Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Brózik-Piniel KatalinIdegennyelvi-szorongás2018-04-24BTK
Brózik-Piniel KatalinKvantitatív mérőeszközök minőségbiztosítása az egyéni változók kutatásában2018-04-24BTK
Brózik-Piniel KatalinEgyéni különbségek a nyelvtanulásban2018-04-24BTK
Brózik-Piniel KatalinÉrzelmeink szerepe a nyelvtanulásban2018-04-24BTK
Brózik-Piniel KatalinDinamikus rendszerek vizsgálata az egyéni változók kutatásában2018-04-24BTK
Csizér KataAttitűdkutatás2018-04-24BTK
Csizér KataCsoportdinamika2018-04-24BTK
Csizér KataKvantitatív nyelvpedagógiai kutatások2018-04-24BTK
Csizér KataMotiváció2018-04-24BTK
Heltai PálA fordítás lexikai kérdései2018-04-24BTK
Holló DorottyaA kultúra és nyelvtanítás integrációja2018-04-24BTK
Holló DorottyaNyelvoktatási és tanárképzési programok tartalmi elemzése2018-04-24BTK
Holló DorottyaA kultúra szerepe a nyelvoktatásban2018-04-24BTK
Holló DorottyaInterkulturális kommunikáció2018-04-24BTK
Illés ÉvaAz angol mint lingua franca a kutatásban és nyelvpedagógiában2018-04-24BTK
Illés ÉvaPragmatika a nyelvtanítás elméletében és gyakorlatában2018-04-24BTK
Illés ÉvaNyelvtanár a kutatásban és a gyakorlatban2018-04-24BTK
Illés ÉvaElméleti nyelvpedagógiai kutatás2018-04-24BTK
Károly KrisztinaFordításkutatás2018-04-24BTK
Károly KrisztinaDiskurzuselemzés2018-04-24BTK
Károly KrisztinaAz idegen nyelvi fogalmazáskészség kutatása2018-04-24BTK
Károly KrisztinaSzaknyelvkutatás2018-04-24BTK
Kurtán ZsuzsaSzaknyelvoktatás2018-04-24BTK
Kurtán ZsuzsaSzaknyelvi képzés2018-04-24BTK
Lázár IldikóKooperatív tanulás, csoportdinamika és a tanári szerepek2018-04-24BTK
Lázár IldikóTanárképzés, tanárképzési programok2018-04-24BTK
Lázár IldikóAz interkulturális kompetencia fejlesztése2018-04-24BTK
Lázár IldikóA tanulás értékelése és értékelés mint tanulás2018-04-24BTK
Major ÉvaIKT a nyelvtanulásban, a nyelvoktatásban és a nyelvtanárképzésben2018-04-24BTK
Major ÉvaTanárképzés2018-04-24BTK
Major ÉvaOktatáspolitika2018-04-24BTK
Medgyes PéterAz angoltanítás politikai vonatkozásai2018-04-24BTK
Medgyes PéterNyelvi tervezés és az angol nyelvi tanterv2018-04-24BTK
Medgyes PéterMagyarországi nyelvpedagógiai kutatások2018-04-24BTK
Medgyes PéterAlkalmazott nyelvészeti kutatások és tananyagfejlesztés2018-04-24BTK
Németh T. EnikőImplicit argumentumok2018-04-24BTK
Németh T. EnikőA nyelvhasználat formái2018-04-24BTK
Németh T. EnikőBeszédaktus-elmélet2018-04-24BTK
Németh T. EnikőPragmatikai kötőszók2018-04-24BTK
Németh T. EnikőNyelvtan és pragmatika interakciója2018-04-24BTK
Németh T. EnikőA nyelvhasználat elvei2018-04-24BTK
Németh T. EnikőNeo-grice-i és kognitív pragmatikaelméletek2018-04-24BTK
Nikolov MarianneOsztálytermi kutatások: nyelvtanulás, nyelvtanítás2018-04-24BTK
Nikolov MarianneNyelvtudás értékelése2018-04-24BTK
Öveges EnikőIdegen nyelvi tantervek, tanmenetek fejlesztése, megvalósítása2018-04-24BTK
Öveges EnikőNyelvpolitika, nyelvoktatás politika Magyarországon2018-04-24BTK
Öveges EnikőIdegen nyelvi vizsgák a magyar közoktatásban2018-04-24BTK
Öveges EnikőNyelvpolitika, nyelvoktatás politika az EU-ban2018-04-24BTK
Pohl UweMentoring2018-04-24BTK
Pohl UweNyelvpedagógia - módszertan2018-04-24BTK
Pohl UweInterkulturális kommunikáció/ Kultúraközi kompetencia fejlesztése2018-04-24BTK
Szesztay MargitTanár mint facilitátor2018-04-24BTK
Szesztay MargitA nyelvtanulói csoport működésének vizsgálata - Csoportdinamikai kutatások2018-04-24BTK
Tankó GyulaTömörítési készségek oktatása, mérése, értékelése2018-04-24BTK
Tankó GyulaMűfajelmélet2018-04-24BTK
Tankó GyulaÁltalános és tudományos angol íráskészség oktatása, mérése, értékelése2018-04-24BTK
Tankó GyulaSzintézis készségek oktatása, mérése, értékelése2018-04-24BTK
Tankó GyulaÍrott diskurzuselemzés2018-04-24BTK
Csányi TamásA gyermekek motoros fejlődésének, - viselkedésének pedagógiai kérdései2018-04-24TÓK
Csányi TamásA testnevelés tanításának didaktikai kérdései óvodai és iskolai környezetben2018-04-24TÓK
F. Lassú ZsuzsaSzülői mentális sérülékenység és reziliencia az egész életen át tartó fejlődés nézőpontjából2018-04-24TÓK
F. Lassú ZsuzsaKora gyermekkorral foglalkozó pedagógusok képzése - pályamotiváció, pályakép, szakmai fejlődés2018-04-24TÓK
F. Lassú ZsuzsaSzexuális nevelés és fejlődés koragyermekkorban2018-04-24TÓK
Kovács JuditAz életkornak megfelelő idegennyelv-pedagógiai módszerek és megközelítések2018-04-24TÓK
Kovács JuditA kétnyelvű nevelés, kéttannyelvű oktatás hazai és európai jó gyakorlatai2018-04-24TÓK
Kovács JuditA korai idegennyelvi fejlesztés elmélete. Nyelvelsajátítás versus nyelvtanulás2018-04-24TÓK
Kovács JuditTartalom és célnyelv integrációja az oktatásban. A CLIL elméleti és módszertani kérdései.2018-04-24TÓK
Márkus ÉvaA korai idegennyelvi fejlesztés lehetőségei2018-04-24TÓK
Márkus ÉvaA nemzetiségi anyanyelvi fejlesztés lehetőségei kora gyermekkorban2018-04-24TÓK
Márkus ÉvaKontinuitás és diszkontinuitás a német nemzetiségi oktatásban2018-04-24TÓK
Márkus ÉvaNemzetiségi nevelés a kora gyermekkorban2018-04-24TÓK
Mészárosné Darvay SaroltaA szomatikus egészség és az életmód kapcsolatának vizsgálata koragyermekkorban2018-04-24TÓK
Mészárosné Darvay SaroltaEgészségnevelés gyermekkorban2018-04-24TÓK
Mészárosné Darvay SaroltaA fogyasztói társadalom és a fenntartható társadalom különbségei és hatásuk a kora gyermekkori fejlődésre2018-04-24TÓK
Podráczky JuditA nevelési kultúra változása(i) a családban és a kora gyermekkori intézményes nevelésben2018-04-24TÓK
Podráczky JuditAz óvodapedagógus szakma fejlődéstörténete2018-04-24TÓK
Turmezeyné dr. Heller ErikaTehetséggondozás a kora gyermekkorban2018-04-24TÓK
Turmezeyné dr. Heller ErikaVizuális műveltség, mint transzverzális kompetencia, gyermekkorban2018-04-24TÓK
Turmezeyné dr. Heller ErikaKortárs képzőművészet, az alsófokú pedagógusképzésben2018-04-24TÓK
Turmezeyné dr. Heller ErikaZenei nevelés a kora gyermekkorban2018-04-24TÓK
Turmezeyné dr. Heller ErikaÉpített környezeti nevelés, gyermekkori intézmények téralakítása2018-04-24TÓK
Turmezeyné dr. Heller ErikaVizuális nevelés gyermekkorban2018-04-24TÓK
Bárdos GyörgyÉletmódprogramok az oktatási intézményekben2018-04-24Kazy
Benedek AndrásA nyitott tananyagfejlesztés pedagógiai kérdései különös tekintettel a szakmai képzésben és a felnőttkori tanulásban alkalmazott interaktív és kollaboratív módszerekre2018-04-24Kazy
Benedek AndrásA szakképzés és felnőttképzés jelenkori átalakulásának pedagógiai kérdései2018-04-24Kazy
Bodnár GáborÖsszehasonlító pedagógiai intézménytörténet 2. Zenepedagógia és intézménytörténet2018-04-24Kazy
Boreczky ÁgnesReformpedagógia és az iskolai alternativitás elmélete és története 2. Életreform, mozdulatművészet és reformpedagógia a 20. század első felében2018-04-24Kazy
Boreczky ÁgnesCsalád- és gyermekkortörténet 1. Családtörténet és családtörténeti narratívák2018-04-24Kazy
Fehérvári AnikóPedagógiai innovációk értékelése2018-04-24Kazy
Fehérvári AnikóÁtalakuló szakképzés2018-04-24Kazy
Fehérvári AnikóEgyenlőtlenségek az oktatásban2018-04-24Kazy
Golnhofer ErzsébetA neveléstudomány összehasonlító és hazai tudománytörténete 2. Kapcsolati hálók a magyar neveléstudományban a negyvenes évek végén, az ötvenes évek első felében2018-04-24Kazy
Golnhofer Erzsébet
Szabolcs Éva
Rendszerváltások és egyéni életutak2018-04-24Kazy
Győri JánosÖsszehasonlító pedagógia 2. – Oktatási rendszerek és modellek összehasonlító vizsgálata2018-04-24Kazy
Halász GáborEurópai integráció és oktatás: uniós hatások a nemzeti oktatási rendszerekben2018-04-24Kazy
Halász GáborOktatási változások, oktatásfejlesztés, oktatási innováció2018-04-24Kazy
Halász GáborAz oktatási rendszerek fejlődést meghatározó globális trendek: nemzetközi összehasonlító vizsgálatok2018-04-24Kazy
Halász GáborA magyar felsőoktatásban zajló változások: rendszerszintű és intézményszintű folyamatok elemzése2018-04-24Kazy
Hegedűs JuditA magyar kriminál- és börtönpedagógia elméleti és történeti kérdései2018-04-24Kazy
Horváth H. AttilaAz állampolgári nevelés a pedagógusképzésben2018-04-24Kazy

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )