Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Semmelweis Egyetem, Molekuláris orvostudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Arányi TamásEpigenetikai faktorok szerepe a génexpresszió szabályozásában: Egy kardiovaszkuláris rizikófaktor, az ABCC6 gén transzkripciós szabályozása2018-09-20MTA
Homolya LászlóTranszporter fehérjék sejten belüli vándorlásának vizsgálata polarizált sejtekben2018-09-20MTA
Jemnitz KatalinTRANSZPORTER-GYÓGYSZER KÖLCSÖNHATÁSOK VIZSGÁLATA HUMÁN ÉS PATKÁNY MÁJSEJTEKEN2018-09-20MTA
Laczka CsillaOrganikus Anion Transzporter Polipeptideket kódoló gén variánsok jellemzése2018-09-20MTA
Apáti ÁgotaEmberi őssejtek irányított differenciációjának vizsgálata” című PhD téma célkitűzései2018-09-20OVSZ
Kiss EmeseSzisztémás autoimmun betegségek pathogenezisének, klinikai és laboratóriumi sajátosságainak elemzése2018-09-20ORFI
Poór GyulaInfekció és autoimmunitás ízületi gyulladásos betegségekben2018-09-20ORFI
Poór GyulaMolekuláris mechanizmusok vizsgálata reumatológiai, immunológiai és osteológiai kórfolyamatokban2018-09-20ORFI
Acsády GyörgyGénpolimorfizmusok összehasonlító vizsgálata vascularis kórképekben2018-09-20SE
Bánhegyi GáborAz endoplazmás retikulum transzportrendszerei2018-09-20SE
Buzás EditExtracelluláris vezikulák vizsgálata2018-09-20SE
Csala MiklósRedox metabolizmus az endoplazmás retikulumban2018-09-20SE
Csanády LászlóA TrpM2 kationcsatorna szerkezet-funkció vizsgálata2018-09-20SE
Csépányi-Kömi RolandGTPáz aktiváló fehérjék szerepe a gyulladással járó folyamatok szabályozásában2018-09-20SE
Csermely Péter
Sőti Csaba
Tanulás és memória mechanizmusainak kísérletes és hálózatos vizsgálata2018-09-20SE
Csermely PéterSejtfehérje hálózatok2018-09-20SE
Czirják GáborA két pórusdoménnal rendelkező kálium csatornák vizsgálata2018-09-20SE
Dávid CsabaNeokortikális interneuronok thalamikus innervációjának és azok fejlődésének vizsgálata2018-09-20SE
Enyedi Péter2P típusú kálium csatornák receptor mediált szabályozása2018-09-20SE
Enyedi ÁgnesCa2+ transzportfehérjék vizsgálata normal és tumoros sejtekben valamint szövetekben2018-09-20SE
Fekete GyörgyGéndiagnosztikai eljárások a klinikai gyermekgyógyászati gyakorlatban2018-09-20SE
Félné Semsei ÁgnesAz akut limfoid leukémia farmakogenetikai és sejtbiológiai vizsgálata2018-09-20SE
Fülöp Vilmos
Kopper László
A protoonkogének és tumor szuppresszor gének kifejeződése a terhességi trofoblaszt tumorokban és normál lepényben2018-09-20SE
Géher PálIMMUNOLOGIAI ÉS GENETIKAI TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA REUMATOLÓGIAI BETEGSÉGEKBEN2018-09-20SE
Geiszt MiklósReaktív oxigén termelő enzimek vizsgálata emlős sejtekben2018-09-20SE
Geiszt MiklósReaktív oxigén termelő enzimek töltéskompenzációs mechaniznusai2018-09-20SE
Hunyady LászlóAz angiotenzin-receptor működésének molekuláris alapjai2018-09-20SE
Hunyady LászlóG-fehérjéhez kapcsolt receptorok működésének szabályozása2018-09-20SE
Jakus Zoltán PéterA nyirokrendszer fejlődéséenk és működéséenk vizsgálata2018-09-20SE
Kalabay LászlóAkut fázis fehérjék a klinikai diagnosztikában2018-09-20SE
Káldi KrisztinaA cirkadián ritmus szabályozásának molekuláris alapjai2018-09-20SE
Karádi IstvánGenetikai tényezők szerepe restenosisban2018-09-20SE
Kolev KraszimirSejt-dependens trombolízis2018-09-20SE
L. Kiss AnnaA caveolák, caveolin izoformák szerepe a sejtek életfolyamataiban2018-09-20SE
Lakatos Péter LászlóPathobiokémiai tényezők szerepe a gyulladásos bélbetegségek kialakulásában és progressziójában2018-09-20SE
Ligeti ErzsébetNeutrofil-eredetű extracelluláris vezikulumok keletkezése es hatása2018-09-20SE
Ligeti ErzsébetNADPH oxidáz szerepe az antibaktériális védelemben2018-09-20SE
Ligeti ErzsébetA Rho családra ható GTPáz aktiváló fehérjék szerepe és szabályozása2018-09-20SE
Lőrincz Márton ÁkosÚj diagnosztikus és terápiás lehetőségek a mikróbák elleni küzdelemben2018-09-20SE
Mandl JózsefAz endoplazmás retikulum stressz molekuláris mechanizmusai2018-09-20SE
Mészáros TamásFehérje specifikus aptamerek szelekciója és alkalmazása2018-09-20SE
Mócsai AttilaA csontanyagcserében szerepet játszó molekuláris mechanizmusok2018-09-20SE
Mócsai AttilaA gyulladásos betegségek molekuláris mechanizmusai és új terápiás megközelítései2018-09-20SE
Mócsai AttilaAz oszteoklasztok fejlődésében és működésében szerepet játszó fehérjék vizsgálata2018-09-20SE
Mócsai AttilaAz immunrendszer működésében szerepet játszó fagocita-sejtek vizsgálata2018-09-20SE
Molnár Mária JuditRendszerbiológiai szemléletű genomikai kutatások bevezetése a neurológiai és pszichiátriai betegségek diagnosztikájába, prevenciójába és terápiájába2018-09-20SE
Nagy NándorNyirokszervek fejlődésbiológiája: embryomanipuláció2018-09-20SE
Nagy György
Géher Pál
IMMUNOLOGIAI ÉS GENETIKAI TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA REUMATOLÓGIAI BETEGSÉGEKBEN2018-09-20SE
Nagy NándorA bélidegrendszer fejlődése2018-09-20SE
Nagy KárolyBAKTERIÁLIS TERMÉKEK HATÁSA A HIV FERTŐZÉS PROGRESSZIÓJÁRA2018-09-20SE
Nemoda ZsófiaGén x környezet interakció vizsgálata: DNS metilációs mérések a pszichiátriai genetika területén2018-09-20SE
Nemoda ZsófiaMonoamin neurotranszmitter rendszerek genetikai polimorfizmusainak funkcionális vizsgálata és asszociáció-elemzése2018-09-20SE
Őrfi LászlóTUMORELLENES ÉS ANTIMIKROBÁS HATÁSÚ KINÁZ INHIBÍTOR MOLEKULÁK TERVEZÉSE, ELŐÁLLÍTÁSA, A SZERKEZET ÉS A BIOLÓGIAI HATÁS KÖZTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA2018-09-20SE
Pállinger ÉvaA terhességi immuntolerancia mechanizmusának vizsgálatai2018-09-20SE
Pós ZoltánA regionális immunitás genomikai elemzése2018-09-20SE
Rónai ZsoltA genom kis-és nagy kiterjedése, ismétlődési polimorfizmusok vizsgálata és szerepe az orvosi gyakorlatban2018-09-20SE
Sarkadi BalázsAz emberi ABC membrántranszporter fehérjék szerkezet-funkció összefüggéseinek vizsgálata2018-09-20SE
Sarkadi BalázsABC transzporter fehérjék vizsgálata rosszindulatú daganatokban2018-09-20SE
Sarkadi BalázsAz emberi őssejtek membrántranszporter fehérjéi és változásaik a sejt-differenciáció során2018-09-20SE
Sőti CsabaStresszválaszok kölcsönhatásai az öregedésben2018-09-20SE
Spät AndrásA citoplazma Ca2+ jel és a mitokondrium kapcsolata2018-09-20SE
Szalai CsabaAsztma pathomechanizmusának vizsgálata molekuláris genetikai módszerekkel2018-09-20SE
Szalai CsabaOrvosbiológiai adatok bioinformatikai értékelése2018-09-20SE
Szalai CsabaALL genomika2018-09-20SE
Szanda GergőAz energiaforgalom szabályozásában résztvevő jelátviteli utak kölcsönhatásainak vizsgálata2018-09-20SE
Szél ÁgostonFényérzékeny molekulák és fotoreceptorok a gerincesek retinájában és tobozmirigyében2018-09-20SE
Turu GáborA G-fehérje kapcsolt receptorok beta-arresztin függő jelátvitele2018-09-20SE
Varga GáborAz epitéliális mirigyek sejtosztódásának és génexpressziójának szabályozása2018-09-20SE
Várnai PéterAz inozitol lipidek molekuláris hatásainak és élettani szerepének vizsgálata2018-09-20SE
Wiener ZoltánA parakrin tumor-stroma kommunikáció vizsgálata tumorokban2018-09-20SE
Wikonkál NorbertUV hatásra a bőrben létrejövő tumorképződés molekuláris biológiai mechanizmusai, regulációja és pathobiokémiája2018-09-20SE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )