Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Csejtei DezsőÉlet és egzisztencia-filozófiák a 20. században2020-09-15SZTE
Csejtei DezsőOrtega y Gasset filozófiája2020-09-15SZTE
Csejtei Dezső
Czeglédi András
Nyelvi reprezentáció2020-09-15SZTE
Csejtei DezsőTörténelemfilozófia2020-09-15SZTE
Czeglédi AndrásAmerikai filozófia2020-09-15SZTE
Czeglédi András
Gyenge Zoltán
Modern esztétika2020-09-15SZTE
Czeglédi AndrásA "fenséges" fogalmának filozófiai és esztétikai vonatkozásai2020-09-15SZTE
Demcsák KatalinKultúra-hermeneutika2020-09-15SZTE
Demcsák KatalinA medialitás kérdései a kortárs színházban2020-09-15SZTE
Gausz AndrásKant filozófiája2020-09-15SZTE
Gyenge ZoltánKant utáni etikák2020-09-15SZTE
Gyenge ZoltánSchelling filozófiája2020-09-15SZTE
Gyenge ZoltánModern művészet2020-09-15SZTE
Gyenge ZoltánA színház metafizikája2020-09-15SZTE
Gyenge ZoltánKierkegaard filozófiája2020-09-15SZTE
Horváth GézaNietzsche filozófiája2020-09-15SZTE
Juhász Anikó
Tóth János
Interdiszciplináris bioetikai és orvosi etikai kérdések2020-09-15SZTE
Juhász AnikóOrvosi etika – a páciens szemszögéből2020-09-15SZTE
Juhász AnikóÉrintkezési pontok filozófia és irodalom között a XIX-XX. században2020-09-15SZTE
Kiss AttilaFilozófia és szubjektumelméletek az irodalomtudományban2020-09-15SZTE
Kiss AttilaIrodalom és filozófia kapcsolata2020-09-15SZTE
Krémer SándorHárom 20. századi antimetafizikus gondolkodó: Husserl, Heidegger, Rorty2020-09-15SZTE
Krémer SándorHeidegger korai fundamentálontológiája és késői létmisztikája2020-09-15SZTE
Krémer SándorAz erkölcs megalapozhatóságának kérdései2020-09-15SZTE
Krémer SándorHeidegger és Gadamer művészetfilozófiája2020-09-15SZTE
Krémer SándorSchleiermacher vallásfilozófiája2020-09-15SZTE
Kürtösi KatalinEsztétika, drámaelmélet2020-09-15SZTE
Máté ZsuzsannaA vizuális kultúra filozófiai problémakörei2020-09-15SZTE
Máté ZsuzsannaA művészet válságának és/vagy változásának művészetfilozófiai dilemmái2020-09-15SZTE
Máté Zsuzsanna
Tóth János
Utópiák és ellen-utópiák2020-09-15SZTE
Máté ZsuzsannaFilozófia a magyar művészetben és irodalomban2020-09-15SZTE
Máté ZsuzsannaA különböző kulturális és művészeti szférák viszonyrendszeréről2020-09-15SZTE
Máté ZsuzsannaA magyar művészetfilozófiai és esztétikai gondolkodás problémakörei2020-09-15SZTE
Máté-Tóth AndrásEgyén és társadalom a posztszekuláris gondolkodásban2020-09-15SZTE
Máté-Tóth AndrásValláselméleti paradigmák2020-09-15SZTE
Máté-Tóth AndrásFilozófia és vallástudomány határkérdései a magyar nyelvű tudománytörténetben2020-09-15SZTE
Máté-Tóth AndrásVallás és vallási tapasztalat Kelet-Közép-Európában2020-09-15SZTE
Mogyoródi EmeseAntik lélekfelfogások2020-09-15SZTE
Mogyoródi EmeseModern filozófiai tragikum-felfogások (különösen Hegel, Kierkegaard, Nietzsche)2020-09-15SZTE
Mogyoródi EmesePlatón művészetkritikája2020-09-15SZTE
Mogyoródi EmesePlatón művészetkritikája2020-09-15SZTE
Mogyoródi EmeseTragédia és filozófia2020-09-15SZTE
Mogyoródi EmeseSzókratész filozófiája és pere2020-09-15SZTE
Mogyoródi EmesePreszókratikus filozófia2020-09-15SZTE
Odorics FerencAz esztétikai és metafizikai hagyomány értelmezései2020-09-15SZTE
Odorics FerencTudományfilozófia és esztétikai tapasztalat2020-09-15SZTE
Odorics FerencA film és határterületei2020-09-15SZTE
Pavlovits TamásA végtelen fogalmának értelmezései az európai gondolkodásban (Arisztotelész, Szent Tamás, Cusanus, Bruno, Pascal, Descartes, Leibniz, Lévinas stb.)2020-09-15SZTE
Pavlovits TamásKarteziánus etika2020-09-15SZTE
Pavlovits TamásÚjkori filozófiák (Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz, Malebranche, Locke, Berkeley, Hume)2020-09-15SZTE
Pavlovits TamásA gyakorlati filozófia és a filozófiatörténeti hagyomány kapcsolata2020-09-15SZTE
Pavlovits TamásSzabadság és szabad akarat (politikai szabadság, pozitív és negatív szabadság, autonómia), szabadság és determinizmus kérdése az ókortól napjainkig2020-09-15SZTE
Perecz LászlóTudományfilozófiai kísérletek a magyar filozófia 19–20. századi történetében.2020-09-15SZTE
Pintér Judit NóraHatárhelyzetek fenomenológiája: trauma, fájdalom, betegség, roncsolt test(kép), fogyaték, protézis, szorongás2020-09-15SZTE
Pintér Judit NóraHatárhelyzetek fenomenológiája: trauma, fájdalom, betegség, roncsolt test(kép), fogyaték, protézis, szorongás2020-09-15SZTE
Pintér Judit NóraHolokauszt - tanúskodás és teória2020-09-15SZTE
Pusztai BertalanZarándok és turista – a modernitás allegorikus értelmezései az autentikusság-kereső utazások kontextusában2020-09-15SZTE
Sándor KláraA kultúra evolúciójának modelljei és filozófiai vonatkozásaik2020-09-15SZTE
Sándor KláraA Humboldt-i kultúr- és nyelvfilozófiai paradigma továbbélése a 20. századi nyelvfilozófiában és hermeneutikában: Wittgenstein, Bahtyin, Fish2020-09-15SZTE
Sándor KláraKulturális identitás2020-09-15SZTE
Sándor KláraKulturális és nyelvi relativizmus, konstruktivizmus és univerzalizmus2020-09-15SZTE
Sándor KláraCsaládi hasonlóság és konnekcionizmus: Wittgensteintől Clarkig2020-09-15SZTE
Simon JózsefDuns Scotus filozófiája2020-09-15SZTE
Simon JózsefObjektív realitás (Suárez – Descartes – Kant)2020-09-15SZTE
Simon JózsefErkölcsös ateisták és erkölcstelen metafizikusok a korai újkorban2020-09-15SZTE
Simon JózsefMachiavelli filozófiája2020-09-15SZTE
Simon JózsefOntológiai problémák a középkorban2020-09-15SZTE
Simon JózsefModalitásprobléma a kései középkorban2020-09-15SZTE
Sutyák TiborElmefilozófia2020-09-15SZTE
Szilárdi RékaNacionalizmus és valláselméletek2020-09-15SZTE
Szilárdi RékaVallás és mém2020-09-15SZTE
Szőnyi György EndreKulturális reprezentációk elméletei, esztétikája és filozófiája, különös tekintettel a kora újkorra és annak posztmodern recepciójára2020-09-15SZTE
Tóth JánosKörnyezetfilozófia és etika2020-09-15SZTE
Varga EmőkeA verbális és a vizuális médium jelentés képzésének konkurrenciáiról szóló művészetelméleti kutatások2020-09-15SZTE
Vígh ÉvaMorálfilozófia a reneszánsz és a barokk kor udvari kultúrájában2020-09-15SZTE
Vígh ÉvaStudia humanitatis és humanizmus2020-09-15SZTE
Vígh ÉvaArisztotelész etikája az újkori Itáliában2020-09-15SZTE
Vígh ÉvaAz itáliai reneszánsz és barokk kor híres nőalakjai2020-09-15SZTE
Varga EmőkeIllusztrációelmélet2020-09-15BTK
Varga EmőkeA szöveg és a kép viszonyának elméletei2020-09-15BTK
Varga EmőkeIrodalom és képzőművészet konfigurációi a XX. század művészeti teóriáinak tükrében2020-09-15BTK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )