Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Evangélikus Hittudományi Egyetem, Hittudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Béres TamásA theologia naturae szerepe a természettudományos és teológiai világismeretben2021-08-10EHE
Béres TamásKörnyezetetika, ökoteológia2021-08-10EHE
Béres TamásA megigazulás teológiai tematikájának erőpróbái globális etikai kérdésekben2021-08-10EHE
Csepregi ZoltánA bécsi protestáns követségi prédikátorok tevékenysége a magyarországi egyházak érdekében a vesztfáliai béke és a Türelmi Rendelet között (1648-1781)2021-08-10EHE
Csepregi AndrásAz irgalom kortárs teológiai reflexiója2021-08-10EHE
Csepregi ZoltánJohann Samuel Klein 18. századi lelkészi és tanítói életrajzi lexikonjai2021-08-10EHE
Csepregi ZoltánEvangélikus lelkészi adattár elkészítése (16-18. század) – módszertan, problémák, statisztika, pályatípusok, tanulságok2021-08-10EHE
Cserháti MártaTársadalomtudományok az Újszövetség kutatásában2021-08-10EHE
Fabiny TamásKommunikáció a Bibliában és az egyházban2021-08-10EHE
Hafenscher KárolyA nyugati és keleti istentisztelet-típus mai hatása és lehetőségei a 21. századi európai evangélikus istentisztelet-gyakorlatban (hatások, reformok, kihívások)2021-08-10EHE
Hafenscher KárolyAz istentisztelet befogadásának teológiai, pszichológiai és magatartástudományi vizsgálata (liturgikus recepció)2021-08-10EHE
Hafenscher KárolyA kora-protestáns magyar Ágendák vizsgálata a lutheri teológia szempontjából2021-08-10EHE
Hafenscher KárolyAz istentisztelet-teológia belső összefüggései2021-08-10EHE
Hafenscher KárolyAz úrvacsora liturgikus dramaturgiája2021-08-10EHE
Hafenscher KárolyAz istentisztelet közvetíthetősége a tömegkommunikációban2021-08-10EHE
Kodácsy-Simon EszterA Biblia tanításának didaktikai kérdései2021-08-10EHE
Kodácsy-Simon EszterA hitoktatásban felmerülő tudományos, társadalmi vagy etikai kérdések vizsgálata valláspedagógiai szempontból2021-08-10EHE
Kodácsy-Simon EszterA keresztény nevelés és tanítás vizsgálata egyházi oktatási intézmények kontextusában2021-08-10EHE
Kodácsy-Simon EszterA gyermek a Bibliában és a teológiai gondolkodásban2021-08-10EHE
Korányi AndrásAz újkori Európa és Magyarország felekezetiségének a kialakulása a 17-18. században2021-08-10EHE
Korányi AndrásAz ökumenikus mozgalom a 19-20. században2021-08-10EHE
Korányi AndrásTörténelmi fordulópontok a 19-20. századi Magyarország és az evangélikusság sorsában2021-08-10EHE
Kőszeghy MiklósIzrael történetének kérdései a kezdetektől a babiloni fogságig2021-08-10EHE
László VirgilA János-kutatás fejleményei, avagy küszöbön a Jézus-élete kutatás negyedik hulláma?2021-08-10EHE
Orosz GáborBetegség és szociális marginalizáció bioetikai és teológiai megközelítései2021-08-10EHE
Orosz GáborA "közteológia" eredői a 20. századi teológiatörténetben2021-08-10EHE
Orosz GáborDemencia és diakónia. Egyházi intézmények lehetőségei és határai2021-08-10EHE
Pángyánszky ÁgnesA gyülekezetpedagógiai szerepe a keresztény közösségek növekedésében és missziójában2021-08-10EHE
Szabó AndrásGazdaságetika2021-08-10EHE
Szabó AndrásA vallási beszéd rendszeres és gyakorlati teológiai szempontjai2021-08-10EHE
Szentpétery PéterAz ökumené aktuális kérdései2021-08-10EHE
Szentpétery PéterKereszténység és világvallások viszonyának aktuális kérdései2021-08-10EHE
Varga GyöngyiGen 12-36 - visszatekintés az eredetre, mint teológiai koncepció2021-08-10EHE
Varga GyöngyiA próféták hagyománya: történelmi, biográfiai háttér, teológiai útkeresések és koncepciók2021-08-10EHE
Varga GyöngyiA jézusi tanúságtétel gyökerei az Ószövetségben2021-08-10EHE
Varga GyöngyiNarratív teológia az Ószövetségi hagyományban: elbeszélt hit - Isten a történetben2021-08-10EHE
Varga GyöngyiIzrael történeti kezdeteiről szóló hagyományok a Tórában2021-08-10EHE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )