Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Szabó GáborA posztmodern magyar próza poétikai sajátosságai2018-06-302211
Virág ZoltánNyelvi-poétikai magatartások a 20. század magyar irodalmában2018-06-302211
Virág ZoltánKülföldi magyar irodalom, kisebbségi irodalmak, déli szláv-magyar irodalmi kapcsolatok2018-06-302211
Hortobágyi TiborPrimer és agyi áttéti melanomák összehasonlító vizsgálata2018-02-16NP
Szilák LászlóSejt-sejt, sejt-matrix indukált jelátviteli folyamatok szerepe a fiziológiás és patológiás körülmények között és alkalmazásuk a gyógyászatban2018-03-31NYME
Fülöp ZsoltNukleáris asztrofizikai vizsgálatok (Studies in nuclear astrophysics)2018-05-15VdG
Huszánk RóbertIonsugárzás fizikai és kémiai hatásainak vizsgálata különböző anyagokban, valamint ezek alkalmazásai2018-02-16VdG
Csernoch LászlóMikotoxinok hatásai vázizmokra2018-02-18DEÉI
Csernoch LászlóModified excitation-contraction coupling in hereditary muscle disorders2018-02-18DEÉI
Magyar JánosAz ioncsatornák elektrofiziológiai sajátságainak és a működésüket befolyásoló szabályozó mechanizmusok vizsgálata szívizomsejteken2018-02-18DEÉI
Magyar JánosAz ioncsatornák elektrofiziológiai sajátságainak és a működésüket befolyásoló szabályozó mechanizmusok vizsgálata szívizomsejteken2018-05-15DEÉI
Pál BalázsAsztrocita-neuron kommunikáció vizsgálata humán és egér neocortexben2018-02-18DEÉI
Pál BalázsA retikuláris aktivációs rendszer neuronjainak excitábilitását meghatározó ioncsatornákon ható neuromodulációs hatások vizsgálata2018-02-18DEÉI
Szöllősi Attila GáborAz epidermalis intercellularis kommunikáció szerepe a pruritus kialakításában2018-02-18DEÉI
Tálosi GyulaHygiene szerepe a klinikai betegellátásban2018-05-15GYK
Tóth István BalázsSzenzoros Transient Receptor Potential (TRP) ioncsatornák szerepének és regulációjának vizsgálata a bőrben2018-02-18DEÉI
Erőss LorándA funkcionális képalkotás szerepe a gyógyszerrezisztens neurológiai kórképek idegsebészeti kezelésében2018-07-17OKITI
Csepeli GyörgyÚj kommunikációs technológiák hatása a társadalomra2018-05-01SzDI
Vetró ÁgnesÉletminőség vizsgálata gyermekpszichiátriai kórképekben2018-07-17GyPSZ
Burián KatalinBaktérium és vírus interakciók2018-05-15OMI
Burián KatalinA D vitamin hatásának vizsgálata fertőzésekben2018-05-15OMI
Burián KatalinA természetes immunválasz szerepe chlamydia fertőzésekben2018-05-15OMI
Burián KatalinCytokinek és chemokinek szerepe Chlamydia okozta fertőzésekben2018-05-15OMI
Krajcsi Pétermembrán transzporterek genetikai manipulációja2018-05-15OMI
Mándi YvetteCytokin gén polimorfizmusok2018-05-15OMI
Mándi Yvettedefenzinek szerepe diabetesben2018-05-15OMI
Mándi YvetteCytokin termelés szabályozása szeptikus állapotokban2018-05-15OMI
Mándi YvetteMintázat felismerő receptorok szerepe a cytokin indukcióban2018-05-15OMI
Megyeri KláraVírusok therápiás felhasználása daganatos betegségek gyógyításában2018-05-15OMI
Megyeri KláraCytokinek és apoptózis szerepe komplex pathomechanizmusú kórképekben2018-05-15OMI
Megyeri KláraA vesicularis stomatitis vírus felhasználásán alapuló virotherápia molekuláris mechanizmusa2018-05-15OMI
Molnár JózsefQuorum sensing és biofilm vizsgálatok2018-05-15OMI
Molnár JózsefCisplatin rezisztencia hatásmechanizmusainak vizsgálata különböző sejtvonalakon (endometrium, ovarium, testis ca.)2018-05-15OMI
Molnár JózsefMultidrog rezisztencia és apoptozis gátlás különböző tumorokban benzofurán és konjugált dienon származékokkal2018-05-15OMI
Somogyvári Ferencneurológiai betegségek genetikai háttere2018-05-15OMI
Spengler GabriellaMultidrog rezisztencia visszafordítása különböző tumoros sejtvonalakban2018-05-15OMI
Spengler GabriellaMultidrog efflux pumpák szerepe a baktériumok virulenciájában2018-05-15OMI
Szolnoki ZoltánMolekuláris és klinikai mechanizmusok a neurológiában2018-05-15OMI
Virók DezsőMicroarray vizsgálatok Chlamydia fertőzésekben2018-05-15OMI
Virók DezsőAnti-chlamyidiás anyagok in vitro és in vivo azonosítása2018-05-15OMI
Kelemen OguzVizuális és kognitív folyamaton szkizofréniában2018-07-17MagTu
Farkas AndrásRitmuszavarok keletkezésének klinikai és experimentális vizsgálata2018-07-17IIBEL
Forster TamásSzívbetegségek eszközös vizsgálata és kezelése2018-07-17IIBEL
Kasza PéterHumanista történetírás (16-17. századi magyar illetve magyar vonatkozású történetírók)2018-06-303109
Lázár István DávidPetrarca latin nyelvű munkái, utóélet, hatástörténet2018-06-303109
Lázár István DávidTörténetelmélet (az ars historica reneszánsz és kora újkori megjelenése)2018-06-303109
Ádány RózaPreventive service delivery for patients with type 2 diabetes mellitus in the primary health care2018-02-15NK
Csépány TündeTerápiás döntéseket befolyásoló fenotípusok és biomarkerek SM-ben2018-02-16NK
Fekete IstvánA neurotranszmisszió és a motoros egység vizsgálata neurofiziológiai módszerekkel2018-02-16NK
Klekner Álmos PéterGliómák invazivitási spektrumának meghatározása2018-02-16NK
Oláh LászlóAz olvasást befolyásoló külső tényezők hatása a neurovaszkuláris kapcsolatra2018-02-16NK
Oláh LászlóReológiai eltérések hatása a neurovaszkuláris kapcsolatra2018-02-16NK
Jármai KárolyFémszerkezetek innovatív tervezése2018-06-30VGT
Jármai KárolyInnovative design of steel structures2018-06-30VGT
Benedek GyörgyFejlődésélettani tanulmányok. Az agyi strukturák plaszticitása.2018-05-15PHYS
Benedek GyörgyA szenzorimotoros rendszer szerveződésének vizsgálata elektrofiziológiai és morphológiai módszerek segítségével2018-05-15PHYS
Berényi AntalA striátum neuronális hálózatdinamikája és kapcsolatrendszere,2018-05-15PHYS
Berényi AntalNeokortikális és hippokampális oszcillatorikus folyamatok vizsgálata nagyfelbontású in vivo elektrofiziológiai vizsgálómódszerekkel2018-05-15PHYS
Berényi AntalNeokortikális és hippokampális oszcillatorikus folyamatok vizsgálata nagyfelbontású in vivo elektrofiziológiai vizsgálómódszerekkel2018-05-15PHYS
Domoki FerencAz újszülöttkori hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia patomechanizmusának állatkísérletes vizsgálata.2018-05-15PHYS
Domoki FerencA neurovaszkuláris egység funkcionális vizsgálata egészséges és kóros állapotokban2018-05-15PHYS
Dux MáriaA fejfájás peptiderg mechanizmusai2018-05-15PHYS
Horváth GyöngyiA fájdalom spinális mechanizmusainak vizsgálata.2018-05-15PHYS
Jancsó GáborNociceptorok plaszticitása.2018-05-15PHYS
Nagy AttilaA basalis ganglionok szenzomotoros működéseinek vizsgálata2018-05-15PHYS
Nagy AttilaPárhuzamos látópályák vizsgálata emberben2018-05-15PHYS
Nagy AttilaA felszálló tectofugalis vizuális rendszer élettani és anatómiai vizsgálata2018-05-15PHYS
Nagy AttilaAsszociációs tanulási képességek vizsgálata neurológiai és pszichiátriai kórképekben2018-05-15PHYS
Sáry GyulaNeurológiai betegségek rehabilitációja virtuális valóság segítségével2018-05-15PHYS
Sáry GyulaAz emlős látórendszer elektrofiziológiai vizsgálata2018-05-15PHYS
Aczél PetraLingua Fracta: új kommunikációs terek retorikája2018-01-31TKDI
Aczél PetraÚj kommunikációs műfajok2018-01-31TKDI
Aczél PetraRészvétel és részesítés a diskurzusban2018-01-31TKDI
Aczél PetraVizuális retorika: a klasszikus tudomány újraértelmezéses2018-01-31TKDI
Bajomi-Lázár PéterMédiaszociológia2018-01-31TKDI
Bajomi-Lázár PéterMédiapolitika2018-01-31TKDI
Benczes RékaKultúra és konceptualizáció2018-01-31TKDI
Benczes RékaNyelvi játékosság és nyelvi kreativitás2018-01-31TKDI
Bodnár ÉvaOnline tanulási környezetek pszichológiai, kommunikációs és pedagógiai háttértényezőinek vizsgálata2018-01-31TKDI
Bokor TamásAz újmédia-használat hatásai a magánéletre2018-01-31TKDI
Bokor TamásDigitális kompetenciák: szükségszerűség vagy versenyelőny?2018-01-31TKDI
Bokor TamásÚjmédia-tudatosság, újmédia-etika és újmédiajog2018-01-31TKDI
Böröcz JózsefTörténelem és politikai gyakorlat2018-01-31TKDI
Böröcz JózsefMigráció és hatalom2018-01-31TKDI
Böröcz JózsefAz Európai Unió elméleti elemzése2018-01-31TKDI
Böröcz JózsefA nyugat-európai államiság, Közép-Európa és a világ2018-01-31TKDI
Bradean-Ebinger NeluInterkulturális kommunikáció Közép-Európában2018-01-31TKDI
Demeter MártonPure communication inquiry. A kommunikáció filozófiai aspektusai2018-01-31TKDI
Demeter MártonKommunikáció és kontroll2018-01-31TKDI
Demeter MártonAz Ikon a vizuális kommunikációban2018-01-31TKDI
Fokasz NikoszKisebbségek a gazdaságban2018-01-31TKDI
Fokasz NikoszHálózatelmélet2018-01-31TKDI
Fokasz NikoszDiffúziós folyamatok, hálózati dinamika és önszerveződés az írott sajtóban2018-01-31TKDI
Gagyi ÁgnesTársadalmi mozgalmak2018-01-31TKDI
Gálik MihályA magyar médiaszíntér átalakulása az elmúlt három évtizedben (1985-2014) - a média rendszerváltozásának folyamata2018-01-31TKDI
Gálik MihályA tömegmédia és az újmédia gazdaságtana: azonosságok, kapcsolódások, különbségek2018-01-31TKDI
Gálik MihályA tulajdonosi koncentráció hatásai a média kibocsátásra, a médiakoncentráció szabályozása2018-01-31TKDI
Gálik MihályAz infokommunikáció szabályozása2018-01-31TKDI
Gyáni GáborÉletforma és mentalitás a 19-20. század magyar társadalmában2018-01-31TKDI
Hadas MiklósA férfiuralom átalakulása a nyugati világban2018-01-31TKDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )