Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bárczi JuditMódszertani eljárások és elemzések hasznosításának kutatása a vállalatértékelésben2018-05-31SZIE
Bárczi JuditA befektetések módszertani sajátosságainak elemzése és az egyes területek kapcsolódási rendszerének feltárása2018-05-31SZIE
Constantinovits MilánA nemzetközi kereskedelmi tranzakciók elemzése2018-05-31SZIE
Csehné Papp ImolaÚj kihívások a humánstratégiában2018-05-31SZIE
Csehné Papp ImolaA különböző generációjú és eltérő képzettségű humánerőforrás munkaerőpiaci részvétele2018-05-31SZIE
Erdeiné Késmárki-Gally SzilviaA mezőgazdasági termelés ökonómiai vizsgálatai2018-05-31SZIE
Farkasné Fekete MáriaÚj intézményi megoldások és a magatartás szerepe a fenntartható fejlődésben2018-05-31SZIE
Fehér JánosA vezetés befolyásolási és érték-megjelenítési megközelítéseinek specifikumai és kapcsolódásai2018-05-31SZIE
Fogarassy CsabaLineáris termelési rendszerek körkörös transzformációja - BigData rendszerek alkalmazása a kertészeti kultúrák termesztése során2018-05-31SZIE
Gyenge BalázsA vásárlói (fogyasztói) döntések és az azokat befolyásoló tényezők modellszintű vizsgálata2018-05-31SZIE
Hámori BalázsAz innováció szerepe a kis- és középvállalkozások fejlődésében, gazdasági döntéseiben és magatartásában2018-05-31SZIE
Hámori BalázsAz információ-gazdaság sajátosságai és ezek hatása a gazdasági aktorok viselkedésére2018-05-31SZIE
Illés Bálint CsabaMinőségbiztosítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek működtetése és fejlesztése2018-05-31SZIE
Illés Bálint CsabaA hatékony vállalkozásfejlesztés lehetőségei, korlátai és eszközei, a vállalkozások fejlődésének különböző szakaszaiban, illetve egyes ágazatokban2018-05-31SZIE
Káposzta JózsefA vidéki térségek föld- és térhasználati rendszereinek, növekedési periódusainak közgazdasági vizsgálata, stratégiai fejlesztések irányainak elemzése2018-05-31SZIE
Karsai JuditA kockázati- és magántőke-finanszírozás elmélete és gyakorlata, nemzetközi és hazai tendenciái2018-05-31SZIE
Koltay TiborTudásmenedzsment a Kutatás 2.0 korában2018-05-31SZIE
Komáromi NándorKvantitatív módszerek alkalmazása és modellfejlesztés a marketing menedzsmentben. A marketing menedzsment kapcsolódása más menedzsment szemléletekhez2018-05-31SZIE
Kozári JózsefA MEZŐGAZDASÁGI SZAKTANÁCSADÁS SZEREPE A VIDÉK GAZDASÁGI FEJLESZTÉSÉBEN2018-05-31SZIE
Lehota JózsefA fogyasztói és szervezeti piaci magatartás elemzése és tipizálása2018-05-31SZIE
Magda RóbertA természeti-, gazdasági- és humán erőforrások versenyképességének értékelése2018-05-31SZIE
Makó Csaba„TANULÓ GAZDASÁG - INNOVÁCIÓ” (A nemzetközi összehasonlítás perspektívájában)2018-05-31SZIE
Mikáczó AndreaA minőségmenedzsment szerepe és jelentősége a korszerű vállalatirányításban2018-05-31SZIE
Molnár MárkJátékelméleti és kísérleti közgazdaságtani módszerek alkalmazása alkufolyamatok és licitálási stratégiák elemzésében2018-05-31SZIE
Molnár MárkAdatbányászati és elemzési módszerek alkalmazása a vállalati és makroszintű előrejelzésben2018-05-31SZIE
Muraközy LászlóMakrokörnyezet és versenyképesség. Gazdaságpolitika, intézmények, globalizáció.2018-05-31SZIE
Naárné Tóth ZsuzsannaA termőföld közgazdasági értékének és piaci árának vizsgálata2018-05-31SZIE
Nagy HenriettaA helyi erőforrások jelentősége a regionális/területi egyenlőtlenségek kialakulásában2018-05-31SZIE
Nagyné Molnár MelindaA települések fejlődésének sikerfaktorai, a helyi gazdaságfejlesztés eszközei2018-05-31SZIE
Obádovics CsillaA lovasvállalkozások társadalmi-gazdasági jelentősége a vidéki térségekben2018-05-31SZIE
Pataki LászlóAz európai bankszabályozási és betétbiztosítási rendszerek átalakításának s azok következményeinek elemzése2018-05-31SZIE
Poór JózsefNemzetköziesedés és globalizáció hatása a vállalati/intézményi menedzsmentre2018-05-31SZIE
Rudnák IldikóA multikulturalitás gazdasági aspektusai2018-05-31SZIE
Rudnák IldikóA PÁLYAKEZDŐ FIATALOK KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSA, A MUNKAERŐ-PAZARLÁS KULTURÁLIS ASPEKTUSAI2018-05-31SZIE
Szabó ZoltánONLINE ÉS OFFLINE MARKETING ESZKÖZÖK ÉS STRATÉGIÁK ALKALMAZÁSA TERMÉKMARKETING ÉS SZOLGÁLTATÁSMARKETING TERÜLETEKEN2018-05-31SZIE
Szalay Zsigmond GáborÚj megközelítések a vállalati információs vagyon kezelésében2018-05-31SZIE
Széles ZsuzsannaAz IFRS alkalmazásának gazdasági és pénzügyi hatásai a hazai vállalkozások működésére2018-05-31SZIE
T. Kiss JuditA humán tőkébe és egyéb erőforrásokba irányuló beruházások gazdaságossági, hatékonysági vizsgálata, a felhasználásukat befolyásoló tényezők elemzése2018-05-31SZIE
Takács IstvánAz agrárgazdasági eszköz- és tőkehatékonyság változásának kutatása: a hatékonyság és jövedelmezőség összefüggéseinek elemzése Magyarországon és az EU más országaiban2018-05-31SZIE
Takácsné György KatalinHely-specifikus növénytermelés közgazdasági összefüggései2018-05-31SZIE
Törőné Dunay AnnaMikro-, kis- és középvállalkozások és innováció-vezérelt vállalkozások versenyképessége, fejlődése, a vállalkozói attitűdök vizsgálata2018-05-31SZIE
Törőné Dunay AnnaA vállalkozások fejlesztésének lehetőségei, különös tekintettel az agrárágazat verseny-képességének vizsgálatára a fenntarthatóság és az EU Közös Agrárpolitikája tükrében2018-05-31SZIE
Tóth TamásA helyi gazdaságfejlesztés lehetőségeinek vizsgálata2018-05-31SZIE
Totth GedeonAz élelmiszervédjegyek szerepe a fogyasztói döntésekben. A marketingaktivitások hatása az élelmiszervédjegyek fogyasztói döntéseket befolyásoló szerepének a növekedésére2018-05-31SZIE
Vajna Istvánné Tangl AnitaA hazai és nemzetközi számviteli rendszerek működtetetésének, fejlesztésének sajátosságai, adózási és módszertani kérdései2018-05-31SZIE
Vásáry MiklósAz átalakuló Közös Agrárpolitika egyes gazdasági kérdéseinek vizsgálata2018-05-31SZIE
Vinogradov SergeyA pályakezdő diplomások munkaerőpiaci sikerességének mérése Magyarországon2018-05-31SZIE
Zéman ZoltánGazdálkodásszervezési folyamatok és a controlling módszertan fejlesztési lehetőségei2018-05-31SZIE
Bruder EmeseWorking but poor. Innovative organisational and individual solutions for reducing deprivation and at-risk of poverty2018-05-31SZIU
Constantinovits MilánInternational business transactions2018-05-31SZIU
Erdeiné Késmárki-Gally SzilviaEconomic analysis of agricultural production2018-05-31SZIU
Farkasné Fekete MáriaThe role of institutions, knowledge, attitudes and behaviors in sustainable development2018-05-31SZIU
Fogarassy CsabaCircular transformation of linear production systems - Application of BigData systems in horticultural production2018-05-31SZIU
Hámori BalázsThe role of innovation in the development, economic decisions and behavior of small and medium-sized enterprises2018-05-31SZIU
Hámori BalázsThe characteristics of the information economy and their impact on the behavior of economic actors2018-05-31SZIU
Illés Bálint CsabaOperation and development of quality management and food safety systems2018-05-31SZIU
Illés Bálint CsabaOpportunities, tools and constraints of effective enterprise development along the lifecycle stages of enterprises in different sectors2018-05-31SZIU
Magda RóbertEvaluation of the competitiveness of natural-, economic- and human resources2018-05-31SZIU
Molnár MárkApplication of game theory and experimental economic methods to the strategical analysis of bidding processes and auctions2018-05-31SZIU
Molnár MárkApplication of data mining methods to corporate and macro level forecasting2018-05-31SZIU
Muraközy LászlóBusiness Environment and International Competitiveness. Economic Policy, Institutions, Globalization2018-05-31SZIU
Nagy HenriettaThe importance of local resources in the creation of regional and spatial inequalities in the world2018-05-31SZIU
Obádovics CsillaTerritorial Inequalities of Human Resource and Its Economic Impacts2018-05-31SZIU
Poór JózsefImpacts of Internationalization and Globalization on Company Management2018-05-31SZIU
Rudnák IldikóTHE ECONOMIC ASPECTS OF MULTICULTURALITY2018-05-31SZIU
Szabó ZoltánTOURISM AND PLACE MARKETING STRATEGIES2018-05-31SZIU
Szalay Zsigmond GáborNew approaches in managing enterprise information resources2018-05-31SZIU
Szalay Zsigmond GáborNew approaches in the management of the enterprise information resourches2018-05-31SZIU
T. Kiss JuditExamination of effectiveness of investment in human capital and other resources, and analysis of factors influencing their use2018-05-31SZIU
Törőné Dunay AnnaTools of enterprise development for improving competitiveness in the agricultural sector – with special focus on sustainability and agricultural policies2018-05-31SZIU
Törőné Dunay AnnaCompetitiveness and development of micro, small and medium enterprises and innovation driven enterprises, analysis of entrepreneurial attitudes2018-05-31SZIU
Totth GedeonThe role of food trade marks in consumers’ decisions. The effect of marketing activities on augmentation of the food trade marks’ influencing role on consumers’ decision2018-05-31SZIU

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )