Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Pécsi Tudományegyetem, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Albert GáborTankönyvpiaci, tankönyvhasználati és iskolatörténeti kutatások2018-05-20OTNDI
Albert GáborA hazai tankönyvrevíziós mozgalom története2018-05-20OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinAz Európán kívüli népek neveléstörténete, különös tekintettel az iszlámra2018-05-20OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinLánynevelés és női művelődés a 18-19. században Magyarországon – európai kitekintéssel2018-05-20OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinIskolatörténet a 19. század közepétől a 20. század közepéig terjedő időszakban2018-05-20OTNDI
András IstvánA képzők képzésének paradigmái: a tanuló szervezet megközelítés2018-05-20OTNDI
András IstvánSzervezetfejlesztés az oktatásban2018-05-20OTNDI
Bajusz KláraIskolarendszerű felnőttoktatás2018-05-20OTNDI
Bálint ÁgnesA tanulás és a tanítás pszichológiai kérdései2018-05-20OTNDI
Barakonyi KárolyHigher Education2018-05-20OTNDI
Beck ZoltánCigány kisebbségi népismeret2018-05-20OTNDI
Beck ZoltánAz oktatás-nevelés terei a magyarországi cigány irodalomban2018-05-20OTNDI
Benkő ZsuzsannaIskolai klíma elemei, mint erőforrások az egészségfejlesztésben2018-05-20OTNDI
Bertalan PéterA felsőoktatás 21. századi átalakulásának és HR. vonatkozásainak vizsgálata.2018-05-20OTNDI
Bertók RózsaNemzetgazdák és nevelők2018-05-20OTNDI
Bertók RózsaGyerekfilozófia2018-05-20OTNDI
Bertók RózsaPragmatizmus2018-05-20OTNDI
Bertók RózsaAz erkölcsi nevelés lehetőségei2018-05-20OTNDI
Bertók RózsaJátékelméletek2018-05-20OTNDI
Bertók RózsaTanítások módszertani változásai a XXI. században2018-05-20OTNDI
Bredács Alice MáriaA művészeti nevelés inklúziót támogató lehetőségei és ennek gyakorlati megvalósulásai.2018-05-20OTNDI
Bredács Alice MáriaA hagyományos és az IKT-vel támogatott mérés és értékelés „jó gyakorlatai” a művészeti, vagy a szakmai képzésben és nevelésben.2018-05-20OTNDI
Bús ImreA játék kutatása a pedagógiai gyakorlat fejlesztéséhez2018-05-20OTNDI
Cserti Csapó TiborCigányság és a kisebbségvédelem problémái, kisebbségi oktatás2018-05-20OTNDI
Cserti Csapó TiborA cigány népesség szociológiai problémái Magyarországon és összefüggésük az oktatásüggyel2018-05-20OTNDI
Dezső Renáta AnnaPlurális intelligenciakoncepciók neveléstudományi aspektusai2018-05-20OTNDI
Dezső Renáta AnnaProduktív tanulás2018-05-20OTNDI
Di Blasio BarbaraA gyógypedagógia fejlődését befolyásoló tudományos és társadalmi hatások a 20. század második felében2018-05-20OTNDI
Fischerné Dárdai ÁgnesA történelmi tanulás sajátosságai2018-05-20OTNDI
Fischerné Dárdai ÁgnesNyomtatott és digitális taneszközök több szempontú (szaktudományi, pedagógiai-didaktikai, nyelvi, könyvészeti, információ-technológiai, médiapedagógiai) elemzése2018-05-20OTNDI
Forray R. KatalinRegionális oktatáskutatás2018-05-20OTNDI
Forray R. KatalinRoma társadalom – cigány kultúra; esélyek és korlátok2018-05-20OTNDI
Géczi JánosA felsőoktatási diákrekrutáció kérdései2018-05-20OTNDI
Györgyi ZoltánKépzés és a munkaerőpiac2018-05-20OTNDI
Győri JánosA pedagógus szakma és pedagógus pálya választásának szocializációs összetevői többgenerációs pedagóguscsaládokban2018-05-20OTNDI
Győri JánosA pedagógusokról és a pedagógiai tevékenységről alkotott kép társadalmi változatai2018-05-20OTNDI
Győri JánosAz oktatási életútkutatások elméleti és gyakorlati módszertani kérdései2018-05-20OTNDI
H. Temesvári ÁgotaA térszemlélet fejlesztésének matematikai, pedagógiai és pszichológiai háttere2018-05-20OTNDI
H. Temesvári ÁgotaA matematika oktatása a régi és az új tankönyvek tükrében2018-05-20OTNDI
Héjj AndreasMitől jó egy tanár?2018-05-20OTNDI
Héjj AndreasKulturális összehasonlítás: Nevelés és beavatás a hagyományos társadalmakban.2018-05-20OTNDI
Héjj AndreasÉlvezettel tanítani: A flow alkalmazása a neveléstudományban2018-05-20OTNDI
Héjj AndreasHagyománytudat és társadalmi beilleszkedés2018-05-20OTNDI
Héjj AndreasAz iskolakultúra, a motiváció, a figyelem és a teljesítmény összefüggése a neveléstudományban.2018-05-20OTNDI
Hoóz IstvánA demográfiai változások hatása a közoktatásra2018-05-20OTNDI
Horváth BélaReferencialitás és értelmezés2018-05-20OTNDI
Horváth BélaÉrtelmezési stratégiák és alkalmazási lehetőségeik a mai magyar iskolákban2018-05-20OTNDI
Horváth Béla„Rejtelmek ha zengenek”2018-05-20OTNDI
Horváth BélaIrodalompedagógia az új évezredben2018-05-20OTNDI
Horváth H. AttilaA tanulás segítése2018-05-20OTNDI
Jenei SándorA társadalomtudományi kutatások támogatására adatbányászati módszerek alkalmazásai.2018-05-20OTNDI
Kaposi JózsefÉrettségi2018-05-20OTNDI
Kaposi JózsefKövetelmények, standardok2018-05-20OTNDI
Kaposi JózsefTörténelem és állampolgári ismeretek tanítása2018-05-20OTNDI
Kaposi JózsefDrámapedagógia és színházi nevelés2018-05-20OTNDI
Kaposi JózsefTantervi szabályozás - tantervek2018-05-20OTNDI
Kaposi JózsefTankönyvek2018-05-20OTNDI
Kereszty OrsolyaNőnevelés-történet, különös tekintettel a dualizmus korára.2018-05-20OTNDI
Kozma TamásKisebbségi oktatás Közép-Európában2018-05-20OTNDI
Lakner TamásA művészet oktatásának interdiszciplináris vonatkozásai:2018-05-20OTNDI
Lampek KingaMásság és előítélet2018-05-20OTNDI
Lükő IstvánA fenntarthatóság és a felnőttképzés2018-05-20OTNDI
Majdán JánosIskola és oktatástörténet2018-05-20OTNDI
Mrázik JúliannaSzakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban2018-05-20OTNDI
Mrázik JúliannaA tanári teljesítmény mérését célzó fejlesztések2018-05-20OTNDI
Mrázik JúliannaComprehensive System for Evaluating and Supporting Effective Teacher2018-05-20OTNDI
Nagy MariannTörténelmi atlaszok az oktatásban2018-05-20OTNDI
Nagy MariannAz iskolák szerepe a modernizációban: társadalmi mobilitás, nyelv- és identitás váltás, valamint szerkezetváltás a gazdaságban a dualizmus korában Magyarországon európai2018-05-20OTNDI
Nemeskéri ZsoltPályaorientáció és az oktatási rendszer: foglakozások munkaerő-piaci jövőképkutatása 2030-ig2018-05-20OTNDI
Németh AndrásTörténeti pedagógiai antropológia2018-05-20OTNDI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány fejlődéstörténete és szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóiratainak tükrében (1948-2006)2018-05-20OTNDI
Németh BalázsA felnőttoktatás szerepe a regionális fejlesztésben, a tanuló város - régió modelljének vizsgálata. A felnőttoktatás és politika kapcsolatrendszere, összehasonlító andrag2018-05-20OTNDI
Orsós AnnaKisebbségi nyelvoktatás és oktatási modellek2018-05-20OTNDI
Orsós AnnaA magyarországi cigány nyelvek használatának alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai kérdései2018-05-20OTNDI
Oszetzky ÉvaAz élő idegen nyelvek tanítás módszertanának dinamikája2018-05-20OTNDI
Pókecz Kovács AttilaA jogi oktatás és háttérintézményeinek története2018-05-20OTNDI
Polónyi IstvánAz oktatás különböző szintjei gazdasági összefüggéseinek és kapcsolatainak elemzése2018-05-20OTNDI
Prisztóka GyöngyvérA pedagógiai kommunikáció és az interakciók hatékonyságának kutatása a sportoktatásban2018-05-20OTNDI
Prisztóka GyöngyvérA testnevelő tanárral szembeni elvárások változásai az iskolarendszer átalakulási folyamatában2018-05-20OTNDI
Pukánszky BélaMagyar neveléstani kézikönyvek és tankönyvek gyermekszemlélete a 19-20. században2018-05-20OTNDI
Pukánszky BélaA reformpedagógia és az életreform-mozgalmak története2018-05-20OTNDI
Pusztai GabriellaA kapcsolati szempontok szerepe a roma/cigány fiatalok iskolai pályafutásának alakulásában2018-05-20OTNDI
Rajcsányi-Molnár MónikaA modern tartalomfejlesztés és oktatásszervezés kérdései2018-05-20OTNDI
Rajcsányi-Molnár MónikaLemorzsolódás és tehetséggondozás az oktatásban2018-05-20OTNDI
Rétsági ErzsébetA közoktatás szerepe és lehetőségei a testkulturális értékek átadásában2018-05-20OTNDI
Rétsági ErzsébetTestnevelés tantervek tanulmányozása2018-05-20OTNDI
Schmelczer-Pohánka ÉvaA 17–20. századi könyvtárak szerepvállalása az oktatási intézmények kiszolgálásában. Iskolai könyvtárak története (18–20. század)2018-05-20OTNDI
Schmelczer-Pohánka ÉvaOktatás-, nevelés- és művelődésügyi kérdések a magyar és magyar vonatkozású német nyelvű lapokban (18–20. század)2018-05-20OTNDI
Schmelczer-Pohánka ÉvaA magyar felsőoktatás története a 17–20. században (Kiemelten Pécs)2018-05-20OTNDI
Szendi ZoltánAz irodalom pedagógia terei2018-05-20OTNDI
Szendi ZoltánTankönyvelemzések2018-05-20OTNDI
Szendi ZoltánA képzés és nevelés összekapcsolása és szembeállítása. Aktuális viták a német szaksajtó tükrében2018-05-20OTNDI
Szendi ZoltánIrodalommódszertani kutatások2018-05-20OTNDI
Szombathelyiné Nyitrai Ágnes AnikóKisgyermek nevelése a családban és a bölcsődében.2018-05-20OTNDI
Szombathelyiné Nyitrai Ágnes AnikóA tanulás támogatása óvodában, iskolában2018-05-20OTNDI
V. Gilbert EditBiblioterápia az irodalomtanításban2018-05-20OTNDI
V. Gilbert EditIrodalomtudomány és irodalomtanítás2018-05-20OTNDI
Varga ArankaGyermekvédelem és iskolázottság2018-05-20OTNDI
Varga ArankaInkluzív pedagógia2018-05-20OTNDI
Végvári ValentyinaA szemléltetés eszméje Comenius didaktikájában és napjaink oktatási rendszerében.2018-05-20OTNDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )