Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Csejtei DezsőA hatvanas évek ellenkultúra-mozgalmainak eszmetörténete (különös tekintettel a Frankfurti Iskola gondolkodóira)2018-05-30SZTE
Csejtei DezsőTörténelemfilozófia2018-05-31SZTE
Csejtei DezsőTörténelemfilozófia2018-05-30SZTE
Csejtei Dezső
Czeglédi András
Nyelvi reprezentáció2018-05-30SZTE
Csejtei DezsőOrtega y Gasset filozófiája2018-05-30SZTE
Csejtei DezsőÉlet és egzisztencia-filozófiák a 20. században2018-05-30SZTE
Czeglédi András
Gyenge Zoltán
Modern esztétika2018-05-30SZTE
Czeglédi AndrásA "fenséges" fogalmának filozófiai és esztétikai vonatkozásai2018-05-30SZTE
Czeglédi AndrásAmerikai filozófia2018-05-30SZTE
Demcsák KatalinA medialitás kérdései a kortárs színházban2018-05-30SZTE
Demcsák KatalinKultúra-hermeneutika2018-05-30SZTE
Gausz AndrásKant filozófiája2018-05-30SZTE
Gyenge ZoltánKierkegaard filozófiája2018-05-30SZTE
Gyenge ZoltánSchelling filozófiája2018-05-30SZTE
Horváth GézaNietzsche filozófiája2018-05-30SZTE
Juhász Anikó
Tóth János
Interdiszciplináris bioetikai és orvosi etikai kérdések2018-05-30SZTE
Juhász AnikóOrvosi etika – a páciens szemszögéből2018-05-30SZTE
Juhász AnikóÉrintkezési pontok filozófia és irodalom között a XIX-XX. században2018-05-30SZTE
Kiss AttilaIrodalom és filozófia kapcsolata2018-05-30SZTE
Kiss AttilaFilozófia és szubjektumelméletek az irodalomtudományban2018-05-30SZTE
Krémer SándorSchleiermacher vallásfilozófiája2018-05-30SZTE
Krémer SándorAz erkölcs megalapozhatóságának kérdései2018-05-31SZTE
Krémer SándorHeidegger és Gadamer művészetfilozófiája2018-05-30SZTE
Krémer SándorAz erkölcs megalapozhatóságának kérdései2018-05-30SZTE
Krémer SándorHeidegger korai fundamentálontológiája és késői létmisztikája2018-05-31SZTE
Krémer SándorHárom 20. századi antimetafizikus gondolkodó: Husserl, Heidegger, Rorty2018-05-30SZTE
Kürtösi KatalinEsztétika, drámaelmélet2018-05-30SZTE
Máté ZsuzsannaA magyar művészetfilozófiai és esztétikai gondolkodás problémakörei2018-05-30SZTE
Máté Zsuzsanna
Tóth János
Utópiák és ellen-utópiák2018-05-30SZTE
Máté ZsuzsannaFilozófia a magyar művészetben és irodalomban2018-05-30SZTE
Máté-Tóth AndrásValláselméleti paradigmák2018-05-30SZTE
Máté-Tóth AndrásFilozófia és vallástudomány határkérdései a magyar nyelvű tudománytörténetben2018-05-30SZTE
Máté-Tóth AndrásVallás és vallási tapasztalat Kelet-Közép-Európában2018-05-30SZTE
Máté-Tóth AndrásEgyén és társadalom a posztszekuláris gondolkodásban2018-05-30SZTE
Mogyoródi EmeseAntik lélekfelfogások2018-05-30SZTE
Mogyoródi EmeseModern filozófiai tragikum-felfogások (különösen Hegel, Kierkegaard, Nietzsche)2018-05-31SZTE
Mogyoródi EmesePreszókratikus filozófia2018-05-30SZTE
Mogyoródi EmesePlatón művészetkritikája2018-05-30SZTE
Mogyoródi EmeseTragédia és filozófia2018-05-30SZTE
Mogyoródi EmesePlatón filozófiája2018-05-30SZTE
Mogyoródi EmeseSzókratész filozófiája és pere2018-05-30SZTE
Nagy Gábor DánielKortárs valláselmélet2018-05-30SZTE
Nagy Gábor DánielÚj vallási mozgalmak elmélete2018-05-30SZTE
Odorics FerencA film és határterületei2018-05-30SZTE
Pászka ImreA társadalomtudományok (szociológia, kultúrantropológia, szociálpszichológia) fenomenológiai és hermeneutikai alapjai2018-05-30SZTE
Pavlovits TamásÚjkori filozófiák (Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz, Malebranche, Locke, Berkeley, Hume)2018-05-30SZTE
Pavlovits TamásSzabadság és szabad akarat (politikai szabadság, pozitív és negatív szabadság, autonómia), szabadság és determinizmus kérdése az ókortól napjainkig2018-05-30SZTE
Pavlovits TamásKarteziánus etika2018-05-31SZTE
Pavlovits TamásA végtelen fogalmának értelmezései az európai gondolkodásban (Arisztotelész, Szent Tamás, Cusanus, Bruno, Pascal, Descartes, Leibniz, Lévinas stb.)2018-05-30SZTE
Pavlovits TamásKarteziánus etika2018-05-30SZTE
Pavlovits TamásFoucault filozófiája2018-05-31SZTE
Perecz LászlóTudományfilozófiai kísérletek a magyar filozófia 19–20. századi történetében.2018-05-31SZTE
Pintér JuditHolokauszt - tanúskodás és teória2018-05-30SZTE
Pintér JuditHatárhelyzetek fenomenológiája: trauma, fájdalom, betegség, roncsolt test(kép), fogyaték, protézis, szorongás2018-05-30SZTE
Pusztai BertalanZarándok és turista – a modernitás allegorikus értelmezései az autentikusság-kereső utazások kontextusában2018-05-30SZTE
Sándor KláraKulturális identitás2018-05-30SZTE
Simon JózsefMachiavelli filozófiája2018-05-30SZTE
Szilárdi RékaNacionalizmus és valláselméletek2018-05-30SZTE
Szilárdi RékaVallás és mém2018-05-30SZTE
Szőnyi György EndreKulturális reprezentációk elméletei, esztétikája és filozófiája, különös tekintettel a kora újkorra és annak posztmodern recepciójára2018-05-30SZTE
Tóth JánosKörnyezetfilozófia és etika2018-05-30SZTE
Varga EmőkeA verbális és a vizuális médium jelentés képzésének konkurrenciáiról szóló művészetelméleti kutatások2018-05-31SZTE
Vígh ÉvaMorálfilozófia a reneszánsz és a barokk kor udvari kultúrájában2018-05-30SZTE
Vígh ÉvaArisztotelész etikája az újkori Itáliában2018-05-30SZTE
Vígh ÉvaAz itáliai reneszánsz és barokk kor híres nőalakjai2018-05-30SZTE
Vígh ÉvaStudia humanitatis és humanizmus2018-05-30SZTE
Varga EmőkeA szöveg és a kép viszonyának elméletei2018-05-31BTK
Varga EmőkeIrodalom és képzőművészet konfigurációi a XX. század művészeti teóriáinak tükrében2018-05-31BTK
Varga EmőkeIllusztrációelmélet2018-05-31BTK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )