Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bárány AttilaAnglia társadalom- és politikatörténete a középkorban (5-15. század)2021-11-15DEBTK
Bárány AttilaKözépkori magyar társadalom és gazdaság2021-11-15DEBTK
Bárány AttilaMagyar nemesség a 14-15. században2021-11-15DEBTK
Bárány AttilaMagyar külpolitika a középkorban (9. század - 1526)2021-11-15DEBTK
Bárány AttilaPolitikai viszonyok, diplomáciai kapcsolatok és szellemi élet a középkori és a koraújkori Európában2021-11-15DEBTK
Bárány AttilaA Százéves Háború korának had- és diplomáciatörténete (14-15. század)2021-11-15DEBTK
Barta JánosA Debreceni Egyetem története (különös tekintettel a hallgatók társadalmi összetételére - eddig fel nem dolgozott karok/egységek ill. időszakok vonatkozásában)2021-11-15DEBTK
Barta RóbertPolitika, társadalom, intézmény rendszer és politikai gondolkodás a 19/20. századi Magyarországon2021-11-15DEBTK
Barta RóbertA zsidóság modernizációja Közép-Kelet Európában és Magyarországon a 19-20. században2021-11-15DEBTK
Barta RóbertA XX. századi egyetemes történeti folyamatok hatásai a magyar és a közép-kelet európai fejlődésre2021-11-15DEBTK
Barta JánosAz abszolutizmusok kora Európában2021-11-15DEBTK
Barta RóbertA 18-20. századi hadtudományi teóriák történeti gyökerei2021-11-15DEBTK
Barta JánosGazdaság és társadalom a koraújkori Magyarországon2021-11-15DEBTK
Barta RóbertA Horthy-rendszer politika-, társadalom- és intézménytörténete2021-11-15DEBTK
Barta JánosMűvelődéstörténet. A művelődés korszakai, helyszí¬nei és intézményei2021-11-15DEBTK
Barta RóbertNemzetközi kapcsolatok és az európai integráció történeti előzményei2021-11-15DEBTK
Barta RóbertA nyugati magyar emigráció és a magyar rendszerváltozás 1985-19902021-11-15DEBTK
Bartha ElekRegionális kutatások a Kárpát-medencében2021-11-15DEBTK
Bartha ElekHagyományteremtés a 21. században2021-11-15DEBTK
Bartha ElekEgy kistáj, egy régió szokásanyagának feltárása2021-11-15DEBTK
Bartha ElekVallási és felekezeti közösségek működése lokális és regionális szinteken2021-11-15DEBTK
Bartha ElekKisebbségek a Kárpát-medencében, európai kisebbségi létformák vizsgálata2021-11-15DEBTK
Biczó GáborA kulturális antropológia és szociálantropológia története, kortárs elméletei2021-11-15DEBTK
Biczó GáborAsszimilációkutatás2021-11-15DEBTK
Biczó GáborEtnikai kisebbségi közösségek kulturális mintázatai Közép-Európában2021-11-15DEBTK
Biczó GáborGazdasági antropológia2021-11-15DEBTK
Biczó GáborEtnikai együttélési modellek Közép-Európában2021-11-15DEBTK
Borsos BalázsMagyar utazók, magyar kutatók részvétele az etnológiai kutatások módszertanának kidolgozásában2021-11-15DEBTK
Borsos BalázsRegionális kutatások a Kárpát-medencében, kisközösségek, mikrorégiók vizsgálata2021-11-15DEBTK
Borsos BalázsNéprajzi jelenségek térképezése, etnokartográfiai vizsgálata2021-11-15DEBTK
Borsos BalázsAz ökológiai antropológia elmélete és módszertana egy esettanulmányon keresztül2021-11-15DEBTK
Borsos BalázsNéprajzi atlaszok múltja, jelene és jövőbeli lehetőségei2021-11-15DEBTK
Bozzay Réka KornéliaMagyar-holland kapcsolatok a kora újkorban és újkorban2021-11-15DEBTK
Bozzay Réka KornéliaNémetalföld/Hollandia és Belgium története a kora újkortól napjainkig2021-11-15DEBTK
Erős VilmosTörténetírói viták Közép- és Kelet Európában a 19-20.században2021-11-15DEBTK
Erős VilmosKárolyi Árpád történetírása2021-11-15DEBTK
Erős VilmosA magyar történetírás 1945 után2021-11-15DEBTK
Erős VilmosSzücs Jenő történetszemlélete2021-11-15DEBTK
Erős VilmosEckhart Ferenc történetírása2021-11-15DEBTK
Erős VilmosTörténetelméleti viták a 20. században2021-11-15DEBTK
Forisek PéterA görög-római civilizáció öröksége és hatása az európai műveltségre2021-11-15DEBTK
Forisek PéterRómai hadtörténet2021-11-15DEBTK
Forisek PéterAz időszámítás története az ókortól napjainkig2021-11-15DEBTK
Fülöppné Romhányi BeatrixKözépkori egyháztörténet2021-11-15DEBTK
Fülöppné Romhányi BeatrixKözépkori régészeti topográfia2021-11-15DEBTK
Fülöppné Romhányi BeatrixKözépkori szerzetességtörténet2021-11-15DEBTK
Fülöppné Romhányi BeatrixKözépkori régészet (egyházi épületek régészete, anyagi kultúra)2021-11-15DEBTK
Gesztelyi TamásPannonia művészeti és vallástörténeti kérdései2021-11-15DEBTK
Gesztelyi TamásA római császárkor történeti forrásai2021-11-15DEBTK
Györkös AttilaFrancia-magyar diplomáciai és kulturális kapcsolatok a középkorban2021-11-15DEBTK
Györkös AttilaPolitikai viszonyok, diplomáciai kapcsolatok és szellemi élet a középkori és a koraújkori Európában2021-11-15DEBTK
Györkös AttilaEretnekmozgalmak a középkori Nyugat-Európában2021-11-15DEBTK
Jeney-Tóth AnnamáriaA koraújkori magyar társadalom mikrotörténeti vizsgálata2021-11-15DEBTK
Jeney-Tóth AnnamáriaCéhek a kora-újkori Magyarországon2021-11-15DEBTK
Jeney-Tóth AnnamáriaVárosi társadalom vizsgálata a koraújkori Magyarországon2021-11-15DEBTK
Kálnoki-Gyöngyössy MártonMagyar pénztörténet, 1000–17112021-11-15DEBTK
Kavecsánszki MátéA Kárpát-medence történeti néprajza (kora újkor)2021-11-15DEBTK
Kavecsánszki MátéTáncantropológia, etnokoreológia, táncfolklorisztika2021-11-15DEBTK
Kavecsánszki MátéA színpadi néptáncművészet és mozdulatművészet története és jelene Magyarországon2021-11-15DEBTK
Keményfi RóbertKisebbségek a Kárpát-medencében, európai kisebbségi létformák vizsgálata2021-11-15DEBTK
Keményfi RóbertNéprajzi kutatások a multietnikus Partiumban és Erdélyben2021-11-15DEBTK
Keményfi RóbertNemzeti mítoszok. Mítoszok, hiedelmek legendák a magyar néprajzi kutatások történetében2021-11-15DEBTK
Keményfi RóbertRegionális kutatások a Kárpát-medencében, kisebbségi kultúrák2021-11-15DEBTK
Keményfi RóbertA néprajzi kánon változása a multietnikus Partiumban és Erdélyben2021-11-15DEBTK
Kerepeszki RóbertA magyar felsőoktatás története a 20. században2021-11-15DEBTK
Kerepeszki RóbertJobboldali radikalizmus a két világháború közötti Magyarországon2021-11-15DEBTK
Lévai CsabaPolitikai viszonyok, diplomáciai kapcsolatok és szellemi élet a középkori és a koraújkori Európában2021-11-15DEBTK
Lévai CsabaAz Amerikai Egyesült Államok története a kezdetektől az első világháborúig2021-11-15DEBTK
Lévai CsabaAz amerikai forradalom története, különös tekintettel annak eszmetörténeti hátterére és historiográfiájára2021-11-15DEBTK
Lévai CsabaMagyar-amerikai kapcsolatok története2021-11-15DEBTK
Lévai CsabaPolitikai viszonyok, diplomáciai kapcsolatok és szellemi élet a középkori és a koraújkori Európában2021-11-15DEBTK
Miru GyörgyKarriertörténet, családtörténet a polgári korszak Magyarországán2021-11-15DEBTK
Miru GyörgyPályaképek az 1848/49-es magyar emigráció tagjairól2021-11-15DEBTK
Miru GyörgyPolitikai intézmények, politikai gondolkodás és politikai beszédmódok a 19-20. századi Magyarországon2021-11-15DEBTK
Miru GyörgyPolgárosodó társadalom és politikai társadalom a 19-20. századi Magyarországon2021-11-15DEBTK
Nagy ÉvaMagyarságismeret - hagyományátadás - közoktatás2021-11-15DEBTK
Nagy ÉvaTáplálkozás - változásvizsgálat - életmód2021-11-15DEBTK
Nagy ÉvaInnováció - néprajz2021-11-15DEBTK
Nagy ÉvaNéprajz - múzeum és a kultúra kapcsolódási pontjai2021-11-15DEBTK
Nagyernyei-Szabó Ádám SándorRómai közigazgatás2021-11-15DEBTK
Nagyernyei-Szabó Ádám SándorRómai kori vallások története és kultuszhagyatéka2021-11-15DEBTK
Nagyernyei-Szabó Ádám SándorRómai provinciák története és hagyatéka2021-11-15DEBTK
Nagyernyei-Szabó Ádám SándorA Barbaricum népeinek története és hagyatékuk2021-11-15DEBTK
Novák László FerencTelepülés, néprajz a XXI. században2021-11-15DEBTK
Novák László FerencA fejfakultusz, mint történeti-néprajzi képződmény2021-11-15DEBTK
Orosz IstvánSzőlő és borkultúra Közép Európában a 16-19. században2021-11-15DEBTK
Orosz IstvánMezővárosi fejlődés Magyarországon a 17-19. században2021-11-15DEBTK
Orosz IstvánAz úrbérrendezés2021-11-15DEBTK
Orosz IstvánA jobbágyfelszabadítás kérdése a reformkorban2021-11-15DEBTK
Pallai LászlóSzakpolitikák az Európai Unióban2021-11-15DEBTK
Pallai LászlóA német történelem fordulópontjai a XX. században2021-11-15DEBTK
Pallai LászlóNemzetközi kapcsolatok és az európai integráció történeti előzményei2021-11-15DEBTK
Papp KláraGazdaság és társadalom a koraújkori Magyarországon2021-11-15DEBTK
Papp KláraMűvelődéstörténet. A művelődés korszakai, helyszínei és intézményei2021-11-15DEBTK
Papp KláraUradalomtörténet-regionális történet a 17-18. századi Magyarországon és Erdélyben2021-11-15DEBTK
Papp KláraSzőlő és borkultúra Közép Európában a 16-19. században2021-11-15DEBTK
Pete LászlóMagyar-olasz történelmi kapcsolatok2021-11-15DEBTK
Pete LászlóA Risorgimento memoárirodalma2021-11-15DEBTK
Pósán LászlóPolitikai viszonyok, diplomáciai kapcsolatok és szellemi élet a középkori és a koraújkori Európában2021-11-15DEBTK
Pósán LászlóA középkori Szicília (a normann-, Stauf- és Anjou-korban)2021-11-15DEBTK


2021. X. 14.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. november 19-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )