Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Óbudai Egyetem, Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Abaffy JózsefMultistage módszerek az ABS projekciós osztályában és párhuzamosításuk2020-09-01ÓE
Abaffy JózsefLineáris egyenletrendszerek numerikus módszereinek összehasonlítása és műszaki alkalmazásuk2020-09-01ÓE
Abaffy József
Galántai Aurél
Nemlineáris egyenletrendszerek megoldása ABS projekciós módszerekkel és alkalmazásaik2020-09-01ÓE
Andréka Péter
Ferenci Tamás
Egyes betegségek leírására és vizsgálatára alkalmas új modellrendszerek kidolgozása2020-09-01ÓE
Andréka Péter
Kovács Levente Adalbert
Súlyos kórképek matematikai modellezése és a terápiát segítő egyedi döntéstámogató algoritmusok fejlesztése2020-09-01ÓE
Baricz ÁrpádSpeciális függvényekre vonatkozó egyenlőtlenségek és alkalmazásaik2020-09-01ÓE
Baricz ÁrpádÁltalánosított gamma konvolúciók és korlátlanul osztható eloszlások2020-09-01ÓE
Csendes TiborSzimbolikus algoritmusok fejlesztése és tesztelése nemlineáris optimalizálási feladatok egyszerűsítése céljából2020-09-01ÓE
Csendes TiborSzimbolikus algoritmusok fejlesztése az intervallumos befoglaló függvények túlbecslésének minimalizálására2020-09-01ÓE
Dombi JózsefRobot irányítás Voronoi diagramon alapuló approximáció alapján2020-09-01ÓE
Dombi JózsefÖsszefüggés elemzése többértékű logikai operátorok segítségével2020-09-01ÓE
Fegyverneki SándorRobusztus becslések és tulajdonságaik2020-09-01ÓE
Fegyverneki SándorAbrazív gyártási felületek sztochasztikus modellezése2020-09-01ÓE
Felde ImreInverz hőátadási problémák megoldása bio-insprált algoritmusok alkalmazásával2020-09-01ÓE
Ferenci Tamás
Kovács Levente Adalbert
Regressziós modellek alkalmazása orvosbiológiai feladatokban2020-09-01ÓE
Fullér RóbertOptimization with linguistic variables2020-09-01ÓE
Fullér RóbertIntelligens döntési modellek2020-09-01ÓE
Fullér RóbertFuzzy optimalizálás2020-09-01ÓE
Fullér RóbertOWA operátorok a döntéstámogatásban2020-09-01ÓE
Fülöp JánosSpeciális szerkezetű globális optimalizálási feladatok megoldása2020-09-01ÓE
Fülöp JánosDöntési egységek rangsorolása a Data Envelopment Analysis módszertanban2020-09-01ÓE
Galambos PéterRobotrendszerek szemantikus programozása2020-09-01ÓE
Galambos PéterDeep Learning módszerek ipari robotalkalmazásokban2020-09-01ÓE
Galántai AurélNumerikus eljárások utólagos hibabecsléseinek vizsgálata és továbbfejlesztése2020-09-01ÓE
Galántai AurélHatékony és stabil algoritmusok fejlesztése speciális struktúrájú nemlineáris egyenletrendszerek és optimalizálási feladatok megoldására2020-09-01ÓE
Galántai AurélSzámítógépes eljárások numerikus stabilitásának vizsgálati eljárásai (automatikus hibaanalízis) és megbízhatóságuk2020-09-01ÓE
Haidegger TamásIdőkésleltetéses rendszerek szabályozása távsebészeti alkalmazásokhoz2020-09-01ÓE
Haidegger TamásSebészeti robotok biztonságtechnikája2020-09-01ÓE
Hegedűs CsabaNagyméretű lineáris egyenletrendszerek megoldó algoritmusai2020-09-01ÓE
Hegedűs GáborEhrhart polinomok gyökei2020-09-01ÓE
Hegedűs GáborA zárt 6R-es láncok kinematikai szintézise és a kötéselmélet2020-09-01ÓE
Hermann GyulaA pásztázó mikroszkópia felület rekonstruciós algoritmusainak vizsgálata és továbbfejlesztése2020-09-01ÓE
Horváth LászlóRepresentation of flexible bodies and function driven organic shapes2020-09-01ÓE
Horváth LászlóIntegrated simulation processes to drive geometry and simulation parameters in engineering models2020-09-01ÓE
Horváth LászlóSystem behavior optimizing by tuning system parameters in engineering models2020-09-01ÓE
Horváth LászlóTwo-way driving connection between model and cyber units of CPS robot system2020-09-01ÓE
Imre EmőkeA nemlineáris modellillesztési eljárások javítása a paramétertér direkt szorzat alakú felbontásával, ezeken az illesztés külön történő megoldásával2020-09-01ÓE
Imre EmőkeIdőfüggő mérések időtartam-vezérlése pontos mérési értékelés mellett2020-09-01ÓE
Izsák FerencTörtrendű diffúziós feladatok numerikus megoldása több dimenzióban2020-09-01ÓE
Jancsó TamásDurva hibák szűrésének optimalizálása a fotogrammetriai mérések feldolgozása során2020-09-01ÓE
Kádár PéterNem konvencionális hálózatszámítási módszerek2020-09-01ÓE
Kovács Levente AdalbertNemlineáris élettani folyamatok szabályozása2020-09-01ÓE
Kovács Levente AdalbertKórélettani folyamatok számítógépes vizsgálata és biostatisztikai elemzése2020-09-01ÓE
Kovács Levente AdalbertKórélettani folyamatok modell-alapú terápiás lehetőségei valós hardver környezetben2020-09-01ÓE
Kovács Levente AdalbertKórélettani folyamatok modern robusztus irányításelméleti lehetőségei2020-09-01ÓE
Kovács Levente AdalbertDaganatos betegségek modell-alapú szabályozása2020-09-01ÓE
Kovács Levente Adalbert
Andréka Péter
Az egészségügyi döntéshozatalt elősegítő gazdasági modellek felépítése és a működést leíró egyedi algoritmusok kifejlesztése2020-09-01ÓE
Kozlovszky MiklósAutomatikus DNS ploiditás-analízis digitális patológiai mintákon2020-09-01ÓE
Kozlovszky MiklósDigitalizált szövettani minták feldolgozására szolgáló algoritmusok elemzése, optimalizációja2020-09-01ÓE
Kristály SándorSzimmetrizációs eljárások parciális differenciálegyenletekben2020-09-01ÓE
Kristály SándorA legjobb állandó problémája Sobolev egyenlőtlenségekben2020-09-01ÓE
Krómer IstvánIntelligens innovatív döntéstámogató rendszerek alkalmazási lehetőségei épületek energiatudatos tervezésénél2020-09-01ÓE
Laufer EditFuzzy következtetési rendszerek hatékony paraméterezhetőségének lehetőségei és szerepe az adaptivitásban2020-09-01ÓE
Laufer EditFuzzy alapú következtetési rendszerek komplexitás-csökkentési módszerei és algoritmusai2020-09-01ÓE
Lovas RóbertOpen e-Infrastructure architecture and methodology for grand challenge Big Data application scenarios2020-09-01ÓE
Maros IstvánOptimalizációs algoritmusok paramétereinek automatikus beállítása2020-09-01ÓE
Nagy Péter TiborOptimális irányítás Carnot-csoportokon2020-09-01ÓE
Nagy Péter TiborSzub-Finsler-geometria2020-09-01ÓE
Odry PéterSzabad(ka) II. mechatronikai szerkezet optimalizálása és verifikálása2020-09-01ÓE
Odry PéterSzabad(ka) II. mechatronikai szerkezet hajtásszabályozás optimalizálása2020-09-01ÓE
Pogány TiborBessel–mintavétel2020-09-01ÓE
Pogány TiborFüggvénysorok integrálalakja és összegzése2020-09-01ÓE
Rontó MiklósSorozatos közelítésen alapuló numerikus –analitikus módszerek polinomos változatának kidolgozása egyes nemlineáris peremérték feladatokra2020-09-01ÓE
Rontó MiklósIntervallum felezés és numerikus- analitikus technikák alkalmazása nemlineáris peremérték feladatok esetén2020-09-01ÓE
Rudas ImreÚj SVD- és fixpont transzformáció- alapú adaptív szabályozási eljárások összehasonlítása a klasszikus „Soft Computing” alapú módszerekkel nemlineáris paradigmák példáján2020-09-01ÓE
Rudas ImreÚj SVD- és fixpont transzformáció- alapú adaptív szabályozási eljárások összehasonlítása a klasszikus modell-alapú módszerekkel nemlineáris paradigmák példáján2020-09-01ÓE
Sima DezsőSokmagos processzorok teljesítmény viszonyainak vizsgálata2020-09-01ÓE
Szeidl LászlóSztochasztikus rendszerek modellezésének elméleti és gyakorlati kérdései2020-09-01ÓE
Szeidl GyörgyEllipszis, illetve parabola alakú lapos ívek stabilitásvizsgálata2020-09-01ÓE
Szeidl LászlóHOSVD-vel összefüggő elméleti és gyakorlati kérdések vizsgálata2020-09-01ÓE
Tar JózsefApplication of Adaptive Iterative Techniques in Optimal Control2020-09-01ÓE
Tar JózsefNemlineáris rendszerek új, geometriai szemléletű adaptív szabályozása törtrendű deriváltak felhasználásával2020-09-01ÓE
Tar József
Várkonyiné Kóczy Annamária
Új, nem konvencionális adaptív adatreprezentálási és szabályozási eljárások2020-09-01ÓE
Tar JózsefAbsztrakt Lie csoportok algebrai alkalmazásán alapuló adaptív szabályozási technikák kombinálása Robusztus Fixpont Transzformáción alapuló módszerrel2020-09-01ÓE
Tar JózsefNem sima dinamikai rendszerek kognitív adaptív szabályozásának nem Lyapunov függvényen alapuló módszere2020-09-01ÓE
Tick JózsefCamera-based assistance for the visually impaired by adaptation of algorithms from driver assistance and usage of external information2020-09-01ÓE
Tick JózsefKözlekedés menedzsment optimalizálása, hatékonyságának növelése2020-09-01ÓE
Vámossy ZoltánPontfelhő szegmentálás2020-09-01ÓE
Vámossy ZoltánMobilrobot környezetének valósidejű térképezése2020-09-01ÓE
Várkonyiné Kóczy AnnamáriaLágy számítási módszerek alkalmazása "anytime" rendszerekben2020-09-01ÓE
Várkonyiné Kóczy AnnamáriaInformációvédelem multi-szinuszos jelkódolással2020-09-01ÓE
Várkonyiné Kóczy AnnamáriaIntelligens módszerek közlekedési rendszerek biztonságának növelésére2020-09-01ÓE
Várkonyiné Kóczy AnnamáriaLágyszámítási módszerek alkalmazása a képi információ feldolgozásban és 3D modellezésben2020-09-01ÓE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )