Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Pécsi Tudományegyetem, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Ábrahám IstvánAz ösztrogén nem-klasszikus hatásainak vizsgálata a központi idegrendszerben2018-05-18ÁOK
Balogh PéterRole of Nkx2-3 transcription factor in the regulation of innate lymphoid cell homeostasis in visceral lymphoid organs and the onset of inflammatory bowel diseases2018-05-18ÁOK
Balogh PéterA szerozális nyirokszövetek szerveződése és limfoid homeosztázisa2018-05-18ÁOK
Balogh PéterRole of serosal lymphoid tissues in the peritoneal dissemination of B-cell lymphoma2018-05-18ÁOK
Balogh PéterOrganization and lymphoid homeostasis of serosal lymphoid tissues2018-05-18ÁOK
Balogh PéterAz Nkx2-3 transzkripciós faktor szerepe a hasüregi nyirokszövetek veleszületett limfoid sejt-megoszlásának és a gyulladásos bélbetegségek lefolyásának szabályozásában2018-05-18ÁOK
Balogh PéterA szerozális nyirokszövetek szerepe B-sejtes lymphoma disszeminációjában2018-05-18ÁOK
Barakonyi AlízImmunológiai szabályozómechanizmusok egészséges terhességben és annak zavarai2018-05-18ÁOK
Berki TímeaKözponti idegrendszeri ioncsatorna elleni autoantitestek diagnosztikája és patomechanizmusa2018-05-18ÁOK
Berki TímeaNem-genomikus glukokortikoid jelátviteli utak vizsgálata T limfocitákon2018-05-18ÁOK
Berki TímeaA regulatórikus T sejtek szerepe autoimmun betegségekben2018-05-18ÁOK
Berki TímeaGlucocorticosteroid hormon reguláció szerepe a T sejt repertoár kialakításában2018-05-18ÁOK
Birkás BélaAz orvos-beteg kapcsolatot befolyásoló „nem specifikus” tényezők vizsgálata2018-05-18ÁOK
Birkás BélaBetegségek darwini elemzése: evolúciós modellek alkalmazása főként pszichés betegségek megértésében és terápiájában2018-05-18ÁOK
Birkás BélaSzemélyes hatékonyság az orvos-beteg kapcsolatban: kognitív-, és interperszonális háttértényezők vizsgálata2018-05-18ÁOK
Boldizsár FerencA ZAP-70 kináz szerepe normál és kóros immunológiai folyamatokban2018-05-18ÁOK
Boldizsár FerencA T sejt receptorból kiinduló jelátviteli utak módosításának lehetőségei in vitro és in vivo rendszerekben2018-05-18ÁOK
Boldizsár FerencRheumatoid arthritis pathomechanizmusának vizsgálata egér modellben2018-05-18ÁOK
Buzás Péter
Jandó Gábor
Binokuláris stimulusok használata az Amblyopia szűrésében2018-05-18ÁOK
Buzás Péter
Jandó Gábor
A térlátás párhuzamos feldolgozó mechanizmusainak neurofiziológiája2018-05-18ÁOK
Buzás PéterA színlátás mechanizmusának és agyi pályarendszerének vizsgálata főemlős alatti emlősökben2018-05-18ÁOK
Csathó ÁrpádA fájdalomészlelés kognitív szabályzó folyamatai2018-05-18ÁOK
Csathó ÁrpádThe cognitive modulation of pain perception2018-05-18ÁOK
Csathó ÁrpádA fáradtság hatása a kognitív rendszerek működésére2018-05-18ÁOK
Csathó ÁrpádEffect of fatigue on cognitive functions2018-05-18ÁOK
Csernus ValérCircadian biológiai ritmusok és celluláris mechanizmusainak tanulmányozása2018-05-18ÁOK
Csernus ValérCircadian rhythmic biological functions and their cellular mechanisms2018-05-18ÁOK
Czirják LászlóClinical, epidemiological and immunological characteristics of the connective tissue diseases and the imflammatory rheumatological diseases2018-05-18ÁOK
Czirják LászlóA kötőszöveti betegségek és gyulladásos reumatológiai kórképek klinikai, epidemiológiai és immunológiai vonatkozásai2018-05-18ÁOK
Engelmann PéterUnravelling the mechanisms of nanoparticle toxicity to invertebrate and human cells: an integrative in vitro and in vivo parallel approach2018-05-18ÁOK
Engelmann PéterNanopartikulumok toxikus mechanizmusának integratív in vitro és parallel in vivo vizsgálata gerinctelen immunsejteken és humán sejtvonalakon2018-05-18ÁOK
Füzesi ZsuzsannaEgészségi állapot, egészségegyenlőtlenségek2018-05-18ÁOK
Füzesi ZsuzsannaEgészségmagatartás2018-05-18ÁOK
Füzesi ZsuzsannaAz egészségügyi felsőoktatásban tanuló hallgatók oktatással kapcsolatos attitűdjeinek komplex vizsgálata2018-05-18ÁOK
Gálosi RitaAz előagyi monoamin rendszerek szerepe a magatartás szabályozásában2018-05-18ÁOK
Gaszner BalázsA centrális projekciójú Edinger-Westphal mag és a Parkinson-kórhoz táruló hangulatzavarok kapcsolatának vizsgálata2018-05-18ÁOK
Gaszner BalázsA stresszválasz és az energiáháztartás kapcsolatának vizsgálata az Edinger-Westphal mag területén2018-05-18ÁOK
Hernádi IstvánFigyelmi és memória-folyamatok vizsgálata magatartásfarmakológiai megközelítésben: új paradigmafejlesztés a transzlációs kutatásokban2018-05-18ÁOK
Hernádi IstvánIdvestigation of cognitive enhancer pharmacological targets in preclinical research of aging2018-05-18ÁOK
Hernádi IstvánKognitív teljesítményfokozó farmakológiai célpontok preklinikai kutatásban: különös tekintettel az öregedésre2018-05-18ÁOK
Hernádi IstvánBehavioral pharmacology of attention and learning: development of new test batteries for translational research2018-05-18ÁOK
Kállai JánosPsychosocial care and treatment in children with chronic illness2018-05-18ÁOK
Kállai JánosEgészséges valamint különböző betegségekben szenvedő személyek pszichológiai állapotának valamint magatartásának biopszichoszociális elemzése2018-05-18ÁOK
Kállai JánosKrónikus betegségben szenvedő gyermekek ellátásának pszichoszociális feltételei2018-05-18ÁOK
Kállai JánosVisual and proprioceptive disorders in healthy persons, neurological and psychiatric patients with body image and body schema dissociation2018-05-18ÁOK
Kállai JánosKognitív és affektív jelenségek elemzése a kognitív idegtudomány módszereivel (fMRI, EEG)2018-05-18ÁOK
Kállai JánosEgészséges, neurológiai vagy pszichiátriai betegségben szenvedő személyek testséma változásai, különös tekintettel a vizuális és a proprioceptív rendszer sérülésének köve2018-05-18ÁOK
Karádi ZoltánA homeosztázis szabályozásában alapvető előagyi glukóz-monitorozó neuronok működési sajátságainak vizsgálata2018-05-18ÁOK
Karádi KázmérA téri kogníció nemi különbségek vizsgálata kísérleti pszichológiai és kognitív neuropszichológiai eszközökkel2018-05-18ÁOK
Karádi ZoltánInvestigation of functional attributes of forebrain glucose-monitoring neurons intimately involved in the regulation of homeostasis2018-05-18ÁOK
Karádi KázmérNeuropszichológiai kihívásokkal küzdő személyek kognitív és emocionális hátterének feltérképezése2018-05-18ÁOK
Kerényi MónikaNozokomiális fertőzések tanulmányozása, a kórokozók klonális összefüggéseinek vizsgálata2018-05-18ÁOK
Kerényi MónikaInvestigation of nosocomial infection2018-05-18ÁOK
Kertes ErikaThe role of tachykinins and the neuropeptide interactions in the mechanisms of learning, reinforcement, memory and in the regulation of addictive behavior2018-05-18ÁOK
Kertes ErikaTachykininek és a peptid interakciók szerepe a tanulási, megerősítési és memória-folyamatokban, valamint az addiktív magatartás szabályozásában2018-05-18ÁOK
Komócsi AndrásNovel targets of medical treatment in pulmonary hypertension2018-05-18ÁOK
Komócsi AndrásCardiovascularis érintettség vizsgálata autoimmun kórképekben2018-05-18ÁOK
Komócsi AndrásCardiovascular involvement in autoimmune disorders2018-05-18ÁOK
Komócsi AndrásA gyógyszeres terápia új célpontjai pulmonális hipertóniában2018-05-18ÁOK
Kumánovics GáborSzisztémás autoimmun kórképek kardiorespiratórikus vonatkozásainak klinikai vizsgálata2018-05-18ÁOK
Kvell KrisztiánChanges in miRNA profile of human thymic epithelial exosomes with age2018-05-18ÁOK
Kvell KrisztiánEmberi tímusz epitél-eredetű exoszómák miRNA profil-változása öregedés során2018-05-18ÁOK
Kvell KrisztiánThe biochemical role of PPARgamma as a transcription factor of thymic senescence2018-05-18ÁOK
Kvell KrisztiánDifferences in tissue senescence: lessons from thymic and pulmonary contexts2018-05-18ÁOK
Kvell KrisztiánA PPARgamma transzkripciós faktor biokémai szerepe a tímusz öregedésben2018-05-18ÁOK
Kvell KrisztiánSzemélyre szabott 3D tímusz létrehozása perifériás vérből2018-05-18ÁOK
Kvell KrisztiánEstablishment of personalised 3D thymus from peripheral blood2018-05-18ÁOK
Kvell KrisztiánEltérő szervrendszerek eltérő öregedési folyamatai: a tímusz és a tüdő öregedésének összevetése2018-05-18ÁOK
László KristófNeuropeptidek hatásának vizsgálata tanulási-, memória- és megerősítési folyamatokban és a limbikus rendszer neuronhálózatainak működésében2018-05-18ÁOK
László KristófEffects of neuropeptides on learning, memory and reinforcement and their role in the function of limbic neural networks2018-05-18ÁOK
Lénárd LászlóDopamin–neuropeptid interakciók szerepe a tanulás, megerősítés és az addiktív magatartás szabályozásában2018-05-18ÁOK
Lénárd LászlóNeuropeptidek és peptid interakciók szerepe a táplálékfelvétel, a jóllakottság és a testsúly szabályozásában.2018-05-18ÁOK
Lénárd LászlóA táplálék-jutalom hedonikus értékelésének jelentősége: Állatkísérletek és humán vizsgálatok.2018-05-18ÁOK
Lubics AndreaA hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid és receptorainak evolúciós aspektusai: konzervált szerkezet konzervált funkciókkal?2018-05-18ÁOK
Minier TündeA szisztémás sclerosis, a scleroderma-szerű kórképek és myositisek diagnosztikai lehetőségeinek vizsgálata, aktivitási mutatók továbbfejlesztése és hosszú távú követése2018-05-18ÁOK
Németh PéterTermészetes ellenanyagok és pathológiás autoantitestek epitóp térképezése molekuláris biológiai módszerekkel2018-05-18ÁOK
Németh PéterAz immunrendszer evolúciójának elemzése Eisenia foetida és más gyűrűsféreg fajokon2018-05-18ÁOK
Péczely László ZoltánThe role of limbic structures and the innervating mesolimbic dopaminergic system in learning processes2018-05-18ÁOK
Péczely László ZoltánA limbicus struktúrák, és az azokat beidegző mesolimbicus dopaminergiás rendszer szerepe a tanulási folyamatokban2018-05-18ÁOK
Péterfi ZoltánA Clostridium difficile fertőzések terápiás lehetősége2018-05-18ÁOK
Polgár BeátaA galectinek szerepe az endometriosis pathomechanizmusában2018-05-18ÁOK
Pongrácz JuditA tüdő öregedésének és regenerációjának molekuláris háttere, epigenetikai szabályozó folyamatok meghatározása2018-05-18ÁOK
Pongrácz JuditMolecular background and epigenetic regulation of the aging mechanisms in the human lung2018-05-18ÁOK
Pongrácz JuditTüdő daganatok, elsősorban a nem kissejtes tüdőrák molekuláris hátterének vizsgálata különös tekintettel a Wnt molekula-család szerepére2018-05-18ÁOK
Pongrácz JuditInvestigation of Wnt-s in non-small cell lung cancer (NSCLC)2018-05-18ÁOK
Pongrácz JuditPKC izoenzimek szerepének vizsgálata a Wnt szignál-transdukciós útvonalakban2018-05-18ÁOK
Pongrácz JuditChronic inflammatory diseases in the lung and the role of Wnt molecules in the inflammatory process2018-05-18ÁOK
Pongrácz JuditInvestigation of PKC isoenzymes in Wnt signal transduction2018-05-18ÁOK
Pongrácz JuditKrónikus gyulladásos megbetegedések molekuláris hátterének vizsgálata a humán tüdőben, különös tekintettel a Wnt molekula-család szerepére2018-05-18ÁOK
Reglődi DóraA környezeti ingerek szerepe a központi idegrendszer fejlődésében és a neuroprotekcióban2018-05-18ÁOK
Reglődi DóraPhysiological functions of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) in peripheral organs2018-05-18ÁOK
Reglődi Dóra
Tamás Andrea
A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) neuroprotektív és egyéb citoprotektív hatásai2018-05-18ÁOK
Reglődi DóraNeuroprotective and general cytoprotective effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP)2018-05-18ÁOK
Reuter GáborÚj, burok nélküli, pozitív, egyszálú RNS genomú vírusok azonosítása és jellemzése2018-05-18ÁOK
Reuter GáborDetection and characterization of novel, non-enveloped viruses with positive, single-stranded RNA genome2018-05-18ÁOK
Schneider GyörgyNövényi eredetű antimikróbás hatású komponensek antibakteriális hatásmechanizmusainak és virulenciamódosító hatásainak tisztázása2018-05-18ÁOK
Schneider GyörgyBakteriofágok és bakteriofág eredetű enzimek terápiás és diagnosztikus célzatú alkalmazásának vizsgálata2018-05-18ÁOK
Schneider György
Tigyi Zoltán
A klinikai mintákból izolált Klebsiella törzsek virulencia faktorainak vizsgálata2018-05-18ÁOK
Simon DiánaB-limfociták vizsgálata szisztémás sclerosisban2018-05-18ÁOK
Szekeres JúliaTrophoblast és tumorsejtek invazivitásának vizsgálata zebradánió modell segítségével2018-05-18ÁOK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )