Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Evangélikus Hittudományi Egyetem, Hittudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Béres TamásA megigazulás teológiai tematikájának erőpróbái globális etikai kérdésekben2020-05-30EHE
Béres TamásA theologia naturae szerepe a természettudományos és teológiai világismeretben2020-05-30EHE
Béres TamásKörnyezetetika, ökoteológia2020-05-30EHE
Csepregi ZoltánEvangélikus lelkészi adattár elkészítése (16-18. század) – módszertan, problémák, statisztika, pályatípusok, tanulságok2020-05-30EHE
Csepregi ZoltánA bécsi protestáns követségi prédikátorok tevékenysége a magyarországi egyházak érdekében a vesztfáliai béke és a Türelmi Rendelet között (1648-1781)2020-05-30EHE
Csepregi ZoltánJohann Samuel Klein 18. századi lelkészi és tanítói életrajzi lexikonjai2020-05-30EHE
Cserháti MártaTársadalomtudományok az Újszövetség kutatásában2020-05-30EHE
Fabiny TamásKommunikáció a Bibliában és az egyházban2020-05-30EHE
Hafenscher KárolyA kora-protestáns magyar Ágendák vizsgálata a lutheri teológia szempontjából2019-11-30EHE
Hafenscher KárolyAz istentisztelet-teológia belső összefüggései2019-11-30EHE
Hafenscher KárolyAz úrvacsora liturgikus dramaturgiája2019-11-30EHE
Hafenscher KárolyAz istentisztelet közvetíthetősége a tömegkommunikációban2019-11-30EHE
Hafenscher KárolyA nyugati és keleti istentisztelet-típus mai hatása és lehetőségei a 21. századi európai evangélikus istentisztelet-gyakorlatban (hatások, reformok, kihívások)2019-11-30EHE
Hafenscher KárolyAz istentisztelet befogadásának teológiai, pszichológiai és magatartástudományi vizsgálata (liturgikus recepció)2019-11-30EHE
Hausmann JuttaZsoltárok könyve2020-05-30EHE
Hausmann JuttaBölcsességirodalom2020-05-30EHE
Hubert GabriellaA 16-17. századi evangélikus prédikációirodalom vagy egy szerző életművének elemzése2020-05-30EHE
Kodácsy-Simon EszterA Biblia tanításának didaktikai kérdései2020-05-30EHE
Kodácsy-Simon EszterA hitoktatásban felmerülő tudományos, társadalmi vagy etikai kérdések vizsgálata valláspedagógiai szempontból2020-05-30EHE
Kodácsy-Simon EszterA keresztény nevelés és tanítás vizsgálata egyházi oktatási intézmények kontextusában2020-05-30EHE
Kodácsy-Simon EszterA gyermek a Bibliában és a teológiai gondolkodásban2020-05-30EHE
Korányi AndrásTörténelmi fordulópontok a 19-20. századi Magyarország és az evangélikusság sorsában2020-05-30EHE
Korányi AndrásAz újkori Európa és Magyarország felekezetiségének a kialakulása a 17-18. században2020-05-30EHE
Korányi AndrásAz ökumenikus mozgalom a 19-20. században2020-05-30EHE
Kőszeghy MiklósIzrael történetének kérdései a kezdetektől a babiloni fogságig2020-05-30EHE
László VirgilA János-kutatás fejleményei, avagy küszöbön a Jézus-élete kutatás negyedik hulláma?2020-02-15EHE
Lichtmann TamásBibliai történetek és világirodalom2020-05-30EHE
Orosz GáborBetegség és szociális marginalizáció bioetikai és teológiai megközelítései2020-05-30EHE
Orosz GáborA "közteológia" eredői a 20. századi teológiatörténetben2020-05-30EHE
Orosz GáborDemencia és diakónia. Egyházi intézmények lehetőségei és határai2020-05-30EHE
Pángyánszky ÁgnesA gyülekezetpedagógiai szerepe a keresztény közösségek növekedésében és missziójában2019-11-30EHE
Reuss AndrásA reformátori teológia értelmezésének mai kérdései, különös tekintettel az ökumenikus kapcsolatokra és etikai kérdésekre.2020-05-30EHE
Szabó LajosA gyülekezeti és egyházi élet alakulása a magyar társadalomban a 20. sz. kezdetétől napjainkig2020-05-30EHE
Szabó AndrásGazdaságetika2020-02-15EHE
Szabó LajosAz evangélikus spiritualitás a keresztény nevelés és oktatás összefüggésében2020-05-30EHE
Szabó AndrásA vallási beszéd rendszeres és gyakorlati teológiai szempontjai2020-02-15EHE
Szabó LajosA művészetek hatása a gyakorlati teológiára2020-05-30EHE
Szentpétery PéterHit és tudás/tudomány viszonya, különös tekintettel a teremtésre2020-05-30EHE
Szentpétery PéterAz ökumené aktuális kérdései2020-05-30EHE
Szentpétery PéterKereszténység és világvallások viszonyának aktuális kérdései2020-05-30EHE
Varga GyöngyiA jézusi tanúságtétel gyökerei az Ószövetségben2020-05-30EHE
Varga GyöngyiNarratív teológia az Ószövetségi hagyományban: elbeszélt hit - Isten a történetben2020-05-30EHE
Varga GyöngyiIzrael történeti kezdeteiről szóló hagyományok a Tórában2020-05-30EHE
Varga GyöngyiGen 12-36 - visszatekintés az eredetre, mint teológiai koncepció2020-05-30EHE
Varga GyöngyiA próféták hagyománya: történelmi, biográfiai háttér, teológiai útkeresések és koncepciók2020-05-30EHE


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. november 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )