Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Eszterházy Károly Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Albert-Lőrincz Enikő1. Serdülők és fiatalok egészségmagatartásának és problémaviselkedésének vizsgálata2018-05-30EKE
Albert-Lőrincz Enikő1. Az egészségnevelés és egészségfejlesztés lehetőségei az iskolában2018-05-30EKE
Bognár JózsefAz iskolai testnevelés és sport pedagógiai kérdései2018-05-30EKE
Bognár József3. Fiatalok, felnőttek és idősek egészségmagatartásának és életminőségének nevelési problémái2018-05-30EKE
Bognár József2. Sporttehetség és beválás komplex problémakörének szakdidaktikai kérdései2018-05-30EKE
Einhorn ÁgnesOsztálytermi mérés-értékelés, fejlesztő értékelés2018-05-30EKE
Einhorn ÁgnesA tevékenységalapú tanulás az idegennyelv-tanításban2018-05-30EKE
Einhorn ÁgnesNyelvtanárok pedagógiai kultúrája és annak fejlesztése2018-05-30EKE
Fügedi BalázsAz élethosszig tartó fizikai aktivitás neveléstudományi kérdései2018-05-30EKE
Fügedi BalázsAz iskolai testnevelés és sport kihívásai2018-05-30EKE
Fügedi BalázsTehetséggondozás és pályakövetés a sportban2018-05-30EKE
Hoffmann MiklósIKT eszközök hatásvizsgálata a matematika tantárgypedagóiájában2018-05-30EKE
Hoffmann MiklósA matematika tanításának tantárgy-pedagógiája2018-05-30EKE
Hoffmann MiklósGender különbségek a térszemlélet fejlesztésében2018-05-30EKE
Kaposi JózsefTörténelem és állampolgári ismeretek tantárgypedagógiája2018-05-30EKE
Kaposi JózsefA tankönyvek világának változásai és a tantárgypedagógiák2018-05-30EKE
Ollé JánosTankönyvek és interaktív digitális oktatási tartalmak integrált fejlesztésének módszertana2018-05-30EKE
Bárdos JenőAz idegen nyelvek tanításának tantárgypedagógiai és szakdidaktikai kérdései2018-05-30EKF
Bárdos JenőAz idegen nyelvek és a magyar mint idegen nyelv tanításának története Európában és Magyarországon2018-05-30EKF
Bárdos JenőAz idegen nyelvek tanításának interdiszciplináris alapjai2018-05-30EKF
Bárdos JenőA magyar mint idegen nyelv tantárgypedagógiája2018-05-30EKF
Bárdos JenőNyelvtanulási stratégiák és tanulói autonómia az idegen nyelvek tanításában2018-05-30EKF
Bárdos JenőA szaknyelvek tanításának szakdidaktikai kérdései2018-05-30EKF
Bárdos JenőA nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata2018-05-30EKF
Bárdos JenőA nyelvvizsgáztatás elméleti és gyakorlati kérdései: vizsgamódszertan2018-05-30EKF
Dávid LórántKörnyezeti nevelési szempontok a turizmus oktatásában - turizmusökológiai vonatkozások2018-05-30EKF
Dávid MáriaA felgyorsult fejlődés okozta környezeti változások hatása a koragyermekkori beszédfejlődésre2018-05-30EKF
Domonkosi ÁgnesAz anya- és idegen nyelv tanításának és tanulásának alkalmazott aspektusai2018-05-30EKF
Estefánné Varga MagdolnaIntegráció és inklúzió eredményességének kutatása a köz- és felsőoktatásban2018-05-30EKF
Estefánné Varga MagdolnaA pedagógusközösség, mint az eredményes szakmai munka és a szakmai fejlődés környezete2018-05-30EKF
Estefánné Varga MagdolnaGyermekbántalmazás jelensége a családban és iskolában2018-05-30EKF
Falus IvánA pedagógusok szakmai fejlődésének előmozdítása iskolai környezetben2018-05-30EKF
Falus IvánAz iskola tanulószervezetté válásának feltételei, útjai, hatása a pedagógusokra és az iskola eredményességére2018-05-30EKF
Falus IvánA pedagógussá válás folyamatának elemzése a képzés során2018-05-30EKF
Falus IvánA kezdő pedagógusok támogatásának hatása beilleszkedésükre, szakmai fejlődésükre2018-05-30EKF
Falus IvánA pedagógusok tudásának, tevékenységének empirikus vizsgálata, kompetenciáik feltárása2018-05-30EKF
Falus IvánA pedagógus tudásának, nézeteinek és tevékenységének kölcsönhatása, ezen tényezők szerepe a pedagógiai munka hatékonyságában2018-05-30EKF
Falus IvánA kezdő pedagógusok támogatása, a bevezető szakasz Európa országaiban2018-05-30EKF
Forgó SándorAz Interaktív televízió (iTV)szerepe a tanítási-tanulási folyamatban2018-05-30EKF
Forgó SándorA nyílt oktatás módszertani, távoktatási és médiatervezési kérdései.2018-05-30EKF
Forgó SándorTanítás-tanulás közösségi médiarendszerrel, újmédia környezetben2018-05-30EKF
Győri JánosMagas teljesítményű, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megküzdési stratégiái családi és iskolai kontextusban2018-05-30EKF
Győri JánosA formális és informális tanulás interakciója a tanári mesterség elsajátításában2018-05-30EKF
Hanák ZsuzsannaKorai iskolaelhagyás problematikájának kutatása2018-05-30EKF
Hanák ZsuzsannaA tanuláshoz szükséges részképességek fejlődésének kutatása2018-05-30EKF
Hanák ZsuzsannaA tantermi kommunikáció jellegzetességeinek kutatása2018-05-30EKF
Héjja-Nagy KatalinAz adaptív tanítás-tanulás motivációs és érzelmi tényezői, az adaptív módszerek beválása2018-05-30EKF
Héjja-Nagy KatalinA hatékony pedagógus jellemzői, a pedagógus személyiségvonásainak hatása az adaptív oktatás sikerességére2018-05-30EKF
Héjja-Nagy KatalinA kötődő nevelés hatása a személyiségfejlődésre2018-05-30EKF
Heltai PálA szókincs-elsajátítás és a szókincstanítás kérdései2018-05-30EKF
Heltai PálNyelvek közötti kölcsönhatások a szókincs-elsajátításban2018-05-30EKF
Heltai PálA fordítás és tolmácsolás nyelvpedagógiai kérdései2018-05-30EKF
Heltai PálA szaknyelvi szókincs elsajátítása2018-05-30EKF
Heltai PálA frazeológia és a kollokációk szerepe a szókincs-elsajátításban2018-05-30EKF
Jedlovszky PálLégköri szennyezők jégfelszíni adszorpciójának számítógépes szimulációs vizsgálata és az eredmények hasznosítása középiskolai oktatásban2018-05-30EKF
Kárász ImreA környezeti oktatócsomagok helye, szerepe, hatékonysága a korszerű oktatásban, különösen a fenntarthatóságra történő felkészítésben2018-05-30EKF
Kárász ImreKörnyezeti nevelési-oktatási oktatócsomagok kritikai elemzése és továbbfejlesztése2018-05-30EKF
Kis-Tóth LajosÚj információ- és kommunikációtechnikai eszközök használatának módszertani vonatkozásai2018-05-30EKF
Kis-Tóth LajosAz információs társadalom tanulási környezete2018-05-30EKF
Kis-Tóth LajosElektronikus tanulási környezetek összehasonlítása különböző intézményekben2018-05-30EKF
Komenczi BertalanTanítás és tanulás a virtuális információuniverzumban - az interfész probléma2018-05-30EKF
Komenczi BertalanAz elektronikus tananyagfejlesztés módszertani kérdései2018-05-30EKF
Komenczi BertalanAz e-learning fogalmának és oktatási szerepének különböző értelmezései2018-05-30EKF
Komenczi BertalanAz elektronikus tanulási környezetek jellemzői2018-05-30EKF
Komenczi BertalanKognitív habitus és tanulási környezet a 21. század elején2018-05-30EKF
Köpeczi-Bócz TamásAdaptív e-tanulás a kompetenciafejlesztésben2018-05-30EKF
Köpeczi-Bócz TamásGyemekkultúra2018-05-30EKF
Köpeczi-Bócz TamásDifferenciáló pedagógia a szakiskolákban2018-05-30EKF
Köpeczi-Bócz TamásPénzügyi kompetenciák fejlesztése 12-16 éves korban2018-05-30EKF
Köpeczi-Bócz TamásA globális média hatása a nevelési folyamatokra2018-05-30EKF
Kusper JuditA meseterápia lehetőségei a pedagógiai munkában2018-05-30EKF
Kusper JuditDrámapedagógia és tananyag-feldolgozás2018-05-30EKF
Kusper JuditStilisztikai-retorikai módszerek az innovatív irodalomoktatásban2018-05-30EKF
Kusper JuditA biblioterápia hatása és lehetőségei az oktatásban2018-05-30EKF
Lengyelné Molnár TündeAz informális tanulás szerepének változása a tanulási folyamatban2018-05-30EKF
Lengyelné Molnár TündeAz információ feldolgozás folyamatának vizsgálatai2018-05-30EKF
Loboczky JánosÚj pedagógiai módszerek alkalmazási lehetőségei az erkölcstan és az etika oktatásában2018-05-30EKF
Ludányi ÁgnesA pályszocializáció főbb komponensei az életpályaszakaszokban2018-05-30EKF
Ludányi ÁgnesA kezdő pedagógusok speciális problémái2018-05-30EKF
Ludányi ÁgnesGyermek- és fiatalkorúak kriminalitás-vizsgálata és iskolai kezelésének lehetőségei2018-05-30EKF
Ludányi ÁgnesA pedagógusok nézeteinek feltárása. Pedagógusjelöltek nézeteinek és azok alakulásának elemzése2018-05-30EKF
Ludányi ÁgnesKiégés-mutatók és pedagógiai hatékonyság összefüggései tanárkutatásokkal2018-05-30EKF
Mika JánosAz energiatudatosság erősítése és felhasználása egyes iskolai tantárgyakban2018-05-30EKF
Mika JánosKlímaváltozás a környezeti oktatásban és nevelésben I.: A klímaváltozás oktatása2018-05-30EKF
Mika JánosA klímaváltozási ismeretek erősítése és felhasználása egyes iskolai tantárgyakban2018-05-30EKF
Mika JánosA kockázatmérséklés kiválasztott problémáinak pedagógiai vonatkozásai2018-05-30EKF
Mika JánosA fenntarthatóság kiválasztott problémáinak pedagógiai vonatkozásai2018-05-30EKF
Mika JánosA fenntarthatóság és kockázatmérséklés dokumentumainak kritikai vizsgálata2018-05-30EKF
Monok IstvánEurópai neveléstudományi eszmék magyarországi befogadás története2018-05-30EKF
Monok IstvánKora újkori iskolák könyvtárai, mint potenciális olvasmányanyag2018-05-30EKF
Monok IstvánXVI-XIII. századi olvasástörténet az iskolarendszerben és a hagyományok közvetítésében2018-05-30EKF
Monok IstvánKora újkori Magyar Királyságbeli és erdélyi tanárok kulturális horizontja2018-05-30EKF
Nádasi AndrásIKT a tudás és tanulás világában – humán teljesítménytechnológia (HPT) a képzésfejlesztés szolgálatában2018-05-30EKF
Nahalka IstvánDigitális tanulási környezetek vizsgálata tanuláselméleti szempontokból2018-05-30EKF
Nahalka IstvánKépzésüket kezdő pedagógusjelöltek elképzelései a pedagógiáról2018-05-30EKF
Ollé JánosAz oktatástervezés és a távoktatás története2018-05-30EKF
Ollé JánosTevékenységközpontú online oktatástervezés módszertani megoldásai2018-05-30EKF
Ollé JánosInformációmegosztás és kommunikáció hálózati sajátosságai online tanulási környezetben2018-05-30EKF
Orbán SándorA modern ökológiai szemlélet terjesztése és sikerének mérése a környezeti nevelésben2018-05-30EKF
Orbán SándorGlobális ökológiai kockázatok környezetvédelmi és oktatási aspektusai2018-05-30EKF

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )