Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Arató BalázsA polgári jog és más jogterületek metszéspontjai, a polgári jog speciális területei2022-06-30KREÁJ
Arató BalázsA mesterséges intelligencia szabályozási és etikai keretei, a jog területén való alkalmazhatósága2022-06-30KREÁJ
Becsey ZsoltKözép-Európa fejlődési trendjei, különös tekintettel az intézményi vonatkozásokra2022-06-30KREÁJ
Becsey ZsoltA regionális politika fejlődése az Európai Unióban2022-06-30KREÁJ
Becsey ZsoltMagyarország felzárkózása az Európai Unió magjához, regionális összehasonlításban a jogi aspektusok vizsgálata szempontjából2022-06-30KREÁJ
Becsey ZsoltMagyarország állami külgazdasági intézményrendszerének fejlődése a 2. világháború után2022-06-30KREÁJ
Becsey ZsoltConvergence of the Central European EU Member States within the EU- with focus on the legal aspects.2022-06-30KREÁJ
Birher NándorComplexity of Norms (Law, Ethics, Religion)2022-06-30KREÁJ
Birher NándorÚj technológiák új szabályozása: a jogtól a folyamatszabályozáson keresztül az erkölcsig2022-06-30KREÁJ
Birher NándorA bíróságok szerepe a végrehajtás felügyeletében, figyelemmel az etikai vonatkozásokra- Az állam és a bíróságok szerepe a végrehajtás felügyeletében, figyelemmel az etika2022-06-30KREÁJ
Birher NándorA normarendek kapcsolatai: jog, erkölcs, vallás (szabályozáskomplexitás)2022-06-30KREÁJ
Birher NándorPosztmodern globális jelenség: vallás és jog keveredése és ütközése2022-06-30KREÁJ
Birkás AntalProtestáns jogfilozófia és politikai filozófia2022-06-30KREÁJ
Birkás AntalKálvinizmus - állam, jog, politika2022-06-30KREÁJ
Boóc ÁdámA szerződésekkel kapcsolatos fő kérdések az online térben.2022-06-30KREÁJ
Boóc ÁdámJogi értékek a választott bíráskodásban2022-06-30KREÁJ
Boóc ÁdámThe Application of the General Principles of Civil Law in the Digital Age2022-06-30KREÁJ
Boóc ÁdámA digitalizáció kihívásai a választottbíráskodásban;2022-06-30KREÁJ
Boóc ÁdámJogi értékek a választott bíráskodásban2022-06-30KREÁJ
Boóc ÁdámActual Problems of Contracts on the Online Platforms2022-06-30KREÁJ
Boóc ÁdámActual Questions of International Commercial Arbitration2022-06-30KREÁJ
Boóc ÁdámThe Application of the General Principles of Civil Law in the Digital Age2022-06-30KREÁJ
Boóc ÁdámActual Problems of Contracts on the Online Platforms2022-06-30KREÁJ
Boóc ÁdámSome Current Problems of the Law of Succession2022-06-30KREÁJ
Bruhács JánosA jogalkalmazás-nemzetközi felelősség napjainkban2022-06-30KREÁJ
Bruhács JánosA nemzetközi jog egyes területei: környezetvédelem, világűr, beruházási jog, területi viták,stb.2022-06-30KREÁJ
Csáki-Hatalovics GyulaA közigazgatás modernizációja2022-06-30KREÁJ
Cservák CsabaNépképviselet és nép előtti felelősség2022-06-30KREÁJ
Cservák CsabaNépek, nemzetiségek, kisebbségek2022-06-30KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok érvényesítésének átfogó rendszere2022-06-30KREÁJ
Cservák CsabaHatalommegosztás és hatalmi ágak2022-06-30KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybíráskodás contra népszuverenitás2022-06-30KREÁJ
Czine ÁgnesA védő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése a büntetőeljárásban2022-06-30KREÁJ
Czine ÁgnesA tisztességes eljárás kérdései és dilemmái a büntetőeljárásban2022-06-30KREÁJ
Czine ÁgnesA büntetőjogi felelősségre vonás során az alapjogok megjelenése és érvényesülése2022-06-30KREÁJ
Czine ÁgnesA 2017. évi XC. törvényben a kényszerintézkedések alapjogi vonatkozásai2022-06-30KREÁJ
Czine ÁgnesA bizonyítékok értékelésének dilemmái2022-06-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaComparative criminal procedure law2022-06-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaKiberbűnözés2022-06-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA sértett büntetőeljárásbeli szerepe és annak változásai2022-06-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaAz Európai Unió jogalkotási tevékenysége büntető anyagi és eljárási jogi területen2022-06-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA büntetőjogi mediáció2022-06-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaThe future of criminal procedure law2022-06-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaThe legislation of the European Union in the field of criminal law and criminal procedure law2022-06-30KREÁJ
Domokos AndreaA szankciórendszer változásai a magyar büntetőjogban2022-06-30KREÁJ
Domokos AndreaSzegregáció és bűnözés2022-06-30KREÁJ
Domokos AndreaBüntetőjogi kodifikációk Magyarországon2022-06-30KREÁJ
Domokos AndreaAlkotmányos büntetőjog2022-06-30KREÁJ
Domokos AndreaMorál és büntetőjog2022-06-30KREÁJ
Ercsey ZsomborTaxation trends in the 21st century2022-06-30KREÁJ
Ercsey ZsomborFairness in Taxation2022-06-30KREÁJ
Ercsey ZsomborAdóztatás és igazságosság2022-06-30KREÁJ
Ercsey ZsomborA közteherviselés kihívásai és szabályozásának fejlődési irányai2022-06-30KREÁJ
Fábián FerencA szerződések szabályozásának fejlődése.2022-06-30KREÁJ
Fábián FerencA tulajdonjog tartalmi változásai.2022-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos helye az egészségügyi rendszerben2022-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA jóléti állam szociális rendszere2022-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás kezdeteinek vizsgálata2022-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérModern technológiai kihívások a társadalombiztosítási jogban2022-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA modern magyar szociális ellátórendszer alakulása az 1990-as évektől napjainkig2022-06-30KREÁJ
Jakab ÉvaMagánjogi jogintézmények történeti-jogösszehasonlító vizsgálata2022-06-30KREÁJ
Jakab ÉvaRisk allocation: a historical approach2022-06-30KREÁJ
Jakab ÉvaA szerzői jogvédelem történeti kialakulása2022-06-30KREÁJ
Jakab ÉvaThe history of copyright2022-06-30KREÁJ
Jakab ÉvaKutatások a római jog és továbbélése körében.2022-06-30KREÁJ
Jakab ÉvaRoman law and the history of European private law2022-06-30KREÁJ
Király LillaCross-border Civil Disputes in the European Union and International Private Law.2022-06-30KREÁJ
Király LillaAccess to Justice in the EU2022-06-30KREÁJ
Király LillaJoghoz jutás az Európai Unióban2022-06-30KREÁJ
Király LillaA határon átnyúló polgári jogviták Európai Uniós és nemzetközi jogi megközelítésben2022-06-30KREAJ
Köbel SzilviaTotalitárius rendszerek2022-06-30KREÁJ
Köbel SzilviaÁllamhatalmi szervek2022-06-30KREÁJ
Köbel SzilviaState and Church relations, religious freedom2022-06-30KREÁJ
Köbel SzilviaFundamental Rights, Human Rights2022-06-30KREÁJ
Köbel SzilviaAlapjogok2022-06-30KREÁJ
Köbel SzilviaEgyházjog2022-06-30KREÁJ
Köbel SzilviaProtestantism2022-06-30KREÁJ
Köbel SzilviaJogalkotás2022-06-30KREÁJ
Köbel SzilviaTotalitarian Regimes, Remembrance of the Nation2022-06-30KREÁJ
Köbel SzilviaParliaments, Legislation2022-06-30KREÁJ
Kun AttilaValamely választott tárgykör komplex elemzése a munkaügyi kapcsolatok területéről2022-06-30KREÁJ
Kun AttilaComparative labour law and labour relations (selected topics based on individual research plans)2022-06-30KREÁJ
Kun AttilaValamely választott (magyar, Európai Uniós, nemzetközi stb.) munkajogi jogintézmény és tárgykör komplex elemzése2022-06-30KREÁJ
Kun AttilaBusiness and Human Rights”, Responsible Business Conduct (RBC) from a transnational labour law perspective (selected topics based on individual research plans)2022-06-30KREÁJ
Kun AttilaValamely választott tárgykör komplex elemzése a foglalkoztatáspolitika területéről2022-06-30KREÁJ
Kun AttilaTransznacionális munkajogi kérdések2022-06-30KREÁJ
Kun AttilaEuropean labour law (selected topics based on individual research plans)2022-06-30KREÁJ
Kun AttilaValamely választott tárgykör komplex elemzése a felelős üzleti magatartás (RBC, CSR) területéről2022-06-30KREÁJ
Lajtár IstvánA fiatalkorú fogvatartottakkal való törvényes bánásmód és annak biztosítékai az egyes fogvatartási helyeken2022-06-30KREÁJ
Lentner CsabaAz államháztartás központi költségvetésének jogi szabályozása és a pénzügyi hatékonyságának elemzése – különös tekintettel a szabályalapú költségvetésre és a jegybank2022-06-30KREÁJ
Lentner CsabaAz államháztartás ellenőrzésének jogi, módszertani vonatkozásai és gazdasági hatásai2022-06-30KREÁJ
Lentner CsabaAz önkormányzati alrendszer és a közszolgáltatást végző (állami és önkormányzati) közüzemi vállalatok jogi szabályozása, pénzügyi stabilizációjának egyes kérdései2022-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség az elismert vállalatcsoporton belül2022-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterSpeciális felelősségi formák2022-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterA versenykorlátozások jogának aktuális kérdései, különös tekintettel az európai és magyar joggyakorlatra2022-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen verseny2022-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok2022-06-30KREÁJ
Móré SándorA nemzetiségek érdekképviselete, politikai képviselete és jogvédelme 2022-06-30KREÁJ
Móré SándorA közigazgatás büntetőhatalma 2022-06-30KREÁJ
Móré SándorÖnkormányzati rendészet határon innen és túl 2022-06-30KREÁJ