Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Báthy SándorAz MH különleges jogrend időszaki hadfelszerelési igényeinek tervezése, a tárca szintű feladatok végrehajtásának módja, az igények kielégítésének folyamata2018-06-30KMDI
Beda LászlóA mérnöki szemléletű tűzkockázat elemzés magyarországi bevezetésének aspektusai2018-06-30KMDI
Beda LászlóMatematikai tűzmodellek alkalmazhatósága a megtörtént tüzek elemzésében2018-06-30KMDI
Beda LászlóÉpületbelsők tűzvédelmi jellemzőinek laboratóriumi vizsgálati eredményei, és a gyakorlati hasznosítás összefüggései2018-06-30KMDI
Békési LászlóA helikopterek repülési üzemmódjai és ezek hatása a repülésbiztonságra2018-06-30KMDI
Békési BertoldKatonai repülésben alkalmazott üzembentartási rendszerek, kiszolgálási elveinek vizsgálata és ezek hatása a repülésbiztonságra2018-06-30KMDI
Békési LászlóA helikopterek stabilitása és kormányozhatóságának repülésbiztonsági összefüggései2018-06-30KMDI
Berek LajosA személy- és vagyonbiztonság területei, módszerei és végrehajtásának rendje2018-06-30KMDI
Berek TamásIvóvíz-, és élelmiszer-gazdálkodás környezetbiztonsági kockázatai2018-06-30KMDI
Berek TamásAz objektumvédelem elmélete és gyakorlata2018-06-30KMDI
Bíró TiborAdaptív belvízvédelem2018-06-30KMDI
Bleszity JánosKatasztrófák következményeinek felszámolása, valamint a helyreállítás vezetés-irányítási, műszaki feladatainak lehetséges megoldásai2018-06-30KMDI
Bottyán ZsoltA repülésbiztonság meteorológiai aspektusai – korszerű eljárások kidolgozása és alkalmazása a katonai repülés meteorológiai támogatásához2018-06-30KMDI
Dunai PálEmberi tényező a repülésben és szerepének vizsgálata a repülésbiztonság irányítási rendszerének kialakításában2018-06-30KMDI
Endrődi IstvánAz önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek működését szolgáló műszaki és logisztikai feltételrendszer kutatása-fejlesztése2018-06-30KMDI
Estók SándorHoldlogisztika – Holdhasznosítás lehetőségei a közeli jövőben2018-06-30KMDI
Farkas TiborA vezetési pontok rendszerének, kommunikációs és információs támogatásának képesség alapú vizsgálata2018-06-30KMDI
Farkas TiborA katonai műveletek kommunikációs és információs támogatásának technikai eszközrendszere, képességei, fejlesztésének iránya összfegyvernemi, többnemzeti környezetben2018-06-30KMDI
Fekete KárolyDevelopment of CIS on Stacioner level2018-06-30KMDI
Fekete KárolyKorszerű technológiai eljárások a Magyar Honvédség stacioner hálózataiban2018-06-30KMDI
Földi LászlóA környezetbiztonság kihívásai, hatásai a katonai erőre2018-06-30KMDI
Gyarmati JózsefHaditechnikai eszközök összehasonlító elemzése2018-06-30KMDI
Haig Zsolt
Kollár Csaba
A humán tényezők szerepe az információbiztonság komplex értelmezésében2018-06-30KMDI
Haig ZsoltInformációs műveletek és a kibertér összefüggéseinek vizsgálata, új eszközök, eljárások, szervezeti struktúrák kutatása2018-06-30KMDI
Haig Zsolt
Kollár Csaba
A különböző szélsőséges szervezetek változó közösségi média-felhasználási szokásai, a propaganda terjesztésének csatornái2018-06-30KMDI
Hajdú FerencA hazai haditechnikai kutatás-fejlesztés története és működésének összefüggései2018-06-30KMDI
Halász LászlóKörnyezetbiztonsági kihívások hatása a haditechnikai eszközök kutatására, fejlesztésére, életciklusára2018-06-30KMDI
Hegedűs ErnőA légideszantcsapatok haditechnikai eszközei2018-06-30KMDI
Horváth AttilaAz ellátási láncok biztonsága2018-06-30KMDI
Horváth AttilaA közlekedési hálózat fejlesztésének és fenntartásának katonai és kritikus infrastruktúra védelemmel összefüggő követelményei2018-06-30KMDI
Horváth AttilaA műveletek művelettervezési folyamatának logisztikai aspektusai2018-06-30KMDI
Kátai-Urbán LajosResearch and development of the implementation of the operator’s and authorial tasks in the field of industrial safety2018-06-30KMDI
Kátai-Urbán Lajos
Cimer Zsolt
Iparbiztonsági üzemeltetői és hatósági feladatok végrehajtásának kutatása-fejlesztése2018-06-30KMDI
Kavas LászlóA Magyar Honvédség repülőeszközei üzembentartási rendszerének korszerűsítési lehetőségei2018-06-30KMDI
Kende GyörgyStudying chess and its information technology background to find analogies and application possibilities regarding military strategy, battlefield operations...2018-06-30KMDI
Kende GyörgyA haditechnikai kutatás és fejlesztés hazai és NATO (EU) elmélete és gyakorlata.2018-06-30KMDI
Kende GyörgyTheory and Practice of Research and Development (R&D) in Military Technology, Hungary and NATO2018-06-30KMDI
Kende GyörgyA sakkjáték törvényszerűségeinek és informatikai hátterének lehetőségei a harcvezetés, a haditechnikai eszközök hatékony alkalmazása, a döntéshozatal...2018-06-30KMDI
Kiss SándorA biztonságtechnika tudományos alapjai, a biztonságtechnika területei, komplexitása2018-06-30KMDI
Kóródi GyulaA katasztrófa-egészségügyi ellátás rendező elvei, eszközei és praktikuma2018-06-30KMDI
Kovács TiborA csapatok megóvásának (Force Protection - FP) műszaki támogatási feladatai2018-06-30KMDI
Kovács ZoltánResearch and analysis of protective measures against terrorist blast attacks, with especial regard to missions of Hungarian Defense Forces on abroad and the development o2018-06-30KMDI
Kovács TiborInfrastructure issues of installation’s large crowds accommodate camps2018-06-30KMDI
Kovács László
Krasznay Csaba
Közigazgatási információs rendszerek védelmének és támadásának műszaki megoldásai2018-06-30KMDI
Kovács TiborNagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas táborok berendezésének, infrastrukturális kérdései2018-06-30KMDI
Kovács ZoltánA robbantásos merényletek elleni védekezés lehetőségeinek vizsgálata és elemzése, különös tekintettel a Magyar Honvédség missziós feladataira...2018-06-30KMDI
Kovács LászlóCyber warfare2018-06-30KMDI
Kovács TiborA katonai táborok fizikai védelmével összefüggő műszaki támogatási feladatok2018-06-30KMDI
Kovács LászlóKiberhadviselés2018-06-30KMDI
Kovács László
Krasznay Csaba
Nemzeti kibervédelmi stratégiák a nemzetközi együttműködések rendszerében2018-06-30KMDI
Kuti RajmundObjektumok tűzbiztonságát szolgáló eszközrendszerek kutatás-fejlesztése2018-06-30KMDI
Kuti RajmundKörnyezeti elemek védelme és a komplex kárfelszámolási tevékenység közötti össze-függések vizsgálata2018-06-30KMDI
Lukács LászlóA robbantási feladatok újszerű értelmezése, különös tekintettel a katonai békefenntartó műveletek/katasztrófavédelmi feladatok sajátosságaira...2018-06-30KMDI
Lukács LászlóRobbantásos terrorcselekmények és az ellenük való védekezés lehetőségei2018-06-30KMDI
Makkay ImrePilóta nélküli repülőgépek sárkány-, hajtómű-, fedélzeti elektronika-, hasznos teher- és földi irányító rendszerei2018-06-30KMDI
Muhoray ÁrpádA hazai árvízi védekezés irányítási rendszere, feladatai, bennük a nemzetközi kutató-mentő csapatok részvétele...2018-06-30KMDI
Munk SándorTechnical questions of IT systems, applications, and devices supporting the military forces, and the defence sphere2018-06-30KMDI
Munk SándorA Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai rendszerek, alkalmazások és eszközök technikai kérdései2018-06-30KMDI
Négyesi Imre
Rikk János
A védelmi szféra szervezeteiben alkalmazott viselhető informatikai eszközök vizsgálata, a lehetséges fejlesztési irányok meghatározása2018-06-30KMDI
Négyesi ImreInformatikai rendszerek a védelmi igazgatásban, valamint a rendőrségi, katasztrófavédelmi szervezetekben.2018-06-30KMDI
Négyesi Imre
Rikk János
Beültetett chip alkalmazásának biológiai, etikai, jogi és technikai lehetőségei, különös tekintettel a katonai műveletekre2018-06-30KMDI
Németh AndrásMikrovezérlők és programvezérelt áramkörök katonai célú, illetve veszélyhelyzeti alkalmazása2018-06-30KMDI
Németh AndrásA hullámterjedési rendellenességek hatása a légiforgalmi, valamint egyéb VHF és UHF rádió berendezések zavarására és kölcsönös zavartatására...2018-06-30KMDI
Németh AndrásKorszerű rádiófrekvenciás eszközök, rendszerek, valamint eljárások katonai célú, illetve veszélyhelyzeti alkalmazása2018-06-30KMDI
Németh AndrásMesterséges intelligenciák, gépi tanulási módszerek hadipari, katonai célú, illetve veszélyhelyzeti alkalmazása2018-06-30KMDI
Óvári GyulaAz MH repülőeszközei technikai, felhasználási, alkalmazási fejlődéstörténeti összefüggéseinek hatása, napjaink haditechnikai fejlesztéseire és a fegyverzetváltásra2018-06-30KMDI
Óvári GyulaKoalíciós katonai (katonai/polgári) repülési feladatok során megoldandó repülésbiztonsági, biztonságtechnikai kérdések tudományos feldolgozása2018-06-30KMDI
Óvári GyulaAz MH katonai helikopterei alkalmazásának műszaki és üzembentartási kérdései2018-06-30KMDI
Óvári GyulaKatonai légijárművek működtetési és üzemeltetési hatékonyságának, gazdaságosságának javítási lehetőségei2018-06-30KMDI
Padányi József
Földi László
Climate change and military security2018-06-30KMDI
Padányi JózsefAz árvédekezés elmélete és gyakorlata a környezetbiztonság szemüvegén keresztül2018-06-30KMDI
Palik MátyásA légiforgalmi szolgáltatás (Air Traffic Management - ATM) rendszerében megvalósuló folyamatok tudományos feldolgozása2018-06-30KMDI
Pátzay György
Dobor József
Magyarország víz-, talaj- és levegő-készletének minőségét károsan befolyásoló ipari (vegyi, biológiai, radiológiai) balesetek elemzése...2018-06-30KMDI
Pátzay GyörgyAz energiaellátás iparbiztonsági kérdéseinek vizsgálata2018-06-30KMDI
Pokorádi LászlóMatematikai modellre épülő döntés-előkészítő eljárások alkalmazása a repülőtechnika üzemeltetési menedzsmentjében2018-06-30KMDI
Pokorádi LászlóRepülőtechnika üzemeltetési kockázatainak kezelése2018-06-30KMDI
Restás Ágoston
Pántya Péter
A beavatkozói biztonság növelése a katasztrófavédelem tevékenységei során2018-06-30KMDI
Restás ÁgostonEffectiveness approach research of disaster management activities and equipment2018-06-30KMDI
Restás ÁgostonKatasztrófák felszámolásának taktikai lehetőségei és speciális eszközrendszere2018-06-30KMDI
Restás ÁgostonTactical possibilities and set of special equipment for managing disasters2018-06-30KMDI
Restás Ágoston
Pántya Péter
Intervention capabilities of disaster management and fire services, opportunities for their expansion2018-06-30KMDI
Seres GyörgyAz e-tanulás (e-learning) és a távoktatás alkalmazása a katonai felsőoktatásban és életpálya-modellben.2018-06-30KMDI
Seres GyörgyUse of e-learning and distance learning in military higher education2018-06-30KMDI
Siposné Kecskeméthy KláraA környezet és a biztonság kapcsolata2018-06-30KMDI
Siposné Kecskeméthy KláraThe relationship between environment and security2018-06-30KMDI
Solymosi József
Horváth Kristóf Csaba
Research and development of nuclear security and emergency response2018-06-30KMDI
Szászi GáborKözlekedési infrastruktúra-fejlesztés stratégiai kérdései a létfontosságú rendszerek és létesítmények komplex rendszerében2018-06-30KMDI
Szászi GáborA katonai közlekedési rendszer komplex fejlesztésének kihívásai, az egyes rendszerelemekkel szemben támasztott követelmények meghatározásának módszertani sajátosságai2018-06-30KMDI
Szilvássy LászlóRepülőfedélzeti fegyvertechnikai eszközök modernizációs lehetőségei2018-06-30KMDI
Szilvássy LászlóRepülőfedélzeti önvédelmi eszközök (A katonai és polgári utas illetve teherszállító repülőgépek önvédelmi rendszerei)2018-06-30KMDI
Szoboszlay SándorA környezetbiztonságot veszélyeztető kémiai és biológiai kockázatok azonosítására és kezelésére alkalmas módszerek fejlesztése2018-06-30KMDI
Tamás Enikő AnnaNovel approaches in flood management with special focus on modeling and data collection2018-06-30KMDI
Tamás Enikő AnnaMódszertani fejlesztések az árvizek kezelésében a modellezési és adatgyűjtési módszerekre koncentrálva2018-06-30KMDI
Tóth RudolfA repülőterek létesítésének, működtetésének és környezeti hatásainak vizsgálata, a biztonságos működtetés műszaki elveinek és követelményeinek elemzése, rendszerezése2018-06-30KMDI
Tóth RudolfKatasztrófák pusztító hatásai, az általuk sújtott (veszélyeztetett) területeken a mentés, a helyreállítás és az újjáépítés komplexitásának...2018-06-30KMDI
Tóth RudolfA kritikus infrastruktúrák katasztrófák hatásaival szembeni érzékenységének vizsgálata, állóképességük növelésének lehetséges formái, módszerei, a gyakorlati megvalósítás2018-06-30KMDI
Turcsányi KárolyMinőségügy- katonai minőségügy, szabványosítás2018-06-30KMDI
Turcsányi KárolyA haditechnika üzemfenntartása (infrastruktúrája), műszaki, gazdasági, szervezeti és vezetési rendszereinek vizsgálata, elemzése és értékelése2018-06-30KMDI
Turcsányi KárolyHaditechnikai eszközök fejlődése, harcászati-műszaki elemzése és értékelése2018-06-30KMDI
Ványa LászlóAz elektronikai hadviselés fejlesztési lehetőségei a Magyar Honvédségnél, napjaink technikai újításainak figyelembevételével2018-06-30KMDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )