Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Debreceni Egyetem, Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Szabó BélaDer Einfluss der gelehrten Rechte auf die Normentstehung, Normvermittlung und Normdurchsetzung in Ostmitteleuropa im zweiten Jahrtausend2018-08-21C/12
Szabó BélaA kontinentális és angolszász jogi tradíciók hatása az európai magánjog megújulásában a nagy kodifikációk korától napjainkig2018-08-21C/12
Szabó BélaA tudós jogok hatása a jogkeletkezésben, a jogi ismeretek továbbadásában és a jogalkalmazásban a második évezred Közép és Kelet-Európájában2018-08-21C/12
Nádas GyörgyJogkövetkezmények rendszere a munkajogban, különös tekintettel a szerződésszegésre2018-08-21C/109
Nádas GyörgyA munkajog dogmatikai alapkérdései, jogharmonizáció a munkajog alapintézményei vonatkozásában2018-08-21C/109
Nádas GyörgyFundamental conceptual questions of labour law; harmonisation of law regarding the basic legal institutions of labour law2018-08-21C/109
Nádasné Rab HenriettA munkajog és a szociális jog kapcsolatrendszerének hatásai a munkaerőpiac működése során2018-08-21C/109
Nádasné Rab HenriettThe effects of the relationship between labour law and social law on the labour market mechanisms2018-08-21C/109
Prugberger TamásAz érdekegyeztetés és a munkavállalói részvétel (participáció) az üzem vezetésében2018-08-21C/109
Prugberger TamásA munkaviszony főbb tartalmi elemeinek (munka-, és pihenőidő, munkaviszonymódosítás/módosulás) hazai és tagállami szabályozása az EU-jog fényében. Kritikai elemzés jogfej2018-08-21C/109
Fézer TamásA polgári jogi felelősség összehasonlító elemzése2018-08-21A/13
Fézer TamásA gazdasági magánjog kihívásai és új irányai2018-08-21A/13
Fézer TamásInstitutions of International Business Law in the 21st century2018-08-21A/13
Fézer TamásA polgári jogi felelősség összehasonlító elemzése2018-08-21A/13
Fézer TamásNew Tendencies in the Development of a Common European Private Law2018-08-21A/13
Fodor LászlóA környezetvédelmi szabályozás új módszerei2018-08-21C/108
Fodor LászlóA környezethez való jog2018-08-21C/108
Blaskó BélaBüntetőpolitika – Tett – Büntetés2018-08-21A/114
Blaskó BélaA büntetőjog szociológiájának alapvető kérdései2018-08-21A/114
Blaskó BélaBüntetőpolitika az új évszázad első éveiben2018-08-21A/114
Árva ZsuzsannaAz oktatás közigazgatási összefüggései2018-08-21A/220
Árva ZsuzsannaA közigazgatás és az igazságszolgáltatás közjogi összefüggései2018-08-21A/220
Árva ZsuzsannaThe administrative aspects of the education2018-08-21A/220
Varga NelliA családi jog fejlődési tendenciái2018-08-21A/117
Varga NelliA kötelmi jog alapkérdései és változásai2018-08-21A/117
Bartha IldikóAz Európai Unió szakpolitikáinak változásai, kihívásai és a tagállami rendszerek2018-08-21A/214
Bartha IldikóExternal relations of the European Union2018-08-21A/214
Varju MártonHuman rights as legal and policy instruments in the European Union2018-08-21A/214
Varju MártonThe national interest in EU law2018-08-21A/214
Varju MártonAz emberi jogok szerepe az Európai Unióban2018-08-21A/214
Várnay ErnőAz Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikke szerinti előzetes döntéshozatali eljárás2018-08-21A/214
Várnay ErnőPreliminary ruling procedure under Article 267 TFEU2018-08-21A/214
Várnay ErnőAz Európai Unió működéséről szóló szerződés 258-260. cikkei szerinti, tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárások2018-08-21A/214
Várnay ErnőThe infringement procedures under Articles 258-260 of the Treaty on the functioning of the European Union (TFEU)2018-08-21A/214
Madai SándorAz anyagi büntetőjog kihívásai a XXI. században2018-08-21A/115
Madai SándorChallenges of substantive criminal law in the 21st century2018-08-21A/115
Pápai-Tarr ÁgnesEgyes büntető anyagi jogi jogintézmények változásának lehetséges irányai a XXI. században2018-08-21A/115
Sólyom PéterParlamenti autonómia és az emberi jogok védelme2018-08-21A/216
Sólyom PéterA világnézeti sokféleség és egyenlőség. A demokratikus politikai integráció alkotmányjogi kihívásai2018-08-21A/216
Balázs IstvánA magyar közigazgatás intézményrendszerének fejlődése a rendszerváltástól napjainkig2018-08-21A/219
Balázs IstvánAz Európai Közigazgatási Tér és az európai közigazgatási jog2018-08-21A/219
Balázs IstvánLes changements de la théorie generale du service public2018-08-21A/219
Tóth Gábor AttilaEljárás és tartalom az alkotmányjogban2018-08-21A/217
Tóth Gábor AttilaComparative Constitutionalism2018-08-21A/217
Molnár JuditZivilprozess und ausserprozessliche Verfahren in Europa2018-08-21A/215
Molnár JuditPolgári peres és nemperes eljárások Európában2018-08-21A/215
Pribula LászlóAlternative Dispute Resolution: ways to avoid lawsuits in the 21st century2018-08-21A/215
Pribula LászlóA polgári eljárásjog garanciális átalakításának követelményei2018-08-21A/215
Pribula LászlóAlternatív vitarendezés: a perelkerülés eszközei a XXI. században2018-08-21A/215
Bencze MátyásTheoretical background to adjudication2018-08-21B/103
Bencze MátyásAz ítélkezés elmélete2018-08-21B/103
Csécsy GyörgyA kötelmi jog egyes alapintézményei; jogharmonizáció és kodifikáció a szerződések jogában2018-08-21A/118
Csécsy GyörgySzellemi alkotások (szellemi tulajdon) jogának dogmatikai, strukturális és jogharmonizációs kérdései2018-08-21A/118
Hajnal ZsoltHatáron átnyúló magánjogi jogviszonyok2018-08-21A/118
Hajnal ZsoltEurópai és magyar fogyasztóvédelmi jog2018-08-21A/118
Szikora VeronikaFogyasztói jog, fogyasztóvédelmi jogharmonizáció2018-08-21A/118
Szikora VeronikaEntwicklungstendenzen des Gesellschaftsrechts in den 19-21. Jahrhunderten2018-08-21A/118
Szikora VeronikaSystem und Reform des Gesellschaftsrechts in Europa2018-08-21A/118
Szikora VeronikaÖsszehasonlító társasági jog (a nemzeti társasági jogok intézményrendszerének jogösszehasonlító és jogdogmatikai elemzése)2018-08-21A/118
Horváth M. TamásÖnkormányzati pénzügyek, pénzügyi föderalizmus2018-08-21A/14
Horváth M. TamásPublic administration and management2018-08-21A/14
Horváth M. TamásKözszolgáltatások szabályozásai és szervezési megoldásai2018-08-21A/14
Szabadfalvi JózsefA magyar jogbölcseleti gondolkodás a „kezdetektől” napjainkig2018-08-21B/102
Szabadfalvi JózsefHungarian legal philosophical thinking from the beginnings to the mid-20th century2018-08-21B/102
Fónai MihályA jogász professziók rekrutációja és sajátosságaik2018-08-21C/9/B
Fónai MihályRecrutation and characteristics of legal professions2018-08-21C/9/B
Elek BalázsThe formation of the judicial belief, and the basic principles of the criminal procedure2018-08-21A/221
Elek BalázsA büntetőeljárás alapelveinek továbbfejlesztési lehetőségei, és a bírói meggyőződés kialakítása2018-08-21A/221
Szabó KrisztiánPossible directions of changes of some criminal procedural legal institutions in the light of the codification of criminal procedural law2018-08-21A/221
Szabó KrisztiánEgyes büntető eljárásjogi jogintézmények változásának lehetséges irányai a büntető eljárásjogi kodifikáció tükrében2018-08-21A/221
Balogh JuditRezeption und Kodifikation als Gestaltungsmittel des Staatswesens. Funktionswandel der Rechtsinstituten ab dem 18. bis zum 21. Jahrhundert2018-08-21C/8/A
Balogh JuditNorma és gyakorlat kölcsönhatásai a jogalkalmazásban – a modern igazságszolgáltatás a hazai és más európai jogi kultúrákban2018-08-21C/8/A
Balogh JuditRecepció és kodifikáció mint az államélet alakítója: egyes közjogi jogintézmények funkcióváltozásai a XVIII-XXI. században2018-08-21C/8/A
Szűcs Lászlóné Siska KatalinEmberi jogi garanciák és a nemzetközi migráció2018-08-21C/7
Szűcs Lászlóné Siska KatalinA török alkotmány története - a modern Törökország megszületése2018-08-21C/7
Kakuk PéterHealthcare ethics and law2018-08-21ÁJK
Kakuk PéterEgészségügyi etika és jog2018-08-21ÁJK
Veress EmődFundamental issues of the private law in post-socialist transition2018-08-21ÁJK
Veress EmődA hitelezővédelem és az adósvédelem magánjogi eszközei2018-08-21ÁJK
Veress EmődA posztszocialista átmenet magánjogának alapkérdései2018-08-21ÁJK
Veress EmődTools of creditor and debtor protection in private law2018-08-21ÁJK
Zaccaria Márton LeóA munkavállalói jogvédelem alapértékei és változásai az aktuális foglalkoztatási tendenciák között2018-08-21ÁJK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )