű regény2025-03-312324
Ritz SzilviaA 19-20. század fordulójának osztrák irodalma2025-03-312324
Szász GézaA 17-19. századi francia és európai művelődéstörténet forrásai2025-03-312216
Szász GézaMagyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 19. században2025-03-312216
Cristian Réka MónikaModern amerikai dráma2025-03-31PE213
Cristian Réka MónikaAmerikai film, vizualitás, filmelmélet2025-03-31PE213
Kürtösi KatalinIrodalomtudomány és társtudományok2025-03-31133
Kürtösi KatalinRegionális problémák2025-03-31133
Kürtösi KatalinIrodalom és társművészetek2025-03-31133
Nagy GáborLatin nyelvű történetírás Skandináviában a 16-17. században2025-03-313107
Nagy GáborLatin nyelvű történetírás a 16-17. század fordulóján Magyarországon2025-03-313107
Boulerie Florence18. századi francia irodalom és művészet2025-03-31PE121
Dragon ZoltánNew Media and New Formulations of the Visual (Újmédia és a képiség új formái)2025-03-31PE119
Dragon ZoltánFilm Adaptation: Intertextual, Dialogic and Transmedial Approaches in English (Filmadaptáció: Intertextuális, dialogikus és transzmediális megközelítések az angol nyelv2025-03-31PE119
Dragon ZoltánVisual Culture in the U.S.: Photography and the Moving Image (Vizuális kultúra az USA-ban: Fotográfia és a mozgókép)2025-03-31PE119
Debreczeni AttilaCsokonai Vitéz Mihály életműve2025-03-31tsz
Mikola GyöngyikeOrosz kulturális kódok a XX. századi és a kortárs magyar irodalomban2025-03-31tsz
Mikola GyöngyikeOrosz nyelvű emigráns irodalom2025-03-31tsz
Petneházi GáborHumanizmus, politika és történetírás a kora újkorban2025-03-31tsz
Sávai-Matuska ÁgnesIntersections between early modern and postmodern performance traditions (Kora modern és posztmodern performatív hagyományok párhuzamai)2025-03-31tsz
Sávai-Matuska ÁgnesMultimedia Shakespeare adaptations (Multimediális Shakespeare-adaptációk)2025-03-31tsz
Szabó TündeAz irodalmi hős – fikció és valóság. Nőalakok az orosz irodalomban2025-03-31Tsz
Szabó TündeKortárs orosz irodalom a 19-20. századi orosz irodalmi hagyomány kontextusában2025-03-31Tsz
Szilvássy OrsolyaGyermekirodalom és literáció (Olasz gyermek- és ifjúsági irodalom)2025-03-31tsz
Zvara EdinaFőúri asszonyok életmódjának és mentalitásának változási olvasmányaik alapján2025-03-31tsz
Zvara EdinaSzerzetesrendek szellemiségének változásai könyvanyaguk tükrében2025-03-31tsz
Füzi IzabellaA korai mozi mint újmédia2025-03-310144
Füzi IzabellaMozgókép az újmédiában2025-03-310144
Füzi IzabellaNarrativitás és intermedialitás2025-03-310144
Milián OrsolyaAz ekphraszisz alakváltozatai2025-03-310144
Török ErvinMagyar dokumentumfilm2025-03-310144
Török ErvinIntermediális narratológia2025-03-310144
Latzkovits MiklósA magyar irodalom 17-18. századi műfajai2025-03-312203
Latzkovits MiklósA kora újkori album amicorumok művelődés- és irodalomtörténeti jelentősége2025-03-312203
Molnár DávidA 17-18. századi magyar irodalom műfajai és intézményrendszerei2025-03-312203
Molnár DávidEszmei és irodalmi törekvések a reformáció korában2025-03-312203
Vígh ÉvaItália művelődéstörténete a 16-17. században2025-03-31PE114
Vígh ÉvaAz olasz reneszánsz és barokk irodalma és irodalomelmélete2025-03-31PE114
Cora ZoltánBrit irodalom- és kultúrtörténet a 18-19. században2025-03-313307
Cora ZoltánModern esztétika, különös tekintettel a fenséges (sublime) kategóriájára2025-03-313307
Cora Zoltán19-20. századi magyar és brit politika- és társadalomtörténet2025-03-313307
Kovács KatalinMűfajelmélet és műfajtörténet: a 17-19. századi francia irodalom és képzőművészetek kapcsolatai2025-03-310211
Kovács KatalinA francia irodalomelmélet és esztétika kérdései a 17-18. században2025-03-310211
Hansági ÁgnesNyelvjáték és narráció a romantikában és a romantikus modernségben2025-03-31TSz.
Hansági ÁgnesAz irodalmi kommunikáció és formái a magyar romantikában és romantikus modernségben2025-03-31TSz.
Hansági ÁgnesA magyar gyermek- és ifjúsági irodalom az irodalom rendszerében2025-03-31Tsz.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )