Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Semmelweis Egyetem, Molekuláris orvostudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Kotlán BeatrixImmunológiai és környezeti tényezők befolyása gyulladási folyamatokkal kapcsolt szöveti sejtburjánzások kimenetele2020-10-17ONKI
Kiss EmeseSzisztémás autoimmun betegségek pathogenezisének, klinikai és laboratóriumi sajátosságainak elemzése2020-10-17ORFI
Mandl PéterNeuroimmunológiai és neuro-oszteoimmunológiai mechanizmusok szerepe reumatológiai betegségekben2020-10-17ORFI
Poór GyulaMolekuláris mechanizmusok vizsgálata reumatológiai, immunológiai és osteológiai kórfolyamatokban2020-10-17ORFI
Poór GyulaInfekció és autoimmunitás ízületi gyulladásos betegségekben2020-10-17ORFI
Barta CsabaA Tourette szindróma genetikai és epigenetikai rizikófaktorainak vizsgálata2020-10-17SE
Barta CsabaA drogfüggés és egyéb pszichiátriai zavarok kialakulásában szerepet játszó genetikai variánsok kutatása2020-10-17SE
Buzás EditExtracelluláris vezikulák vizsgálata2020-10-17SE
Csala MiklósRedox metabolizmus az endoplazmás retikulumban2020-10-17SE
Csanády LászlóA TrpM2 kationcsatorna szerkezet-funkció vizsgálata2020-10-17SE
Csépányi-Kömi RolandGTPáz aktiváló fehérjék szerepe a gyulladással járó folyamatok szabályozásában2020-10-17SE
Csermely PéterSejtfehérje hálózatok2020-10-17SE
Czirják GáborA két pórusdoménnal rendelkező kálium csatornák vizsgálata2020-10-17SE
Enyedi ÁgnesCa2+ transzportfehérjék vizsgálata normal és tumoros sejtekben valamint szövetekben2020-10-17SE
Enyedi BalázsGyulladáskeltő mechanizmusok vizsgálata szövetkárosító folyamatok során2020-10-17SE
Enyedi Péter2P típusú kálium csatornák receptor mediált szabályozása2020-10-17SE
Félné Semsei ÁgnesAz akut limfoid leukémia farmakogenetikai és sejtbiológiai vizsgálata2020-10-17SE
Fülöp Vilmos
Kopper László
A protoonkogének és tumor szuppresszor gének kifejeződése a terhességi trofoblaszt tumorokban és normál lepényben2020-10-17SE
Géher PálIMMUNOLOGIAI ÉS GENETIKAI TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA REUMATOLÓGIAI BETEGSÉGEKBEN2020-10-17SE
Hunyady LászlóAz angiotenzin-receptor működésének molekuláris alapjai2020-10-17SE
Hunyady LászlóG-fehérjéhez kapcsolt receptorok működésének szabályozása2020-10-17SE
Jakus Zoltán PéterA nyirokrendszer fejlődéséenk és működéséenk vizsgálata2020-10-17SE
Joó József GáborNőgyógyászati kórképek genetikai háttere2020-10-17SE
Kalabay LászlóAkut fázis fehérjék a klinikai diagnosztikában2020-10-17SE
Káldi KrisztinaA cirkadián ritmus szabályozásának molekuláris alapjai2020-10-17SE
Kapuy OrsolyaA celluláris élet-halál döntések rendszerbiológiai megközelítése endoplazmás retikulum stressz esetén2020-10-17SE
Kardon TamásRitka anyagcsere-betegségek patobiokémiája2020-10-17SE
Kereszturi ÉvaAz endoplazmás retikulum szerepe a zsírsavanyagcserében – út a diabetes felé2020-10-17SE
Kőhidai LászlóA kemotaxis klinikai és biológiai jelentősége2020-10-17SE
Kolev KraszimirSejt-dependens trombolízis2020-10-17SE
Komlósi Zsolt IstvánAz innate limfoid sejtek szerepe az allogén hemopoetikus őssejt-transzplantációt követő B-sejt benépesülés szabályozásában és az akut graft-versus-host betegség megelőzés2020-10-17SE
Komlósi Zsolt IstvánAz inzulinrezisztencia szerepe a nem-kissejtes tüdőrákhoz társuló immunparalízis kialakításában2020-10-17SE
Kovács TündeKalcium transzport rendszerek vizsgálata tumorsejtekben2020-10-17SE
L. Kiss AnnaA caveolák, caveolin izoformák szerepe a sejtek életfolyamataiban2020-10-17SE
Lakatos Péter LászlóPathobiokémiai tényezők szerepe a gyulladásos bélbetegségek kialakulásában és progressziójában2020-10-17SE
Legeza BalázsHálózatos anyagcsereutak rendszerének vizsgálata az endoplazmás retikulumban2020-10-17SE
Ligeti ErzsébetNeutrofil-eredetű extracelluláris vezikulumok keletkezése es hatása2020-10-17SE
Lőrincz Márton ÁkosÚj diagnosztikus és terápiás lehetőségek a mikróbák elleni küzdelemben2020-10-17SE
Margittai ÉvaEndoplazmás retikulum fehérjék mutációi által okozott humán kórképek2020-10-17SE
Mészáros TamásFehérje specifikus aptamerek szelekciója és alkalmazása2020-10-17SE
Mócsai AttilaAz oszteoklasztok fejlődésében és működésében szerepet játszó fehérjék vizsgálata2020-10-17SE
Mócsai AttilaAz immunrendszer működésében szerepet játszó fagocita-sejtek vizsgálata2020-10-17SE
Mócsai AttilaA csontanyagcserében szerepet játszó molekuláris mechanizmusok2020-10-17SE
Mócsai AttilaA gyulladásos betegségek molekuláris mechanizmusai és új terápiás megközelítései2020-10-17SE
Molnár Mária JuditRendszerbiológiai szemléletű genomikai kutatások bevezetése a neurológiai és pszichiátriai betegségek diagnosztikájába, prevenciójába és terápiájába2020-10-17SE
Nagy György
Géher Pál
IMMUNOLOGIAI ÉS GENETIKAI TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA REUMATOLÓGIAI BETEGSÉGEKBEN2020-10-17SE
Nagy PéterRedox jelátvitel daganatos megbetegedésekben2020-10-10SE
Nagy NándorA bélidegrendszer kísérletes és klinikai fejlődésbiológiai vizsgálata2020-10-17SE
Nagy KárolyBAKTERIÁLIS TERMÉKEK HATÁSA A HIV FERTŐZÉS PROGRESSZIÓJÁRA2020-10-17SE
Nagy NándorVérképző szervek kísérletes és molekuláris fejlődése2020-10-17SE
Németh TamásSEJTES INTERAKCIÓK VIZSGÁLATA AUTOIMMUN ÍZÜLETI GYULLADÁSBAN2020-10-17SE
Németh TamásA szinoviális fibroblasztok jelátvitelének vizsgálata autoimmun ízületi gyulladásban2020-10-10SE
Nemoda ZsófiaGén x környezet interakció vizsgálata: DNS metilációs mérések a pszichiátriai genetika területén2020-10-17SE
Nemoda ZsófiaMonoamin neurotranszmitter rendszerek genetikai polimorfizmusainak funkcionális vizsgálata és asszociáció-elemzése2020-10-17SE
Oláh ImreA lymphomyeloid rendszer fejlődése, véreredetű fibroblastok az organogenezisben2020-10-17SE
Őrfi LászlóTUMORELLENES ÉS ANTIMIKROBÁS HATÁSÚ KINÁZ INHIBÍTOR MOLEKULÁK TERVEZÉSE, ELŐÁLLÍTÁSA, A SZERKEZET ÉS A BIOLÓGIAI HATÁS KÖZTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA2020-10-17SE
Pállinger ÉvaA terhességi immuntolerancia mechanizmusának vizsgálatai2020-10-17SE
Sarkadi BalázsABC transzporter fehérjék vizsgálata rosszindulatú daganatokban2020-10-17SE
Sarkadi BalázsAz emberi őssejtek membrántranszporter fehérjéi és változásaik a sejt-differenciáció során2020-10-17SE
Sarkadi BalázsAz emberi ABC membrántranszporter fehérjék szerkezet-funkció összefüggéseinek vizsgálata2020-10-17SE
Sirokmány GáborNADPH oxidáz enzimek által termelt reaktív oxigén származékok szerepe jelátviteli folyamatokban, redox fehérje módosítási reakciókban.2020-10-17SE
Sőti CsabaStresszválaszok kölcsönhatásai az öregedésben2020-10-17SE
Sőti CsabaA FEHÉRJE DENATURÁCIÓ ÉS A STRESSZVÁLASZ SZEREPE AZ ÖREGEDÉSBEN2020-10-17SE
Spät AndrásA citoplazma Ca2+ jel és a mitokondrium kapcsolata2020-10-17SE
Szakács GergelyA tumor stróma szerepe a daganatok gyógyszer rezisztenciájának kialakulásában2020-10-17SE
Szalai CsabaALL genomika2020-10-17SE
Szanda GergőAz energiaforgalom szabályozásában résztvevő jelátviteli utak kölcsönhatásainak vizsgálata2020-10-17SE
Szél ÁgostonFényérzékeny molekulák és fotoreceptorok a gerincesek retinájában és tobozmirigyében2020-10-17SE
Szüts DávidGenomi mutagenezis biológiai mechanizmusainak kutatása sejttenyészetes modelleken genomikai módszerekkel2020-10-17SE
Tamási ViolaXenobiotikumok hatása az immunrendszerre2020-10-17SE
Tímár CsabaNeutrofil granulocita eredetű extracelluláris vezikulák biológája. A humán neutrofil granulociták szerep súlyos bakteriális fertőzésekben2020-10-17SE
Turu GáborA G-fehérje kapcsolt receptorok beta-arresztin függő jelátvitele2020-10-17SE
Valent SándorA placenta működésének változásai preeclampsiában2020-10-17SE
Várady GyörgyVörösvérsejt membránfehérjék mennyiségi és genetikai vizsgálata2020-10-10SE
Varga GáborFogeredetű posztnatális őssejtek izolálása és jellemzése2020-10-17SE
Varga GáborAz epitéliális mirigyek sejtosztódásának és génexpressziójának szabályozása2020-10-17SE
Várnai PéterAz inozitol lipidek molekuláris hatásainak és élettani szerepének vizsgálata2020-10-17SE
Welker ErvinCRISPR/Cas9 fehérjék specificitásának és off-targetmentességének növelése és hatékony genom módosító eljárások kifejlesztése.2020-10-17SE
Wiener ZoltánA parakrin tumor-stroma kommunikáció vizsgálata tumorokban2020-10-17SE
Wikonkál NorbertUV hatásra a bőrben létrejövő tumorképződés molekuláris biológiai mechanizmusai, regulációja és pathobiokémiája2020-10-17SE
Visnovitz TamásExtracelluláris vezikulák vizsgálata in vitro és ex vivo rendszerekben2020-10-17SE DI
Apáti ÁgotaEmberi őssejtek irányított differenciációjának vizsgálata” című PhD téma célkitűzései2020-10-17OVSZ
Arányi TamásEpigenetikai faktorok szerepe a génexpresszió szabályozásában: Egy kardiovaszkuláris rizikófaktor, az ABCC6 gén transzkripciós szabályozása2020-10-17MTA
Balla AndrásAz angiotenzin receptor jelátvitel-szelektív működésének vizsgálata2020-10-17MTA
Homolya LászlóTranszporter fehérjék sejten belüli vándorlásának vizsgálata polarizált sejtekben2020-10-17MTA
Jemnitz KatalinTRANSZPORTER-GYÓGYSZER KÖLCSÖNHATÁSOK VIZSGÁLATA HUMÁN ÉS PATKÁNY MÁJSEJTEKEN2020-10-17MTA
Welker ErvinA prion fehérje család útvonala és szerepe a sejtmagban és a citoszolban2020-10-17MTA

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )