Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Csernoch MáriaSzámítógépes problémamegoldás2017-12-31Nevtu
Tóth ErzsébetKutatások a digitális környezetben zajló könyvtárhasználatra nevelés területén: Online katalógusok, közös katalógusok, szakterületi adatbázisok, internetes keresők szerep2017-12-31NevTu
Bocsi VeronikaA romológiai oktatás- és nevelésszociológiai aspektusai2017-12-31DENTI
Bocsi VeronikaAz értékkutatások nevelésszociológiai aspektusai2017-12-31DENTI
Bocsi VeronikaA hallgatói életmód jellegzetességei és azt kiformáló tényezők rendszere2017-12-31DENTI
Csépes IldikóAz idegen nyelvi osztálytermi értékelés: hogyan befolyásolja az értékelés a nyelvtanulás sikerességét?2017-12-31DENTI
Fényes HajnalkaÖnkéntes munka a közoktatásban és a felsőoktatásban2017-12-31DENTI
Fényes HajnalkaÖnkéntes munka a közoktatásban és a felsőoktatásban2017-12-31DENTI
Fényes HajnalkaGender különbségek az oktatásban2017-12-31DENTI
Fényes HajnalkaGender különbségek az oktatásban2017-12-31DENTI
Fónai MihályEgyetemi hallgatók pályaképe, a professzionalizáció folyamata, felsőoktatási pályaszocializáció2017-12-31DENTI
Fónai MihályRomák és a többségi társadalom intézményeinek a viszonya2017-12-31DENTI
Huszti ÉvaAz egyéni kapcsolatháló szerepe a társadalmi integrációban2017-12-31DENTI
Kiss JánosAspiráció - jól-lét – érték, avagy elvárások és realitások az oktatásban2017-12-31DENTI
Kovács KláraA sportolás hatásai a hallgatók körében2017-12-31DENTI
Kovács KláraAz egészséget támogató tényezők2017-12-31DENTI
Kovács KláraA sportolási szokásokat meghatározó tényezők határon innen és túl2017-12-31DENTI
Kun András IstvánA felsőoktatás mint munkaerő-piaci jelzés2017-12-31DENTI
Nagy Beáta ErikaSerdülők és fiatalok egészségmagatartásának, mentális egészségét befolyásoló összehasonlító vizsgálata2017-12-31DENTI
Nagy Beáta ErikaSérült, speciális szükségletű /ADHD, dyslexia, mozgássérült, krónikus beteg stb./ gyermekek fejlesztése, oktatása, nevelése2017-12-31DENTI
Polónyi IstvánAz oktatási intézmények menedzsmentje2017-12-31DENTI
Rébay MagdolnaFelsőoktatás-politikai kutatások2017-12-31DENTI
Rébay MagdolnaNevelés és oktatás a dualizmus korában2017-12-31DENTI
Rébay MagdolnaA művészeti oktatás története2017-12-31DENTI
Rébay MagdolnaA nőnevelés története2017-12-31DENTI
Rébay MagdolnaNevelés és oktatás a Horthy-korszakban2017-12-31DENTI
Bacskai KatinkaTeachers of Low SES Schools2017-12-31MB202
Bacskai KatinkaSchool effect in non-public sector2017-12-31MB202
Gaál-Szabó PéterInterculturality: Problems and Possibilities2017-12-31MB202
Pusztai GabriellaThe impact of institutionalfactorsinchurch-runschools2017-12-31MB202
Tóth ErzsébetInvestigation of theretrievaleffectiveness of searchenginesusedbyteachersorstudents2017-12-31MB202
Tóth ErzsébetResearchesintoteachinginformationliteracyforprimaryorsecondaryschoolpupils2017-12-31MB202
Váradi JuditThe art of listening to music2017-12-31MB202
Váradi JuditThe role of concert-pedagogy in music education2017-12-31MB202
Csukonyi CsillaRugalmas alkalmazkodóképesség és a mentális állóképesség, mint 21. századi vezetői kompetenciák2017-12-31DEPI
Csukonyi CsillaAz utánpótlás nevelés és a versenysportolók célkitűzéses sportpszichológiai vizsgálati területei2017-12-31DEPI
Csukonyi CsillaA munkahelyi elköteleződés aspektusai2017-12-31DEPI
Kondé ZoltánSzabályozó folyamatok fejlődése2017-12-31DEPI
Kondé ZoltánSzociális intelligencia és viselkedéspredikció2017-12-31DEPI
Kondé ZoltánSzabályozó folyamatok időskori változása2017-12-31DEPI
Kondé ZoltánSzabályozó folyamatok és kognitív hatékonyság2017-12-31DEPI
Kovácsné Török ZsuzsannaSzülészeti-nőgyógyászati pszichoszomatika2017-12-31DEPI
Malét-Szabó ErikaAz egészség és hatékonyság kettős célkitűzése a munkahelyi egészségfejlesztésben2017-12-31DEPI
Molnárné Kovács JuditAz átalakulóban lévő társadalmi nemi szerepek és a munka-család egyensúly kapcsolata2017-12-31DEPI
Molnárné Kovács JuditA fiatalok társadalmi felelősség-vállalását befolyásoló tényezők kutatása2017-12-31DEPI
Münnich ÁkosMatematikai pszichológiai kutatások és preferencia modellek2017-12-31DEPI
Münnich ÁkosA hálózati modellek és pszichológiai alkalmazásai2017-12-31DEPI
Münnich ÁkosAz attitüd általános és specifikus konkrét cselekvésekre vonatkozó hatásának vizsgálata2017-12-31DEPI
Pántya JózsefAz értékek és társas preferenciák döntéseket alakító szerepének helyzeti és személyes meghatározói2017-12-31DEPI
Pántya JózsefAz adózói viselkedést meghatározó szociálpszichológiai tényezők vizsgálata2017-12-31DEPI
Szabó PálA pszichológia és zene határterületi kérdései2017-12-31DEPI
Szabó PálAz evészavarok rizikó és protektív tényezői, rizikó-populációk2017-12-31DEPI
Szabó PálAz emocionális expresszivitás vizsgálata2017-12-31DEPI
Szabó PálAz egészségi állapotot befolyásoló tényezők2017-12-31DEPI
Horváth LajosElmefilozófia2017-12-31DEFI
Hévizi OttóNietzsche filozófiája és 20. századi recepciója2017-12-31DE FI
Rébay MagdolnaA felekezeti oktatás története Magyarországon2017-12-31209b
Csoba JuditA felnőttképzés helye, szerepe az Európában és Magyarországon kialakított aktív munkaerő-piaci rendszerek körében2017-12-3146/2
Csoba JuditAz iskolai kudarcok társadalmi meghatározottsága és a „Második esély” iskolák szerepe a képzési rendszerben2017-12-3146/2
Csoba JuditAz alacsony iskolai végzettségű személyek részvétele a felnőttképzésben2017-12-3146/2
Albert FruzsinaA társadalmi kirekesztődés jelensége, hatásai2017-12-31DESZO
Albert FruzsinaA nemi szerepek változásainak hatása a barátságok alakulására2017-12-31DESZO
Albert FruzsinaAz emberi kapcsolatok vizsgálata szociológia szempontból2017-12-31DESZO
Balogh László LeventePolitika és vallás2017-12-31DESZO
Balogh László LeventeXX. századi politikai filozófia2017-12-31DESZO
Balogh László LeventeEmlékezetpolitika2017-12-31DESZO
Berényi ZoltánCivil társadalom Közép- és Kelet-Európában2017-12-31DESZO
Czibere IbolyaCsaládszolciológiai folyamatok, családrendszerek, posztmodern változások és hatásaik2017-12-31DESZO
Czibere IbolyaTársadalmi egyenlőtlenségek2017-12-31DESZO
Czibere Ibolyaterületi egyenlőtlenségek, lokális közösségek2017-12-31DESZO
Czibere IbolyaSzervezetek és társadalom- szervezettípusok, hatalmi viszonyok, szervezeti kultúra2017-12-31DESZO
Czibere IbolyaSzegénység és kirekesztődés a társadalomban2017-12-31DESZO
Czibere IbolyaNők és férfiak a társadalomban2017-12-31DESZO
Fábián GergelyIdősödő társadalmak társadalompolitikai kihívásai, öregedés és társadalmi integráció2017-12-31DESZO
Fábián GergelyÉletminőség, társadalmi integráció és az életminőséget befolyásoló társadalmi tényezők szerepe2017-12-31DESZO
Fábián GergelyTársadalmi változások és a segítő hivatások professzionalizációs dilemmái2017-12-31DESZO
Fényes HajnalkaFérfiak és nők az oktatásban és/vagy a munkaerőpiacon2017-12-31DESZO
Fényes HajnalkaTöbbváltozós és többszintű elemzések és alkalmazásaik, kontextuális elemzés2017-12-31DESZO
Fényes HajnalkaAz önkéntesség szociológiája, fiatalok önkéntessége2017-12-31DESZO
Fényes HajnalkaTársadalmi mobilitás2017-12-31DESZO
Janky BélaA magyarországi romák integrációja (akulturációs mechaniszmusok és többségi sztereotípiák)2017-12-31DESZO
Kovách ImreA társadalomtudományos gondolkodás elmélete és gyakorlata2017-12-31DESZO
Kovách ImreKörnyezetszociológia2017-12-31DESZO
Kovách ImreA regionális és helyi fejlesztések és projektek2017-12-31DESZO
Kovách ImreA helyi társadalmak és közösségek2017-12-31DESZO
Kovách ImreA gazdasági, kulturális és politikai elitek2017-12-31DESZO
Murányi IstvánHazai politikai szocializációs folyamatok2017-12-31DESZO
Murányi IstvánCsoportközi előítélet és etnikai dsizkrimináció2017-12-31DESZO
Murányi IstvánNemzeti és lokális identitás2017-12-31DESZO
Sik EndreA kapcsolati tőke szociológiája2017-12-31DESZO
Sik EndreA migráció szociológiai problémái2017-12-31DESZO
Szabó SzilárdTévhitek, legendák és mítoszok a magyar közjog történetében2017-12-31DESZO
Szabó SzilárdMagyarország és Ausztria közjogi viszonyának története2017-12-31DESZO
Tóth ÁgnesNemzeti és lokális identitás2017-12-31DESZO
Tóth ÁgnesA magyarországi nemzetiségek társadalmi helyzetete2017-12-31DESZO
Tóth ÁgnesNemzetiségpolitika, kényszermigráció Közép-Európában2017-12-31DESZO
Weaver Eric BeckettNacionalizmus2017-12-31DESZO
Weaver Eric BeckettKisebbségek2017-12-31DESZO
Weaver Eric BeckettKelet-közép-európai társadalmak2017-12-31DESZO
Weaver Eric BeckettIdentitás2017-12-31DESZO

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )