Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Váradi JuditThe art of listening to music2018-06-30MB202
Váradi JuditThe role of concert-pedagogy in music education2018-06-30MB202
Hévizi OttóNietzsche filozófiája és 20. századi recepciója2018-06-30DE FI
Bugár IstvánVallásfilozófiai problémák történeti megközelítésben2018-06-30FI
Rózsa ErzsébetA hegeli szellem fogalma.2018-06-30FI
Kovách ImreVáros- és faluszociológia2018-06-30DE 39
Kovách ImreTársadalmi integráció – a jelenkori magyar társadalom2018-06-30DE 39
Rébay MagdolnaA felekezeti oktatás története Magyarországon2018-06-30209b
Ollé János
Buda András
A tanulók digitális kompetenciafejlesztésének hatása az iskolai lemorzsolódásra2018-06-30DE203
Hévizi OttóKierkegaard filozófiája2018-06-30232c
Hévizi OttóLukács filozófiája2018-06-30232c
Hévizi OttóKant filozófiája2018-06-30232c
Csukonyi CsillaRugalmas alkalmazkodóképesség és a mentális állóképesség, mint 21. századi vezetői kompetenciák2018-06-30DEPI
Csukonyi CsillaA munkahelyi elköteleződés aspektusai2018-06-30DEPI
Csukonyi CsillaAz utánpótlás nevelés és a versenysportolók célkitűzéses sportpszichológiai vizsgálati területei2018-06-30DEPI
Münnich ÁkosMatematikai pszichológiai kutatások és preferencia modellek2018-06-30DEPI
Münnich ÁkosA hálózati modellek és pszichológiai alkalmazásai2018-06-30DEPI
Münnich ÁkosAz attitüd általános és specifikus konkrét cselekvésekre vonatkozó hatásának vizsgálata2018-06-30DEPI
Nagy Beáta ErikaMagatartás-, tanulás- és figyelemzavarral küzdő gyermekek , szüleik és a szakemberek együttműködésének vizsgálata2018-06-30DEPI
Nagy Beáta ErikaSérült, speciális szükségletű gyermekeket nevelő szülők, pedagógusok és orvosaik attitűd vizsgálata egészségpszichológiai szempontból, egészség-betegség percepció2018-06-30DEPI
Nagy Beáta ErikaAz egészségmagatartás protektív tényezőinek vizsgálata gyermekkorban2018-06-30DEPI
Nagy Beáta ErikaKoraszülött gyermekek fejlődéspszichodiagnosztikai lehetőségei2018-06-30DEPI
Polonyi TündeA kognitív hanyatlás megelőzése - Mentális egészség időskorban2018-06-30DEPI
Polonyi TündeA siker kulcsa idegennyelv-tanulóknál – Tolmácsok képességei2018-06-30DEPI
Polonyi TündeAz életesemények, orvosi mutatók, a megküzdési stratégiák és a kiégés kapcsolata2018-06-30DEPI
Csoba JuditA szociális szakma humánerőforrásának szerkezete, változása az elmúlt két évtizedben2018-06-30SzocI
Csoba JuditA foglalkoztatáspolitika és az aktív munkaerő-piaci politikák változása Európában és Magyarországon2018-06-30SzocI
Csoba JuditA jóléti rendszerek, szociális ellátások és szolgáltatások átalakulása a posztmodern társadalmakban2018-06-30SzocI
Csoba JuditFejlesztési stratégiák és szociális innovációk Magyarországon2018-06-30SzocI
Csoba JuditA munkaérték átalakulása és a munkavállalókkal kapcsolatos elvárások megváltozása az elmúlt évtizedekben2018-06-30SzocI
Csoba JuditHelyi társadalmak, kirekesztettség, területi egyenlőtlenségek elemzése2018-06-30SzocI
Rózsa ErzsébetA hegeli szellem és a történetiség koncepcionális összefüggései.2018-06-30232/e
Fábián GergelyProfessziók az egészségügy és a szociális szféra találkozásánál2018-06-30DENEV
Fábián GergelyAz életminőség társadalmi és oktatási összetevői2018-06-30DENEV
Fedor AnitaA fiatalok továbbtanulási motivációinak és munkaerőpiaci elvárásainak vizsgálata2018-06-30DENEV
Fedor AnitaA fiatalok szexuális nevelésének lehetőségei2018-06-30DENEV
Csoba JuditAz alacsony iskolai végzettségű személyek részvétele a felnőttképzésben2018-06-3046/2
Csoba JuditAz iskolai kudarcok társadalmi meghatározottsága és a „Második esély” iskolák szerepe a képzési rendszerben2018-06-3046/2
Csoba JuditA felnőttképzés helye, szerepe az Európában és Magyarországon kialakított aktív munkaerő-piaci rendszerek körében2018-06-3046/2
Buda MariannAz erőszak narratívái2018-06-30DE202
Buda MariannIskolai erőszak és nemi szerepek2018-06-30DE202
Csernoch MáriaSzámítógépes problémamegoldás2018-06-30Nevtu
Csernoch MáriaSzámítógépes problémamegoldás2018-06-30Nevtu
Tóth ErzsébetKutatások a digitális környezetben zajló könyvtárhasználatra nevelés területén: Online katalógusok, közös katalógusok, szakterületi adatbázisok, internetes keresők szerep2018-06-30NevTu
Buda MariannAz iskolai zaklatás társas és egyéni háttere, összefüggései2018-06-30204.
Gaál-Szabó PéterInterkulturalitás: Problémák és lehetőségek2018-06-30202
Papp Z. AttilaA Kárpát-medencei magyar kisebbségi oktatás külső és belső folyamatai2018-06-30202
Pusztai GabriellaA társadalmi tőke koncepció elméleti és empirikus alkalmazása az oktatás- és nevelésszociológiában2018-06-30202
Szemerszki MariannaBelépés és előrehaladás a felsőoktatásban2018-06-30202
Györgyi ZoltánHasonlóságok és eltérések az egyes európai országok szakképzésében2018-06-30203
Györgyi ZoltánTanulói továbbhaladás, iskolai lemorzsolódás, hiányos iskolai végzettség2018-06-30203
Ollé JánosTevékenységközpontú oktatástervezés kompetenciafejlesztési lehetőségei digitális tananyagok alkalmazása során2018-06-30203
Ollé JánosA digitális oktatási kultúrával kapcsolatos tanulói, szülői és társadalmi gondolkodás sajátosságai2018-06-30203
Pusztai GabriellaA hallgatói lemorzsolódás társadalmi és szervezeti összefüggésrendszere2018-06-30203
Pusztai GabriellaA hallgatói lemorzsolódás társadalmi és szervezeti összefüggésrendszere2018-06-30203
Buda AndrásAz IKT hatása az oktatási intézmények belső világára2018-06-30204
Buda AndrásDigitális különbségek, folyamatok az információs társadalomban2018-06-30DE
Csernoch MáriaInformatikaoktatás didaktikai kérdései2018-06-30DE
Takács PéterNemhagyományos módszerek alkalmazása a pedagógiai kutatásban2018-06-30DE
Takács PéterNemhagyományos módszerek alkalmazása a pedagógiai kutatásban2018-06-30DE
Takács PéterInfografikus kérdőívek2018-06-30DE
Valastyán TamásHermeneutika, kritikaelmélet és esztétikai tapasztalat2018-06-30DEFIL
Albert FruzsinaA nemi szerepek változásainak hatása a barátságok alakulására2018-06-30DESZO
Albert FruzsinaAz emberi kapcsolatok vizsgálata szociológia szempontból2018-06-30DESZO
Albert FruzsinaA társadalmi kirekesztődés jelensége, hatásai2018-06-30DESZO
Balogh László LeventePolitika és vallás2018-06-30DESZO
Balogh László LeventeXX. századi politikai filozófia2018-06-30DESZO
Balogh László LeventePolitika és vallás2018-06-30DESZO
Balogh László LeventeXX. századi politikai filozófia2018-06-30DESZO
Balogh László LeventeEmlékezetpolitika2018-06-30DESZO
Balogh László LeventeEmlékezetpolitika2018-06-30DESZO
Czibere IbolyaTársadalmi egyenlőtlenségek2018-06-30DESZO
Czibere Ibolyaterületi egyenlőtlenségek, lokális közösségek2018-06-30DESZO
Czibere IbolyaCsaládszolciológiai folyamatok, családrendszerek, posztmodern változások és hatásaik2018-06-30DESZO
Czibere IbolyaNők és férfiak a társadalomban2018-06-30DESZO
Czibere IbolyaSzegénység és kirekesztődés a társadalomban2018-06-30DESZO
Czibere IbolyaSzervezetek és társadalom- szervezettípusok, hatalmi viszonyok, szervezeti kultúra2018-06-30DESZO
Fábián GergelyÉletminőség, társadalmi integráció és az életminőséget befolyásoló társadalmi tényezők szerepe2018-06-30DESZO
Fábián GergelyTársadalmi változások és a segítő hivatások professzionalizációs dilemmái2018-06-30DESZO
Fábián GergelyIdősödő társadalmak társadalompolitikai kihívásai, öregedés és társadalmi integráció2018-06-30DESZO
Janky BélaA magyarországi romák integrációja (akulturációs mechaniszmusok és többségi sztereotípiák)2018-06-30DESZO
Kovách ImreA társadalomtudományos gondolkodás elmélete és gyakorlata2018-06-30DESZO
Kovách ImreA regionális és helyi fejlesztések és projektek2018-06-30DESZO
Kovách ImreA helyi társadalmak és közösségek2018-06-30DESZO
Kovách ImreA gazdasági, kulturális és politikai elitek2018-06-30DESZO
Kovách ImreKörnyezetszociológia2018-06-30DESZO
Murányi IstvánCsoportközi előítélet és etnikai dsizkrimináció2018-06-30DESZO
Murányi IstvánNemzeti és lokális identitás2018-06-30DESZO
Murányi IstvánHazai politikai szocializációs folyamatok2018-06-30DESZO
Sik EndreA migráció szociológiai problémái2018-06-30DESZO
Sik EndreA kapcsolati tőke szociológiája2018-06-30DESZO
Szabó SzilárdMagyarország és Ausztria közjogi viszonyának története2018-06-30DESZO
Szabó SzilárdTévhitek, legendák és mítoszok a magyar közjog történetében2018-06-30DESZO
Tóth ÁgnesNemzeti és lokális identitás2018-06-30DESZO
Tóth ÁgnesA magyarországi nemzetiségek társadalmi helyzetete2018-06-30DESZO
Tóth ÁgnesNemzetiségpolitika, kényszermigráció Közép-Európában2018-06-30DESZO
Weaver Eric BeckettNacionalizmus2018-06-30DESZO
Weaver Eric BeckettKisebbségek2018-06-30DESZO
Weaver Eric BeckettKelet-közép-európai társadalmak2018-06-30DESZO
Weaver Eric BeckettIdentitás2018-06-30DESZO

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )