Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Pannon Egyetem, Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Pirger ZsoltNeuronal effects of human-derived drug residues at the cellular and molecular levels in great pond snail (Lymnaea stagnalis).2021-08-31PE-LT
Kovács TiborNukleáris létesítmények kibocsátásából származó radionuklidok környezeti migrációjának modellezése, a kialakuló dózisok számítása2021-08-31PE-RI
Kovács TiborNORM anyagok éptőipari alkalmazásáanak radiológiai vizsgálata2021-08-31PE-RI
Tóth-Bodrogi EditRadontérkép elkészítése talajgáz és építőipari alapanyagok vizsgálatával2021-08-31PE-RI
Varga SzabolcsBiaxial ordering of colloidal particles: the effect of external fields and bidispersity2021-08-31IPM
Sebestyén ViktorIntegrated Management of Recreational Lakes Using Ecosystem Modelling in Arid Regions2021-08-31DPE
Nagy SzabolcsDynamic changes in sperm chromatin status in seasonally breeding mammals2021-08-31PE-AS
Bernát Gábor
Selmeczy Géza Balázs
Light acclimation of algae and cyanobacteria isolated from Hungarian freshwaters2021-08-31UPRGL
Horváth OttóFotokatalitikus rendszerek vízoldható fém-porfirin komplexekkel2021-08-31ÁSzKT
Skodáné Földes RitaSzteroidok palládium-katalizált reakcióinak vizsgálata hordozóhoz kötött katalizátorok felhasználásával2021-08-31SzKT
Liker AndrásAz emberi zavaráshoz történő alkalmazkodás genetikai alapjainak vizsgálata2021-08-31PELim
Liker AndrásAz emberi zavaráshoz történő alkalmazkodás genetikai alapjainak vizsgálata2021-08-31TTEÖK
Varga SzabolcsOrientational ordering of non-spherical nanoparticles in confinements2021-08-31PE-FM
Kaizer JózsefSelective metalloenzyme-inspired oxidations2021-08-31PE-DC
Erős Tibor
Padisák Judit
Tájszerkezet és antropogén tényezők hatása halegyüttesek sokféleségére és szerveződésére, illetve a fajok ritkaságára vízfolyásokban2021-08-31BLILi
Horváth KrisztiánFolyadékkromatográfia kinetikai modelljeinek alkalmazása retenciós folyamatok vizsgálatára2021-08-31PETTK
Kaizer JózsefSzelektív metalloenzim-inspirált oxidációk2021-08-31PETTK
Kováts Nóra
Hubai Katalin Eszter
Levegőszennyező komponensek bioakkumulációjának elemzése laboratóriumi körülmények között2021-08-31PETTK
Ruppert Tamás
Abonyi János
Human intention recognition and classification based on operator 4.0 and artificial intelligence2021-08-31UPPE
Tuba Róbert
Kaizer József
Bio-növényvédőszerek előállítása sztereoszelektív katalitikus reakciókkal – Z-szelektív, ciklikus alkil-amino-karbén (CAAC) ruténium alapú olefin metatézis katalizátorok2021-08-31ELKHA
Tuba Róbert
Kaizer József
Környezetbarát, olefin metatézisen alapuló kémiai eljárások kidolgozása fosszilis alapanyagok kiváltására megújuló, algaolaj- és foszfolipidalapú nyersanyagforrásokra2021-08-31ELKHA
Trájer Attila JánosPrioritizing the vector-borne diseases (VBDs) and individual’s health with respect to climate change factors2021-08-31UPDPE
Kristófné Makó ÉvaKaolinit-organokomplexek előállítása és vizsgálata2021-08-31AI
Liker AndrásGenetic bases of adaptation to human disturbance in urban birds2021-08-31MTAEE
Somogyi BoglárkaPlanktonikus és bentikus algák kapcsolata a Balatonban2021-08-31BLKI
Domokos EndreGIS-based modeling of the optimal shading of the walking route preparation of climate change2021-08-31FMKL
Madas Balázs Gergely
Tóth-Bodrogi Edit
Kis dózisok biológiai hatásának vizsgálata2021-08-31MTAEK
Madas Balázs Gergely
Tóth-Bodrogi Edit
A belélegzett radonleányelemek biofizikai hatásának modellezése2021-08-31MTAEK
Kovács TiborAnalitikai módszerek kidolgozása kis aktivitású radioaktív hulladékok karakterizálásához2021-08-31PE
Meiczinger Mónika
Somogyi Viola
Development of enzyme catalytic wastewater treatment method to remove organic micropollutants2021-08-31UPBCE
Lengyel Edina
Stenger-Kovács Csilla
Phylogenetic diversity of siliceous algal assemblages in extreme aquatic ecosystems2021-08-31PERGL
Lengyel Edina
Stenger-Kovács Csilla
Resilience and resistance in aquatic ecosystems2021-08-31PERGL
Lengyel Edina
Stenger-Kovács Csilla
Investigation of the success of ecologically important algal species2021-08-31PERGL
Stenger-Kovács CsillaAz epilitikus diatómák előfordulásának tájléptékű analízise2021-08-31PE-MK
Skodáné Földes RitaTöbbször felhasználható ionfolyadék katalizátorok alkalmazása szerves szintézisekben2021-08-31SzKIT
Boda DezsőStacionárius transzport szimulációs vizsgálata2021-08-31FKT
Boda Dezső
Kristóf Tamás
Mezoskálás molekuláris szimulációk2021-08-31FKT
Boda DezsőNanopórusos és elektroreológiai rendszerek számítógépes szimulációs vizsgálata2021-08-31FKT
Kristóf TamásAcélötvözetek korróziósebességének vizsgálata biomassza-gázolaj keverékekben2021-08-31FKT
Gerencsérné Berta Renáta
Oláhné Horváth Borbála
Humán vírusok terjedésének előrejelző- és tájékoztató rendszerének kidolgozása, szennyvíz alapú epidemiológiai megközelítéssel2021-08-31SEKFK
Bernát Gábor
Selmeczy Géza Balázs
A Gloeobacter violaceus n. élő kövület spektroszkópiai vizsgálata, különös tekintettel a Gloeobacter rodopszin bioenergetikai szerepére2021-08-31LIT
Bernát Gábor
Selmeczy Géza Balázs
Hazai vizekből izolált algák és cianobaktériumok változó fényviszonyokhoz való alkalmazkodása2021-08-31LIT
Bernát Gábor
Selmeczy Géza Balázs
Alga-grazer és grazer-alga allelopatikus kölcsönhatások tanulmányozása2021-08-31LIT
Kováts NóraLemna minor tesztszervezet ökológiai plaszticitásának vizsgálata2021-08-31LIT
Kováts NóraAeroszol minták fitotoxicitásának elemzése2021-08-31LIT
Schmera Dénes
Selmeczy Géza Balázs
Az emberi zavarás és az urbanizáció hatása vízi makrogerinctelen közösségekre2021-08-31LIT
Imre KornéliaAerosol particles as cloud condensation nuclei2021-08-31PEFKT
Kiss GyulaChemical composition of the water-soluble organic fraction of atmospheric aerosol2021-08-31PEFKT
Korponai JánosA klíma és a tájhasználatban bekövetkező változások lenyomata tavi üledékekben: a vízi biodiverzitás változásának feltárása paleolimnológiai módszerekkel2021-08-31LKCs
Liker András
Pipoly Ivett Ildikó
Az ivararány, ökológia és demográfia szerepe a gerincesek szaporodási rendszerének evolúciójában2021-08-31PEEÖK
Horváth Ottó
Szabóné Bárdos Erzsébet
Preparation and characterization of nitrogen-doped TiO2 semiconductors for photocatalytic degradations2021-08-31PE-KI
Selmeczy Géza Balázs
Stenger-Kovács Csilla
A hódok gátépítő tevékenységének hatása Magyarországi vízfolyások planktonikus és bentikus közösségére.2021-08-31KTI
Selmeczy Géza Balázs
Padisák Judit
A fitoplankton biodiverzitása a Stechlin-tóban (Németország)2021-08-31KTI
Selmeczy Géza Balázs
Stenger-Kovács Csilla
The impact of beaver dams on planktonic and benthic communities in Hungarian midland streams2021-08-31PE-DL
Gurin PéterStructural and ordering properties of colloidal nanoparticles in confined geometries2021-08-31FI
Szalai IstvánA dipólus-dipólus kölcsönhatás folyadékszerkezetre gyakorolt hatásának tanulmányozása ferrokolloidok és elektroreológiai folyadékok kísérleti és számítógépes szimulációs2021-08-31FMI
Szalai IstvánMágneses folyadékok nemlineáris tulajdonságai2021-08-31FMI
Szalai IstvánInhomogén mágneses fluidumok vizsgálata sűrűségfunkcionál-elméleti módszerekkel2021-08-31FMI
Varga SzabolcsMezofázisok Monte Carlo szimulációs és sűrűségfunkciónál-elméleti vizsgálata2021-08-31FMI
Varga SzabolcsMolekuláris és tömbfázisbeli tulajdonságok kapcsolata folyadékkristályokban: a taszítás, a polárosság és a kiralitás szerepének elméleti vizsgálata2021-08-31FMI
Liker András
Fresneau Nolwenn
Reproductive sex roles in the Pheasant-tailed jacana2021-08-31PEEER
Madas Balázs GergelyModelling of low dose hyper-radiosensitivity and induced radioresistance2021-08-31MTAEP
Padisák Judit
Pirger Zsolt
A biomolekuláktól a viselkedésig: vízi modell állatok komplex válaszai progesztogén hatóanyagok rövid és hosszú távú terhelése során2021-08-31KI
Pósfai MihályKalcium-karbonát polimorfok szintézise2021-08-31KI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )