Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Debreceni Egyetem, Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Horváth M. TamásPublic administration and management2020-08-21A/14
Horváth M. TamásÖnkormányzati pénzügyek, pénzügyi föderalizmus2020-08-21A/14
Horváth M. TamásKözszolgáltatások szabályozásai és szervezési megoldásai2020-08-21A/14
Varga NelliA kötelmi jog alapkérdései és változásai2020-08-21A/117
Varga NelliA családi jog fejlődési tendenciái2020-08-21A/117
Madai SándorChallenges of substantive criminal law in the 21st century2020-08-21A/115
Madai SándorAz anyagi büntetőjog kihívásai a XXI. században2020-08-21A/115
Pápai-Tarr ÁgnesEgyes büntető anyagi jogi jogintézmények változásának lehetséges irányai a XXI. században2020-08-21A/115
Szűcs Lászlóné Siska KatalinA nemzetközi jog új kihívásai a 21. században2020-08-21A/16
Csécsy GyörgyA kötelmi jog egyes alapintézményei; jogharmonizáció és kodifikáció a szerződések jogában2020-08-21A/118
Csécsy GyörgySzellemi alkotások (szellemi tulajdon) jogának dogmatikai, strukturális és jogharmonizációs kérdései2020-08-21A/118
Hajnal ZsoltEurópai és magyar fogyasztóvédelmi jog2020-08-21A/118
Hajnal ZsoltHatáron átnyúló magánjogi jogviszonyok2020-08-21A/118
Szikora VeronikaFogyasztói jog, fogyasztóvédelmi jogharmonizáció2020-08-21A/118
Szikora VeronikaÖsszehasonlító társasági jog (a nemzeti társasági jogok intézményrendszerének jogösszehasonlító és jogdogmatikai elemzése)2020-08-21A/118
Sipka Péter MátéA nemzetközi fejlesztési szervezetek működésének jogi keretei2020-08-21ÁJK C
Nádas GyörgyJogkövetkezmények rendszere a munkajogban, különös tekintettel a szerződésszegésre2020-08-21C/109
Nádas GyörgyFundamental conceptual questions of labour law; harmonisation of law regarding the basic legal institutions of labour law2020-08-21C/109
Nádas GyörgyA munkajog dogmatikai alapkérdései, jogharmonizáció a munkajog alapintézményei vonatkozásában2020-08-21C/109
Nádasné Rab HenriettA munkajog és a szociális jog kapcsolatrendszerének hatásai a munkaerőpiac működése során2020-08-21C/109
Nádasné Rab HenriettThe effects of the relationship between labour law and social law on the labour market mechanisms2020-08-21C/109
Prugberger TamásA munkaviszony főbb tartalmi elemeinek (munka-, és pihenőidő, munkaviszonymódosítás/módosulás) hazai és tagállami szabályozása az EU-jog fényében. Kritikai elemzés jogfej2020-08-21C/109
Sipka Péter MátéA munkavégzés szabályozásának kihívásai a változó munkaerőpiaci folyamatok fényében2020-08-21C/109
Zaccaria Márton LeóA munkavállalói jogvédelem alapértékei és változásai az aktuális foglalkoztatási tendenciák között2020-08-21C/109
Zaccaria Márton LeóAz egyenlő bánásmód elvének foglalkozás-specifikus kérdései2020-08-21C/109
Árva ZsuzsannaThe administrative aspects of the education2020-08-21A/220
Árva ZsuzsannaAz oktatás közigazgatási összefüggései2020-08-21A/220
Barta AttilaA területi államigazgatás átalakulásának főbb irányai a XXI. század európai közigazgatásában2020-08-21A/220
Répásiné Veszprémi BernadettAz e-közigazgatás tudományos megalapozottsága és fejlődési tendenciái2020-08-21A/220
Blaskó BélaBüntetőpolitika az új évszázad első éveiben2020-08-21A/114
Szabó BélaA kontinentális és angolszász jogi tradíciók hatása az európai magánjog megújulásában a nagy kodifikációk korától napjainkig2020-08-21C/12
Szabó BélaA tudós jogok hatása a jogkeletkezésben, a jogi ismeretek továbbadásában és a jogalkalmazásban a második évezred Közép és Kelet-Európájában2020-08-21C/12
Bencze MátyásA globalizáció jogi kihívásai2020-08-21B/103
Bencze MátyásAz ítélkezés elmélete2020-08-21B/103
Bencze MátyásTheoretical background to adjudication2020-08-21B/103
Szűcs Lászlóné Siska KatalinA török alkotmány története - a modern Törökország megszületése2020-08-21C/7
Elek BalázsA büntetőeljárás alapelveinek továbbfejlesztési lehetőségei, és a bírói meggyőződés kialakítása2020-08-21A/221
Elek BalázsThe formation of the judicial belief, and the basic principles of the criminal procedure2020-08-21A/221
Szabó KrisztiánEgyes büntető eljárásjogi jogintézmények változásának lehetséges irányai a büntető eljárásjogi kodifikáció tükrében2020-08-21A/221
Szabó KrisztiánPossible directions of changes of some criminal procedural legal institutions in the light of the codification of criminal procedural law2020-08-21A/221
Bányai OrsolyaFenntarthatósági célkitűzések megvalósítása az energiajog területén2020-08-21C-108
Bányai OrsolyaFenntarthatósági célkitűzések megvalósítása az energiajog területén2020-08-21C-108
Balogh JuditNorma és gyakorlat kölcsönhatásai a jogalkalmazásban – a modern igazságszolgáltatás a hazai és más európai jogi kultúrákban2020-08-21C/8/A
Papp LászlóTendenciák a magyar igazságszolgáltatás történetében2020-08-21C/8/A
Sólyom PéterParlamenti autonómia és az emberi jogok védelme2020-08-21A/216
Sólyom PéterA világnézeti sokféleség és egyenlőség. A demokratikus politikai integráció alkotmányjogi kihívásai2020-08-21A/216
Fézer TamásA gazdasági magánjog kihívásai és új irányai2020-08-21A/13
Fézer TamásInstitutions of International Business Law in the 21st century2020-08-21A/13
Fézer TamásNew Tendencies in the Development of a Common European Private Law2020-08-21A/13
Fézer TamásA polgári jogi felelősség összehasonlító elemzése2020-08-21A/13
Bartha IldikóExternal relations of the European Union2020-08-21A/214
Bartha IldikóAz Európai Unió szakpolitikáinak változásai, kihívásai és a tagállami rendszerek2020-08-21A/214
Varju MártonAz emberi jogok szerepe az Európai Unióban2020-08-21A/214
Várnay ErnőPreliminary ruling procedure under Article 267 TFEU2020-08-21A/214
Várnay ErnőAz Európai Unió működéséről szóló szerződés 258-260. cikkei szerinti, tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárások2020-08-21A/214
Várnay ErnőAz Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikke szerinti előzetes döntéshozatali eljárás2020-08-21A/214
Molnár JuditPolgári peres és nemperes eljárások Európában2020-08-21A/215
Pribula LászlóAlternative Dispute Resolution: ways to avoid lawsuits in the 21st century2020-08-21A/215
Pribula LászlóAlternatív vitarendezés: a perelkerülés eszközei a XXI. században2020-08-21A/215
Pribula LászlóA polgári eljárásjog garanciális átalakításának követelményei2020-08-21A/215
Kakuk PéterEgészségügyi etika és jog2020-08-21ÁJK
Kakuk PéterHealthcare ethics and law2020-08-21ÁJK
Veress EmődA hitelezővédelem és az adósvédelem magánjogi eszközei2020-08-21ÁJK
Veress EmődTools of creditor and debtor protection in private law2020-08-21ÁJK
Veress EmődFundamental issues of the private law in post-socialist transition2020-08-21ÁJK
Varju MártonThe national interest in EU law2020-08-21T028
Cserny ÁkosEurópai választási intézmények2020-08-21KA131
Árva ZsuzsannaA közigazgatás kutatásának intézményrendszere2020-08-21A220
Barta AttilaA kormányzás és közigazgatás összefüggései, a területi kormányzás értelmezése2020-08-21A220
Répásiné Veszprémi BernadettÚj tendenciák a közszolgálati rendszerek átalakításában2020-08-21A220
Tóth Gábor AttilaEljárás és tartalom az alkotmányjogban2020-08-21A/217
Tóth Gábor AttilaComparative Constitutionalism2020-08-21A/217
Szabadfalvi JózsefHungarian legal philosophical thinking from the beginnings to the mid-20th century2020-08-21B/102
Szabadfalvi JózsefA magyar jogbölcseleti gondolkodás a „kezdetektől” napjainkig2020-08-21B/102
Balázs IstvánA magyar közigazgatás intézményrendszerének fejlődése a rendszerváltástól napjainkig2020-08-21A/219
Fónai MihályA jogász professziók rekrutációja és sajátosságaik2020-08-21C/9/B
Fodor LászlóA környezetvédelmi szabályozás új módszerei2020-08-21C/108
Fodor LászlóA környezethez való jog2020-08-21C/108

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )