Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bartkó RóbertA büntetőeljárás rendszere, intézményei és kihívásai a XXI. században 2021-12-31SZE
Bartkó RóbertAz anyagi büntetőjog kihívásai a XXI. században 2021-12-31SZE
Bartkó RóbertA terrorizmus elleni küzdelem a XXI. században 2021-12-31SZE
Bartkó RóbertAz irreguláris migráció és kapcsolódó jelenségei a büntetőjogban2021-12-31SZE
Boros AnitaA fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság jogi és közigazgatási perspektívái2021-12-31SZE
Boros AnitaAz állam beavatkozásának lehetőségei a hatékony nemzetgazdaság érdekében, különös tekintettel az állami vagyongazdálkodás, a közbeszerzések és a köztulajdonban lévő gazda2021-12-31SZE
Deli GergelyJogelmélet2021-12-31SZE
Deli GergelyA római jog és a jog közgazdaságtani elemzése2021-12-31SZE
Deli GergelyRómai magánjog2021-12-31SZE
Deli GergelyA tulajdonjog tartalmi elemeinek elméleti kérdései a történeti fejlődés során2021-12-31SZE
Deli GergelyJog közgazdaságtani elemzése2021-12-31SZE
Erdős CsabaA közvetlen demokrácia fejlődésének tendenciái2021-12-31SZE
Erdős CsabaA parlamenti fegyelmi jog2021-12-31SZE
Erdős CsabaJogi és politikai döntéshozatal és felelősség2021-12-31SZE
Ganczer MónikaÁllamiság a nemzetközi jogban2021-12-31SZE
Glavanits JuditA felforgató technológiák (disruptive technologies) jogi kihívásai2021-12-31SZE
Glavanits JuditAz állami (köz)beszerzések jogtudományi vizsgálata2021-12-31SZE
Glavanits JuditAz alternatív vitarendezés helye a jogrendszerben2021-12-31SZE
Kecskés GáborPublic International Law2021-12-31SZE
Kecskés GáborA nemzetközi környezetvédelmi jog aktuális problémái2021-12-31SZE
Kecskés GáborInternational Environmental Law2021-12-31SZE
Kecskés GáborNemzetközi közjog2021-12-31SZE
Kecskés GáborNemzetközi környezetjog2021-12-31SZE
Kecskés Gábor
Ganczer Mónika
Nemzetközi viták békés rendezése2021-12-31SZE
Keserű Barna ArnoldPolgári jog2021-12-31SZE
Kovács GáborForenzikus tudomány2021-12-31SZE
Kovács GáborSzakértői bizonyítás a büntetőeljárásban2021-12-31SZE
Kovács GáborA jogellenesen szerzett bizonyítékok felhasználhatósága a bűnügyi tudományok terén2021-12-31SZE
Kovács GáborTényfeltárás és értékelés a büntető igazságszolgáltatás egyes szakaszaiban2021-12-31SZE
Kukorelli IstvánEllenzéki jogok a parlamenti jogban2021-12-31SZE
Kukorelli IstvánA kollektív alapjogok intézményesülésének problematikája2021-12-31SZE
Kukorelli IstvánJogforrások2021-12-31SZE
Lamm VandaA nemzetközi viták békés rendezésének joga2021-12-31SZE
Lamm VandaAz emberi jogok nemzetközi védelme2021-12-31SZE
Lamm VandaA nukleáris biztonság nemzetközi szabályozása 2021-12-31SZE
Lamm VandaEgyes különleges védelemre szoruló csoportok jogainak nemzetközi jogi védelme 2021-12-31SZE
Lenkovics BarnabásAlanyi és alapjogok a magánjogban2021-12-31SZE
Lenkovics BarnabásA polgári jog és a közjog2021-12-31SZE
Lenkovics BarnabásAlkotmányos polgári jog2021-12-31SZE
Lévayné Fazekas JuditA fogyasztói szerződések sajátosságai és helyük a magánjogi szerződések rendszerében2021-12-31SZE
Lévayné Fazekas JuditAz EU jogrendszere és döntéshozatali mechanizmusai2021-12-31SZE
Lévayné Fazekas JuditA magyar és európai magánjog fejlődési tendenciái - A jogegységesítés és jogharmonizáció általános elmélete és egyes területei2021-12-31SZE
Lévayné Fazekas JuditAz EU és magyar fogyasztóvédelmi jog fejlődése és magánjogi eszközei2021-12-31SZE
Lévayné Fazekas JuditAz magyar és európai szerződési jog2021-12-31SZE
Milassin LászlóAz európai integráció fejlődése2021-12-31SZE
Milassin LászlóAz Európai Unió adórendelkezései, különös tekintettel az Európai Unió Bíróságának idevonatkozó ítélkezési gyakorlatára2021-12-31SZE
Milassin LászlóAz elektronikus kereskedelem és a fogyasztóvédelem általános jogi kérdései2021-12-31SZE
Milassin LászlóEU szakpolitikák alapjai és ezek jogi aspektusai2021-12-31SZE
Milassin LászlóNemzetközi magánjog2021-12-31SZE
Nogel MónikaAdatok jelentősége a bűnügyi tudományokban: adatok felhasználása és az adatok védelme2021-12-31SZE
Nogel MónikaA szakértői bizonyítás aktuális kérdései a büntetőeljárásban2021-12-31SZE
Nogel MónikaA mesterséges intelligencia és a bűnügyi tudományok kapcsolata2021-12-31SZE
Révész T. MihályMédiajog2021-12-31SZE
Smuk PéterPolitikai diskurzus és véleménynyilvánítás szabadsága2021-12-31SZE
Smuk PéterA magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása, A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései2021-12-31SZE
Smuk PéterA magyar parlamenti választási rendszer alakulása a rendszerváltástól napjainkig2021-12-31SZE
Smuk PéterA magyar választási rendszer2021-12-31SZE
Smuk PéterParlamenti autonómia, eljárások és képviselői jogok2021-12-31SZE
Smuk PéterA politikai pártok szabályozása és finanszírozása Magyarországon és Európában2021-12-31SZE
Smuk PéterA parlamenti jog átalakulása: demokrácia és hatékonyság2021-12-31SZE
Stumpf IstvánPártok és választók: a magyar választási rendszer és a választói magatartás változásai a rendszerváltás után2021-12-31SZE
Stumpf IstvánHatalommegosztás: erős állam-alkotmányos korlátokkal2021-12-31SZE
Stumpf IstvánAz amerikai demokrácia sajátosságai: az elnöki hatalom természete2021-12-31SZE
Stumpf IstvánAmerikai demokrácia működése: fékek és egyensúlyok rendszere, a Supreme Court szerepe2021-12-31SZE
Stumpf IstvánAz állam újra felfedezése: good goverence vs good government, neoweberianus állam2021-12-31SZE
Sulyok GáborA nemzetközi béke és biztonság fenntartásának és helyreállításának alapvető kérdései2021-12-31SZE
Sulyok GáborA nemzetközi béke és biztonság alapvető kérdései2021-12-31SZE
Sulyok GáborA nemzetközi jogforrástan alapvető kérdései2021-12-31SZE
Szegedi AndrásFelelősség a társasági jogban2021-12-31SZE
Szegedi AndrásKartelljog2021-12-31SZE
Szegedi AndrásA társasági jog fejlődése2021-12-31SZE
Szegedi AndrásHitelezővédelem a társasági jogban2021-12-31SZE
Szegedi AndrásNemzetközi árufuvarozás joga2021-12-31SZE
Szigeti PéterVilágrendszer elmélet és a világrend változásai2021-12-31SZE
Szigeti PéterJogelmélet – Jogbölcselet2021-12-31SZE
Szigeti PéterA magyar államelméleti gondolkodás hagyományai2021-12-31SZE
Szigeti PéterAz államelmélet viszonya a politológiához2021-12-31SZE
Szigeti PéterJogállamiság kialakulása és jellemzői2021-12-31SZE
Szigeti PéterA jogrendszer hagyományos felfogásai szemben a komplex, nem lineáris és dialektikus rendszerfelfogással2021-12-31SZE
Szigeti PéterA jogelmélet és a jogbölcselet tudományterületeinek viszonya, kutatási terrénuma2021-12-31SZE
Takács PéterA modern állam általános kérdései2021-12-31SZE
Takács PéterA jogpozitivizmus és az értékorientált jogi gondolkodás viszonya a XIX–XX. században és a XXI. század elején2021-12-31SZE
Takács PéterJogpozitivizmus és természetjog2021-12-31SZE
Takács PéterA szuverenitás fogalmának jelentésváltozásai2021-12-31SZE
Takács PéterA modern állam: történeti perspektívák, kihívások és a kihívásokra adott válaszok2021-12-31SZE
Takács PéterA jogállam eszméje és valósága. A jogállamiság változásai2021-12-31SZE
Váczi PéterAz EJEB esetjoga2021-12-31SZE
Verebélyi ImreAz önkormányzati igazgatás alapvonalai2021-12-31SZE
Egresi KatalinAz állam fogalom változásai a magyar közjogi gondolkodásban2021-12-31ÁJDI
Horváthy BalázsAz EU közös kereskedelempolitikájának újabb kihívásai2021-12-31ÁJDI
Hulkó GáborA területi közigazgatás aktuális reformfolyamatai2021-12-31ÁJDI
Hulkó GáborVagyoni típusú helyi adók szabályozása és igazgatása a Visegrádi csoport (V4) országaiban2021-12-31ÁJDI
Lévayné Fazekas JuditA szerződési jog egységesítésére irányuló törekvések az Európai Unióban2021-12-31ÁJDI
Lévayné Fazekas JuditA kontraktuális felelősség objektivizálása az új Polgári Törvénykönyvben2021-12-31ÁJDI
Lévayné Fazekas JuditA kötelmi jog fejlődési irányai a XX-XXI. szazázadban. Jogegységesítési és rekodifikációs eredmények és törekvések.2021-12-31ÁJDI


2021. X. 14.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. november 19-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )