Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Pécsi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Balogi ZsoltTumorellenes bioaktív lipidek2020-05-15ÁOK
Balogi ZsoltStresszfehérjék tumorszabályozó szerepe2020-05-15ÁOK
Bene JuditSystems biology a humán molekuláris genetikában2020-05-15ÁOK
Berente ZoltanMágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR) és képalkotás (MRI) alkalmazása betegségmodellek in vivo, in situ és in vitro vizsgálatára2020-05-15ÁOK
Berente ZoltanMagnetic resonance imaging (MRI) and spectroscopic (MRS) study of various disease models in vitro, in situ and on small animals in vivo2020-05-15ÁOK
Bock-Marquette IldikóSzív- és érrendszeri betegségek kialakulásának fejlődéstani vizsgálata és therápiás megelőzése2020-05-15ÁOK
Bock-Marquette IldikóIntegrated approach identifying small molecules that promote tissue repair and regeneration2020-05-15ÁOK
Bock-Marquette IldikóÚj perspektívák a teljesítményfokozás, sportterápia valamint a szöveti és szervi regenerativ folyamatok molekuláris mechanizmusainak feltérképezésére2020-05-15ÁOK
Bock-Marquette IldikóNew perspectives in discovering novel molecular mechanisms of cellular and organ regeneration, sport therapy and performance enhancement2020-05-15ÁOK
Bognár ZitaAntitumor szerek vizsgálata sejtkultúrás és állatkísérletes modelleken2020-05-15ÁOK
Bugyi BeátaAz aktin funkcionális polimorfizmusának molekuláris alapjai2020-05-15ÁOK
Bugyi BeátaInvestigations of protein-protein interactions in the organization of the sarcomeric thin filaments2020-05-15ÁOK
Bugyi BeátaA szarkomerikus vékony filamentumok szerveződéséért felelős fehérje-fehérje kölcsönhatások2020-05-15ÁOK
Decsi TamásAz anyák és csecsemők vitamin- és nyomelem-igényének meghatározása: étrendi bevitel, biológiai markerek, funkcionális következmények2020-05-15ÁOK
Decsi TamásA hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak az egészséges gyermeki szervezetben és különböző gyermekgyógyászati kórképekben betöltött szerepének vizsgálata2020-05-15ÁOK
Gallyas FerencÚj molekuláris célpontok azonosítása oxidatív stresszel járó folyamatokban2020-05-15ÁOK
Gallyas FerencA PARP gátlók és szabadgyök fogók hatása a ROS indukálta mitokondrium-mediálta apoptotikus folyamatokra2020-05-15ÁOK
Gallyas FerencIdentifying new molecular targets in oxidative stress2020-05-15ÁOK
Gallyas Ferenc
Kovács Krisztina
A hypoperfúzió indukálta jelátviteli folyamatok szabályozása PARP gátlókkal és SOD mimetikumokkal2020-05-15ÁOK
Hadzsiev KingaKoraszülöttek fejlődésneurológiai kimenetelét befolyásoló tényezők2020-05-15ÁOK
ifj. Sétáló GyörgyStudying the differentiation and apoptosis of rat pheochromocytoma (PC12) cells2020-05-15ÁOK
ifj. Sétáló GyörgyStudying signal transduction of cell survival, differentiation and cell death in in vitro cell and tissue culture systems2020-05-15ÁOK
ifj. Sétáló GyörgyPatkány feokromocitóma (PC12) sejtek differenciálódásának és apoptózisának vizsgálata2020-05-15ÁOK
ifj. Sétáló GyörgySejt túlélés, -differenciáció és sejthalál jelátviteli folyamatainak vizsgálata in vitro sejt- és szövettenyészeti rendszerekben2020-05-15ÁOK
Jakus PéterA gyulladásos és oxidatív stressz jelátviteli folyamatainak hátterében álló génexpressziós változások analízise különböző technikákkal2020-05-15ÁOK
Juhász KataMikrokörnyezet és tumorsejt invázió2020-05-15ÁOK
Kálai TamásBioaktív nitroxidok és prekurzoraik (amin, hidroxilamin) szintézise és spektroszkópiai (ESR, fluoreszcencia) vizsgálata2020-05-15ÁOK
Kálai TamásGyógyszerek és biomolekulák módosítása oxidatív stresszt védő farmakofórokkal2020-05-15ÁOK
Kovács KrisztinaMitokondriumok morfológiai vizsgálata különféle betegség modelleken2020-05-15ÁOK
Kovács KrisztinaCitosztatikumok és PARP gátlók vizsgálata tumoros sejtvonalakon2020-05-15ÁOK
Kovács KrisztinaPulmonális hipertónia állatkísérletes modelljei2020-05-15ÁOK
Kovács KrisztinaEffects of PARP inhibitors and cytostatic agents on tumorous cell lines2020-05-15ÁOK
Lőrinczy DénesMeasuring service in the development of probiotoc dairy products, food-physics research joined to these problems/PhD project direction2020-05-15ÁOK
Lőrinczy DénesKülső térdszalagok , váll - izom és szalagok rekonstrukciójának, valamint különböző típusú porcok kalorimetriás vizsgálata humán és állatmintákon2020-05-15ÁOK
Lőrinczy DénesMonitoring the consequences of different surgical procedures by DSC2020-05-15ÁOK
Lőrinczy DénesProbiotikus tejtermékek fejlesztésében való mérésszolgáltatási szolgáltatás, ezen belül ehhez kapcsolódó élelmiszerfizikai témájú kutatási feladat/PhD téma elvégzése2020-05-15ÁOK
Lőrinczy DénesThermodynamic (differential scanning calorimetry, DSC) investigation of the intermediate states of ATP hydrolysis cycle (in rabbit psoas muscle)2020-05-15ÁOK
Lőrinczy DénesKülönböző műtéti eljárások következményeinek monitorozása DSC segítségével2020-05-15ÁOK
Lőrinczy DénesConformational changes of skeletal and cardiac actin/myosin under the effect of toxic agents (phalloidin and jasplaklinolide) and free radicals. A DSC approach2020-05-15ÁOK
Lőrinczy DénesAz ATP hidrolízis ciklus köztes állapotainak termodinamikai (differenciál scanning kalorimetriás: DSC) vizsgálata (nyúl m. psoas)2020-05-15ÁOK
Lőrinczy DénesDSC investigation of various cartilages, external knee-ligaments, recon-struction of shoulder/muscle and ligaments in human and animal samples2020-05-15ÁOK
Lőrinczy DénesVáz és szívizom aktin/miozin konformáció változásai toxikus ágensek (pl. phalloidin, jaspaklinolid stb.) és szabadgyökök hatására. DSC megközelítés2020-05-15ÁOK
Lukács AndrásFotoaktív fehérjék funkcionális dinamikájának vizsgálata ultragyors spektroszkópiai módszerekkel2020-05-15ÁOK
Lukács AndrásFunctional dynamics of photoactive flavoproteins revealed by ultrafast spectroscopy2020-05-15ÁOK
Márk László /PTEPathológiás biomarkerek vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkel2020-05-15ÁOK
Márk László /PTEIn-vitro and in-vivo imaging mass spectrometry2020-05-15ÁOK
Márk László /PTEA neurális hálozatok korai fejlődésének vizsgálata2020-05-15ÁOK
Márk László /PTEProteomikai, peptidomikai és metabolomikai vizsgálatok2020-05-15ÁOK
Márk László /PTEMedical Applications of Multimodal Imaging Investigations2020-05-15ÁOK
Márk László /PTEMultimodális képalkotási vizsgálatok orvosi alkalmazása és fejlesztése2020-05-15ÁOK
Márk László /PTEClinical proteomics, lipidomics, metabolomics2020-05-15ÁOK
Márk László /PTEIn vitro és in vivo tömegspektrometriás képalkotási vizsgálatok2020-05-15ÁOK
Márk László /PTEMass spectrometry-based biomarker discovery2020-05-15ÁOK
Melegh BélaHumán molekuláris genetika2020-05-15ÁOK
Melegh BélaHuman Molecular Genetics2020-05-15ÁOK
Nagy PéterMechanistic biochemical investigations of Hydrogen sulfide signaling2020-05-15ÁOK
Nagy PéterKénhidrogén által vezérelt jelátviteli folyamatok molekuláris mechanizmusai2020-05-15ÁOK
Nyitrai MiklósThe investigation of protein function and conformation by using biophysical methods2020-05-15ÁOK
Nyitrai MiklósAz aktin citoszkeleton működésének és szabályozásának vizsgálata biofizikai módszerekkel2020-05-15ÁOK
Pap MariannaInvestigation of endoplasmic reticulum stress in different tumor cell lines2020-05-15ÁOK
Pap MariannaEndoplazmatikus retikulum stressz vizsgálata különböző tumorsejtvonalakban2020-05-15ÁOK
Radnai BalazsModern PARP gátlók, mint potenciális gyulladásgátló szerek tesztelése kísérletes kólitiszben2020-05-15ÁOK
Radnai BalazsPotenciális farmakológiai célpontok azonosítása kísérletes kólitisz modellekben egérben és sejtkultúrákban2020-05-15ÁOK
Szabó-Meleg EdinaInvestigation of the formation and function of membrane nanotubes as direct intercellular communication pathways2020-05-15ÁOK
Szabó-Meleg EdinaMembrán nanocsövek, mint sejtek közötti direkt kommunikációs útvonalak kialakulásának és funkciójának vizsgálata2020-05-15ÁOK
Szeberényi JózsefStresszjelátvitel PC12 sejtekben2020-05-15ÁOK
Takátsy AnikóFehérjék poszttranszlációs módosításainak és biokémiai folyamatok metabolomikai változásainak feltérképezése2020-05-15ÁOK
Talián Csaba GáborFunctional investigation of tropomyosin isoforms2020-05-15ÁOK
Talián Csaba GáborTropomiozin izoformák funkcionális vizsgálata2020-05-15ÁOK
Tapodi AntalAz intermediális filamentumok szerepe a programozott sejthalálban (apoptózis) és a tumor sejtek inváziójában. Gyógyszer hatóanyagok célzott szállítása IF NP segítségével2020-05-15ÁOK
Ujfalusi Zoltán
Hild Gábor
Kontrasztanyagok intracelluláris patomechanizmusának vizsgálata2020-05-15ÁOK
Ujfalusi Zoltán
Hild Gábor
Examination of the intracellular pathomechanism of contrast materials2020-05-15ÁOK
Veres BalázsGyulladásos folyamatok molekuláris mechanizmusainak vizsgálata. A TLR4 receptor komplex és az NF-kappaB szabályozása2020-05-15ÁOK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )