Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Debreceni Egyetem, Nyelvtudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Németh T. EnikőElméleti nyelvészet: pragmatika2021-11-15SZTE
A. Molnár FerencTörténeti frazeológia2021-11-15DEBTK
A. Molnár FerencEgyházi nyelvhasználat2021-11-15DEBTK
Agyagási KláraAz orosz nyelv török jövevényszavai2021-11-15DEBTK
Agyagási KláraVolga-Káma vidéki nyelvek areális kapcsolatai2021-11-15DEBTK
Csatár PéterA német névmási rendszer kutatása2021-11-15DEBTK
Csatár PéterMetaphor analysis2021-11-15DEBTK
Csatár PéterMetaforakutatás2021-11-15DEBTK
Csatár PéterA fordítástudomány elméleti és gyakorlati kérdései2021-11-15DEBTK
Csatár PéterTranslation studies2021-11-15DEBTK
Csatár PéterGerman pronominal system2021-11-15DEBTK
Csépes IldikóLanguage Testing and Assessment2021-11-15DEBTK
Cserép AttilaIdioms2021-11-15DEBTK
Cserép AttilaFigurative language2021-11-15DEBTK
Csűry IstvánA diskurzus koherenciajelölő eszközeinek vizsgálata szövegtani és multimodális keretben2021-11-15DEBTK
Dobi EditA szövegösszefüggés szemiotikai textológiai vizsgálata2021-11-15DEBTK
Furkó Bálint PéterDiscourse Markers - integrating theory and empiricism2021-11-15DEBTK
Gacsályi-Bába BarbaraHangtani jelenségek vizsgálata történeti-dialektológiai megközelítésben2021-11-15DEBTK
Győrffy ErzsébetMagyar élőnyelvi és történeti helynév-szociológiai vizsgálatok2021-11-15DEBTK
Hoffmann IstvánEgy Árpád-kori szórványemlék monografikus feldolgozása2021-11-15DEBTK
Hoffmann IstvánNévjárások vizsgálata a határon túli régiókban2021-11-15DEBTK
Hoffmann IstvánNévrendszertani vizsgálatok a modern kori magyar helynévkincs köréből2021-11-15DEBTK
Hunyadi LászlóSzintaxis, prozódia és gesztusok a multimodális kommunikációban2021-11-15DEBTK
Hunyadi LászlóMultimodal properties of spoken dialogues2021-11-15DEBTK
Hunyadi LászlóA nyelvi produkció kognitív vonatkozásainak kísérletes vizsgálata2021-11-15DEBTK
Kardos Éva AlizArgument structure2021-11-15DEBTK
Kardos Éva AlizTense and aspect across languages2021-11-15DEBTK
Keresztes LászlóA finnugor nyelvek alaktani kérdései2021-11-15DEBTK
Keresztes LászlóA kisebb finnugor népek irodalmi nyelveinek kérdései2021-11-15DEBTK
Kertész AndrásFrom thought experiment to real experiment in cognitive metaphor research2021-11-15DEBTK
Kis TamásA szleng mint „nyelvesszencia”2021-11-15DEBTK
Kispál TamásNémet nyelvészet2021-11-15DEBTK
Kiss SándorA mai olasz politikai nyelv szövegnyelvészeti és retorikai sajátosságai2021-11-15DEBTK
Kiss SándorSzövegnyelvészeti kérdések a mai francia nyelvben2021-11-15DEBTK
Kiss SándorThe Latin-Romance Transition: Documents and Theoretical Approach2021-11-15DEBTK
Kiss SándorA kötőmód alapértékeinek változásai a latintól a mai újlatin nyelvekig2021-11-15DEBTK
Kiss SándorSzövegnyelvészeti vizsgálatok középkori francia szövegekben2021-11-15DEBTK
Kiss SándorA francia visszaható ige mai rendszerének kialakulása2021-11-15DEBTK
Laczkó Tibor SándorAspects of English Morphology (possibly: in a cross-linguistic context)2021-11-15DEBTK
Laczkó Tibor SándorAspects of English Syntax (possibly: in a cross-linguistic context)2021-11-15DEBTK
Maticsák SándorFinnugor lexikológai vizsgálatok2021-11-15DEBTK
Maticsák SándorA Középső-Volga-vidék helynévtani kérdései2021-11-15DEBTK
Maticsák SándorA grammatikalizáció kutatása a finnugor nyelvekben2021-11-15DEBTK
Nagy AndreaSzövegnyelvészet és szemantika2021-11-15DEBTK
Pilarský JiříTypik und Realisierung der Sprechakte im Deutschen und Ungarischen. Ein kontrastives Modell2021-11-15DEBTK
Rácz AnitaA foglalkozásnévi eredetű településnevek névrendszertani vizsgálata2021-11-15DEBTK
Rákosi GyörgySpecial varieties of language2021-11-15DEBTK
Rákosi GyörgyLanguage acquisition2021-11-15DEBTK
Rákosi CsillaPlauzibilis érvelés a pragmatikában, generatív szintaxisban és a kognitív metaforaelméletben2021-11-15DEBTK
Rákosi GyörgyConstructions at the syntax-semantics interface2021-11-15DEBTK
Reszegi KatalinHelynévadási és -használati szokások kognitív szempontú vizsgálata2021-11-15DEBTK
Reszegi KatalinA helynevek elsajátítása2021-11-15DEBTK
Skutta FranciskaLinguistic Approaches to Narrative: Analysis of French Literary Texts2021-11-15DEBTK
Skutta FranciskaNyelvészeti szempontok francia elbeszélő művek elemzésében2021-11-15DEBTK
Skutta FranciskaMai francia narratív és argumentatív szövegek összehasonlítása2021-11-15DEBTK
Tóth ValériaMagyar hangrendszer és helyesírás a 12–13. század fordulóján2021-11-15DEBTK
Tóth ÁgostonQuantitative lexicography2021-11-15DEBTK
Tóth EnikőKísérletes szemantika/pragmatika2021-11-15DEBTK
Tóth ValériaKorai ómagyar kori földrajzi köznevek komplex nyelvtörténeti vizsgálata2021-11-15DEBTK
Tóth EnikőInterkulturális pragmatikai vizsgálódások2021-11-15DEBTK
Tóth ValériaA helynévrendszer változásai Kárpátalján2021-11-15DEBTK
Tóth MátéFiguratív nyelvhasználat és gondolkodás2021-11-15DEBTK
Tóth ÁgostonMachine learning in NLP2021-11-15DEBTK
Tóth EnikőExperimental semantics/pragmatics2021-11-15DEBTK
Tóth ValériaVizsgálatok a mai magyar helynévkincs témakörében2021-11-15DEBTK
Tóth ÁgostonSemantic role labeling using word embeddings2021-11-15DEBTK
Tóth EnikőGrammar and Pragmatics2021-11-15DEBTK
Tóth ValériaA történeti személynévkutatás kérdései2021-11-15DEBTK


2021. X. 14.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. november 19-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )