Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Balla ZoltánA közigazgatási és a rendészeti jog kapcsolata2021-08-01RDI
Balla ZoltánA nemzetbiztonsági rendészet2021-08-01RDI
Balla JózsefA biometria biztonságnövelő hatása a rendészeti célú személyazonosításban2021-08-01RDI
Balla ZoltánA rendészeti tevékenység elsődleges és másodlagos megnyilvánulásai, különös tekintettel a rendőri és a nemzetbiztonsági feladatokra2021-08-01RDI
Barabás Andrea TündeA szituációs és környezeti bűnmegelőzés lehetőségei Magyarországon2021-08-01RDI
Barabás Andrea TündeA szituációs és környezeti bűnmegelőzés lehetőségei Magyarországon2021-08-01RDI
Barabás Andrea TündeA resztoratív módszerek alkalmazásának lehetőségei a rendészeti munkában2021-08-01RDI
Blaskó BélaBüntetőpolitika – Tett - Büntetés2021-08-01RDI
Blaskó BélaA büntetőpolitika az új évszázad első éveiben2021-08-01RDI
Bleszity JánosAz egységes állami katasztrófavédelmi rendszer megalakulása következtében történt szervezeti változások hatása a tűzvédelmi feladatrendszerre2021-08-01RDI
Bleszity JánosA katasztrófavédelmi képzés fejlesztésének lehetőségei a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen2021-08-01RDI
Boda JózsefA nemzetbiztonsági szolgálatok története, tevékenysége itthon és külföldön2021-08-01RDI
Boda JózsefA rendvédelem története itthon és külföldön2021-08-01RDI
Christián LászlóA közbiztonság és magánbiztonság szerveinek együttműködése2021-08-01RDI
Christián LászlóKomplementer rendészet: a rendészet rendőrségen túli szereplőinek, továbbá a magánbiztonság, az önkormányzati rendészet, a civil bűnmegelőzés helye, szerepe és jelentőség2021-08-01RDI
Császár NoémiPrizonizáció, reziliencia, traumatizáció, burn-out, illetve az adaptációs mechanizmusok épsége versus sérültsége büntetés végrehajtási intézetben dolgozóknál2021-08-01RDI
Endrődi IstvánA polgári védelem helye és szerepe2021-08-01RDI
Fantoly ZsanettA nyomozás szerepe a büntető igazságszolgáltatás előkészítésében2021-08-01RDI
Fantoly ZsanettHibaforrások a büntetőeljárásban2021-08-01RDI
Fantoly ZsanettA jogi személy büntetőjogi felelőssége2021-08-01RDI
Fantoly ZsanettHibaforrások a büntetőeljárásban2021-08-01RDI
Finszter GézaA titkos információgyűjtés kriminalisztikája2021-08-01RDI
Finszter GézaBizonyításelméletek a jog világában2021-08-01RDI
Finszter GézaKriminálpolitika és rendészet2021-08-01RDI
Fogarasi MihályA rendőri hatalomgyakorlás természete2021-08-01RDI
Fogarasi MihályTudatelméleti diszfunkciók, antiszociális viselkedés, bűnüldözés2021-08-01RDI
Fórizs SándorA rendészeti tevékenységek elvei, eljárásai, szervezeti keretei normál és minősített időszakokban, rendészeti felkészítés hazánkban és külföldön2021-08-01RDI
Fórizs Sándor
Zsigovits László
A rendvédelmi szervek gazdálkodása, logisztikai ellátása, a rendvédelmi technika-informatika és annak alkalmazási elmélete2021-08-01RDI
Gaál GyulaBűnmegelőzési modellek2021-08-01RDI
Gaál GyulaAz államhatárokon átnyúló szervezett bűnözés megjelenési formái, jellemzői, sajátosságai2021-08-01RDI
Grósz ZoltánA katasztrófavédelmi feladatok alapvető tartalmi változásainak elemzése2021-08-01RDI
Gubicza József
Zán Krisztina
A migráció, a menekültügy és a határrendészet kapcsolódása az EU-ban, szerepe a schengeni határellenőrzési rendszerben2021-08-01RDI
Gubicza JózsefA rendvédelmi szervek alap és posztgraduális képzési rendszereinek felépítése, fejlődése hazánkban és az Európai Unióban2021-08-01RDI
Haller JózsefMigráció és agresszió2021-08-01RDI
Haller JózsefSzélsőséges stressz hatása a rendőri intézkedésre, és annak élettani hátterére tréning szituációban2021-08-01RDI
Hautzinger ZoltánA migráció és az idegenjog rendészeti fejlesztési lehetőségei2021-08-01RDI
Hautzinger ZoltánA kriminalisztika elmélete és módszere2021-08-01RDI
Hautzinger ZoltánA migráció és az idegenjog rendészeti fejlesztési lehetőségei2021-08-01RDI
Hegedűs JuditRendvédelmi szervek gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának empirikus vizsgálata2021-08-01RDI
Hollán MiklósA korrupció elleni fellépés büntetőjogi és igazgatási eszközei2021-08-01RDI
Hollán MiklósA közigazgatás büntetőhatalma2021-08-01RDI
Irk FerencMultinacionális cégek jogkövetési gyakorlata2021-08-01RDI
Kerezsi KláraA helyreállító igazságszolgáltatás szerepe a közpolitikában2021-08-01RDI
Kerezsi KláraGlobális és helyi biztonság versus nemi sztereotípiák (A nők szerepe a politikai konfliktusokban, a terrorista és erőszakos cselekményekben)2021-08-01RDI
Kerezsi KláraA rendészetelmélet és a rendészeti gyakorlat viszonya: Hogyan és hol alakul ki a szaktudás?2021-08-01RDI
Kerezsi KláraKisebbségek és bűnözés2021-08-01RDI
Kovács GáborEurópai Forenzikus Tudományos Térség (EFSA2020) létrehozásának kihívásai2021-08-01RDI
Kovács GáborVezetéselmélet, vezetési modellek a rendészeti szerveknél2021-08-01RDI
Kovács GáborA szakértői bizonyítás aktuális kérdései a büntetőeljárásban2021-08-01RDI
Kovács GáborBevetési rendszerek, rendvédelmi erők alkalmazása2021-08-01RDI
Kovács TamásA magyar rendvédelmi, karhatalmi szervek és titkosszolgálatok története, 1867-19902021-08-01RDI
Kuti RajmundA katasztrófavédelmi műveletirányítási rendszer fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései2021-08-01RDI
Major RóbertA karhatalomtól a jogállami rendészetig2021-08-01RDI
Major RóbertÚj kihívások a közlekedésrendészet területén, közlekedésbiztonság fokozásának jogi és rendészeti lehetőségei2021-08-01RDI
Malét-Szabó ErikaKompetencia alapú kiválasztási és képzési rendszerek a rendészetben2021-08-01RDI
Mészáros BenceA kriminálstratégia szerepe a bűnözés elleni küzdelemben2021-08-01RDI
Molnár KatalinA különböző rendészeti szervezetek belső és külső kommunikációja, annak fejlesztési lehetőségei, megújítása2021-08-01RDI
Molnár KatalinA rendészet társadalmi szerepe, a rendészeti szervezeti kultúra, rendészeti reformok2021-08-01RDI
Molnár KatalinA hazai és nemzetközi rendészeti képzések összehasonlítása, fejlesztési lehetőségek2021-08-01RDI
Muhoray ÁrpádA katasztrófavédelem igazgatási, irányítási rendjének vizsgálata...2021-08-01RDI
Nagy JuditA nemzetközi rendészeti együttműködés – bűnüldözés határok nélkül2021-08-01RDI
Nagy Zoltán AndrásA kiberbűncselekmények nemzeti és nemzetközi büntetőjogi vonatkozásai2021-08-01RDI
Németh József
Michalkó Gábor
A turizmusbiztonság rendészettudományi aspektusai2021-08-01RDI
Németh ZsoltDrogpolitikai dilemmák – rendészeti csapdák (A drogprobléma rendészeti kezelése)2021-08-01RDI
Pap András LászlóA rendészeti tevékenység kiszervezésének problematikája2021-08-01RDI
Pap András LászlóA kisebbségek és a rendőrség viszonya (a multikulturális közösségek rendészeti kihívásai)2021-08-01RDI
Pap András LászlóA rendészeti tevékenység kurrens alkotmányjogi és emberi jogi kérdései2021-08-01RDI
Pap András LászlóA digitális korszak rendészeti kihívásai2021-08-01RDI
Parádi JózsefA polgári magyar állam rendvédelmi testületei2021-08-01RDI
Parti KatalinAz informatikai bűncselekmények nyomozása2021-08-01RDI
Polt PéterHatály és joghatóság, alapvető dogmatikai kérdések2021-08-01RDI
Polt PéterA vagyon elleni erőszakos bűncselekmények2021-08-01RDI
Polt PéterA környezetet és természetet sértő bűncselekmények2021-08-01RDI
Polt PéterNemzetközi büntetőjog és nemzetközi bűnügyi együttműködés2021-08-01RDI
Polt PéterA költségvetési csalás, mint az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmény2021-08-01RDI
Ritecz GyörgyMigráció és a terrorizmus viszonyrendszere2021-08-01RDI
Ritecz György
Csaba Zágon
A kockázatelemzés és -kezelés módszerének alkalmazási lehetőségei a rendészeti tevékenység területén2021-08-01RDI
Ritecz GyörgySchengen Aquis, mint Rendszer2021-08-01RDI
Ritecz GyörgyMigrációs földrajz2021-08-01RDI
Ritecz György
Csaba Zágon
A kockázatelemzés és -kezelés módszerének alkalmazási lehetőségei a rendészeti tevékenység területén2021-08-01RDI
Ruzsonyi PéterA re-edukáció kriminálpedagógiai alapjai2021-08-01RDI
Ruzsonyi PéterA fogvatartottak kezelésének nemzetközi tendenciái2021-08-01RDI
Sallai JánosRendészettudomány és egyes rendészeti szervek története2021-08-01RDI
Sallai JánosBel- és igazságügyi együttműködés (schengeni integráció) elmélete és gyakorlata2021-08-01RDI
Sallai JánosBel- és igazságügyi együttműködés (schengeni integráció) elmélete és gyakorlata2021-08-01RDI
Sallai JánosBel- és igazságügyi együttműködés (schengeni integráció) elmélete és gyakorlata2021-08-01RDI
Sárkány IstvánAz erőszakos bűnözés és a terrorizmus2021-08-01RDI
Simicskó IstvánA különleges jogrend rendészeti vonatkozásai2021-08-01RDI
Szabó AndreaAz adó- és vámigazgatás európai/nemzetközi dimenziói a rendészeti igazgatás területén2021-08-01RDI
Szabó AndreaAz adó- és vámigazgatás helye és szerepe a rendészeti igazgatás területén2021-08-01RDI
Szendrei FerencA bűnüldözési célú titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök2021-08-01RDI
Szendrei FerencA szervezett bűnözés nemzetközi és magyarországi vonatkozásai2021-08-01RDI
Varga JánosAz Integrált Határigazgatás elmélete és gyakorlata. Az uniós határigazgatás és oktatásmódszertan terén kialakított gyakorlatok és nemzeti adaptálásuk lehetőségei2021-08-01RDI
Varga JánosAz Európai Unió belső biztonsági stratégiájának megvalósulása és összefüggése a schengeni követelményeknek megfelelő határellenőrzéssel2021-08-01RDI
Varga JánosAz Európai Unió belső biztonsági stratégiájának megvalósulása és összefüggése a schengeni követelményeknek megfelelő határellenőrzéssel2021-08-01RDI
Varga JánosBiztonsági kihívások, rendészeti modellek, szervezetek és tevékenységek2021-08-01RDI
Balla JózsefA migráció rendészeti kezelése2021-08-01RTK
Fantoly ZsanettA nyomozási szak egyszerűsítésének kérdései2021-08-01RTK
Fantoly ZsanettA büntető eljárásjog időszerű kihívásai2021-08-01RTK
Fantoly ZsanettAz új büntetőeljárási törvény egyes, a nyomozást érintő jogintézményei és azok gyakorlata2021-08-01RTK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )