Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Varga EmőkeA szöveg és a kép viszonyának elméletei2018-01-31BTK
Varga EmőkeIrodalom és képzőművészet konfigurációi a XX. század művészeti teóriáinak tükrében2018-01-31BTK
Varga EmőkeIllusztrációelmélet2018-01-31BTK
Csejtei DezsőTörténelemfilozófia2018-01-31SZTE
Csejtei Dezső
Czeglédi András
Nyelvi reprezentáció2018-01-31SZTE
Csejtei DezsőOrtega y Gasset filozófiája2018-01-31SZTE
Csejtei DezsőÉlet és egzisztencia-filozófiák a 20. században2018-01-31SZTE
Csejtei DezsőA hatvanas évek ellenkultúra-mozgalmainak eszmetörténete (különös tekintettel a Frankfurti Iskola gondolkodóira)2018-01-31SZTE
Czeglédi AndrásAmerikai filozófia2018-01-31SZTE
Czeglédi András
Gyenge Zoltán
Modern esztétika2018-01-31SZTE
Czeglédi AndrásA "fenséges" fogalmának filozófiai és esztétikai vonatkozásai2018-01-31SZTE
Demcsák KatalinA medialitás kérdései a kortárs színházban2018-01-31SZTE
Demcsák KatalinKultúra-hermeneutika2018-01-31SZTE
Gausz AndrásKant filozófiája2018-01-31SZTE
Gyenge ZoltánKierkegaard filozófiája2018-01-31SZTE
Gyenge ZoltánSchelling filozófiája2018-01-31SZTE
Horváth GézaNietzsche filozófiája2018-01-31SZTE
Juhász AnikóÉrintkezési pontok filozófia és irodalom között a XIX-XX. században2018-01-31SZTE
Juhász Anikó
Tóth János
Interdiszciplináris bioetikai és orvosi etikai kérdések2018-01-31SZTE
Juhász AnikóOrvosi etika – a páciens szemszögéből2018-01-31SZTE
Kiss AttilaFilozófia és szubjektumelméletek az irodalomtudományban2018-01-31SZTE
Kiss AttilaIrodalom és filozófia kapcsolata2018-01-31SZTE
Krémer SándorHeidegger és Gadamer művészetfilozófiája2018-01-31SZTE
Krémer SándorSchleiermacher vallásfilozófiája2018-01-31SZTE
Krémer SándorHárom 20. századi antimetafizikus gondolkodó: Husserl, Heidegger, Rorty2018-01-31SZTE
Krémer SándorHeidegger korai fundamentálontológiája és késői létmisztikája2018-01-31SZTE
Krémer SándorAz erkölcs megalapozhatóságának kérdései2018-01-31SZTE
Kürtösi KatalinEsztétika, drámaelmélet2018-01-31SZTE
Máté ZsuzsannaFilozófia a magyar művészetben és irodalomban2018-01-31SZTE
Máté ZsuzsannaA magyar művészetfilozófiai és esztétikai gondolkodás problémakörei2018-01-31SZTE
Máté Zsuzsanna
Tóth János
Utópiák és ellen-utópiák2018-01-31SZTE
Máté-Tóth AndrásFilozófia és vallástudomány határkérdései a magyar nyelvű tudománytörténetben2018-01-31SZTE
Máté-Tóth AndrásVallás és vallási tapasztalat Kelet-Közép-Európában2018-01-31SZTE
Máté-Tóth AndrásEgyén és társadalom a posztszekuláris gondolkodásban2018-01-31SZTE
Máté-Tóth AndrásValláselméleti paradigmák2018-01-31SZTE
Mogyoródi EmeseTragédia és filozófia2018-01-31SZTE
Mogyoródi EmesePlatón filozófiája2018-01-31SZTE
Mogyoródi EmeseSzókratész filozófiája és pere2018-01-31SZTE
Mogyoródi EmeseAntik lélekfelfogások2018-01-31SZTE
Mogyoródi EmeseModern filozófiai tragikum-felfogások (különösen Hegel, Kierkegaard, Nietzsche)2018-01-31SZTE
Mogyoródi EmesePreszókratikus filozófia2018-01-31SZTE
Mogyoródi EmesePlatón művészetkritikája2018-01-31SZTE
Odorics FerencA film és határterületei2018-01-31SZTE
Pászka ImreA társadalomtudományok (szociológia, kultúrantropológia, szociálpszichológia) fenomenológiai és hermeneutikai alapjai2018-01-31SZTE
Pavlovits TamásSzabadság és szabad akarat (politikai szabadság, pozitív és negatív szabadság, autonómia), szabadság és determinizmus kérdése az ókortól napjainkig2018-01-31SZTE
Pavlovits TamásKarteziánus etika2018-01-31SZTE
Pavlovits TamásA végtelen fogalmának értelmezései az európai gondolkodásban (Arisztotelész, Szent Tamás, Cusanus, Bruno, Pascal, Descartes, Leibniz, Lévinas stb.)2018-01-31SZTE
Pavlovits TamásFoucault filozófiája2018-01-31SZTE
Pavlovits TamásÚjkori filozófiák (Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz, Malebranche, Locke, Berkeley, Hume)2018-01-31SZTE
Perecz LászlóTudományfilozófiai kísérletek a magyar filozófia 19–20. századi történetében.2018-04-30SZTE
Pintér JuditHolokauszt - tanúskodás és teória2018-01-31SZTE
Pintér JuditHatárhelyzetek fenomenológiája: trauma, fájdalom, betegség, roncsolt test(kép), fogyaték, protézis, szorongás2018-01-31SZTE
Simon JózsefMachiavelli filozófiája2018-01-31SZTE
Szőnyi György EndreKulturális reprezentációk elméletei, esztétikája és filozófiája, különös tekintettel a kora újkorra és annak posztmodern recepciójára2018-01-31SZTE
Tóth JánosKörnyezetfilozófia és etika2018-01-31SZTE
Varga EmőkeA szöveg és a kép viszonyának elméletei2018-01-31SZTE
Varga EmőkeA verbális és a vizuális médium jelentés képzésének konkurrenciáiról szóló művészetelméleti kutatások2018-01-31SZTE
Vígh ÉvaAz itáliai reneszánsz és barokk kor híres nőalakjai2018-01-31SZTE
Vígh ÉvaStudia humanitatis és humanizmus2018-01-31SZTE
Vígh ÉvaMorálfilozófia a reneszánsz és a barokk kor udvari kultúrájában2018-01-31SZTE
Vígh ÉvaArisztotelész etikája az újkori Itáliában2018-01-31SZTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )