Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Balla ZoltánA közigazgatási és a rendészeti jog kapcsolata2018-12-31RDI
Balla JózsefA biometria biztonságnövelő hatása a rendészeti célú személyazonosításban2018-12-31RDI
Balla ZoltánA nemzetbiztonsági rendészet2018-12-31RDI
Balla ZoltánA rendészeti tevékenység elsődleges és másodlagos megnyilvánulásai, különös tekintettel a rendőri és a nemzetbiztonsági feladatokra2018-12-31RDI
Barabás Andrea TündeA szituációs és környezeti bűnmegelőzés lehetőségei Magyarországon2018-12-31RDI
Barabás Andrea TündeA resztoratív módszerek alkalmazásának lehetőségei a rendészeti munkában2018-12-31RDI
Blaskó BélaA büntetőpolitika az új évszázad első éveiben2018-12-31RDI
Blaskó BélaBüntetőpolitika – Tett - Büntetés2018-12-31RDI
Bleszity JánosAz egységes állami katasztrófavédelmi rendszer megalakulása következtében történt szervezeti változások hatása a tűzvédelmi feladatrendszerre2018-12-31RDI
Bleszity JánosA katasztrófavédelmi képzés fejlesztésének lehetőségei a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen2018-12-31RDI
Boda JózsefA rendvédelem története itthon és külföldön2018-12-31RDI
Boda JózsefA nemzetbiztonsági szolgálatok története, tevékenysége itthon és külföldön2018-12-31RDI
Christián LászlóA közbiztonság és magánbiztonság szerveinek együttműködése2018-12-31RDI
Christián LászlóKomplementer rendészet: a rendészet rendőrségen túli szereplőinek, továbbá a magánbiztonság, az önkormányzati rendészet, a civil bűnmegelőzés helye, szerepe és jelentőség2018-12-31RDI
Endrődi IstvánA polgári védelem helye és szerepe2018-12-31RDI
Fantoly ZsanettA jogi személy büntetőjogi felelőssége2018-12-31RDI
Fantoly ZsanettHibaforrások a büntetőeljárásban2018-12-31RDI
Fantoly ZsanettA nyomozás szerepe a büntető igazságszolgáltatás előkészítésében2018-12-31RDI
Finszter GézaBizonyításelméletek a jog világában2018-12-31RDI
Finszter GézaKriminálpolitika és rendészet2018-12-31RDI
Finszter GézaA titkos információgyűjtés kriminalisztikája2018-12-31RDI
Fogarasi MihályTudatelméleti diszfunkciók, antiszociális viselkedés, bűnüldözés2018-12-31RDI
Fogarasi MihályA rendőri hatalomgyakorlás természete2018-12-31RDI
Fórizs Sándor
Zsigovits László
A rendvédelmi szervek gazdálkodása, logisztikai ellátása, a rendvédelmi technika-informatika és annak alkalmazási elmélete2018-12-31RDI
Fórizs SándorA rendészeti tevékenységek elvei, eljárásai, szervezeti keretei normál és minősített időszakokban, rendészeti felkészítés hazánkban és külföldön2018-12-31RDI
Gaál GyulaAz államhatárokon átnyúló szervezett bűnözés megjelenési formái, jellemzői, sajátosságai2018-12-31RDI
Gaál GyulaBűnmegelőzési modellek2018-12-31RDI
Grósz ZoltánA katasztrófavédelmi feladatok alapvető tartalmi változásainak elemzése2018-12-31RDI
Gubicza JózsefA rendvédelmi szervek alap és posztgraduális képzési rendszereinek felépítése, fejlődése hazánkban és az Európai Unióban2018-12-31RDI
Gubicza József
Zán Krisztina
A migráció, a menekültügy és a határrendészet kapcsolódása az EU-ban, szerepe a schengeni határellenőrzési rendszerben2018-12-31RDI
Haller JózsefSzélsőséges stressz hatása a rendőri intézkedésre, és annak élettani hátterére tréning szituációban2018-12-31RDI
Haller JózsefMigráció és agresszió2018-12-31RDI
Hautzinger ZoltánA migráció és az idegenjog rendészeti fejlesztési lehetőségei2018-12-31RDI
Hautzinger ZoltánA kriminalisztika elmélete és módszere2018-12-31RDI
Hegedűs JuditRendvédelmi szervek gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának empirikus vizsgálata2018-12-31RDI
Hollán MiklósA közigazgatás büntetőhatalma2018-12-31RDI
Hollán MiklósA korrupció elleni fellépés büntetőjogi és igazgatási eszközei2018-12-31RDI
Irk FerencMultinacionális cégek jogkövetési gyakorlata2018-12-31RDI
Kerezsi KláraA helyreállító igazságszolgáltatás szerepe a közpolitikában2018-12-31RDI
Kerezsi KláraGlobális és helyi biztonság versus nemi sztereotípiák (A nők szerepe a politikai konfliktusokban, a terrorista és erőszakos cselekményekben)2018-12-31RDI
Kerezsi KláraA rendészetelmélet és a rendészeti gyakorlat viszonya: Hogyan és hol alakul ki a szaktudás?2018-12-31RDI
Kerezsi KláraKisebbségek és bűnözés2018-12-31RDI
Kovács GáborA szakértői bizonyítás aktuális kérdései a büntetőeljárásban2018-12-31RDI
Kovács GáborVezetéselmélet, vezetési modellek a rendészeti szerveknél2018-12-31RDI
Kovács TamásA magyar rendvédelmi, karhatalmi szervek és titkosszolgálatok története, 1867-19902018-12-31RDI
Kovács GáborBevetési rendszerek, rendvédelmi erők alkalmazása2018-12-31RDI
Kovács GáborEurópai Forenzikus Tudományos Térség (EFSA2020) létrehozásának kihívásai2018-12-31RDI
Kozáry AndreaNők a magyar rendvédelemben2018-12-31RDI
Kozáry AndreaA gyűlölet-cselekmények és gyűlölet-bűncselekmények valamint azok kezelése2018-12-31RDI
Kuti RajmundA katasztrófavédelmi műveletirányítási rendszer fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései2018-12-31RDI
Lévay MiklósA kábítószer-probléma kriminológiai és kriminálpolitikai kérdései2018-12-31RDI
Major RóbertA karhatalomtól a jogállami rendészetig2018-12-31RDI
Major RóbertÚj kihívások a közlekedésrendészet területén, közlekedésbiztonság fokozásának jogi és rendészeti lehetőségei2018-12-31RDI
Malét-Szabó ErikaKompetencia alapú kiválasztási és képzési rendszerek a rendészetben2018-12-31RDI
Mészáros BenceA kriminálstratégia szerepe a bűnözés elleni küzdelemben2018-12-31RDI
Molnár KatalinA különböző rendészeti szervezetek belső és külső kommunikációja, annak fejlesztési lehetőségei, megújítása2018-12-31RDI
Molnár KatalinA rendészet társadalmi szerepe, a rendészeti szervezeti kultúra, rendészeti reformok2018-12-31RDI
Molnár KatalinA hazai és nemzetközi rendészeti képzések összehasonlítása, fejlesztési lehetőségek2018-12-31RDI
Muhoray ÁrpádA katasztrófavédelem igazgatási, irányítási rendjének vizsgálata...2018-12-31RDI
Nagy JuditA nemzetközi rendészeti együttműködés – bűnüldözés határok nélkül2018-12-31RDI
Nagy Zoltán AndrásA kiberbűncselekmények nemzeti és nemzetközi büntetőjogi vonatkozásai2018-12-31RDI
Németh József
Michalkó Gábor
A turizmusbiztonság rendészettudományi aspektusai2018-12-31RDI
Németh ZsoltDrogpolitikai dilemmák – rendészeti csapdák (A drogprobléma rendészeti kezelése)2018-12-31RDI
Pap András LászlóA rendészeti tevékenység kurrens alkotmányjogi és emberi jogi kérdései2018-12-31RDI
Pap András LászlóA digitális korszak rendészeti kihívásai2018-12-31RDI
Pap András LászlóA rendészeti tevékenység kiszervezésének problematikája2018-12-31RDI
Pap András LászlóA kisebbségek és a rendőrség viszonya (a multikulturális közösségek rendészeti kihívásai)2018-12-31RDI
Parádi JózsefA polgári magyar állam rendvédelmi testületei2018-12-31RDI
Parti KatalinAz informatikai bűncselekmények nyomozása2018-12-31RDI
Polt PéterA költségvetési csalás, mint az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmény2018-12-31RDI
Polt PéterHatály és joghatóság, alapvető dogmatikai kérdések2018-12-31RDI
Polt PéterA vagyon elleni erőszakos bűncselekmények2018-12-31RDI
Polt PéterA környezetet és természetet sértő bűncselekmények2018-12-31RDI
Polt PéterNemzetközi büntetőjog és nemzetközi bűnügyi együttműködés2018-12-31RDI
Ritecz GyörgyMigrációs földrajz2018-12-31RDI
Ritecz GyörgyMigráció és a terrorizmus viszonyrendszere2018-12-31RDI
Ritecz György
Csaba Zágon
A kockázatelemzés és -kezelés módszerének alkalmazási lehetőségei a rendészeti tevékenység területén2018-12-31RDI
Ritecz GyörgySchengen Aquis, mint Rendszer2018-12-31RDI
Ruzsonyi PéterA fogvatartottak kezelésének nemzetközi tendenciái2018-12-31RDI
Ruzsonyi PéterA re-edukáció kriminálpedagógiai alapjai2018-12-31RDI
Sallai JánosBel- és igazságügyi együttműködés (schengeni integráció) elmélete és gyakorlata2018-12-31RDI
Sallai JánosRendészettudomány és egyes rendészeti szervek története2018-12-31RDI
Sallai JánosBel- és igazságügyi együttműködés (schengeni integráció) elmélete és gyakorlata2018-12-31RDI
Sárkány IstvánAz erőszakos bűnözés és a terrorizmus2018-12-31RDI
Simicskó IstvánA különleges jogrend rendészeti vonatkozásai2018-12-31RDI
Szabó AndreaAz adó- és vámigazgatás európai/nemzetközi dimenziói a rendészeti igazgatás területén2018-12-31RDI
Szabó AndreaAz adó- és vámigazgatás helye és szerepe a rendészeti igazgatás területén2018-12-31RDI
Varga JánosAz Integrált Határigazgatás elmélete és gyakorlata. Az uniós határigazgatás és oktatásmódszertan terén kialakított gyakorlatok és nemzeti adaptálásuk lehetőségei2018-12-31RDI
Varga JánosAz Európai Unió belső biztonsági stratégiájának megvalósulása és összefüggése a schengeni követelményeknek megfelelő határellenőrzéssel2018-12-31RDI
Varga JánosBiztonsági kihívások, rendészeti modellek, szervezetek és tevékenységek2018-12-31RDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )