Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Debreceni Egyetem, Nyelvtudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Németh T. EnikőElméleti nyelvészet: pragmatika2017-11-17SZTE
A. Molnár FerencTörténeti frazeológia2017-11-17DEBTK
A. Molnár FerencEgyházi nyelvhasználat2017-11-17DEBTK
Agyagási KláraVolga-Káma vidéki nyelvek areális kapcsolatai2017-11-17DEBTK
Agyagási KláraAz orosz nyelv török jövevényszavai2017-11-17DEBTK
Csatár PéterA metafora nyelvészeti kutatása2017-11-17DEBTK
Csépes IldikóLanguage Testing and Assessment2017-11-17DEBTK
Csépes IldikóLanguage Testing and Assessment2017-11-17DEBTK
Csépes IldikóSecond Language Acquisition2017-11-17DEBTK
Csépes IldikóSecond Language Acquisition2017-11-17DEBTK
Csűry IstvánA diskurzus koherenciajelölő eszközeinek vizsgálata szövegtani és multimodális keretben2017-11-17DEBTK
Dobi EditA szövegértelmezés elégtelenségének vizsgálata2017-11-17DEBTK
Dobi EditA szövegösszefüggés szemiotikai textológiai vizsgálata2017-11-17DEBTK
Furkó Bálint PéterDiscourse Markers - integrating theory and empiricism2017-11-17DEBTK
Gacsályi-Bába BarbaraHangtani jelenségek vizsgálata történeti-dialektológiai megközelítésben2017-11-17DEBTK
Győrffy ErzsébetMagyar élőnyelvi és történeti helynév-szociológiai vizsgálatok2017-11-17DEBTK
Hoffmann IstvánNévjárások vizsgálata a határon túli régiókban2017-11-17DEBTK
Hoffmann IstvánNévrendszertani vizsgálatok a modern kori magyar helynévkincs köréből2017-11-17DEBTK
Hoffmann IstvánEgy Árpád-kori szórványemlék monografikus feldolgozása2017-11-17DEBTK
Hunyadi LászlóSzintaxis, prozódia és gesztusok a multimodális kommunikációban2017-11-17DEBTK
Hunyadi LászlóA nyelvi produkció kognitív vonatkozásainak kísérletes vizsgálata2017-11-17DEBTK
Kardos Éva AlizLexikális szemantika, eseményszerkezet, argumentumszerkezet, igekötők2017-11-17DEBTK
Keresztes LászlóA finnugor nyelvek alaktani kérdései2017-11-17DEBTK
Keresztes LászlóA kisebb finnugor népek irodalmi nyelveinek kérdései2017-11-17DEBTK
Kertész AndrásFrom thought experiment to real experiment in cognitive metaphor research2017-11-17DEBTK
Kis TamásA szleng mint „nyelvesszencia”2017-11-17DEBTK
Kiss SándorA francia visszaható ige mai rendszerének kialakulása2017-11-17DEBTK
Kiss SándorSzövegnyelvészeti vizsgálatok középkori francia szövegekben2017-11-17DEBTK
Kiss SándorThe Latin-Romance Transition: Documents and Theoretical Approach2017-11-17DEBTK
Laczkó TiborAnaphoric relationships in English (and Hungarian)2017-11-17DEBTK
Laczkó TiborNominalization in English and Hungarian from a Cross-Linguistic Perspective2017-11-17DEBTK
Laczkó TiborAnaphoric relationships in English (and Hungarian)2017-11-17DEBTK
Laczkó TiborComplex Finite Sentences in English (and Hungarian)2017-11-17DEBTK
Laczkó TiborNon-Finite Clauses in English (and Hungarian)2017-11-17DEBTK
Laczkó TiborNominalization in English and Hungarian from a Cross-Linguistic Perspective2017-11-17DEBTK
Laczkó TiborComplex Finite Sentences in English (and Hungarian)2017-11-17DEBTK
Laczkó TiborNon-Finite Clauses in English (and Hungarian)2017-11-17DEBTK
Maticsák SándorA Középső-Volga-vidék helynévtani kérdései2017-11-17DEBTK
Maticsák SándorA grammatikalizáció kutatása a finnugor nyelvekben2017-11-17DEBTK
Maticsák SándorFinnugor lexikológai vizsgálatok2017-11-17DEBTK
Pilarský JiříTypik und Realisierung der Sprechakte im Deutschen und Ungarischen. Ein kontrastives Modell2017-11-17DEBTK
Rácz AnitaA foglalkozásnévi eredetű településnevek névrendszertani vizsgálata2017-11-17DEBTK
Rákosi GyörgySpecial varieties of language2017-11-17DEBTK
Rákosi GyörgyAnaphoric dependencies2017-11-17DEBTK
Rákosi CsillaPlauzibilis érvelés a pragmatikában, generatív szintaxisban és a kognitív metaforaelméletben2017-11-17DEBTK
Rákosi GyörgyArgument structure phenomena2017-11-17DEBTK
Rákosi GyörgyArgument structure phenomena2017-11-17DEBTK
Rákosi GyörgySpecial varieties of language2017-11-17DEBTK
Rákosi GyörgyAnaphoric dependencies2017-11-17DEBTK
Reszegi KatalinA helynevek elsajátítása2017-11-17DEBTK
Reszegi KatalinHelynévadási és -használati szokások kognitív szempontú vizsgálata2017-11-17DEBTK
Skutta FranciskaLinguistic Approaches to Narrative2017-11-17DEBTK
Tóth ValériaA helynévrendszer változásai Kárpátalján2017-11-17DEBTK
Tóth EnikőKísérletes szemantika/pragmatika2017-11-17DEBTK
Tóth ÁgostonInvestigating Distributional Semantics2017-11-17DEBTK
Tóth ValériaVizsgálatok a mai magyar helynévkincs témakörében2017-11-17DEBTK
Tóth EnikőInterkulturális pragmatikai vizsgálódások2017-11-17DEBTK
Tóth ValériaA történeti személynévkutatás kérdései2017-11-17DEBTK
Tóth EnikőExperimental semantics/pragmatics2017-11-17DEBTK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2357 ( 2017. V. 15. )