Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szent István Egyetem, Környezettudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Ács AndrásMikroszennyezők toxikus kölcsönhatásainak vizsgálata biokémiai markerek segítségével2018-05-31SZIE
Báldi AndrásAgrárgazdálkodás hatása a biodiverzitásra és ökoszisztéma szolgáltatásokra2018-05-31SZIE
Barczi AttilaTalaj-növény összefüggés-vizsgálatok, tájökológiai elemzések2018-05-31SZIE
Bartha Sándor
Penksza Károly
Mikroléptékű vegetációs átmenetek természetvédelmi jelentősége2018-05-31SZIE
Benedek TiborSzénhidrogénekkel szennyezett közegekben kialakult bakteriális biofilmek környezet-kármentesítésben való alkalmazhatóságának vizsgálata2018-05-31SZIE
Centeri CsabaEróziós kutatások természetközeli területek védelme érdekében2018-05-31SZIE
Centeri Csaba
Katona Krisztián
A vaddisznó bolygató és szabályozó hatásai a természetes folyamatokra védett élőhelyeken2018-05-31SZIE
Centeri CsabaTájváltozás természetvédelmi szempontú kutatása2018-05-31SZIE
Csákiné Michéli ErikaA megújított hazai talajosztályozás alacsonyabb szintjének kidolgozása Módszertani fejlesztés2018-05-31SZIE
Csákiné Michéli ErikaA hiperspektrális távérzékelési technológia alkalmazása a talajtanban2018-05-31SZIE
Csákiné Michéli ErikaA hazai talajok szervesanyag tartalmának megőrzésére és lehetséges növelésére alkalmas agrotechnikai módszerek kidolgozása2018-05-31SZIE
Cserháti MátyásMikotoxinok biodetoxifikációja2018-05-31SZIE
Czóbel SzilárdVadon élő növényfajok ex situ és in situ fenológiai vizsgálata, illetve az adatok összevetése hazai és nemzetközi adatsorokkal2018-05-31SZIE
Czóbel SzilárdA szórók gyomfertőzöttségének vizsgálata2018-05-31SZIE
Dávid LórántAntropogén geomorfológia2018-05-31SZIE
Ferincz ÁrpádHalgazdálkodási létesítmények potenciális ökológiai hatásai a befogadó vizekre2018-05-31SZIE
Ferincz ÁrpádEgyes endokrin diszruptor (EDC) anyagok jelenléte felszíni vizekben és vizi szervezetekben a budapesti várostérségben2018-05-31SZIE
Füleky GyörgyRégészeti talajtani vizsgálatok az egykor volt környezeti állapot rekonstrukciójánál2018-05-31SZIE
Füleky GyörgyMűtrágyázás hatása a környezetre2018-05-31SZIE
Füleky GyörgyAdszorpció, deszorpció a talajban2018-05-31SZIE
Heltai György
Horváth Márk
Spektrokémiai elemspecifikus detektálási technikák és elválasztási módszerek össze-kapcsolása fémes és nemfémes elemek kémiai specieszeinek meghatározására környezeti ren2018-05-31SZIE
Heltai György
Horváth Márk
Nehézfém-szennyezések környezeti mobilitásának jellemzése a talaj/víz/üledék (biofilm)/ülepedőpor rendszerben szekvens extrakciós módszerek és multielemes spektrokémiai d2018-05-31SZIE
Heltai György
Halász Gábor Endre
Újtípusú szekvens extrakciós eljárások kidolgozása és validálása talajok és vízi üledékek potenciálisan toxikus elemtartalmának frakcionálására és speciációs elemzéséhez.2018-05-31SZIE
Hornung ErzsébetKülönböző tájhasználatú élőhelyek gerinctelen talaj-faunája, annak taxonómiai és funkcionális diverzitása, és összefüggése a talaj ökoszisztéma lebontó képességével2018-05-31SZIE
Jakab GusztávKözépkori halastavak és vízgazdálkodási rendszerek őskörnyezeti rekonstrukciója2018-05-31SZIE
Jordán GyőzőToxikus elemek mobilitása, térbeli eloszlása és időbeni dinamikája receptor ártereken a klímaváltozás és a területhasználat változás hatására2018-05-31SZIE
Jordán GyőzőGeokémiai reakció és transzport modellezés toxikus elemekkel szennyezett talajok környezeti kockázatának tájgeokémiai vizsgálatára érzékeny vízgyűjtőkben2018-05-31SZIE
Kovács Eszter
Centeri Csaba
Agrártájakhoz kötődő ökoszisztéma szolgáltatások komplex értékelése2018-05-31SZIE
Kovács EszterA tájhasználati változások hatására bekövetkező ökoszisztéma szolgáltatás átváltások és ezek jólléti hatásainak értékelése társadalomtudományos módszerekkel2018-05-31SZIE
Kriszt BalázsKörnyezet- és élelmiszerbiztonság területeken alkalmazott biotechnológiák mikrobiális alapjainak fejlesztése2018-05-31SZIE
Lehoczky ÉvaTápanyag- és nedvességforgalom vizsgálatok agroökoszisztémában2018-05-31SZIE
Malatinszky ÁkosÉghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodó gazdálkodás tervezése védett természeti területeken2018-05-31SZIE
Mészárosné Bálint ÁgnesSzervetlen és szerves szennyeződések kísérleti vizsgálata és matematikai modellezése víz/talaj/növény rendszerben2018-05-31SZIE
Pásztor LászlóTalajjellemzők nagy felbontású térképezése felszínközeli távérzékeléssel2018-05-31SZIE
Pásztor LászlóA digitális talajtérképezés lehetőségei magyarországi talajtérképek megújításában és új talajtérképi információigények kielégítésében2018-05-31SZIE
Penksza KárolyProblematikus növényfajok, nemzetségek taxonómiai vizsgálatai és természetvédelmi vonatkozásai2018-05-31SZIE
Penksza Károly
Bartha Sándor
Gyepek éghajlati szélsőségekkel szembeni ellenálló képességének vizsgálata2018-05-31SZIE
Penksza KárolyÉlőhelyek botanikai, természetvédelmi és gyepgazdálkodási célú vizsgálata és a kezelések vegetációra gyakorolt hatásának az értékelése2018-05-31SZIE
Penksza KárolyLegelők botanikai, természetvédelmi és gyepgazdálkodási célú vizsgálata és a kezelések vegetációra gyakorolt hatásának az értékelése2018-05-31SZIE
Pető Ákos
Gyulai Ferenc
Környezet- és tájtörténeti, valamint régészeti talajtani vizsgálatok bronzkori földvárakon2018-05-31SZIE
Surányi DezsőA gyümölcsfajták sokfélesége a Pilis és Visegrádi-hegység egy régiójában (pomológia, etnobotanika és történeti tájrajz)2018-05-31SZIE
Szabó IstvánSzénhidrogénekkel szennyezett kárhelyek mikrobaközösségeinek többcélú elemzése. (Szennyezettség – diverzitás – toxikológia)2018-05-31SZIE
Székács AndrásXenobiotikumok megjelenése és hatása vízi szervezetekre2018-05-31SZIE
Szoboszlay SándorNemzeti létfontosságú (kritikus) rendszerelemek környezetbiztonsági szempontú vizsgálata2018-05-31SZIE
Szoboszlay SándorFelszíni vizekből származó opportunista kórokozók antibiotikum-rezisztencia, virulencia és filogenetikai vizsgálata2018-05-31SZIE
Takács Tünde MáriaMultifaktoriális növényi stresszindikáció2018-05-31SZIE
Táncsics AndrásAlifás szénhidrogének (n-alkánok) aerob és mikroaerob lebontásában résztvevő mikrobaközösségek összehasonlító vizsgálata2018-05-31SZIE
Végvári GyörgyBarnamezős területek revitalizációjának ökotoxikológiai kérdései2018-05-31SZIE
Waltner IstvánJellemző hazai talajok vízgazdálkodásának változása prognosztizált meteorológiai viszonyok között2018-05-31SZIE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )