Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Beke DóraSoil conservation, research of the effects of military activities and environmental damage on the soil, development of prevention options, research of mitigation process2021-06-30DSME
Cimer ZsoltInvestigation of environmental aspects of industrial accidents2021-06-30DSME
Dobor JózsefResearch and development of modern tools and methods for reducing the environmental impact of industrial accidents and their elimination in the presence of dangerous subs2021-06-30DSME
Endrődi István
Teknős László
Research and Development of Technical and Logistical Conditions for the Operation of Voluntary and Obligatory Civil Protection Organizations2021-06-30DSME
Karches TamásModern urban water management2021-06-30DSME
Kátai-Urbán LajosResearch and development of the implementation of the operator’s and authorial tasks in the field of industrial safety2021-06-30DSME
Padányi József
Földi László
Climate change and military security2021-06-30DSME
Pántya PéterResearch and development of the efficiency of disaster management and fire protection activities and equipment2021-06-30DSME
Restás ÁgostonDrone applications supporting public service2021-06-30DSME
Restás ÁgostonTactical possibilities and set of special equipment for managing disasters2021-06-30DSME
Siposné Kecskeméthy KláraThe relationship between environment and security2021-06-30DSME
Szabó Sándor AndrásHuman Factors in flight safety, causes of sudden incapacitation and human error from the aspects of Human-System Integration, possible countermeasures and prevention by t2021-06-30DSME
Szabolcsi RóbertPreliminary Computer Aided Design of the UAV Automatic Flight Control System2021-06-30DSME
Tamás Enikő AnnaNovel approaches in flood management with special focus on modeling and data collection2021-06-30DSME
Tamás Enikő AnnaSediment regime of rivers and related investigations2021-06-30DSME
Varga BélaThe maintenance, economic and environmental issues of the engines built in aircraft of Hungarian Defence Forces2021-06-30DSME
Vass GyulaDevelopment of the system of procedures and tools aiming the increasing of industrial safety2021-06-30DSME
Ács ÉvaTározók hatása tavaink vízminőségére2021-06-30KMDI
Balajti IstvánAz elektronikai hadviselés alkalmazásának fejlesztési lehetőségei, mind vezetésszervezési, mind technikai aspektusból - egy szakirányú szegmens kidolgozása2021-06-30KMDI
Balogh ZsuzsannaRobbantásos és „ramming” típusú terrorcselekmények elleni épületvédelem lehetőségei2021-06-30KMDI
Balogh ZsuzsannaRobbantásos terrorcselekmények, mint az aszimmetrikus hadviselés hadszíntéren kívüli eszkö-zei elleni épületvédelem lehetőségei2021-06-30KMDI
Báthy SándorAz MH különleges jogrend időszaki hadfelszerelési igényeinek tervezése, a tárca szintű feladatok végrehajtásának módja, az igények kielégítésének folyamata (a 20-as HM aj2021-06-30KMDI
Beda LászlóA mérnöki szemléletű tűzkockázat elemzés magyarországi bevezetésének aspektusai2021-06-30KMDI
Beke DóraTalajvédelem, katonai tevékenységek és környezeti károk talajra gyakorolt hatásainak vizsgálata, megelőzési lehetőségek fejlesztése, kárenyhítési eljárások kutatása2021-06-30KMDI
Bérczi LászlóTűzvédelem műszaki kutatása-fejlesztése a katasztrófavédelem rendszerében2021-06-30KMDI
Berek LajosA személy- és vagyonbiztonság területei, módszerei és végrehajtásának rendje2021-06-30KMDI
Bleszity JánosKatasztrófák következményeinek felszámolása, valamint a helyreállítás vezetés-irányítási, műszaki feladatainak lehetséges megoldásai2021-06-30KMDI
Bognár BalázsKritikus infrastruktúra védelem katasztrófavédelmi feladatai2021-06-30KMDI
Bottyán ZsoltA repülésbiztonság meteorológiai aspektusai – korszerű eljárások kidolgozása és alkalmazása a repülés meteorológiai támogatásához2021-06-30KMDI
Cimer ZsoltIpari balesetek környezeti aspektusainak vizsgálata2021-06-30KMDI
Csaba ZágonA konténeres áruszállítás biztonsága2021-06-30KMDI
Csath MagdolnaA nemzetbiztonság humán és gazdasági feltételrendszere2021-06-30KMDI
Csurgai JózsefA nukleáris és vegyi méréstechnika alkalmazása civil és katonai környezetben2021-06-30KMDI
Dobor JózsefVeszélyes anyagok jelenlétében bekövetkezett ipari balesetek és felszámolásuk környezet és természetkárosító hatásának csökkentésére szolgáló korszerű eszközök és módszer2021-06-30KMDI
Dudás ZoltánA polgári légiközlekedésben alkalmazott repülésbiztonsági eljárások integrálásának lehetőségei az állami célú légiközlekedés rendszerébe2021-06-30KMDI
Dudás ZoltánA pilóta nélküli légijárművek állami célú alkalmazásának vizsgálata a folyamatos légialkalmasság fenntartása és a légközlekedés biztonság szempontjai szerint2021-06-30KMDI
Dunai PálEmberi tényező a repülésben és szerepének vizsgálati lehetősége korszerű orvos diagnosztikai eszközök alkalmazásával a repülésbiztonság irányítási rendszerének kialakítás2021-06-30KMDI
Endrődi István
Teknős László
Az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek működését szolgáló műszaki és logisztikai feltételrendszer kutatása-fejlesztése2021-06-30KMDI
Földi LászlóA környezetbiztonság kihívásai, hatásai a katonai erőre2021-06-30KMDI
Gyarmati JózsefHaditechnikai eszközök összehasonlító elemzése2021-06-30KMDI
Gyarmati József
Zentay Péter
Autonóm, földi telepítésű eszközök katonai alkalmazhatóságának lehetőségei2021-06-30KMDI
Haig ZsoltInformációs műveletek a kibertérben: kibertéri technológiák, eszközök, eljárások és szervezeti struktúrák kutatása2021-06-30KMDI
Hajdú FerencA hazai haditechnikai kutatás-fejlesztés története és működésének összefüggései2021-06-30KMDI
Hegedűs ErnőLégiszállítható gép- és harcjárművek konstrukciós elvei és speciális szerkezeti megoldásai, illetve szervezeti háttere2021-06-30KMDI
Hegedűs ErnőA légideszantcsapatok haditechnikai eszközei2021-06-30KMDI
Hesz JózsefKatasztrófavédelmi műveletirányítás műszaki kutatása és fejlesztése2021-06-30KMDI
Hoffmann Imre †
Kirovné dr. Rácz Réka Magdolna
Hazai vízgazdálkodás műszaki és katasztrófavédelmi kutatása és fejlesztése2021-06-30KMDI
Hornyacsek JúliaA védelmi tevékenységgel és műveletekkel összefüggő környezet- és természetvédelmi feladatok, valamint a végrehajtás elméleti és gyakorlati kérdései2021-06-30KMDI
Horváth IstvánNanoműholdak megfigyelései és hatásai katonai és polgári műholdak működésére.2021-06-30KMDI
Horváth AttilaAz ellátási láncok biztonsága2021-06-30KMDI
Horváth IstvánNagy-energiás kozmikus jelenségek értelmezése.2021-06-30KMDI
Horváth AttilaA közlekedési hálózat fejlesztésének és fenntartásának katonai és kritikus infrastruktúra védelemmel összefüggő követelményei2021-06-30KMDI
Jobbágy SzabolcsKorszerű, digitális infokommunikációs rendszerek, technológiák, eszközök, szolgáltatások és ezek implementációja a védelmi szférában, különös tekintettel a Magyar Honvéds2021-06-30KMDI
Karches TamásKorszerű települési vízellátás2021-06-30KMDI
Kátai-Urbán LajosIparbiztonsági üzemeltetői és hatósági feladatok végrehajtásának kutatása-fejlesztése2021-06-30KMDI
Kavas LászlóA Magyar Honvédség repülőeszközei üzembentartási rendszerének korszerűsítési lehetőségei2021-06-30KMDI
Kende GyörgyA sakkjáték törvényszerűségeinek és informatikai hátterének lehetőségei a harcvezetés, a haditechnikai eszközök hatékony alkalmazása a döntéshozatal és a katonai felsőokt2021-06-30KMDI
Kende GyörgyA haditechnikai kutatás és fejlesztés hazai és NATO (EU) elmélete és gyakorlata2021-06-30KMDI
Kollár CsabaA humán tényezők szerepe az információbiztonság komplex értelmezésében2021-06-30KMDI
Kollár CsabaEmber–gép csoport alapú képességfejlesztés lehetőségei2021-06-30KMDI
Kóródi GyulaA katasztrófa-egészségügyi ellátás rendező elvei, eszközei és praktikuma2021-06-30KMDI
Kovács ZoltánInformációgyűjtés a kibertérben2021-06-30KMDI
Kovács Zoltán TiborA robbantásos merényletek elleni védekezés lehetőségeinek vizsgálata és elemzése, különös tekintettel a Magyar Honvédség missziós feladataira; az alkalmazható módszerek é2021-06-30KMDI
Kovács LászlóKiberhadviselés2021-06-30KMDI
Kovács ZoltánInformációvédelem a kibertérben2021-06-30KMDI
Kozák PéterSíkvidéki vízgyűjtők hidrológiája és a logisztikai feladatok kapcsolatrendszere2021-06-30KMDI
Kuti RajmundObjektumok tűzbiztonságát szolgáló eszközrendszerek kutatás-fejlesztése2021-06-30KMDI
Kuti RajmundKörnyezeti elemek védelme és a komplex kárfelszámolási tevékenység közötti összefüggések vizsgálata2021-06-30KMDI
Kuti RajmundObjektumok tűzbiztonságát szolgáló eszközrendszerek kutatás-fejlesztése2021-06-30KMDI
Lukács LászlóRobbantásos terrorcselekmények és az ellenük való védekezés lehetőségei2021-06-30KMDI
Lukács LászlóA robbantási feladatok újszerű értelmezése, különös tekintettel a katonai békefenntar-tó műveletek/katasztrófavédelmi feladatok sajátosságaira és a környezetvédelmi előír2021-06-30KMDI
Muha LajosElektronikus információs rendszerek biztonsága2021-06-30KMDI
Muhoray ÁrpádA hazai árvízi védekezés irányítási rendszere, feladatai, a védekezés korszerűsítési lehetőségei, különös tekintettel a katasztrófavédelmi/lakosságvédelmi feladatokra, a2021-06-30KMDI
Munk SándorA Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai rendsze-rek, alkalmazások és eszközök technikai kérdései2021-06-30KMDI
Négyesi ImreInformatikai rendszerek a védelmi igazgatásban, valamint a rendőrségi, katasztrófavédelmi szervezetekben2021-06-30KMDI
Négyesi ImreMesterséges Intelligencia alkalmazásának lehetőségei a MH-ban, a védelmi igazgatásban, valamint a rendőrségi, katasztrófavédelmi szervezetekben2021-06-30KMDI
Novoszáth PéterRegionális repülőterek szerepe, jelentősége és fejlődése az Európai Unióban2021-06-30KMDI
Óvári GyulaKatonai légijárművek működtetési és üzemeltetési hatékonyságának, gazdaságosságának és/vagy környezetkímélő tulajdonságainak javítási lehetőségei2021-06-30KMDI
Padányi JózsefAz árvédekezés elmélete és gyakorlata a környezetbiztonság szemüvegén keresztül2021-06-30KMDI
Palik MátyásA pilóta nélküli légijármű rendszerek (UAS) alkalmazásának biztonsági aspektusai2021-06-30KMDI
Pántya PéterKatasztrófa- és tűzvédelmi tevékenységek, eszközök hatékonyságának kutatása és fejlesztése2021-06-30KMDI
Pimper LászlóA veszélyes ipar karelhárításának kutatása és fejlesztése2021-06-30KMDI
Restás ÁgostonDrónok alkalmazásának lehetőségei a közszolgálatban2021-06-30KMDI
Restás ÁgostonKatasztrófák felszámolásának taktikai lehetőségei és speciális eszközrendszere2021-06-30KMDI
Rikk JánosA Magyar Honvédség által (kiemelten a kibervédelemben) alkalmazható nyílt forráskódú rendszerek szerepének és lehetőségeinek MI alapú vizsgálata2021-06-30KMDI
Seres GyörgyTávoktatási rendszerek használatának optimalizálása a Magyar Honvédség rendszerében és a katonai felsőoktatásban2021-06-30KMDI
Siposné Kecskeméthy KláraA környezet és a biztonság kapcsolata2021-06-30KMDI
Solymosi JózsefAz atomenergia alkalmazásainak védettsége2021-06-30KMDI
Szabó Sándor AndrásRepülésbiztonság humán tényezői, hirtelen cselekvőképtelenség okai és pilótahiba a HSI (Human System Integration) szempontjából, ergonómiai kivédésének, megelőzésének leh2021-06-30KMDI
Szabolcsi RóbertPilóta nélküli légijárművek automatikus repülésszabályozó rendszereinek előzetes számítógépes tervezése2021-06-30KMDI
Szászi GáborKözlekedési infrastruktúra-fejlesztés stratégiai kérdései a létfontosságú rendszerek és létesítmények komplex rendszerében2021-06-30KMDI
Szilvássy LászlóRepülőfedélzeti önvédelmi eszközök (A katonai és polgári utas, illetve teherszállító repülőgépek önvédelmi rendszerei)2021-06-30KMDI
Szilvássy LászlóDrónfenyegetés napjainkban és a jövőben (A drónokon alkalmazható megsemmisítő eszközök; a drónok felderítése és védekezés ellenük)2021-06-30KMDI
Szoboszlay SándorA környezetbiztonságot veszélyeztető kémiai és biológiai kockázatok azonosítására és kezelésére alkalmas módszerek fejlesztése2021-06-30KMDI
Tamás Enikő AnnaMódszertani fejlesztések az árvizek kezelésében a modellezési és adatgyűjtési módszerekre koncentrálva2021-06-30KMDI
Tamás Enikő AnnaFolyók hordalékháztartásával kapcsolatos folyamatok vizsgálata2021-06-30KMDI
Tóth BenceKritikus infrastruktúrák védelmi szerepének gráfelméleti alapú vizsgálata2021-06-30KMDI
Turcsányi KárolyHaditechnikai eszközök fejlődése, harcászati-műszaki elemzése és értékelése2021-06-30KMDI
Varga BélaAz MH repülőeszközeiben alkalmazott hajtóművek üzemeltetési, gazdaságossági és környezetvédelmi kérdései2021-06-30KMDI
Vass GyulaIparbiztonság növelését célzó eljárás-és eszközrendszer fejlesztése2021-06-30KMDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )