Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Debreceni Egyetem, Nyelvtudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
A. Molnár FerencEgyházi nyelvhasználat2018-11-15DEBTK
A. Molnár FerencTörténeti frazeológia2018-11-15DEBTK
Agyagási KláraVolga-Káma vidéki nyelvek areális kapcsolatai2018-11-15DEBTK
Agyagási KláraAz orosz nyelv török jövevényszavai2018-11-15DEBTK
Csatár PéterA metafora nyelvészeti kutatása2018-11-15DEBTK
Csépes IldikóSecond Language Acquisition2018-11-15DEBTK
Csépes IldikóSecond Language Acquisition2018-11-15DEBTK
Csépes IldikóLanguage Testing and Assessment2018-11-15DEBTK
Csépes IldikóLanguage Testing and Assessment2018-11-15DEBTK
Cserép AttilaFigurative language2018-11-15DEBTK
Cserép AttilaIdioms2018-11-15DEBTK
Cserép AttilaIdioms2018-11-15DEBTK
Cserép AttilaFigurative language2018-11-15DEBTK
Csűry IstvánA diskurzus koherenciajelölő eszközeinek vizsgálata szövegtani és multimodális keretben2018-11-15DEBTK
Dobi EditA szövegösszefüggés szemiotikai textológiai vizsgálata2018-11-15DEBTK
Dobi EditA szövegértelmezés elégtelenségének vizsgálata2018-11-15DEBTK
Furkó Bálint PéterDiscourse Markers - integrating theory and empiricism2018-11-15DEBTK
Gacsályi-Bába BarbaraHangtani jelenségek vizsgálata történeti-dialektológiai megközelítésben2018-11-15DEBTK
Győrffy ErzsébetMagyar élőnyelvi és történeti helynév-szociológiai vizsgálatok2018-11-15DEBTK
Hoffmann IstvánNévjárások vizsgálata a határon túli régiókban2018-11-15DEBTK
Hoffmann IstvánNévrendszertani vizsgálatok a modern kori magyar helynévkincs köréből2018-11-15DEBTK
Hoffmann IstvánEgy Árpád-kori szórványemlék monografikus feldolgozása2018-11-15DEBTK
Hunyadi LászlóSzintaxis, prozódia és gesztusok a multimodális kommunikációban2018-11-15DEBTK
Hunyadi LászlóA nyelvi produkció kognitív vonatkozásainak kísérletes vizsgálata2018-11-15DEBTK
Kardos Éva AlizArgument structure2018-11-15DEBTK
Kardos Éva AlizTense and aspect across languages2018-11-15DEBTK
Kardos Éva AlizTense and aspect across languages2018-11-15DEBTK
Kardos Éva AlizArgument structure2018-11-15DEBTK
Keresztes LászlóA finnugor nyelvek alaktani kérdései2018-11-15DEBTK
Keresztes LászlóA kisebb finnugor népek irodalmi nyelveinek kérdései2018-11-15DEBTK
Kertész AndrásFrom thought experiment to real experiment in cognitive metaphor research2018-11-15DEBTK
Kis TamásA szleng mint „nyelvesszencia”2018-11-15DEBTK
Kispál TamásNémet nyelvészet2018-11-15DEBTK
Kiss SándorA francia visszaható ige mai rendszerének kialakulása2018-11-15DEBTK
Kiss SándorSzövegnyelvészeti vizsgálatok középkori francia szövegekben2018-11-15DEBTK
Kiss SándorA mai olasz politikai nyelv szövegnyelvészeti és retorikai sajátosságai2018-11-15DEBTK
Kiss SándorThe Latin-Romance Transition: Documents and Theoretical Approach2018-11-15DEBTK
Kiss SándorA kötőmód alapértékeinek változásai a latintól a mai újlatin nyelvekig2018-11-15DEBTK
Laczkó TiborAspects of English Syntax (possibly: in a cross-linguistic context)2018-11-15DEBTK
Laczkó TiborAspects of English Morphology (possibly: in a cross-linguistic context)2018-11-15DEBTK
Laczkó TiborAspects of English Morphology (possibly: in a cross-linguistic context)2018-11-15DEBTK
Laczkó TiborAspects of English Syntax (possibly: in a cross-linguistic context)2018-11-15DEBTK
Maticsák SándorFinnugor lexikológai vizsgálatok2018-11-15DEBTK
Maticsák SándorA Középső-Volga-vidék helynévtani kérdései2018-11-15DEBTK
Maticsák SándorA grammatikalizáció kutatása a finnugor nyelvekben2018-11-15DEBTK
Pilarský JiříTypik und Realisierung der Sprechakte im Deutschen und Ungarischen. Ein kontrastives Modell2018-11-15DEBTK
Rácz AnitaA foglalkozásnévi eredetű településnevek névrendszertani vizsgálata2018-11-15DEBTK
Rákosi GyörgyConstructions at the syntax-semantics interface2018-11-15DEBTK
Rákosi CsillaPlauzibilis érvelés a pragmatikában, generatív szintaxisban és a kognitív metaforaelméletben2018-11-15DEBTK
Rákosi GyörgyLanguage acquisition2018-11-15DEBTK
Rákosi GyörgyLanguage acquisition2018-11-15DEBTK
Rákosi GyörgyConstructions at the syntax-semantics interface2018-11-15DEBTK
Rákosi GyörgySpecial varieties of language2018-11-15DEBTK
Rákosi GyörgySpecial varieties of language2018-11-15DEBTK
Reszegi KatalinA helynevek elsajátítása2018-11-15DEBTK
Reszegi KatalinHelynévadási és -használati szokások kognitív szempontú vizsgálata2018-11-15DEBTK
Skutta FranciskaLinguistic Approaches to Narrative2018-11-15DEBTK
Skutta FranciskaNyelvészeti szempontok francia elbeszélő művek elemzésében2018-11-15DEBTK
Skutta FranciskaMai francia narratív és argumentatív szövegek összehasonlítása2018-11-15DEBTK
Tóth ValériaA történeti személynévkutatás kérdései2018-11-15DEBTK
Tóth ÁgostonQuantitative lexicography2018-11-15DEBTK
Tóth EnikőGrammar and Pragmatics2018-11-15DEBTK
Tóth ValériaA helynévrendszer változásai Kárpátalján2018-11-15DEBTK
Tóth ÁgostonQuantitative lexicography2018-11-15DEBTK
Tóth EnikőExperimental semantics/pragmatics2018-11-15DEBTK
Tóth EnikőInterkulturális pragmatikai vizsgálódások2018-11-15DEBTK
Tóth ÁgostonMachine learning in NLP2018-11-15DEBTK
Tóth EnikőKísérletes szemantika/pragmatika2018-11-15DEBTK
Tóth ValériaVizsgálatok a mai magyar helynévkincs témakörében2018-11-15DEBTK
Tóth ÁgostonMachine learning in NLP2018-11-15DEBTK
Tóth EnikőGrammar and Pragmatics2018-11-15DEBTK
Tóth EnikőExperimental semantics/pragmatics2018-11-15DEBTK
Németh T. EnikőElméleti nyelvészet: pragmatika2018-11-15SZTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )