Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Pécsi Tudományegyetem, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
András IstvánSzervezetfejlesztés az oktatásban2021-11-20OTNDI
Orsós AnnaA magyarországi cigány nyelvek használatának alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai kérdései2021-11-20OTNDI
Albert GáborA hazai tankönyvrevíziós mozgalom története2021-11-20OTNDI
Forray R. KatalinRegionális oktatáskutatás2021-11-20OTNDI
Kaposi JózsefTantervi szabályozás - tantervek2021-11-20OTNDI
Varga ArankaGyermekvédelem és iskolázottság2021-11-20OTNDI
Somos RóbertMagyar nevelésfilozófia a huszadik század első felében.2021-11-20OTNDI
Szendi ZoltánA képzés és nevelés összekapcsolása és szembeállítása. Aktuális viták a német szaksajtó tükrében2021-11-20OTNDI
Mrázik JúliannaA tanári teljesítmény mérését célzó fejlesztések2021-11-20OTNDI
Fischerné Dárdai ÁgnesA történelmi tanulás sajátosságai2021-11-20OTNDI
Bredács Alice MáriaA hagyományos és az IKT-vel támogatott mérés és értékelés „jó gyakorlatai” a művészeti, vagy a szakmai képzésben és nevelésben.2021-11-20OTNDI
Héjj AndreasAz iskolakultúra, a motiváció, a figyelem és a teljesítmény összefüggése a neveléstudományban.2021-11-20OTNDI
Győri JánosAz oktatási életútkutatások elméleti és gyakorlati módszertani kérdései2021-11-20OTNDI
Horváth BélaReferencialitás és értelmezés2021-11-20OTNDI
Albert GáborTankönyvpiaci, tankönyvhasználati és iskolatörténeti kutatások2021-11-20OTNDI
Forray R. KatalinRoma társadalom – cigány kultúra; esélyek és korlátok2021-11-20OTNDI
Kaposi JózsefDrámapedagógia és színházi nevelés2021-11-20OTNDI
Varga ArankaInkluzív pedagógia2021-11-20OTNDI
Somos RóbertÓkori filozófiai és teológiai iskolák.2021-11-20OTNDI
Lakner TamásKreatív képességek fejlesztésének lehetőségei a zenei nevelésben.2021-11-20OTNDI
Bertók RózsaNemzetgazdák és nevelők2021-11-20OTNDI
Györgyi ZoltánKépzés és a munkaerőpiac2021-11-20OTNDI
Szombathelyiné Nyitrai Ágnes AnikóKisgyermek nevelése a családban és a bölcsődében.2021-11-20OTNDI
Héjj AndreasA gyökeres változást célzó és/vagy kirekesztő gondolkodási minták, a nyitott vagy zárt gondolkodás kimutatása beszédekben és írott szövegekben.2021-11-20OTDI
Győri JánosA pedagógusokról és a pedagógiai tevékenységről alkotott kép társadalmi változatai2021-11-20OTNDI
Horváth Béla„Rejtelmek ha zengenek”2021-11-20OTNDI
Benkő ZsuzsannaIskolai klíma elemei, mint erőforrások az egészségfejlesztésben2021-11-20OTNDI
Géczi JánosA felsőoktatási diákrekrutáció kérdései2021-11-20OTNDI
Kaposi JózsefÉrettségi2021-11-20OTNDI
Beck ZoltánAz oktatás-nevelés terei a magyarországi cigány irodalomban2021-11-20OTNDI
Gocsál ÁkosA felsőoktatási szakképzés2021-11-20OTNDI
Lakner TamásA művészet oktatásának interdiszciplináris vonatkozásai:2021-11-20OTNDI
Bertók RózsaTanítások módszertani változásai a XXI. században2021-11-20OTNDI
Kereszty OrsolyaNőnevelés-történet, különös tekintettel a dualizmus korára.2021-11-20OTNDI
Szombathelyiné Nyitrai Ágnes AnikóA tanulás támogatása óvodában, iskolában2021-11-20OTNDI
Németh BalázsA felnőttoktatás szerepe a regionális fejlesztésben, a tanuló város - régió modelljének vizsgálata. A felnőttoktatás és politika kapcsolatrendszere, összehasonlító andrag2021-11-20OTNDI
Győri JánosA pedagógus szakma és pedagógus pálya választásának szocializációs összetevői többgenerációs pedagóguscsaládokban2021-11-20OTNDI
Horváth BélaIrodalompedagógia az új évezredben2021-11-20OTNDI
Benkő ZsuzsannaAz egészségnevelés, az egészségfejlesztés és az egészség alakulástörténeti, kultúrtörténeti és mentalitástörténeti változásai2021-11-20OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinLánynevelés és női művelődés a 18-19. században Magyarországon – európai kitekintéssel2021-11-20OTNDI
Nagy MariannTörténelmi atlaszok az oktatásban2021-11-20OTNDI
Beck ZoltánCigány kisebbségi népismeret2021-11-20OTNDI
Bene KrisztiánA magyarországi francia nyelvoktatás története2021-11-20OTNDI
Schmelczer-Pohánka ÉvaA magyar felsőoktatás története a 17–20. században (Kiemelten Pécs)2021-11-20OTNDI
Bertók RózsaJátékelméletek2021-11-20OTNDI
Németh AndrásTörténeti pedagógiai antropológia2021-11-20OTNDI
Tigyi ZoltánnéAz egészség és egészségnevelés oktatástörténeti vetületei2021-11-20OTNDI
Bajusz KláraIskolarendszerű felnőttoktatás2021-11-20OTNDI
Horváth BélaÉrtelmezési stratégiák és alkalmazási lehetőségeik a mai magyar iskolákban2021-11-20OTNDI
Di Blasio BarbaraA gyógypedagógia fejlődését befolyásoló tudományos és társadalmi hatások a 20. század második felében2021-11-20OTNDI
Schmelczer-Pohánka ÉvaA 17–20. századi könyvtárak szerepvállalása az oktatási intézmények kiszolgálásában. Iskolai könyvtárak története (18–20. század)2021-11-20OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinIskolatörténet a 19. század közepétől a 20. század közepéig terjedő időszakban2021-11-20OTNDI
Nagy MariannAz iskolák szerepe a modernizációban: társadalmi mobilitás, nyelv- és identitás váltás, valamint szerkezetváltás a gazdaságban a dualizmus korában Magyarországon európai2021-11-20OTNDI
Bús ImreA szabadidő pedagógiai célú felhasználásának kutatása2021-11-20OTNDI
Bene KrisztiánA 20. század első felének hazai oktatástörténete2021-11-20OTNDI
Bertók RózsaGyerekfilozófia2021-11-20OTNDI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány fejlődéstörténete és szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóiratainak tükrében (1948-2006)2021-11-20OTNDI
Tigyi ZoltánnéEgészségnevelés-egészségfejlesztés lehetőségei a különböző színtereken napjainkban2021-11-20OTNDI
Schadt MáriaNők és férfiak esélyegyenlősége az oktatásban - tudományos kutatásban Magyarországon a XX. század elejétől napjainkig.2021-11-20OTNDI
Polónyi IstvánAz oktatás különböző szintjei gazdasági összefüggéseinek és kapcsolatainak elemzése2021-11-20OTNDI
Fischer MártaFordítás(politika) és tudástranszfer2021-11-20OTNDI
Oszetzky ÉvaAz élő idegen nyelvek tanítás módszertanának dinamikája2021-11-20OTNDI
Schmelczer-Pohánka ÉvaOktatás-, nevelés- és művelődésügyi kérdések a magyar és magyar vonatkozású német nyelvű lapokban (18–20. század)2021-11-20OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinAz Európán kívüli népek neveléstörténete, különös tekintettel az iszlámra2021-11-20OTNDI
Majdán JánosIskola és oktatástörténet2021-11-20OTNDI
Bús ImreA gyermekkultúra pedagógiai kutatása2021-11-20OTNDI
Vitári ZsoltNémet-magyar tudástranszferek.2021-11-20OTNDI
Bertók RózsaAz erkölcsi nevelés lehetőségei2021-11-20OTNDI
Kozma TamásKisebbségi oktatás Közép-Európában2021-11-20OTNDI
Varga SzabolcsKatolikus papnevelés a Magyar Királyság területén a 16-20. században.2021-11-20OTNDI
Jenei SándorA társadalomtudományi kutatások támogatására adatbányászati módszerek alkalmazásai.2021-11-20OTNDI
Rajcsányi-Molnár MónikaLemorzsolódás és tehetséggondozás az oktatásban2021-11-20OTNDI
Pusztai GabriellaA kapcsolati szempontok szerepe a roma/cigány fiatalok iskolai pályafutásának alakulásában2021-11-20OTNDI
Fischer MártaMagyar és idegen nyelvű tankönyvek / pedagógiai szövegek terminológiai szempontú elemzése2021-11-20OTNDI
H. Temesvári ÁgotaA térszemlélet fejlesztésének matematikai, pedagógiai és pszichológiai háttere2021-11-20OTNDI
Várady ZoltánOktatási, nevelési és tudományos intézmények története, működése, szerepük a nemzettudat kialakításában2021-11-20OTNDI
Bárdossy IldikóEsély(teremtés), iskola(rendszer), nyitott curriculum2021-11-20OTNDI
Nemeskéri ZsoltPályaorientáció és az oktatási rendszer: foglakozások munkaerő-piaci jövőképkutatása 2030-ig2021-11-20OTNDI
Bús ImreA játék kutatása a pedagógiai gyakorlat fejlesztéséhez2021-11-20OTNDI
Vitári ZsoltIfjúsági emancipáció és ifjúsági szubkultúrák Európában és Magyarországon a 19-20. században2021-11-20OTNDI
Bertók RózsaJátékelméletek2021-11-20OTNDI
Pukánszky BélaA reformpedagógia és az életreform-mozgalmak története2021-11-20OTNDI
Varga SzabolcsA nevelés tudományával foglalkozó írók, gondolkodók és teoretikusok a 15-18. század keresztény Európájában.2021-11-20OTNDI
Lükő IstvánA fenntarthatóság és a felnőttképzés2021-11-20OTNDI
Rajcsányi-Molnár MónikaA modern tartalomfejlesztés és oktatásszervezés kérdései2021-11-20OTNDI
Lampek KingaMásság és előítélet2021-11-20OTNDI
Sántha KálmánA kvalitatív kutatásmódszertan innovációinak alkalmazása a neveléstudományban2021-11-20OTNDI
H. Temesvári ÁgotaA matematika oktatása a régi és az új tankönyvek tükrében2021-11-20OTNDI
Várady ZoltánOktatási és tudományos területen működő szakemberek élete, munkássága2021-11-20OTNDI
Barakonyi KárolyHigher Education2021-11-20OTNDI
V. Gilbert EditBiblioterápia az irodalomtanításban2021-11-20OTNDI
Héjj AndreasMitől jó egy tanár?2021-11-20OTNDI
Vitári ZsoltGyermek és ifjúság a magyarországi németeknél - Emancipáció, nevelés, oktatás, politikai mobilizáció2021-11-20OTNDI
Dezső Renáta AnnaPlurális intelligenciakoncepciók neveléstudományi aspektusai2021-11-20OTNDI
Pukánszky BélaMagyar neveléstani kézikönyvek és tankönyvek gyermekszemlélete a 19-20. században2021-11-20OTNDI
Heidl GyörgyA személyiségfejlesztés technikái a korai kereszténységben2021-11-20OTNDI
Horváth H. AttilaA tanulás segítése2021-11-20OTNDI
Kaposi JózsefKövetelmények, standardok2021-11-20OTNDI
Rétsági ErzsébetTestnevelés tantervek tanulmányozása2021-11-20OTNDI
Sántha KálmánSzámítógéppel támogatott kvalitatív adatelemzés a neveléstörténeti kutatásokban2021-11-20OTNDI


2021. X. 14.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. november 19-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )