Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Semmelweis Egyetem, Molekuláris orvostudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Visnovitz TamásExtracelluláris vezikulák vizsgálata in vitro és ex vivo rendszerekben2022-05-30SE DI
Arányi TamásA Dnmt és Tet gének szerepének szövetspecifikus vizsgálata knock-out állatmodellben és in vitro2021-12-20SE
Barta CsabaA Tourette szindróma genetikai és epigenetikai rizikófaktorainak vizsgálata2022-05-30SE
Barta CsabaA drogfüggés és egyéb pszichiátriai zavarok kialakulásában szerepet játszó genetikai variánsok kutatása2022-05-30SE
Buzás EditExtracelluláris vezikulák vizsgálata2022-05-30SE
Csala MiklósRedox metabolizmus az endoplazmás retikulumban2022-05-30SE
Csanády LászlóA TrpM2 kationcsatorna szerkezet-funkció vizsgálata2022-05-30SE
Csépányi-Kömi RolandGTPáz aktiváló fehérjék szerepe a gyulladással járó folyamatok szabályozásában2022-05-30SE
Csermely PéterSejtfehérje hálózatok2022-05-30SE
Czirják GáborA két pórusdoménnal rendelkező kálium csatornák vizsgálata2022-05-30SE
Enyedi ÁgnesCa2+ transzportfehérjék vizsgálata normal és tumoros sejtekben valamint szövetekben2022-05-30SE
Enyedi BalázsGyulladáskeltő mechanizmusok vizsgálata szövetkárosító folyamatok során2022-05-30SE
Enyedi Péter2P típusú kálium csatornák receptor mediált szabályozása2022-05-30SE
Félné Semsei ÁgnesAz akut limfoid leukémia farmakogenetikai és sejtbiológiai vizsgálata2022-05-30SE
Fülöp Vilmos
Kopper László
A protoonkogének és tumor szuppresszor gének kifejeződése a terhességi trofoblaszt tumorokban és normál lepényben2022-05-30SE
Füredi AndrásÚj daganatellenes terápiák fejlesztése2022-05-30SE
Géher PálIMMUNOLOGIAI ÉS GENETIKAI TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA REUMATOLÓGIAI BETEGSÉGEKBEN2022-05-30SE
Grolmusz VinceÖrökletes daganatszindrómák klinikai genetikai vizsgálata2021-12-20SE
Gyöngyösi NorbertCirkadián ritmus és sejtosztódás2022-05-30SE
Győri Dávid SándorAz oszteoklaszt-aktiválódás molekuláris mechanizmusainak vizsgálata a csontáttétek kialakulása során2021-12-20SE
Hunyady LászlóAz angiotenzin-receptor működésének molekuláris alapjai2022-05-30SE
Hunyady LászlóG-fehérjéhez kapcsolt receptorok működésének szabályozása2022-05-30SE
Jakus Zoltán PéterA nyirokrendszer fejlődéséenk és működéséenk vizsgálata2022-05-30SE
Joó József GáborNőgyógyászati kórképek genetikai háttere2022-05-30SE
Kalabay LászlóAkut fázis fehérjék a klinikai diagnosztikában2022-05-30SE
Káldi KrisztinaA cirkadián ritmus szabályozásának molekuláris alapjai2022-05-30SE
Kapuy OrsolyaA celluláris élet-halál döntések rendszerbiológiai megközelítése endoplazmás retikulum stressz esetén2022-05-30SE
Kardon TamásRitka anyagcsere-betegségek patobiokémiája2022-05-30SE
Kereszturi ÉvaAz endoplazmás retikulum szerepe a zsírsavanyagcserében – út a diabetes felé2022-05-30SE
Kőhidai LászlóA kemotaxis klinikai és biológiai jelentősége2022-05-30SE
Kolev KraszimirSejt-dependens trombolízis2022-05-30SE
Komlósi Zsolt IstvánAz innate limfoid sejtek szerepe az allogén hemopoetikus őssejt-transzplantációt követő B-sejt benépesülés szabályozásában és az akut graft-versus-host betegség megelőzés2022-05-30SE
Komlósi Zsolt IstvánAz inzulinrezisztencia szerepe a nem-kissejtes tüdőrákhoz társuló immunparalízis kialakításában2022-05-30SE
Kovács TündeKalcium transzport rendszerek vizsgálata tumorsejtekben2022-05-30SE
L. Kiss AnnaA caveolák, caveolin izoformák szerepe a sejtek életfolyamataiban2022-05-30SE
Lakatos Péter LászlóPathobiokémiai tényezők szerepe a gyulladásos bélbetegségek kialakulásában és progressziójában2022-05-30SE
Legeza BalázsHálózatos anyagcsereutak rendszerének vizsgálata az endoplazmás retikulumban2022-05-30SE
Ligeti ErzsébetNeutrofil-eredetű extracelluláris vezikulumok keletkezése es hatása2022-05-30SE
Lőrincz Márton ÁkosÚj diagnosztikus és terápiás lehetőségek a mikróbák elleni küzdelemben2022-05-30SE
Margittai ÉvaEndoplazmás retikulum fehérjék mutációi által okozott humán kórképek2022-05-30SE
Mészáros TamásFehérje specifikus aptamerek szelekciója és alkalmazása2022-05-30SE
Mócsai AttilaAz oszteoklasztok fejlődésében és működésében szerepet játszó fehérjék vizsgálata2022-05-30SE
Mócsai AttilaAz immunrendszer működésében szerepet játszó fagocita-sejtek vizsgálata2022-05-30SE
Mócsai AttilaA csontanyagcserében szerepet játszó molekuláris mechanizmusok2022-05-30SE
Mócsai AttilaA gyulladásos betegségek molekuláris mechanizmusai és új terápiás megközelítései2022-05-30SE
Molnár Mária JuditRendszerbiológiai szemléletű genomikai kutatások bevezetése a neurológiai és pszichiátriai betegségek diagnosztikájába, prevenciójába és terápiájába2022-05-30SE
Nagy György
Géher Pál
IMMUNOLOGIAI ÉS GENETIKAI TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA REUMATOLÓGIAI BETEGSÉGEKBEN2022-05-30SE
Nagy PéterRedox jelátvitel daganatos megbetegedésekben2022-05-30SE
Nagy NándorA bélidegrendszer kísérletes és klinikai fejlődésbiológiai vizsgálata2022-05-30SE
Nagy KárolyBAKTERIÁLIS TERMÉKEK HATÁSA A HIV FERTŐZÉS PROGRESSZIÓJÁRA2022-05-30SE
Nagy NándorVérképző szervek kísérletes és molekuláris fejlődése2022-05-30SE
Németh TamásSEJTES INTERAKCIÓK VIZSGÁLATA AUTOIMMUN ÍZÜLETI GYULLADÁSBAN2022-05-30SE
Németh TamásAUTOANTITEST-MEDIÁLT BETEGSÉGEK PATOGENEZISÉNEK VIZSGÁLATA2021-12-20SE
Németh TamásA szinoviális fibroblasztok jelátvitelének vizsgálata autoimmun ízületi gyulladásban2022-05-30SE
Nemoda ZsófiaGén x környezet interakció vizsgálata: DNS metilációs mérések a pszichiátriai genetika területén2022-05-30SE
Nemoda ZsófiaMonoamin neurotranszmitter rendszerek genetikai polimorfizmusainak funkcionális vizsgálata és asszociáció-elemzése2022-05-30SE
Oláh ImreA lymphomyeloid rendszer fejlődése, véreredetű fibroblastok az organogenezisben2022-05-30SE
Őrfi LászlóTUMORELLENES ÉS ANTIMIKROBÁS HATÁSÚ KINÁZ INHIBÍTOR MOLEKULÁK TERVEZÉSE, ELŐÁLLÍTÁSA, A SZERKEZET ÉS A BIOLÓGIAI HATÁS KÖZTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA2022-05-30SE
Pállinger ÉvaA terhességi immuntolerancia mechanizmusának vizsgálatai2022-05-30SE
Péntek MártaImmunológiai betegségek egészség-gazdaságtani vonatkozásai2022-05-30SE
Pós ZoltánA regionális immunitás genomikai elemzése2022-05-30SE
Sarkadi BalázsABC transzporter fehérjék vizsgálata rosszindulatú daganatokban2022-05-30SE
Sarkadi BalázsAz emberi őssejtek membrántranszporter fehérjéi és változásaik a sejt-differenciáció során2022-05-30SE
Sarkadi BalázsAz emberi ABC membrántranszporter fehérjék szerkezet-funkció összefüggéseinek vizsgálata2022-05-30SE
Sirokmány GáborNADPH oxidáz enzimek által termelt reaktív oxigén származékok szerepe jelátviteli folyamatokban, redox fehérje módosítási reakciókban.2022-05-30SE
Sőti CsabaStresszválaszok kölcsönhatásai az öregedésben2022-05-30SE
Sőti CsabaA FEHÉRJE DENATURÁCIÓ ÉS A STRESSZVÁLASZ SZEREPE AZ ÖREGEDÉSBEN2022-05-30SE
Spät AndrásA citoplazma Ca2+ jel és a mitokondrium kapcsolata2022-05-30SE
Szakács GergelyA tumor stróma szerepe a daganatok gyógyszer rezisztenciájának kialakulásában2022-05-30SE
Szalai CsabaALL genomika2022-05-30SE
Szalai BenceTumorok gyógyszer érzékenységének bioinformatikai vizsgálata2022-05-30SE
Szanda GergőAz energiaforgalom szabályozásában résztvevő jelátviteli utak kölcsönhatásainak vizsgálata2022-05-30SE
Szél ÁgostonFényérzékeny molekulák és fotoreceptorok a gerincesek retinájában és tobozmirigyében2022-05-30SE
Szüts DávidGenomi mutagenezis biológiai mechanizmusainak kutatása sejttenyészetes modelleken genomikai módszerekkel2022-05-30SE
Tamási ViolaXenobiotikumok hatása az immunrendszerre2022-05-30SE
Tímár CsabaNeutrofil granulocita eredetű extracelluláris vezikulák biológája. A humán neutrofil granulociták szerep súlyos bakteriális fertőzésekben2022-05-30SE
Tóth BlankaLipidanyagcsere és redox státusz vizsgálata zsírsavakkal kezelt sejtekben2022-05-30SE
Turu GáborA G-fehérje kapcsolt receptorok beta-arresztin függő jelátvitele2022-05-30SE
Valent SándorA placenta működésének változásai preeclampsiában2022-05-30SE
Várady GyörgyVörösvérsejt membránfehérjék mennyiségi és genetikai vizsgálata2022-05-30SE
Varga GáborFogeredetű posztnatális őssejtek izolálása és jellemzése2022-05-30SE
Varga GáborAz epitéliális mirigyek sejtosztódásának és génexpressziójának szabályozása2022-05-30SE
Várnai PéterAz inozitol lipidek molekuláris hatásainak és élettani szerepének vizsgálata2022-05-30SE
Veres DánielA sejtben lokalizálódó és transzlokálódó fehérjék szerepe a rákos jelátviteli folyamatokban2022-05-30SE
Visnovitzné Vukman KrisztinaImmun sejt eredetű extracelluláris vezikulák vizsgálata in vitro, ex vivo és in vivo rendszerekben2022-05-30SE
Welker ErvinCRISPR/Cas9 fehérjék specificitásának és off-targetmentességének növelése és hatékony genom módosító eljárások kifejlesztése.2022-05-30SE
Wiener ZoltánA parakrin tumor-stroma kommunikáció vizsgálata tumorokban2022-05-30SE
Wikonkál NorbertUV hatásra a bőrben létrejövő tumorképződés molekuláris biológiai mechanizmusai, regulációja és pathobiokémiája2022-05-30SE
Kotlán BeatrixImmunológiai és környezeti tényezők befolyása gyulladási folyamatokkal kapcsolt szöveti sejtburjánzások kimenetele2022-05-30ONKI
Apáti ÁgotaEmberi őssejtek irányított differenciációjának vizsgálata” című PhD téma célkitűzései2022-05-30OVSZ
Arányi TamásEpigenetikai faktorok szerepe a génexpresszió szabályozásában: Egy kardiovaszkuláris rizikófaktor, az ABCC6 gén transzkripciós szabályozása2022-05-30MTA
Balla AndrásAz angiotenzin receptor jelátvitel-szelektív működésének vizsgálata2022-05-30MTA
Homolya LászlóTranszporter fehérjék sejten belüli vándorlásának vizsgálata polarizált sejtekben2022-05-30MTA
Jemnitz KatalinTRANSZPORTER-GYÓGYSZER KÖLCSÖNHATÁSOK VIZSGÁLATA HUMÁN ÉS PATKÁNY MÁJSEJTEKEN2022-05-30MTA
Laczka CsillaOrganikus Anion Transzporter Polipeptideket kódoló gén variánsok jellemzése2022-05-30MTA
Welker ErvinA prion fehérje család útvonala és szerepe a sejtmagban és a citoszolban2022-05-30MTA
Kiss EmeseSzisztémás autoimmun betegségek pathogenezisének, klinikai és laboratóriumi sajátosságainak elemzése2022-05-30ORFI
Mandl PéterNeuroimmunológiai és neuro-oszteoimmunológiai mechanizmusok szerepe reumatológiai betegségekben2022-05-30ORFI
Poór GyulaMolekuláris mechanizmusok vizsgálata reumatológiai, immunológiai és osteológiai kórfolyamatokban2022-05-30ORFI
Poór GyulaInfekció és autoimmunitás ízületi gyulladásos betegségekben2022-05-30ORFI


2021. X. 14.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. november 19-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )