Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Artner AnnamáriaGlobális tőkeciklusok, válság és munka2018-06-15KDI
Artner AnnamáriaGlobális tőkeciklusok, válság és munka2018-06-15KDI
Barna AttilaA magyar közigazgatás szerkezete, működése és jogi rendje a Habsburgok Birodalmában (magyar tanács, a helytartó, a helyhatóság)2018-06-15KDI
Bódi StefániaAz emberi jogok hazai jogvédelmi mechanizmusai; az elsőgenerációs alapjogok nemzetközi és hazai védelme2018-06-15KDI
Bodó BarnaNemzetépítés és regionalizmus2018-06-15KDI
Bodó BarnaErdély és külön a Székelyföld közigazgatás-története; az erdélyi városok igazgatása és az etnikai törésvonalak2018-06-15KDI
Bóka JánosA nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga és a nemzetközi kereskedelmi igazgatás2018-06-15KDI
Bóka JánosA közös kül- és biztonságpolitika jogi és intézményi keretei2018-06-15KDI
Bordás MáriaA hatékonyság az állam szervezésében; a hatékony állam2018-06-15KDI
Budai Balázs BenjáminA közigazgatási modernizáció: az e-közigazgatás2018-06-15KDI
Cs. Kiss LajosPolitikai és jogi államfogalmak a jogtudományban2018-06-15KDI
Csapó ZsuzsannaNemzeti és nemzetközi fórumok előtti felelősségre vonás népirtásért, háborús és emberiesség elleni bűncselekményért, illetve agresszió bűntettéért2018-06-15KDI
Csath MagdolnaNemzeti és nemzetközi versenyképesség2018-06-15KDI
Cserny ÁkosEurópai választási rendszerek2018-06-15KDI
Egedy GergelyAz állam a politikai gondolkodásban; nemzetközi összehasonlítás2018-06-15KDI
Elekes AndreaNemzetközi kereskedelem és kereskedelempolitika2018-06-15KDI
Elekes AndreaNegyedik ipari forradalom – kormányzati kihívások2018-06-15KDI
Elekes AndreaGlobalizáció, globális kockázatok2018-06-15KDI
Gajduschek GyörgyKözszolgálati személyzeti rendszerek2018-06-15KDI
Gajduschek GyörgyKözpolitika-elemzés, előzetes utólagos hatásvizsgálat2018-06-15KDI
Hajnal GyörgyTeljesítményorientált közigazgatási és közpolitikai reformok összehasonlító szemléletű kutatása2018-06-15KDI
Halász IvánA plurális választójog dilemmái tegnap és ma2018-06-15KDI
Halmai PéterGazdaságpolitikai irányzatok2018-06-15KDI
Halmai Péter
Szemlér Tamás
EU közös politikák gazdaságtana2018-06-15KDI
Halmai PéterA modern állam gazdasági szerepe2018-06-15KDI
Halmai PéterEurópai gazdasági integráció2018-06-15KDI
Hazafi ZoltánA közszolgálat munkaerő-piaci versenyképessége2018-06-15KDI
Hazafi ZoltánA közszolgálat fejlesztésének jogi és emberi erőforrás dimenziói2018-06-15KDI
Hazafi ZoltánAz Európai Unió személyzetpolitikája2018-06-15KDI
Horváth AttilaA szovjet típusú diktatúra magyarországi állam- és jogtörténete, különös tekintettel az emberi jogi jogsértésekre és a koncepciós perekre2018-06-15KDI
Horváth AttilaA magyar történeti alkotmány az Aranybullától a királyság megszűnéséig2018-06-15KDI
Horváth AttilaA magyar közigazgatás, valamint az önkormányzás története2018-06-15KDI
Jakab ÉvaA szellemi tulajdon védelmének története2018-06-15KDI
Jakab ÉvaÁllam és demokrácia: az ókori görög világ, különös tekintettel a római államtörténetre2018-06-15KDI
Kaiser TamásA kormányzás és közigazgatás területi dimenziója Európában2018-06-15KDI
Kaiser TamásA „jó kormányzás” és a „jó közigazgatás” modelljei, működése és mérhetősége2018-06-15KDI
Kis NorbertHivatásetika és szervezeti integritás a közszolgálatban2018-06-15KDI
Kis NorbertKözigazgatási jogérvényesítés és szankciópolitika2018-06-15KDI
Kis NorbertA közszolgálat fejlesztése és a felsőoktatás viszonyrendszere2018-06-15KDI
Kiss GyörgyAz alapjogok rendszere, hierarchiája, az alapjogok kollíziója2018-06-15KDI
Koller BoglárkaEuroszkepticizmus és az Európai Unió jövőjének lehetséges szcenáriói; többsebességes Európa, differenciált integráció2018-06-15KDI
Koller BoglárkaIntegritás, migráció és a multikulturalizmus kihívásai az Európai Unióban2018-06-15KDI
Koronváry PéterGovernance – szervezetvezetés2018-06-15KDI
Linder ViktóriaKözszolgálat-modernizáció, közszolgálati reformok2018-06-15KDI
Maiyalehné Gregóczki EtelkaA közbevételek rendszerének szabályozása2018-06-15KDI
Maiyalehné Gregóczki EtelkaA közpénzek felhasználásának integritási kérdései és az ellenőrzések hatékonyságának vizsgálata2018-06-15KDI
Makó CsabaTanuló gazdaság és szervezeti innovációk2018-06-15KDI
Makó CsabaAz érdekegyeztetés szervezeti szociológiája2018-06-15KDI
Máthé GáborA magyar közjog forrásai a XVIII-XIX. században2018-06-15KDI
Máthé GáborA bírói hatalom a magyar polgári államban2018-06-15KDI
Máthé GáborA kisebb súlyú jogellenes cselekmények szabályozási koncepciói a XIX. századtól napjainkig2018-06-15KDI
Molnár Attila KárolyPolitikai irányzatok: konzervatívok, liberálisok és baloldaliak2018-06-15KDI
Nagy EndreA magyar államelmélet tudásszociológia környezete és előzményei2018-06-15KDI
Négyesi ImreÚj technológiák az elektronikus közigazgatásban2018-06-15KDI
Novoszáth PéterA társadalombiztosítás pénzügyei2018-06-15KDI
Nyikos GyörgyiKözbeszerzés2018-06-15KDI
Papp TeklaXXI. századi szerződési jog - európai fejlődési tendenciák2018-06-15KDI
Papp TeklaHelytállás - felelősség, kontraktuális és deliktuális jogalapú tényállások jogdogmatikai és joggyakorlati megközelítésben; az államhoz, közigazgatáshoz kapcsolódó felelős2018-06-15KDI
Papp TeklaGazdasági válság - magánjogi reakciók, reflexiók2018-06-15KDI
Papp TeklaTársasági jogunk jelenlegi kihívásai, különös tekintettel a jogalkotás változásaira2018-06-15KDI
Patyi AndrásA közigazgatás ellenőrzésének jogi alapjai és jogintézményei, a közjogi bíráskodás alapkérdései és rendszere, a közigazgatási eljárás dogmatikája2018-06-15KDI
Patyi AndrásA közigazgatási jogdogmatika bármely kérdése2018-06-15KDI
Peres ZsuzsannaJogalkotás és jogfejlődés, elmélet és praxis Magyarországon 1526-18482018-06-15KDI
Peres ZsuzsannaA rendi Magyarország központi igazgatási szervei a Mohács utáni időszakban (magyar kamara, magyar kancellária)2018-06-15KDI
Pókecz Kovács AttilaA francia közigazgatási és közigazgatási jog története (XIX-XX. század)2018-06-15KDI
Pókecz Kovács AttilaRómai közjog; korszakok, intézmények2018-06-15KDI
Szabó SzilviaKorszerű emberi erőforrás gazdálkodási felfogások és módszerek a közszolgálatban2018-06-15KDI
Szente-Varga MónikaLatin-amerikai politikai rendszerek, latin-amerikai integráció2018-06-15KDI
Szmodis JenőEurópai állam- és kormányzáselméletek2018-06-15KDI
Tonk MártonA kisebbségi jogok érvényesítése a román helyi közigazgatásban, különös tekintettel a nyelvi jogok védelmére2018-06-15KDI
Török GáborGazdasági jog (fogalma, intézményrendszere, a köztulajdonban lévő vállalkozások helyzete2018-06-15KDI
Tóth NorbertA diplomáciai kiváltságok és mentességek2018-06-15KDI
Tóth NorbertAz uniós polgárok védelme harmadik államokban2018-06-15KDI
Tóth J. ZoltánEmberi jogok és alkotmányos jogok állam- és jogelméleti megközelítésben2018-06-15KDI
Tózsa IstvánA közigazgatás szervezésének területi dimenziói; geostratégiai vizsgálatok és prognózis2018-06-15KDI
Tózsa IstvánA lokalitás szerepe a közigazgatás-szervezésben: helymarketing elmélete és gyakorlata a közigazgatásban2018-06-15KDI
Veress EmődÁllami vállalatok kormányzása. Az állam és az önkormányzatok, mint részvényesek2018-06-15KDI
Veress EmődA pénz és tőkepiaci szabályozások nemzetközi gyakorlata2018-06-15KDI
Vizi BalázsÖnrendelkezés és szuverenitás napjainkban2018-06-15KDI
Vizi BalázsTöbbnyelvűség, nyelvhasználati jogok és közigazgatás2018-06-15KDI
Vizi BalázsA kisebbségi jogok aktuális kérdései a nemzetközi közjogban2018-06-15KDI
Vizi BalázsAz Európai Unió külkapcsolatai és bővítéspolitikája2018-06-15KDI
Halász IvánAz EU részvétele a válságövezetek átmeneti igazgatásában2018-06-15NKE
Halász IvánEgyházak, felekezetiség és az államélet2018-06-15NKE
Heinerné Barzó TímeaA személyiségvédelem specifikumai és kapcsolódási pontjai különböző jogterületekhez, különös tekintettel a polgári jogra és az alkotmányjogra2018-06-15NKE
Horváth AttilaTörténeti alkotmányunk vívmányai, hatásai a magyar alkotmányozásra2018-06-15NKE
Kolozsi Pál PéterA jó kormányzást támogató jogpolitika elmélete és gyakorlata2018-06-15NKE
Lentner CsabaÁllampénzügyi modellek és mechanizmusok – magyar és nemzetközi térben2018-06-15NKE
Lentner CsabaA 2007-2008-as válság utáni bankpolitikák2018-06-15NKE
Lentner CsabaKözpénzügyi ellenőrzés módszertana és jogszabályi környezete2018-06-15NKE
Nyikos GyörgyiEU kohéziós politika2018-06-15NKE
Patyi AndrásA közigazgatási szervezetrendszer változásai a rendszerváltás előtt és után és a helyi önkormányzás Magyarországon2018-06-15NKE
Sikos T. TamásFenntartható fogyasztás – fenntartható alapellátás2018-06-15NKE
Takács AlbertHagyomány és fejlődés az alkotmányos eszmék történetében2018-06-15NKE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )