Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Debreceni Egyetem, Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Abádi Nagy ZoltánA komikum, humor, fekete humor, irónia, paródia és szatíra kérdésköreit érintő témák2018-05-15DEBTK
Abádi Nagy ZoltánAz amerikai próza, a kortárs amerikai irodalom, a posztmodernizmus, a minimalizmus, az entropikus irodalom2018-05-15DEBTK
Baranyai Norbert20. századi és kortárs magyar irodalom2018-05-15DEBTK
Baranyai NorbertIrodalom és kultúra a határainkon túli magyar közösségekben2018-05-15DEBTK
Bényei TamásElbeszélés, elmélet és kultúra a modern angol irodalomban és posztkolonális irodalomban2018-05-15DEBTK
Bényei PéterAntropológiai modellek a 19. századi magyar prózairodalomban2018-05-15DEBTK
Berta ErzsébetInterkulturális és intermediális jelenségek a művészeti modernség időszakában a közép-kelet-európai régiókban2018-05-15DEBTK
Bitskey IstvánA kora újkor magyar írói és műfajai2018-05-15DEBTK
Bódi KatalinEszmetörténeti és poétikai problémák a klasszicizmus és a felvilágosodás irodalmában2018-05-15DEBTK
Bodrogi Ferenc MátéSzövegkiadások, kritikai önreprezentációk, illetve írói pályaelemzések a 18. és 19. századból2018-05-15DEBTK
Borus GyörgyAngol-holland kapcsolatok a 17. század során2018-05-15DEBTK
Bozzay RékaMagyar-holland kapcsolatok2018-05-15DEBTK
Bülgözdi ImolaTársadalmi nem és identitás a XX. századi és kortárs amerikai prózában2018-05-15DEBTK
Bülgözdi ImolaAz amerikai dél irodalma és kultúrája2018-05-15DEBTK
Csató PéterKortárs amerikai próza és film a modern morálfilozófia és episztemológia tükrében2018-05-15DEBTK
D. Tóth JuditAz antikvitás irodalma2018-05-15DEBTK
Dankovics Viktorné Szűcs OlgaNyikolaj Bergyajev történetfilozófiája2018-05-15DEBTK
Debreczeni AttilaTextológiai és irodalomtörténeti problémák a 18-19. század tágan vett fordulóján2018-05-15DEBTK
Dobos IstvánXX. századi magyar irodalom2018-05-15DEBTK
Dobos IstvánNarratológia2018-05-15DEBTK
Fazakas Gergely TamásA kora újkori kegyességi irodalom2018-05-15DEBTK
Fodor PéterA médiakultúraként értett tömegkultúra elbeszélései2018-05-15DEBTK
Glant TiborAmerikai-magyar kapcsolatok2018-05-15DEBTK
Goretity JózsefMítoszok alakváltozatai az erurópai irodalomban2018-05-15DEBTK
Győri ZsoltNemzet-konstrukciók és etnikai önképek az angolszász filmművészetek tükrében2018-05-15DEBTK
Győri ZsoltA kelet-európai filmművészet kultúratudományos megközelítése2018-05-15DEBTK
Horváth AndreaGender és kultúra2018-05-15DEBTK
Horváth AndreaEurópa-diskurzusok a kortárs osztrák és német irodalomban2018-05-15DEBTK
Horváth AndreaIdentitás és idegenség a kortárs német irodalomban2018-05-15DEBTK
Horváth AndreaGender és interkulturalitás2018-05-15DEBTK
Horváth AndreaEurópa-diskurzusok a kortárs osztrák és német irodalomban2018-05-15DEBTK
Imre LászlóMűfajok funkciói és alakcseréje a magyar kultúrában2018-05-15DEBTK
Imre MihályA magyarországi kora újkori irodalom poétikai-retorikai-liturgikus jellemzői, európai2018-05-15DEBTK
Kálai SándorA különféle mediális formákban létező műalkotás – adaptáció, transzmediális történetmesélés2018-05-15DEBTK
Kálai SándorA médiakultúraként értett tömegkultúra elbeszélései2018-05-15DEBTK
Kalmár GyörgyIdentitáskonstrukciók a kelet-európai moziban2018-05-15DEBTK
Kalmár GyörgyA filmes szubjektum megképződésének alternatívái a kortárs filmművészetben2018-05-15DEBTK
Kalmár GyörgyFilmes férfiasságkonstrukciók2018-05-15DEBTK
Katschthaler KarlMusik intermedial: explizite und latente Theatralität2018-05-15DEBTK
Katschthaler KarlMusik und Gender2018-05-15DEBTK
Katschthaler KarlAutobiografische Narrative2018-05-15DEBTK
Keszeg AnnaVizuális kultúra2018-05-15DEBTK
Keszeg AnnaDivatelmélet és divattörténet2018-05-15DEBTK
Kovács KálmánÚjabb német nyelvű irodalom (18-20. sz.) és komparatisztika2018-05-15DEBTK
Kricsfalusi BeatrixA dráma és a színház elmélete és esztétikája2018-05-15DEBTK
Kricsfalusi BeatrixKortárs német és osztrák próza2018-05-15DEBTK
Lapis JózsefLíramodellek a 20-21. században2018-05-15DEBTK
Lapis JózsefPoétikai irányvonalak és olvasási stratégiák a kortárs magyar prózában2018-05-15DEBTK
Lichtmann TamásMoral und Ästhetik - Morál és esztétikum2018-05-15DEBTK
Lukovszki JuditIrodalmi szövegek lehetséges kapcsolódásai más művészeti ágakhoz2018-05-15DEBTK
Madarász ImreAz olasz felvilágosodás és romantika irodalma a XVIII-XIX. században (különösen a századfordulón)2018-05-15DEBTK
Molnár JuditCanadian Multicultural Literatures2018-05-15DEBTK
Molnár JuditKanadai multikulturalista irodalmak2018-05-15DEBTK
Németh LenkeAmerikai dráma és színház2018-05-15DEBTK
Németh LenkeAmerikai irodalom2018-05-15DEBTK
Oláh Szabolcs BélaMédiaarcheológia és líratörténet2018-05-15DEBTK
Oláh Szabolcs BélaA medialitás szempontja a líraelméletben és a líraolvasásban2018-05-15DEBTK
Oláh Szabolcs BélaKultivált vitalitás, szociális szemantika és médiadinamika2018-05-15DEBTK
Pabis EszterA rendszerváltás a német és a magyar kulturális emlékezetben2018-05-15DEBTK
Pete LászlóReneszánsz és barokk prédikátorok Itáliában2018-05-15DEBTK
Rácz IstvánA 19. és 20. századi angol költészet esztétikai és poétikai kérdései2018-05-15DEBTK
Rácz IstvánA Movement-nemzedék és a meleg költészet a 20. század második felének angol irodalmában2018-05-15DEBTK
Regéczi Ildikó19. századi orosz próza és dráma2018-05-15DEBTK
S. Varga PálAz irodalom mint médium változásai a 19. század második felében2018-05-15DEBTK
Sebestyén AttilaSzervezeti kultúra és kommunikáció2018-05-15DEBTK
Sebestyén AttilaMenedzsment és humán tudományok összefüggése2018-05-15DEBTK
Séllei Nóra19. és 20. századi angol írónők2018-05-15DEBTK
Séllei NóraGender és kultúra2018-05-15DEBTK
Szathmári JuditÉszak-amerikai indián szuverenitás2018-05-15DEBTK
Szirák PéterA különféle mediális formákban létező műalkotás – adaptáció, transzmediális történetmesélés2018-05-15DEBTK
Takács MiklósAz irodalom kultúratudományos olvashatósága2018-05-15DEBTK
Takács MiklósHatáron túli magyar irodalom2018-05-15DEBTK
Tóthné Espák GabriellaFőbb észak-amerikai és ausztrál kultúra- és irodalomkritikai motívumok és irányzatok (XX. század)2018-05-15DEBTK
Tóthné Espák GabriellaAz ausztralisztika európai tanításának módszertani kérdései2018-05-15DEBTK
Tóthné Espák GabriellaNemzeti kisebbségi identitások és multikulturalitás konfliktusa Kanadában és Ausztráliában2018-05-15DEBTK
Tóthné Espák GabriellaAz ausztralisztika európai tanításának módszertani kérdései2018-05-15DEBTK
Venkovits BalázsUtazástörténet és utazási irodalom2018-05-15DEBTK
Glant TiborKortárs amerikai kultúra2018-05-15BTK
Györke ÁgnesHuszadik és huszonegyedik századi brit és posztkoloniális irodalom, irodalom- és kultúraelmélet2018-05-15BTK
Molnár JuditKortárs angol nyelvű irodalom Québecben2018-05-15BTK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )