Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Debreceni Egyetem, Történelmi és néprajzi doktori iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Keményfi RóbertNemzeti kultúrák a Kárpát-medencében2018-05-15DE311
Keményfi RóbertNemzeti kultúrák a Kárpát-medencében2018-05-15DE311
Keményfi RóbertNemzeti kultúrák a Kárpát-medencében2018-05-15DE311
Keményfi RóbertNemzeti kultúrák a Kárpát-medencében2018-05-15DE311
Bárány AttilaA Százéves Háború korának had- és diplomáciatörténete (14-15. század)2018-05-15DEBTK
Bárány AttilaPolitikai viszonyok, diplomáciai kapcsolatok és szellemi élet a középkori és a koraújkori Európában2018-05-15DEBTK
Bárány AttilaAnglia társadalom- és politikatörténete a középkorban (5-15. század)2018-05-15DEBTK
Bárány AttilaKözépkori magyar társadalom és gazdaság2018-05-15DEBTK
Bárány AttilaMagyar külpolitika a középkorban (9. század - 1526)2018-05-15DEBTK
Bárány AttilaMagyar nemesség a 14-15. században2018-05-15DEBTK
Barta JánosMűvelődéstörténet. A művelődés korszakai, helyszí¬nei és intézményei2018-05-15DEBTK
Barta RóbertA nyugati magyar emigráció és a magyar rendszerváltozás 1985-19902018-05-15DEBTK
Barta JánosKoraújkori egyetemes történeti társadalom- és gazdaságtörténet2018-05-15DEBTK
Barta JánosSzőlő és borkultúra Közép Európában a 16-19. században2018-05-15DEBTK
Barta RóbertA zsidóság modernizációja Közép-Kelet Európában és Magyarországon a 19-20. században2018-05-15DEBTK
Barta RóbertNemzetközi kapcsolatok és az európai integráció történeti előzményei2018-05-15DEBTK
Barta JánosAz abszolutizmusok kora Európában2018-05-15DEBTK
Barta RóbertPolitika, társadalom, intézmény rendszer és politikai gondolkodás a 19/20. századi Magyarországon2018-05-15DEBTK
Barta RóbertA XX. századi magyar történelem nemzetközi vonatkozásai2018-05-15DEBTK
Barta JánosGazdaság és társadalom a koraújkori Magyarországon2018-05-15DEBTK
Barta RóbertA XX. századi egyetemes történeti folyamatok hatásai a magyar és a közép-kelet európai fejlődésre2018-05-15DEBTK
Barta JánosA Debreceni Egyetem története (különös tekintettel a hallgatók társadalmi összetételére - eddig fel nem dolgozott karok/egységek ill. időszakok vonatkozásában)2018-05-15DEBTK
Barta RóbertA Horthy-rendszer politika-, társadalom- és intézménytörténete2018-05-15DEBTK
Barta RóbertA 18-20. századi hadtudományi teóriák történeti gyökerei2018-05-15DEBTK
Bartha ElekVallási és felekezeti közösségek működése lokális és regionális szinteken2018-05-15DEBTK
Bartha ElekRegionális kutatások a Kárpát-medencében2018-05-15DEBTK
Bartha ElekKisebbségek a Kárpát-medencében, európai kisebbségi létformák vizsgálata2018-05-15DEBTK
Bartha ElekEgy kistáj, egy régió szokásanyagának feltárása2018-05-15DEBTK
Bartha ElekHagyományteremtés a 21. században2018-05-15DEBTK
Biczó GáborGazdasági antropológia2018-05-15DEBTK
Erős VilmosSzücs Jenő történetszemlélete2018-05-15DEBTK
Erős VilmosA magyar történetírás 1945 után2018-05-15DEBTK
Erős VilmosKárolyi Árpád történetírása2018-05-15DEBTK
Erős VilmosEckhart Ferenc történetírása2018-05-15DEBTK
Erős VilmosTörténetírói viták Közép- és Kelet Európában a 19-20.században2018-05-15DEBTK
Erős VilmosTörténetelméleti viták a 20. században2018-05-15DEBTK
Forisek PéterAz időszámítás története az ókortól napjainkig2018-05-15DEBTK
Forisek PéterA görög-római civilizáció öröksége és hatása az európai műveltségre2018-05-15DEBTK
Forisek PéterRómai hadtörténet2018-05-15DEBTK
Fülöppné Romhányi BeatrixKözépkori szerzetességtörténet2018-05-15DEBTK
Fülöppné Romhányi BeatrixKözépkori régészeti topográfia2018-05-15DEBTK
Fülöppné Romhányi BeatrixKözépkori egyháztörténet2018-05-15DEBTK
Fülöppné Romhányi BeatrixKözépkori régészet (egyházi épületek régészete, anyagi kultúra)2018-05-15DEBTK
Fülöppné Romhányi Beatrixközépkori gazdaság- és társadalomtörténet2018-05-15DEBTK
Györkös AttilaEretnekmozgalmak a középkori Nyugat-Európában2018-05-15DEBTK
Györkös AttilaFrancia-magyar diplomáciai és kulturális kapcsolatok a középkorban2018-05-15DEBTK
Györkös AttilaPolitikai viszonyok, diplomáciai kapcsolatok és szellemi élet a középkori és a koraújkori Európában2018-05-15DEBTK
Györkös AttilaPolitikai viszonyok, diplomáciai kapcsolatok és szellemi élet a középkori és a koraújkori Európában2018-05-15DEBTK
Jeney-Tóth AnnamáriaVárosi társadalom vizsgálata a koraújkori Magyarországon2018-05-15DEBTK
Jeney-Tóth AnnamáriaA koraújkori magyar társadalom mikrotörténeti vizsgálata2018-05-15DEBTK
Jeney-Tóth AnnamáriaCéhek a kora-újkori Magyarországon2018-05-15DEBTK
Keményfi RóbertKisebbségek a Kárpát-medencében, európai kisebbségi létformák vizsgálata2018-05-15DEBTK
Keményfi RóbertRegionális kutatások a Kárpát-medencében, kisebbségi kultúrák2018-05-15DEBTK
Keményfi RóbertNemzeti kultúrák a Kárpát-medencében2018-05-15DEBTK
Keményfi RóbertA néprajzi kánon változása a multietnikus Partiumban és Erdélyben2018-05-15DEBTK
Keményfi RóbertNemzeti mítoszok. Mítoszok, hiedelmek legendák a magyar néprajzi kutatások történetében2018-05-15DEBTK
Keményfi RóbertEtnicitás. Az etnicitás kérdései Közép-Európa és a Balkán rurális térségeiben2018-05-15DEBTK
Keményfi RóbertNéprajzi kutatások a multietnikus Partiumban és Erdélyben2018-05-15DEBTK
Kerepeszki RóbertA magyar felsőoktatás története a 20. században2018-05-15DEBTK
Kerepeszki RóbertJobboldali radikalizmus a két világháború közötti Magyarországon2018-05-15DEBTK
Kerepeszki RóbertA magyar felsőoktatás története a 20. században2018-05-15DEBTK
Kovács ÁbrahámA magyar protestáns vallástörténet úttörői a dualizmus korában2018-05-15DEBTK
Kovács ÁbrahámVallási fundamentalizmus és konzervativizmus Skóciában2018-05-15DEBTK
Kovács ÁbrahámZsidóság és a protestantizmus együttélése a 19. századi Magyarországon2018-05-15DEBTK
Kovács ÁbrahámA magyar protestáns vallástörténet úttörői a dualizmus korában2018-05-15DEBTK
Kovács ÁbrahámZsidóság és a protestantizmus együttélése a 19. századi Magyarországon2018-05-15DEBTK
Kovács ÁbrahámA magyar protestáns vallástörténet úttörői a dualizmus korában2018-05-15DEBTK
Kovács ÁbrahámA protestáns egyháztársadalmi szervezetek szerepe a monarchiában és a dualizmus korában2018-05-15DEBTK
Kovács ÁbrahámA protestáns egyháztársadalmi szervezetek szerepe a monarchiában és a dualizmus korában2018-05-15DEBTK
Kovács ÁbrahámA protestáns egyháztársadalmi szervezetek szerepe a monarchiában és a dualizmus korában2018-05-15DEBTK
Lajos VeronikaGlobalizációs és lokalizációs folyamatok néprajzi-antropológiai kutatása2018-05-15DEBTK
Lajos VeronikaModernizálódó lokális társadalmak néprajzi-antropológiai kutatása2018-05-15DEBTK
Lévai CsabaAz Amerikai Egyesült Államok története a kezdetektől az első világháborúig2018-05-15DEBTK
Lévai CsabaPolitikai viszonyok, diplomáciai kapcsolatok és szellemi élet a középkori és a koraújkori Európában2018-05-15DEBTK
Lévai CsabaAz amerikai forradalom története, különös tekintettel annak eszmetörténeti hátterére és historiográfiájára2018-05-15DEBTK
Lévai CsabaMagyar-amerikai kapcsolatok története2018-05-15DEBTK
Lévai CsabaAz amerikai forradalom története, különös tekintettel annak eszmetörténeti hátterére és historiográfiájára2018-05-15DEBTK
Miru GyörgyPolitikai intézmények, politikai gondolkodás és politikai beszédmódok a 19-20. századi Magyarországon2018-05-15DEBTK
Miru GyörgyKarriertörténet, családtörténet a polgári korszak Magyarországán2018-05-15DEBTK
Miru GyörgyPályaképek az 1848/49-es magyar emigráció tagjairól2018-05-15DEBTK
Miru GyörgyPolgárosodó társadalom és politikai társadalom a 19-20. századi Magyarországon2018-05-15DEBTK
Nagy ÉvaInnováció - néprajz2018-05-15DEBTK
Nagy ÉvaTáplálkozás - változásvizsgálat - életmód2018-05-15DEBTK
Nagy ÉvaMagyarságismeret - hagyományátadás - közoktatás2018-05-15DEBTK
Nagy ÉvaNéprajz - múzeum és a kultúra kapcsolódási pontjai2018-05-15DEBTK
Novák László FerencTelepülés, néprajz a XXI. században2018-05-15DEBTK
Novák László FerencA fejfakultusz, mint történeti-néprajzi képződmény2018-05-15DEBTK
Orosz IstvánSzőlő és borkultúra Közép Európában a 16-19. században2018-05-15DEBTK
Orosz IstvánA jobbágyfelszabadítás kérdése a reformkorban2018-05-15DEBTK
Orosz IstvánAz úrbérrendezés2018-05-15DEBTK
Orosz IstvánMezővárosi fejlődés Magyarországon a 17-19. században2018-05-15DEBTK
P. Szalay EmőkeNépi kerámia2018-05-15DEBTK
P. Szalay EmőkeMúzeológia2018-05-15DEBTK
Pallai LászlóNemzetközi kapcsolatok és az európai integráció történeti előzményei2018-05-15DEBTK
Pallai LászlóSzakpolitikák az Európai Unióban2018-05-15DEBTK
Pallai LászlóA német történelem fordulópontjai a XX. században2018-05-15DEBTK
Pallai LászlóAz integráció történeti előzményei2018-05-15DEBTK
Papp KláraMűvelődéstörténet. A művelődés korszakai, helyszínei és intézményei2018-05-15DEBTK
Papp KláraSzőlő és borkultúra Közép Európában a 16-19. században2018-05-15DEBTK
Papp KláraUradalomtörténet-regionális történet a 17-18. századi Magyarországon és Erdélyben2018-05-15DEBTK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )