Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bakucz MártaTourism and the local economy2018-05-31SZIU
Bakucz MártaA turizmus hatása a regionális és a helyi gazdaságra az integrált turizmus és a területfejlesztés összefüggései2018-05-31SZIE
Benkő JánosÚjrahasznosítási logisztika modellezése2018-05-31SZIE
Borzán AnitaA 21. század (első) globális válságának társadalmi-gazdasági és területi következményei, különös tekintettel a biztosítási szektorra2018-05-31SZIE
Borzán AnitaA Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió, a Békés-Arad-Bihar határ menti együttműködés és egyéb határ menti együttműködések területfejlesztési lehetőségei2018-05-31SZIE
Bujdosó ZoltánA biztonság szerepe a turizmusban2018-05-31SZIE
Csáki GyörgyA 2008-as világgazdasági válság: okok, következmények és válságkezelési tapasztalatok2018-05-31SZIE
Csath MagdolnaA regionális képességekre építő versenyképesség javítás előnyei a változó világgazdaságban, különös tekintettel az országon belüli területi tőke, valamint a V4 országokk2018-05-31SZIE
Csehné Papp ImolaA regionális egyenlőtlenségek munkaerőpiaci megnyilvánulásai2018-05-31SZIE
Dávid LórántA turizmus szerepe a regionális fejlődésben2018-05-31SZIE
Egri ZoltánKelet-Közép-Európa komplex társadalmi-gazdasági töltetű térszerkezete, a térszerkezeti mezők spaciális összefüggései2018-05-31SZIE
Erdeiné Késmárki-Gally SzilviaKutatói utánpótlás biztosításának regionális kihívásai2018-05-31SZIE
Farkas TiborA vidékfejlesztés társadalmi és közösségi megközelítései2018-05-31SZIE
Farkas Jenő ZsoltLand use changes in different types of rural regions2018-05-31SZIE
G.-Tóth LászlóStatisztikai régiók és tájegységek gazdasági és társadalmi fejlettségének hatása a környezetvédelmi előírások hatékonyságára és a fenntartható fejlődésre2018-05-31SZIE
G.-Tóth LászlóTerület részek ökológiai vízminőség és vízi ökoszisztéma szolgáltatásainak piaci értékképzési lehetőségei2018-05-31SZIE
Goda PálRendszerszemléletű modellek újragondolása a vidék és területfejlesztésben2018-05-31SZIE
Goda PálRethinking system approach models in the Rural and Regional Development2018-05-31SZIE
Hajdú ZoltánBasic questions of development of the different functional and hierarchical political unites2018-05-31SZIE
Hajdú ZoltánA politikai térszerveződés és térszervezés politikai földrajzi kérdései2018-05-31SZIE
Hajdú ZoltánA különböző hierarchiájú és funkciójú politikai terek fejlődésének alapkérdései2018-05-31SZIE
Hajdú ZoltánAdministrative geography2018-05-31SZIE
Jóna GyörgySpatial evolution of business networks2018-05-31SZIE
Jóna GyörgyGazdasági hálózatok területi hatásai2018-05-31SZIE
Juhász AnikóA rövid élelmiszer-ellátási láncok sajátos fejlődése2018-05-31SZIE
Káposzta JózsefA vidéki térségek föld- és térhasználatának területi versenyképességét befolyásoló közgazdasági tényezők vizsgálata, stratégiai fejlesztések irányainak kidolgozása2018-05-31SZIE
Káposzta JózsefA vidéki térségek térhasználatának területi versenyképességét befolyásoló közgazdasági tényezők vizsgálata, stratégiai fejlesztések irányainak kidolgozása.2018-05-31SZIE
Kassai ZsuzsannaAz immateriális területi tőke vizsgálata egy választott területi egységben2018-05-31SZIE
Khademi-Vidra AnikóAz oktatás regionális kérdései2018-05-31SZIE
Khademi-Vidra AnikóThe regional questions of education2018-05-31SZIE
Khademi-Vidra AnikóFogyasztói, vásárlói szokások vizsgálata2018-06-30SZIE
Khademi-Vidra AnikóThe study of the consumer habits 2018-05-31SZIE
Komarek LeventeAz elmaradott térségek felzárkózásának problematikája a primer és szekunder szektor tükrében2018-05-31SZIE
Koncz GáborA megújuló energiaforrások hasznosításának terület- és vidékfejlesztési jelentősége2018-05-31SZIE
Kovács AndrásSmart cities and tourism development2018-05-31SZIE
Kovács AndrásFöldrajzi és kiber terek a gazdaságban2018-05-31SZIE
Kovács GáborAlkalmazott vezetés- és szervezéselmélet, a vidék biztonságát megvalósító szereplők tevékenységének megszervezése és vezetése2018-05-31SZIE
Kozári JózsefImpacts of climate change (global warming and drying) on agriculture2018-05-31SZIE
L. Rédei MáriaÜzleti szolgáltatások2018-05-31SZIE
L. Rédei MáriaA nemzetközi migráció regionális hatásai2018-05-31SZIE
L. Rédei MáriaA belföldi és nemzetközi mobilitás alakulása Magyarországon az utóbbi években, hatása a foglalkoztatottság területi adataira2018-05-31SZIE
Nagy HenriettaTurizmusbiztonság térbeli összefüggéseinek gazdaságtani vizsgálata – különös tekintettel a vidékfejlesztési stratégia fejlesztésére2018-05-31SZIE
Nagy HenriettaA regionális politikai beavatkozások vizsgálata a kiválasztott uniós területi egységben2018-05-31SZIE
Nagy GáborA GDN-n túl – A területi egyenlőtlenségek új típusú mérési lehetőségei2018-05-31SZIE
Nagy HenriettaHelyi gazdaságfejlesztés tervezése: A helyi vállalkozások hatása a fejlődő vidéki térségekben Koszovóban2018-05-31SZIE
Nagyné Demeter DóraTérségi erőforrás hasznosítás vidékfejlesztési hatásai2018-05-31SZIE
Nagyné Molnár MelindaA települési tér törésvonalainak kutatása tér érték-elemzéssel és mentális térképezéssel2018-05-31SZIE
Nagyné Molnár MelindaTerületi monitoring-vizsgálatok az átalakuló vidéki térségeinkben2018-05-31SZIE
Nagyné Molnár MelindaA települések sikerfaktorai és működésük2018-05-31SZIE
Neszmélyi György IvánA vállalati tőkeállomány és tőkemozgások térbeli eltéréseinek vizsgálata – különböző országok, illetve régiók összehasonlító elemzése2018-05-31SZIE
Neszmélyi György IvánFejlődő országok vizsgálata tértudományi aspektusból2018-05-31SZIE
Remenyik BulcsúA kereskedelmi szálláshelyek minőségiturizmusra való áttérésének és a fogyasztói szokások átalakulásának hatásai a magyarországi turizmusiparra2018-05-31SZIE
Ritter KrisztiánAgrárstratégiák és diverzifikációs lehetőségek a vidékgazdaságban2018-05-31SZIE
Ritter KrisztiánA területi különbségek környezeti és humánökológiai szempontú vizsgálata.2018-05-31SZIE
Ritter KrisztiánTurizmus és a turisztikai szervezetek szerepe a vidéki térségekben2018-05-31SZIE
Szabó LajosA bor nemzetközi kereskedelme2018-05-31SZIE
Szabó LajosA határmenti régió szerepe a turizmusban2018-05-31SZIE
Szarvák TiborA társadalmi felzárkózás közösségi és térségi jellemzői Magyarországon2018-05-31SZIE
Szilágyi TivadarA vidékbiztonság rendszerszemléletű vizsgálata, ismeretrendszerének megalapozása, a biztonsági környezet hatása a vidék versenyképességére2018-05-31SZIE
Takács IstvánA gazdasági együttműködés, a gazdálkodói bizalom és a társadalmi fenntarthatóság összefüggéseinek kutatása2018-05-31SZIE
Takács IstvánAz agrárgazdasági eszköz- és tőkehatékonyság változásának kutatása: a hatékonyság és jövedelmezőség összefüggéseinek elemzése Magyarországon és az EU más országaiban2018-05-31SZIE
Takácsné György KatalinA mezőgazdasági üzemek szerepe a társadalmi és gazdasági fejlettség alakulásában2018-05-31SZIE
Timár JuditAz egyenlőtlen területi fejlődés társadalmi hatásai2018-05-31SZIE
Timár JuditRégiók egyenlőtlenségeinek, fejlődésének, térkapcsolatainak vizsgálata2018-05-31SZIE
Timár JuditRégiók egyenlőtlenségeinek, fejlődésének, térkapcsolatainak vizsgálata2018-05-31SZIE
Tiner TiborAz autópálya hálózat bővítésének hatása a regionális fejlődésre2018-05-31SZIE
Tiner TiborA hazai közlekedésfejlesztés neuralgikus régiói2018-05-31SZIE
Tóth TamásLokális terek változása - helyi gazdaságfejlesztési lehetőségek2018-05-31SZIE
Tóth TamásLokális terekben működő közösségi közlekedési szolgáltatók értékelése, a nyújtott szolgáltatások környezeti hatásai, illetve egyéb objektív tényezők alapján2018-05-31SZIE
Tóth TamásA kormányzás jó gyakorlata2018-05-31SZIE
Tóth TamásVárosi tömegközlekedés vizsgálata (A járművek tervezett élettartamon túli üzemeltetésének hatásai)2018-05-31SZIE
Tóth TamásA napenergia magyarországi hasznosításának területi dimenziói2018-05-31SZIE
Tózsa IstvánTelepülésmarketing2018-05-31SZIE
Váradi Monika MáriaSzegénypolitika, foglalkoztatáspolitika és új szegénység2018-05-31SZIE
Váradi Monika MáriaA szegénység/kirekesztettség által veszélyeztetett csoportok a vidéki térségekben2018-05-31SZIE
Villányi LászlóNemzeti agrárpolitika stratégiai kérdései2018-05-31SZIE
Vörös Mihály LászlóHelyi élelmiszer ellátó rendszerek (HÉER)2018-05-31SZIE
Vörös Mihály LászlóA minőségi élelmiszerek és gasztroturizmus hasznosítása a régiófejlesztésben2018-05-31SZIE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )