Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Soproni Egyetem, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Mátyás CsabaErdészeti tesztfafajok klímatikus tényezőkre adott reakciónormájának és plaszticitásának értékelése és összehasonlítása2019-06-10NYME
Bartha DénesA Magyarországon előforduló edényes növényfajok chorológiai elemzése2019-06-10SOE
Bartha DénesMagyarország potenciális természetes vegetációjának meghatározása és értékelése a jelenlegi erdőterületen2019-06-10SOE
Bartha DénesInváziós fa- és cserjefajok generatív és vegetatív terjedésének vizsgálata2019-06-10SOE
Bartha DénesErdők természetvédelmi szempontú értékelése2019-06-10SOE
Czupy Imre
Vágvölgyi Andrea
Energetikai faültetvények termesztés-technológiájának vizsgálata2019-06-10SOE
Faragó SándorA fácán (Phasianus colchicus) otthonterületének és élőhely választásának vizsgálata a LAJTA Projectben2019-06-10SOE
Faragó SándorA Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács története – történeti és politikai aspektusok2019-06-10SOE
Faragó Sándor
Berki Imre
Mezei élettér szerkezet vizsgálatok a Mosoni-síkon (LAJTA Project & MOSON Project)2019-06-10SOE
Faragó Sándor
Boros Emil
A vízminőség (kiemelten a trofitás) és a vonuló vízimadarak abundanciájának tér-idő mintázata közötti összefüggés a Magyar Vízivad Monitoring területein2019-06-10SOE
Faragó SándorA mezei nyúl táplálkozásökológiája a LAJTA Project területén2019-06-10SOE
Gribovszki ZoltánA hidrológia szerepe az agrárerdészeti rendszerekben2019-06-10SoE
Hartl Éva
Molnár Katalin
A mesékben rejlő erdő- és természetismeret és hatása a kisgyermekeket nevelő családok környezettudatosságára2019-06-10SOE
Heil Bálint
Kovács Gábor
Biológiailag lebomló anyagok (hulladékok) alkalmazása helyettesítő talajközeg előállítására fás szárú ültetvények telepítéséhez2019-06-10SOE
Hofmann TamásErdei fák szöveteiben található antioxidáns jellegű vegyületek vizsgálata2019-06-10SOE
Horváth Sándor
Dr. Bach István
Az akác (Robinia pseudoacacia) méztermelésének vizsgálata, fajtanemesítési lehetőségek elemzése2019-06-10SOE
Horváth SándorErdőgazdálkodás és vadgazdálkodás munkaügyi elemzése és értékelése2019-06-10SOE
Horváth SándorAz erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás vizsgálata Miombo Wood Land (Észak-Zambia) erdeiben2019-06-10SOE
Horváth Sándor
Barkóczi Zsolt
Erdei apríték-termelési technológiák ökonómiai elemzése és értékelése2019-06-10SOE
Horváth Sándor
Lett Béla
Az állami erdők vagyon-kezelésének elemzése és értékelése, különös tekintettel a birtokpolitikára és az erdővagyon-gazdálkodásra2019-06-10SOE
Horváth Sándor
Dr. Bach István
Rövid és közepes vágásfordulójú erdészeti ültetvények összehasonlító hozam és ökonómiai vizsgálata2019-06-10SOE
Horváth Sándor
Dr. Bach István
Akác (Robinia pseudoacacia) ipari fa ültetvények mennyiségi, minőségi és ökonómiai hozamainak összehasonlító vizsgálata2019-06-10SOE
Horváth Sándor
Bordács Sándor
Tölgy és bükk származási kísérletek ökonómiai értékelése2019-06-10SOE
Jánoska FerencSzárnyas apróvad-tenyésztés és kibocsátás technológiai vizsgálata2019-06-10SoE
Kalicz PéterFaállomány csapadékmegosztásának tér- és időbelisége2019-06-10SoE
Király GézaŰrfelvétel-idősorozatok alkalmazása a hazai erdőállapot monitoringban2019-06-10SoE
Király GézaFaállomány-paraméterek meghatározása távérzékelési eljárásokkal2019-06-10SoE
Király GézaAz elektromágneses sugárzás és a vegetáció kölcsönhatása a távérzékelésben2019-06-10SoE
Király GézaBorított felszínmodellek erdészeti felhasználásának vizsgálata2019-06-10SoE
Király GézaPilótanélküli repülők felhasználása az erdészeti távérzékelésben2019-06-10SoE
Konkoly-Gyuró ÉvaA tájkarakter térbeli és időbeli változása Kárpát-medencei tájakon.2019-06-10SOE
Kovács GyulaA hazai fészkelő Laridae (sirályfélék) fajok állományviszonyai és vonulása2019-06-10SOE
Lakatos Ferenc
Tuba Katalin
Szúbogarak társult gombafajai Magyarországon2019-06-10SOE
Major TamásHazai faállományok választék-összetételének és a választék-összetételt befolyásoló tényezők vizsgálata.2019-06-10SOE
Mátyás CsabaErdészeti tesztfafajok klímatikus tényezőkre adott reakciónormájának és plaszticitásának értékelése és összehasonlítása2019-06-10SOE
Molnár Katalin
Horváth Tamás
Képzési irányok/területek az erdőpedagógiai tevékenységre való felkészítésben – szükséglet és képzési szintek szerint2019-06-10SOE
Náhlik AndrásAz afrikai sertéspestis (ASP) járvány vaddisznó állományokban történő terjedését elősegítő okok feltárása a táplálékláncon keresztül2019-06-10SOE
Náhlik AndrásAnalysis of the human disturbances on the movements and activity of ungulates investigated by the use of GPS collars2019-06-10SOE
Náhlik AndrásA gímszarvas erdősítésrágásának vizsgálata2019-06-10SOE
Náhlik AndrásA vaddisznó táplálkozásának vizsgálata szabad és urbanizált területeken2019-06-10SOE
Náhlik AndrásAnalysis of the browsing of red deer and roe deer in forest regenerations2019-06-10SOE
Náhlik AndrásA klímaváltozás hatása a mezőgazdasági vadkár alakulására2019-06-10SOE
Náhlik AndrásAz emberi zavarás hatása a nagyvadfajok mozgására és aktivitására2019-06-10SOE
Náhlik AndrásInvestigation on the food supply available for ungulates in the function of the forest management system2019-06-10SOE
Náhlik AndrásInvestigation of the effect of climate change on the crop damages caused by ungulates2019-06-10SOE
Náhlik AndrásHazai gímszarvas populációk genetikai és morfometriai összehasonlítása2019-06-10SOE
Náhlik AndrásAz afrikai sertéspestis (ASP) vaddisznó állományokban történő terjedését elősegítő környezeti és egyéb tényezők vizsgálata2019-06-10SOE
Náhlik AndrásEffect of the landscape structure on the appearance of the wild boar in urbanized areas investigated by means of GIS analysis2019-06-10SOE
Náhlik AndrásA nagyvad számára hozzáférhető táplálék mennyiségének vizsgálata az erdőgazdálkodási mód függvényében, különböző erdőállomány típusokban2019-06-10SOE
Náhlik AndrásAz őz erdősítésrágásának vizsgálata2019-06-10SOE
Náhlik AndrásDiet of the free ranging and urbanized wild boars2019-06-10SOE
Náhlik AndrásFood preferences and diet composition of red deer (Cervus elaphus) at two different habitats - Hungary2019-06-10SOE
Náhlik AndrásA klímaváltozás hatásának előrejelzése a nagyvadfajok által okozott erdei kárra2019-06-10SOE
Ódor PéterAz erdőgazdálkodás termőhelyre, regenerációra és erdei biodiverzitásra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata2019-06-10SOE
Polgár AndrásA környezeti fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás alkalmazásának vizsgálata erdészeti vállalatnál2019-06-10SOE
Szakálosné Mátyás KatalinA magasan gépesített fakitermelések logisztikai rendszereinek lehetőségei a fahasználatok hatékonyságának fejlesztésében2019-06-10SoE
Varga László
Berki Imre
Új szemléletű környezeti nevelés-ismeretszerzés az élettelen természeti értékek bemutatására, védelmére – tananyagvizsgálat2019-06-10SoE
Zagyvai GergelyFelhagyott gyepek és szántók spontán erdősödésének vizsgálata az Őrségben.2019-06-10SOE
Zagyvai GergelyAdventív fa- és cserjefajok inváziós potenciáljának és szukcessziós szerepének vizsgálata felhagyott mezőgazdasági területeken.2019-06-10SOE
Bidló AndrásErdőállományok anyagforgalmának jellemzése2019-06-10EMK
Bidló AndrásTalajok nehézfém tartalmának a vizsgálata2019-06-10EMK
Bidló AndrásA klímaváltozás hatása a talajfejlődési folyamatokra2019-06-10EMK
Bidló AndrásTalajok szénkészletének változás a klíma változása hatására2019-06-10EMK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )