Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Boldizsár GáborOperational Environment in the 21st century. Connection between Human Environment and Military Force in the future operations2018-06-30DSMS
Boldizsár GáborMilitary Tasks of state-building, particulary in Security, Administrative and –Economic Area2018-06-30DSMS
Farkas Tibor
Tóth András
New trends and challenges of communication and information system support of joint operations in multinational environment2018-06-30DSMS
Fekete Károly
Tóth András
Network Enabled Capability support in centric warfare in NATO Operations2018-06-30DSMS
Jobbágy ZoltánPlace and Role of the Hungarian Defence Forces in Allied Joint Operations2018-06-30DSMS
Jobbágy ZoltánTheory and Practice of Allied Joint Operations2018-06-30DSMS
Jobbágy ZoltánTheory and practice of Allied Joint Operations. The Hungarian contribution to NATO article 5 and non-article 5 crisis response operations2018-06-30DSMS
Kaiser FerencThe Theory and Practice of Naval Warfare2018-06-30DSMS
Kaiser FerencMission and tasks of Navy in multi-national joint operations2018-06-30DSMS
Kovács LászlóAll-source Intelligence2018-06-30DSMS
Kovács László
Kovács Tibor
Challenges of engineer support in the 21st century, with special focus ont he Hungarian Defence Forces2018-06-30DSMS
Krajnc ZoltánMain Issue of Air/Land Integration: Coordination of Air and Land Operations in Modern Warfare2018-06-30DSMS
Krajnc ZoltánAir Forces in Military and Peace Support Operations2018-06-30DSMS
Lakatos LászlóThe National Defense System and Defence Management2018-06-30DSMS
Padányi JózsefTheory and Practice of Peace Support Operations with respect to engineering support2018-06-30DSMS
Siposné Kecskeméthy KláraDefence Geography of Regional Zones2018-06-30DSMS
Siposné Kecskeméthy KláraGeography and Crisis2018-06-30DSMS
Ujházy LászlóNGOs and Defence Management2018-06-30DSMS
Berek TamásAz ABV védelmi támogatás kihívásai a XXI. században, az ABV védelmi támogatás elmélete és gyakorlata, a mentesítés-, valamint a felderítés feladatrendszerének vizsgálata2018-06-30HDI
Berek Tamás
Kuti Rajmund
A stratégia-alkotás tudományos (matematikai modellen alapuló) módszerei, azok felhasználásának lehetőségei a NKS létrehozásában2018-06-30HDI
Berek Tamás
Kuti Rajmund
Katonai erők veszélyhelyzeti alkalmazását segítő metodikák, döntéstámogató eljárások fejlesztési lehetőségei2018-06-30HDI
Besenyő János
Forgács Balázs
Afrikai konfliktusok jellemzői, sajátosságai, azok kezelésére tett erőfeszítések2018-06-30HDI
Bódi StefániaA honvédelmi és rendvédelmi dolgozók alapjogi korlátai2018-06-30HDI
Bódi StefániaA Magyar Honvédség együttműködése különleges jogrendben a rendvédelmi és közigazgatási szervekkel2018-06-30HDI
Boldizsár GáborAz államépítés katonai feladatai, különös tekintettel a biztonsági, a közigazgatási és a gazdasági dimenziókra2018-06-30HDI
Boldizsár GáborA MH önkéntes tartalékos rendszerének fejlesztési körülményei2018-06-30HDI
Boldizsár GáborA Magyar Honvédség felderítő rendszerének fejlesztési lehetőségei a napjainkban, folyamatban lévő folyamatok, békeműveletek és a technikai újítások figyelembevételével2018-06-30HDI
Boldizsár GáborA 21. század műveleti környezete, a humán környezet és a katonai erő kapcsolata műveletek során2018-06-30HDI
Boldizsár GáborA kelet-közép európai területvédelmi (territoriális) képességek fejlődésének tapasztalatai, jövőbeli irányai2018-06-30HDI
Boldizsár GáborA Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének kialakítása, az Önkéntes Területi Tartalékerő létrehozása, felállítása körülményeinek vizsgálata, a regionális biztons2018-06-30HDI
Bolgár JuditA védelmi tevékenység pszichológiai aspektusai2018-06-30HDI
Bolgár JuditSzervezeti mediáció, konszenzusépítési eszközök és eljárások bevezetésének vizsgálata katonai környezetbe2018-06-30HDI
Bolgár JuditA társadalmi nemek és viselkedési stratégiák2018-06-30HDI
Bolgár JuditSzervezeti modellek fejlesztése – szervezeti kultúra fejlesztésének eszközei és módszerei katonai környezetben2018-06-30HDI
Csikány TamásA 19. század európai és magyar hadügye, a magyar hadsereg haderőnemeinek és fegyvernemeinek, illetve alakulatainak története a 19-20. században, az önkéntesség és...2018-06-30HDI
Csikány Tamás
Boda Mihály
A katonai etika és története2018-06-30HDI
Csikány Tamás
Horváth Csaba
A II. világháború, valamint az 1945 utáni helyi háborúk a hadművészeti elvek és fegyverrendszerek változásának tükrében, a Magyar Honvédség harceljárásai, szervezési és..2018-06-30HDI
Dobák ImreA titkos információgyűjtés szerepe, jelentősége a 20. és 21. században2018-06-30HDI
Farkas Tibor
Tóth András
A NATO kommunikációs rendszerének elméleti és gyakorlati vizsgálata2018-06-30HDI
Farkas TiborPszeudoműholdak (nagy magasságú személyzet nélküli repülő platformok) alkalmazása a katonai műveletek híradó támogatása során2018-06-30HDI
Farkas TiborA híradó katonák és alegységek kiképzésének és felkészítésének lehetséges irányai a rendszeresített technikai eszközök, valamint a híradó és informatikai támogatás...2018-06-30HDI
Farkas TiborA Kapcsolt Műveleti Hálózatok koncepció (Federated Mission Network – FMN) bevezetése a Magyar Honvédségben2018-06-30HDI
Farkas TiborA nemzeti különleges műveleti vezetési és irányítási rendszer, valamint a harctámogatási funkciók átalakítási lehetőségei a modern hadviselés tükrében2018-06-30HDI
Fekete KárolyA Hálózat Nyújtotta Képesség, hang, adat és kép integráció megvalósításának lehetőségei a Magyar Honvédség kommunikációs rendszerében2018-06-30HDI
Fischl VilmosAz egyház és állam álláspontja a háborúról, a békéről és a vallási szélsőségekről, különös tekintettel az iszlám vallás terjedésére2018-06-30HDI
Földi LászlóAz ABV felderítés és mentesítés aktuális kérdései, a technikai eszköz-rendszer fejlesztésének lehetőségei2018-06-30HDI
Forgács BalázsA gerilla hadviselés elmélete2018-06-30HDI
Forray LászlóA Magyar Különleges Műveleti Erők alkalmazásának lehetőségei országhatáron kívül és belül, figyelembe véve a jelenleg fennálló jogi korlátokat2018-06-30HDI
Gazdag Ferenc
Hettyey András
Az 1990 utáni demokratikus magyar kormányok külpolitikájának elemzése, relációs és/vagy tematikus bontásban, a nemzetközi kapcsolatok nagyelméleteinek és/vagy ...2018-06-30HDI
Gazdag FerencTheoretical and Practical Issues of Security Policy2018-06-30HDI
Gazdag Ferenc
Hettyey András
A német kül- és biztonságpolitika választott kérdéseinek elemzése a nemzetközi kapcsolatok elméleteinek és/vagy a Foreign Policy Analysis (FPA) eszközeivel2018-06-30HDI
Gazdag Ferenc
Molnár Anna
The European Union's Common Foreign, Security and Defense Policy2018-06-30HDI
Gőcze István
Forgács Balázs
A hadtudomány tudományelméleti kérdéseinek változása a 20. század második felétől2018-06-30HDI
Gyarmati JózsefKorszerű karbantartási rendszerek adaptációjának vizsgálata2018-06-30HDI
Gyarmati JózsefHaditechnikai eszközök értékelése, összehasonlítása és adott feladatra történő kiválasztása2018-06-30HDI
Haig ZsoltInformációs műveletek és kiberhadviselés elmélete2018-06-30HDI
Harai DénesKatonai karakterek, társadalmi hatásrendszerek a 20-21. században.2018-06-30HDI
Harai DénesA katona kulturális antropológiája2018-06-30HDI
Hornyacsek JúliaA hazai védelmi szervek, szervezetek rendeltetése, feladatrendszere, tevékenységi köre, együttműködési szintjei2018-06-30HDI
Horváth TiborA Magyar Honvédség műszaki csapatainak harctámogatási feladatai vízi akadályok leküzdésekor, különös figyelemmel a vízen járásra kifejlesztett új eszközökre, illetve2018-06-30HDI
Horváth Csaba
Forgács Balázs
Napjaink fegyveres konfliktusainak vizsgálata a hadtörténeti tapasztalatok tükrében2018-06-30HDI
Horváth TiborA műveleti környezet műszaki támogatásának kihívásai2018-06-30HDI
Horváth AttilaAz Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Rendszer felállításának logisztikai kihívásai és megoldási lehetőségek2018-06-30HDI
Horváth AttilaA polgári és katonai ellátási láncok biztonsági összehasonlítása2018-06-30HDI
Jakusné Harnos ÉvaA katonai szaknyelvi fejlesztési lehetőségek kutatása2018-06-30HDI
Jobbágy ZoltánA szövetségi összhaderőnemi műveletek elmélete és gyakorlata2018-06-30HDI
Jobbágy Zoltán
Zán Krisztina
A haderő megváltozott feladatai a tömeges bevándorlás okozta helyzet és a globális kihívások kezelése következtében2018-06-30HDI
Kaiser FerencA tengeri hadviselés elmélete és gyakorlata2018-06-30HDI
Kaiser FerencGlobal Security Risks2018-06-30HDI
Kaiser FerencGlobális biztonsági kihívások2018-06-30HDI
Kaiser Ferenc
Vida Csaba
Korszerű hírszerző elemző-értékelő módszerek rendszere2018-06-30HDI
Kaló JózsefA kül- és katonapolitikát alakító, vagy politikai pályára lépő katonai vezetők tevékenységének vizsgálata a XX. század elejétől napjainkig2018-06-30HDI
Kanyó MáriaA MH humánerőforrás utánpótlásának kihívásai a megváltozott munkaerő-piaci követelmények hatására2018-06-30HDI
Kerti AndrásA Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra információbiztonságának jelenlegi helyzete, fejlesztésének lehetséges irányai2018-06-30HDI
Király LászlóA nemzetgazdaság védelmi célú felkészítése, a gazdaságmozgósítás, valamint a védelmi célú tartalékos kihívásai a piacgazdasági viszonyok között2018-06-30HDI
Király LászlóA honvédelmi feladatok gazdasági és anyagi szolgáltatásokkal történő biztosításának fontossága és nehézségei napjainkban2018-06-30HDI
Kis-Benedek JózsefA közel-keleti és észak-afrikai országokban történt változások hatásai az európai nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszerére2018-06-30HDI
Kis-Benedek József
Resperger István
A radikalizmus megjelenési formái és az ellene folytatott küzdelem nemzetbiztonsági sajátosságai2018-06-30HDI
Kiss Zoltán LászlóA társadalmi stabilitásra és humán biztonságra kihívást, kockázatot illetve veszélyt jelentő tényezők szociológiai vizsgálata, elemzése2018-06-30HDI
Kiss Zoltán LászlóThe Hungarian CIMIC’s and PSYOPS’s Capacity Building and Operational Requirements2018-06-30HDI
Kiss Zoltán LászlóNemzetközi válságreagáló műveletekben szerzett külföldi és magyar tapasztalatok katonaszociológiai vizsgálata, elemzése2018-06-30HDI
Kovács LászlóÖsszadatforrású felderítés2018-06-30HDI
Kovács Zoltán
Kovács Tibor
A műszaki zárás eszközei, jelentősége, alkalmazásának lehetőségei az MH hazai és nemzetközi (harci) feladatainak végrehajtása során, a csapatok megóvásának (Force Protect2018-06-30HDI
Kovács Zoltán
Kovács Tibor
A műszaki támogatás kihívásai a XXI. században, az infrastrukturális műszaki feladatok végrehajtásának sajátosságai és lehetőségei a Magyar Honvédségben2018-06-30HDI
Krajnc ZoltánA Magyar Honvédség légierejének jövőbeni stratégiai koncepciója, a légierő csapatok hadművelet elméletének, harcászatának és vezetésének fő kérdései a háborús- és a nem..2018-06-30HDI
Krajnc ZoltánTöbbrétegű légvédelmi rendszer-szoftverek adatközpontú technológiájának integrált menedzsmentje2018-06-30HDI
Krajnc ZoltánA szimulációs képzés hatékonyságának vizsgálata a légierő fegyvernemeinél és szakcsapatainál2018-06-30HDI
Krajnc ZoltánA légi-földi integráció főkérdései: a légi és szárazföldi műveletek koordinálása a modern háborúk megvívása során2018-06-30HDI
Krajnc ZoltánHadműveleti törzsek felkészítése konstruktív szimulációs rendszer alkalmazásával, a migrációs válsághelyzettel kapcsolatos feladatok végrehajtására2018-06-30HDI
Krizbai János
Pellek Sándor
A Magyar Honvédség egészségügyi humán-erőforrás gazdálkodásának kérdése civil erőforrások kritikus csökkenése esetén2018-06-30HDI
Krizbai JánosA katonai toborzás fejlesztésének irányai a munkaerőpiac és az elsődleges célcsoportok jellemzőinek tükrében2018-06-30HDI
Krizbai JánosA HM tárca integritás fejlesztésének eszközei és módszerei, kormányzati, NATO és nemzetközi trendek vizsgálata2018-06-30HDI
Krizbai JánosA Magyar Honvédség humánerőforrás gazdálkodásának fejlesztési lehetőségei napjaink korszerű eljárásai a munkaerőpiaci kihívások tükrében2018-06-30HDI
Krizbai JánosA hivatásos haderő szervezeti kultúrája (fejlesztése)2018-06-30HDI
Krizbai János
Hegedűs Henrik
A Magyar Honvédség humán szolgáltató intézményrendszere feladat végrehajtásának hatékonyságvizsgálata a személyi állomány megtartása vonatkozásában2018-06-30HDI
Lakatos LászlóHonvédelmi igazgatás rendszere, annak feladatai az Alaptörvény és a kapcsolódó honvédelmi tárgyú jogszabályok, továbbá a Nemzeti Válságkezelési Rendszerrel szemben támasz2018-06-30HDI
Molnár AnnaAz Európai Unió közös kül-, biztonság és védelempolitikája2018-06-30HDI
Molnár AnnaOlaszország kül- és biztonságpolitikája2018-06-30HDI
Muhoray Árpád
Hornyacsek Júlia
A védelmi igazgatás különböző szintjeinek szerepe, feladatai és együttműködési lehetőségei béke időszakban és különleges jogrend bevezetését igénylő helyzetekben2018-06-30HDI
Munk SándorA Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai képességek, rendszerek, alkalmazások és eszközök2018-06-30HDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )