Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Mélypataki GáborA társadalmi innováció hatása a foglalkoztatási és szociális jogviszonyokra2020-09-30MEÁJK
Tóth HildaA szociális jog hazai és európai jogfejlődésének tendenciái és kapcsolódási pontjai a munkajoggal2020-09-30MEÁJK
Vinnai EdinaAz antidiszkrimináció és egyenlő bánásmód jogi és szociológiai vizsgálata2020-09-30MEÁJK
Petrasovszky AnnaAz alapjogok és az államra vonatkozó alapelvek fejlődése és főbb tendenciái az újkortól napjainkig2020-09-30ME ÁJ
Angyal ZoltánAz Európai Unió gazdasági és monetáris rendszerének, valamint belső piacának fejlődési tendenciái2020-09-30ÁJK
Barta JuditKereskedelmi jog, valamint a magyar nyugdíjrendszer kapcsolódó intézményeinek hazai és európai jogfejlődése2020-09-30ÁJK
Bragyova AndrásAz alkotmányosság és a jogállamiság garanciáinak megteremtése2020-09-30ÁJK
Csák CsillaA humán- és természeti erőforrások jogának hazai és nemzetközi szabályozása2020-09-30ÁJK
Csemáné Váradi ErikaA kriminológia és a fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának hazai és nemzetközi fejlődési tendenciái és kapcsolódó kérdései2020-09-30ÁJK
Czékmann ZsoltKözigazgatás az információs társadalomban2020-09-30ÁJK
Erdős ÉvaA pénzügyek jogának tudományos megalapozása2020-09-30ÁJK
Farkas ÁkosA bűnügyi tudományok fejlődési irányai2020-09-30ÁJK
Gedeon MagdolnaA tömegszórakoztatás jogi szabályozása a múltban és a jelenben2020-09-30ÁJK
Görgényi IlonaA büntetőjog, kriminálpolitika és kriminológia fejlődési tendenciái2020-09-30ÁJK
Gula JózsefA gazdálkodás rendjének és a gazdasági verseny tisztaságának büntetőjogi védelme2020-09-30ÁJK
Hallók TamásA politikai demokrácia alkotmányjogi intézményei2020-09-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaI. A polgári jogviszony alanyainak személyi és vagyoni viszonyai, a személyek, a modern családjog és a kötelmi jog alapintétzményeinek dogmatikai kérdései2020-09-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaII. Alanyi jogok, privatizációs törekvések és felelősségi viszonyok az egészségügyi ellátásban2020-09-30ÁJK
Jacsó JuditA tőke és a fizetések szabad mozgásának büntetőjogi védelme és a pénzmosás az EU-ban. A költségvetési csalás elleni büntetőjogi fellépés aktuális tendenciái Európában2020-09-30ÁJK
Jakab NóraA munkajog megújulása az európai és a magyar fejlődés tükrében, különös tekintettel a jogalanyiságra, munkaügyi kapcsolatokra és az új foglalkoztatási módszerekre2020-09-30ÁJK
Jámborné Róth ErikaA büntetőeljárási jog fejlődési irányai2020-09-30ÁJK
Kenderes GyörgyA munkajog történeti vonatkozásai, valamint helye és szerepe, továbbá jogágisági problémái a magyarországi és az európai jogfejlődés tükrében2020-09-30ÁJK
Koncz Ibolya KatalinA jogélet társadalmi háttere és a jogszolgáltatás főbb tendenciái az újkorban és a modern időszakban2020-09-30ÁJK
Leszkoven LászlóA szerződési biztosítékok joga2020-09-30ÁJK
Mátyás ImreAz egységes európai magánjog fejlődési irányai, az anyagi és kollíziós jogi jogegységesítési törekvések tendenciái2020-09-30ÁJK
Nagy AnitaBüntetőeljárás és büntetés-végrehajtás az eredményesség tükrében, különös tekintettel a nemzetközi tendenciákra2020-09-30ÁJK
Nagy ZoltánAz államháztartás, az adózás és a pénzügyi intézményrendszer jogfejlődésének tendenciái a hazai és az európai uniós szabályozás tükrében2020-09-30ÁJK
Olajos IstvánAz agrárjog, a környezet- és energiajog támogatási rendszere, a támogatásokhoz kapcsolódó közigazgatási eljárásrend, intézmény- és szerződési rendszere.2020-09-30ÁJK
Paulovics AnitaA közigazgatás szervezetének és működésének alkotmányos alapjai2020-09-30ÁJK
Prugberger TamásA munka- és szervezeten belüli vállalkozási viszonyok mo-i jogi rendezésének problémái az ipari és mg-i termelés, valamint a keresk. területén az európai jogfejl.tükrében2020-09-30ÁJK
Rácz ZoltánA munkajog jogágiságának kérdései (közjog - magánjog)2020-09-30ÁJK
Raisz AnikóA XXI. század kihívásai az emberi jogok és a környezet nemzetközi védelme területén2020-09-30ÁJK
Sántha FerencA jogi felelősség speciális formái a büntetőjogban és a nemzetközi büntetőjogban2020-09-30ÁJK
Sáry Pál1. Vallás és jog kapcsolata az ókortól napjainkig. 2. A római jog fejlődése az ókorban.2020-09-30ÁJK
Szabó MiklósHagyomány és megújulás a jog elméleti megalapozásában2020-09-30ÁJK
Szilágyi János EdeA fenntartható fejlődés jogintézményei az agrárjog és az energiajog területén2020-09-30ÁJK
Torma AndrásA közigazgatás korszerűsítésének megalapozása2020-09-30ÁJK
Vinnai EdinaA jogi intézményrendszer interdiszciplináris vizsgálata2020-09-30ÁJK
Wopera ZsuzsaAz összhang megteremtése a magyar és az Európai Közösségek polgári eljárásjoga között2020-09-30ÁJK
Hegyi SzabolcsA mérsékelt állam alapelvei és intézményelmélete2020-09-30ME
Nagy AdriennA hitelezői követelések kielégítését biztosító eljárások magyar és nemzetközi vonatkozásai2020-09-30ME
Pusztahelyi RékaTechnológiai fejlődés hatása a polgári jogi felelősségre2020-09-30ME
Varga ZoltánÁllami (köz)bevételek magyar és nemzetközi szabályozása2020-09-30ME

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )