Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bácskay AndrásMágia az ókori Mezopotámiában2018-05-15PPKE
Bácskay AndrásMezopotámiai tudománytörténet2018-05-15PPKE
Botlik JózsefA hruscsovi olvadás hatása Kárpátalján (1955-1964)2018-05-15PPKE
Botlik JózsefA Tito-korszak nemzetiségpolitikája 1945-19802018-05-15PPKE
Botlik JózsefA Tito-i rendszer kialakulása és a délvidéki magyarság elleni megtorlás (1944-1948)2018-05-15PPKE
Botlik JózsefA magyar kisebbség sorsa a délszláv királyságban (1929–1941)2018-05-15PPKE
Botlik JózsefDél-tiroli németek küzdelme az autonómiáért (1946-1993)2018-05-15PPKE
Botlik JózsefHatár menti kapcsolatok Burgenland és a Nyugat-magyarország között (1922–1990)2018-05-15PPKE
Botlik JózsefA szlovákiai magyarság követelései és a prágai tavasz (1968)2018-05-15PPKE
Botlik JózsefJugoszlávia nemzetiségpolitikája (1918-1941)2018-05-15PPKE
Botlik JózsefA jugoszláviai magyar intézményrendszer kialakulása és első korszaka (1945-1953)2018-05-15PPKE
Botlik JózsefKárpátaljai magyarság a szovjet birodalomban (1945–1990)2018-05-15PPKE
Botlik JózsefA magyar kisebbség sorsa a délszláv királyságban (1918–1929)2018-05-15PPKE
Fejérdy András TamásA katolikus egyház és állam kapcsolatrendszere a 20. században2018-05-15PPKE
Fejérdy András TamásAz Apostoli Szentszék és a totalitárius rendszerek2018-05-15PPKE
Fejérdy András TamásA katolikus egyház a Monarchia utódállamaiban 1918-19452018-05-15PPKE
Fejérdy András TamásKatolikus egyház és társadalom a 19-20. században2018-05-15PPKE
Fröhlich IdaTudomány és tudástranszfer a Második Szentély korának (Kr.e. 6-Kr.u. 1.sz.) zsidó irodalmában2018-05-15PPKE
Fröhlich IdaTörténetszemlélet, történeti emlékezet a Második Szentély korának (Kr.e. 6 – Kr.u. 1.sz.) zsidó irodalmában2018-05-15PPKE
Fröhlich IdaMágia és démonhit a Második Szentély korának (Kr.e. 6 – Kr.u. 1.sz.) zsidó forrásaiban2018-05-15PPKE
Germuska PálGazdaságpolitika és államháztartás Magyarországon (1945-1990)2018-05-15PPKE
Germuska PálMagyarország részvétele a szocialista gazdasági együttműködésben (1949-1991) , egy ágazat, iparág, termék történetén keresztül2018-05-15PPKE
Germuska PálVállalatok a szocialista rendszerben (1948-1990), egy iparág vagy vállalat történetén keresztül2018-05-15PPKE
Germuska PálA szocialista Magyarország és az Európai Gazdasági Közösség (1957-1990) - érdekek és konfliktusok2018-05-15PPKE
Hörcher Ferenc19. századi magyar politikai eszmetörténet (különösen Széchenyi, Kölcsey, a Dessewffyk)2018-05-15PPKE
Hörcher FerencA liberalizmus politikai filozófiája2018-05-15PPKE
Hörcher Ferenc20. századi magyar politikai gondolkodás (pl. Szekfű Gyula, Bibó István)2018-05-15PPKE
Hörcher FerencA konzervativizmus politikai filozófiája2018-05-15PPKE
Hörcher FerencAz európai városokkal kapcsolatos politikai gondolkodás a kora újkorban (15-18. század)2018-05-15PPKE
Hörcher FerencArisztoteliánus politika filozófia2018-05-15PPKE
Horváth MiklósAz 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története2018-05-15PPKE
Kopócsy AnnaMűvészeti egyesületek, kiállítóhelyek, csoportok a 19-20. században2018-05-15PPKE
Kopócsy AnnaPolitikai tartalmú köztéri szobrok és emlékművek2018-05-15PPKE
Kopócsy AnnaSzobrászi életművek a 19-20. századi történelem sodrában2018-05-15PPKE
Kovács ImreKépzőművészet és zene kapcsolata a 19. századi eszme- és kultúrtörténet tükrében2018-05-15PPKE
Kovács BálintÖrmény történelem és különösen az örmény diaszpóra története (18-20. szd)2018-05-15PPKE
Kovács BálintVallások, kultúrák, konfliktusok a Kaukázusban2018-05-15PPKE
Kovács BálintAz emlékezetkutatás paradigmája a történettudományban (Közép- és Kelet Európa)2018-05-15PPKE
Medgyesy-Schmikli NorbertMűvelődéstörténet, iskolarendszer és ünnepeik Magyarországon 1650 és 1848 között.2018-05-15PPKE
Medgyesy-Schmikli NorbertA természeti környezet változása, település- és iparfejlesztés, kultúrtáj-változás Magyarországon 1840 és 1914 között.2018-05-15PPKE
Medgyesy-Schmikli NorbertTörténelemszemlélet, társadalom és a színházi kultúra kapcsolata Magyarországon 1711 és 1918 között.2018-05-15PPKE
Mezei BalázsRevelációfilozófia (fogalomtörténet, filozófia, politika)2018-05-15PPKE
Mezei BalázsPolitikai etika2018-05-15PPKE
Mezei BalázsAmerikai konzervativizmus2018-05-15PPKE
Mezei BalázsA vallástudomány módszertana2018-05-15PPKE
Mezei BalázsTörténet és történelem2018-05-15PPKE
Mezei BalázsVallásfilozófia: történeti és kortárs perspektívák2018-05-15PPKE
Mezei BalázsVallás és politika2018-05-15PPKE
Mezei BalázsHolokauszt-reflexiók2018-05-15PPKE
Müller RolfAz erőszak története: Magyarország, 1944-19902018-05-15PPKE
Müller RolfA magyar politikai rendőrség története, 1944-19902018-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefÁllami erőszak és alkalmazkodó ellenállás a kommunista diktatúrában2018-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefLokális és regionális településtörténetek a 19-20. században2018-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefHazai és külföldi társadalomtörténeti historiográfia2018-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefVidéki tapasztalattörténetek, vidéki társadalom 1945-19902018-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefParaszti társadalom, modernizáció, polgárosodás a 19-20. században2018-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefA magyar zsidóság társadalomtörténete a 19-20. században2018-05-15PPKE
Őze SándorFelekezet és identitás az újkori Európában és Magyarországon.2018-05-15PPKE
Rozsnyai JózsefAz építészéletmű, mint a történelem hű tükre, 1850-19452018-05-15PPKE
Rozsnyai JózsefAz építészeti forma, mint a vizuális emlékezet forrása, 1850-19452018-05-15PPKE
Szakács Béla ZsoltSzakrális emlékek műemlékvédelme2018-05-15PPKE
Szakács Béla ZsoltA magyarországi műemlékvédelem története2018-05-15PPKE
Szakács Béla ZsoltKözépkori művészet Magyarországon2018-05-15PPKE
Szelke LászlóBudapest története (1850-1950)2018-05-15PPKE
Szelke LászlóMagyarországi ellenzék, embermentés és ellenállás a második világháborúban2018-05-15PPKE
Szelke LászlóMagyarországi társadalom-, gazdaság-, művelődés- és várostörténet a 19- 20. században2018-05-15PPKE
Szelke LászlóBudapest története (1873-1950)2018-05-15PPKE
Takács MiklósA régészeti telep-, és településtörténeti kutatás, mint történeti forrás.2018-05-15PPKE
Takács MiklósA bizánci-balkáni kereszténység hatása a Kárpát-medence Árpád-kori egyházi építészetére.2018-05-15PPKE
Tóth EndreUralkodói reprezentáció a római - és a középkorban2018-05-15PPKE
Türk AttilaA honfoglalás kori régészet aktuális kérdései, különös tekintettel a keleti kapcsolatok kérdésére2018-05-15PPKE
Türk AttilaA korai magyar történelem („magyar őstörténet”)történeti és régészeti problematikája2018-05-15PPKE
Tusor PéterMagyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatai a 16-20. században2018-05-15PPKE
Tusor PéterEgyházmegyetörténet, 16-20. század2018-05-15PPKE
Tusor PéterPápaság- és egyházellenes jelenségek az európai történelemben2018-05-15PPKE
Tusor PéterA tridenti püspökideál és az újkori katolicizmus magyar képviselői a 16-20. században2018-05-15PPKE
Varga J. JánosA főúri udvari kultúra a 16-17. században. A Batthyányak, a Nádasdyak és az Esterházyak2018-05-15PPKE
Varga J. JánosA Magyar Királyság berendezése a török kiűzése után. Kollonich Lipót és az Einrichtungswerk.2018-05-15PPKE
Varga J. JánosAz országegyesítés nemzeti programja és Thököly Imre2018-05-15PPKE
Veszprémy LászlóKözépkori latin történetírás2018-05-15PPKE
Veszprémy LászlóKözépkori egyetemes hadtörténelem2018-05-15PPKE
Veszprémy LászlóMagyarország középkori hadtörténelme2018-05-15PPKE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )