Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Pécsi Tudományegyetem, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Albert GáborTankönyvpiaci, tankönyvhasználati és iskolatörténeti kutatások2018-10-30OTNDI
Albert GáborA hazai tankönyvrevíziós mozgalom története2018-10-30OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinIskolatörténet a 19. század közepétől a 20. század közepéig terjedő időszakban2018-10-30OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinLánynevelés és női művelődés a 18-19. században Magyarországon – európai kitekintéssel2018-10-30OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinAz Európán kívüli népek neveléstörténete, különös tekintettel az iszlámra2018-10-30OTNDI
András IstvánSzervezetfejlesztés az oktatásban2018-10-30OTNDI
András IstvánA képzők képzésének paradigmái: a tanuló szervezet megközelítés2018-10-30OTNDI
Bajusz KláraIskolarendszerű felnőttoktatás2018-10-30OTNDI
Bálint ÁgnesA tanulás és a tanítás pszichológiai kérdései2018-10-30OTNDI
Barakonyi KárolyHigher Education2018-10-30OTNDI
Beck ZoltánAz oktatás-nevelés terei a magyarországi cigány irodalomban2018-10-30OTNDI
Beck ZoltánCigány kisebbségi népismeret2018-10-30OTNDI
Benkő ZsuzsannaAz egészségnevelés, az egészségfejlesztés és az egészség alakulástörténeti, kultúrtörténeti és mentalitástörténeti változásai2018-10-30OTNDI
Benkő ZsuzsannaIskolai klíma elemei, mint erőforrások az egészségfejlesztésben2018-10-30OTNDI
Bertalan PéterA felsőoktatás 21. századi átalakulásának és HR. vonatkozásainak vizsgálata.2018-10-30OTNDI
Bertók RózsaAz erkölcsi nevelés lehetőségei2018-10-30OTNDI
Bertók RózsaTanítások módszertani változásai a XXI. században2018-10-30OTNDI
Bertók RózsaNemzetgazdák és nevelők2018-10-30OTNDI
Bertók RózsaJátékelméletek2018-10-30OTNDI
Bertók RózsaGyerekfilozófia2018-10-30OTNDI
Bertók RózsaPragmatizmus2018-10-30OTNDI
Bredács Alice MáriaA hagyományos és az IKT-vel támogatott mérés és értékelés „jó gyakorlatai” a művészeti, vagy a szakmai képzésben és nevelésben.2018-10-30OTNDI
Bredács Alice MáriaA művészeti nevelés inklúziót támogató lehetőségei és ennek gyakorlati megvalósulásai.2018-10-30OTNDI
Bús ImreA szabadidő pedagógiai célú felhasználásának kutatása2018-10-30OTNDI
Bús ImreA játék kutatása a pedagógiai gyakorlat fejlesztéséhez2018-10-30OTNDI
Cserné Adermann Gizella"Tanulási környezet és tanulási sajátosságok gyerekek, ifjak és/vagy felnőttek esetében"2018-10-30OTNDI
Cserti Csapó TiborA cigány népesség szociológiai problémái Magyarországon és összefüggésük az oktatásüggyel2018-10-30OTNDI
Cserti Csapó TiborCigányság és a kisebbségvédelem problémái, kisebbségi oktatás2018-10-30OTNDI
Dezső Renáta AnnaProduktív tanulás2018-10-30OTNDI
Dezső Renáta AnnaPlurális intelligenciakoncepciók neveléstudományi aspektusai2018-10-30OTNDI
Di Blasio BarbaraA gyógypedagógia fejlődését befolyásoló tudományos és társadalmi hatások a 20. század második felében2018-10-30OTNDI
Fischerné Dárdai ÁgnesNyomtatott és digitális taneszközök több szempontú (szaktudományi, pedagógiai-didaktikai, nyelvi, könyvészeti, információ-technológiai, médiapedagógiai) elemzése2018-10-30OTNDI
Fischerné Dárdai ÁgnesA történelmi tanulás sajátosságai2018-10-30OTNDI
Forray R. KatalinRoma társadalom – cigány kultúra; esélyek és korlátok2018-10-30OTNDI
Géczi JánosA felsőoktatási diákrekrutáció kérdései2018-10-30OTNDI
Györgyi ZoltánKépzés és a munkaerőpiac2018-10-30OTNDI
Győri JánosA pedagógusokról és a pedagógiai tevékenységről alkotott kép társadalmi változatai2018-10-30OTNDI
Győri JánosAz oktatási életútkutatások elméleti és gyakorlati módszertani kérdései2018-10-30OTNDI
Győri JánosA pedagógus szakma és pedagógus pálya választásának szocializációs összetevői többgenerációs pedagóguscsaládokban2018-10-30OTNDI
H. Temesvári ÁgotaA matematika oktatása a régi és az új tankönyvek tükrében2018-10-30OTNDI
H. Temesvári ÁgotaA térszemlélet fejlesztésének matematikai, pedagógiai és pszichológiai háttere2018-10-30OTNDI
Heidl GyörgyA személyiségfejlesztés technikái a korai kereszténységben2018-10-30OTNDI
Heidl GyörgyAz antik paideia és annak továbbélése a kereszténységben2018-10-30OTNDI
Héjj AndreasÉlvezettel tanítani: A flow alkalmazása a neveléstudományban2018-10-30OTNDI
Héjj AndreasMitől jó egy tanár?2018-10-30OTNDI
Héjj AndreasHagyománytudat és társadalmi beilleszkedés2018-10-30OTNDI
Héjj AndreasKulturális összehasonlítás: Nevelés és beavatás a hagyományos társadalmakban.2018-10-30OTNDI
Héjj AndreasAz iskolakultúra, a motiváció, a figyelem és a teljesítmény összefüggése a neveléstudományban.2018-10-30OTNDI
Héjj AndreasA gyökeres változást célzó és/vagy kirekesztő gondolkodási minták, a nyitott vagy zárt gondolkodás kimutatása beszédekben és írott szövegekben.2018-10-30OTNDI
Hoóz IstvánA demográfiai változások hatása a közoktatásra2018-10-30OTNDI
Horváth Béla„Rejtelmek ha zengenek”2018-10-30OTNDI
Horváth BélaIrodalompedagógia az új évezredben2018-10-30OTNDI
Horváth BélaÉrtelmezési stratégiák és alkalmazási lehetőségeik a mai magyar iskolákban2018-10-30OTNDI
Horváth BélaReferencialitás és értelmezés2018-10-30OTNDI
Horváth H. AttilaA tanulás segítése2018-10-30OTNDI
Jenei SándorA társadalomtudományi kutatások támogatására adatbányászati módszerek alkalmazásai.2018-10-30OTNDI
Kaposi JózsefTörténelem és állampolgári ismeretek tanítása2018-10-30OTNDI
Kaposi JózsefTankönyvek2018-10-30OTNDI
Kaposi JózsefÉrettségi2018-10-30OTNDI
Kaposi JózsefDrámapedagógia és színházi nevelés2018-10-30OTNDI
Kaposi JózsefKövetelmények, standardok2018-10-30OTNDI
Kaposi JózsefTantervi szabályozás - tantervek2018-10-30OTNDI
Kereszty OrsolyaNőnevelés-történet, különös tekintettel a dualizmus korára.2018-10-30OTNDI
Kozma TamásKisebbségi oktatás Közép-Európában2018-10-30OTNDI
Lakner TamásA művészet oktatásának interdiszciplináris vonatkozásai:2018-10-30OTNDI
Lampek KingaMásság és előítélet2018-10-30OTNDI
Lükő IstvánA fenntarthatóság és a felnőttképzés2018-10-30OTNDI
Majdán JánosIskola és oktatástörténet2018-10-30OTNDI
Mrázik JúliannaComprehensive System for Evaluating and Supporting Effective Teacher2018-10-30OTNDI
Mrázik JúliannaSzakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban2018-10-30OTNDI
Mrázik JúliannaA tanári teljesítmény mérését célzó fejlesztések2018-10-30OTNDI
Nagy MariannTörténelmi atlaszok az oktatásban2018-10-30OTNDI
Nagy MariannAz iskolák szerepe a modernizációban: társadalmi mobilitás, nyelv- és identitás váltás, valamint szerkezetváltás a gazdaságban a dualizmus korában Magyarországon európai2018-10-30OTNDI
Nemeskéri ZsoltPályaorientáció és az oktatási rendszer: foglakozások munkaerő-piaci jövőképkutatása 2030-ig2018-10-30OTNDI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány fejlődéstörténete és szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóiratainak tükrében (1948-2006)2018-10-30OTNDI
Németh AndrásTörténeti pedagógiai antropológia2018-10-30OTNDI
Németh BalázsA felnőttoktatás szerepe a regionális fejlesztésben, a tanuló város - régió modelljének vizsgálata. A felnőttoktatás és politika kapcsolatrendszere, összehasonlító andrag2018-10-30OTNDI
Orsós AnnaKisebbségi nyelvoktatás és oktatási modellek2018-10-30OTNDI
Orsós AnnaA magyarországi cigány nyelvek használatának alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai kérdései2018-10-30OTNDI
Oszetzky ÉvaAz élő idegen nyelvek tanítás módszertanának dinamikája2018-10-30OTNDI
Polónyi IstvánAz oktatás különböző szintjei gazdasági összefüggéseinek és kapcsolatainak elemzése2018-10-30OTNDI
Prisztóka GyöngyvérA testnevelő tanárral szembeni elvárások változásai az iskolarendszer átalakulási folyamatában2018-10-30OTNDI
Prisztóka GyöngyvérA pedagógiai kommunikáció és az interakciók hatékonyságának kutatása a sportoktatásban2018-10-30OTNDI
Pukánszky BélaMagyar neveléstani kézikönyvek és tankönyvek gyermekszemlélete a 19-20. században2018-10-30OTNDI
Pukánszky BélaA reformpedagógia és az életreform-mozgalmak története2018-10-30OTNDI
Pusztai GabriellaA kapcsolati szempontok szerepe a roma/cigány fiatalok iskolai pályafutásának alakulásában2018-10-30OTNDI
Rajcsányi-Molnár MónikaLemorzsolódás és tehetséggondozás az oktatásban2018-10-30OTNDI
Rajcsányi-Molnár MónikaA modern tartalomfejlesztés és oktatásszervezés kérdései2018-10-30OTNDI
Rétsági ErzsébetTestnevelés tantervek tanulmányozása2018-10-30OTNDI
Rétsági ErzsébetA közoktatás szerepe és lehetőségei a testkulturális értékek átadásában2018-10-30OTNDI
Schmelczer-Pohánka ÉvaA 17–20. századi könyvtárak szerepvállalása az oktatási intézmények kiszolgálásában. Iskolai könyvtárak története (18–20. század)2018-10-30OTNDI
Schmelczer-Pohánka ÉvaA magyar felsőoktatás története a 17–20. században (Kiemelten Pécs)2018-10-30OTNDI
Schmelczer-Pohánka ÉvaOktatás-, nevelés- és művelődésügyi kérdések a magyar és magyar vonatkozású német nyelvű lapokban (18–20. század)2018-10-30OTNDI
Szendi ZoltánIrodalommódszertani kutatások2018-10-30OTNDI
Szendi ZoltánTankönyvelemzések2018-10-30OTNDI
Szendi ZoltánA képzés és nevelés összekapcsolása és szembeállítása. Aktuális viták a német szaksajtó tükrében2018-10-30OTNDI
Szendi ZoltánAz irodalom pedagógia terei2018-10-30OTNDI
Szombathelyiné Nyitrai Ágnes AnikóA tanulás támogatása óvodában, iskolában2018-10-30OTNDI
Szombathelyiné Nyitrai Ágnes AnikóKisgyermek nevelése a családban és a bölcsődében.2018-10-30OTNDI
V. Gilbert EditIrodalomtudomány és irodalomtanítás2018-10-30OTNDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )