Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Balla IbolyaBibliai Bölcsességirodalom2019-04-30HDI
Balla IbolyaDeuterokanonikus bölcsességirodalom2019-04-30HDI
Balla IbolyaAz írópróféták2019-04-30HDI
Balla IbolyaAz írópróféták és a bölcsességirodalom kapcsolata2019-04-30HDI
Balla IbolyaAz Ószövetség mint "trauma/krízisirodalom"2019-04-30HDI
Kodácsy TamásKortárs eszkatológia2019-04-30HDI
Kodácsy TamásFeltörekvő technológiák teológiai etikája2019-04-30HDI
Lányi GáborKegyességi irányzatok a XIX - XX. században2019-04-30HDI
Siba BalázsA protestáns spiritualitás megélésének egyéni és közösségi aspektusai2019-04-30HDI
Balla PéterCsaládetikai kérdések az evangéliumi hagyományokban2019-04-30HTK
Balla PéterPál apostol korinthusi levelezése2019-04-30HTK
Balla PéterÉlet és halál a Jelenések könyvében2019-04-30HTK
Balla PéterAz Újszövetség teológiájának egysége és sokszínűsége2019-04-30HTK
Balla PéterÚjszövetségi kánontörténet2019-04-30HTK
Balla PéterPál "új megközelítése" a Római levélben és a Galata levélben2019-04-30HTK
Balla PéterA jézusi és a páli teológia kapcsolata2019-04-30HTK
Békési SándorTeológiai esztétika rendszeres vagy történeti megközelítése2019-04-30HTK
Békési SándorInterdiszciplináris területek apologetikai értelmezése2019-04-30HTK
Békési SándorKutatások a teológiai antropológia területén2019-04-30HTK
Egeresi László SándorEgyéni panaszénekek a Zsoltárok könyvében2019-04-30HTK
Hanula GergelyA görög egyházatyák Szentírás-magyarázatának recepciója2019-04-30HTK
Hanula GergelyAz Újszövetség görög nyelve2019-04-30HTK
Hanula GergelyA vallásos nyelv teológiai vizsgálata2019-04-30HTK
Horváth Erzsébet16-17. századi oktatás és a reformáció összefüggései2019-04-30HTK
Horváth ErzsébetKálvin és a Reformáció hatása a társadalomra2019-04-30HTK
Karasszon IstvánA Prédikátor könyvének újabb magyarázatai2019-04-30HTK
Karasszon IstvánTemplomrenoválás Izráelben2019-04-30HTK
Karasszon IstvánPrófétai könyv és prófétai egyéniség2019-04-30HTK
Karasszon IstvánAz Énekek éneke és a művészetek2019-04-30HTK
Karasszon IstvánIzraeli történelem és Biblián kívüli történetírás2019-04-30HTK
Karasszon IstvánSzemantikai változások a sémi nyelvek fejlődésében2019-04-30HTK
Karasszon IstvánEgyiptom és Izrael vallásának kapcsolata az i.e. I-II. évezredben2019-04-30HTK
Kendeffy GáborTeodicea az egyházatyáknál2019-04-30HTK
Kendeffy GáborAugustinus kegyelemtana és akaratfelfogása2019-04-30HTK
Kendeffy GáborAz ókori kereszténység és a pogány kultuszok2019-04-30HTK
Kendeffy GáborAz antik filozófia hatása a második századi görög egyházatyákra2019-04-30HTK
Kendeffy GáborTeológia és aszkézis az ókeresztény korban2019-04-30HTK
Kendeffy GáborÓkeresztény szerzők recepciója az újkori gondolkodásban2019-04-30HTK
Kendeffy GáborAugustinus misztikája2019-04-30HTK
Kendeffy GáborCanterbury-i Anselmus filozófiája és teológiája2019-04-30HTK
Kendeffy GáborTeremtésfelfogások a Krisztus utáni 2-3. században2019-04-30HTK
Kocsev MiklósA lelkész személyisége és a lelkészi identitás2019-04-30HTK
Kocsev MiklósReformátus liturgia lehetőségei2019-04-30HTK
Kocsev MiklósA gyülekezetépítés elmélete és gyakorlata református egyházi összefüggésben2019-04-30HTK
Kocsev MiklósLehetőségek és kihívások a homiletikai palettán2019-04-30HTK
Kocsev MiklósA kontextuális lelkigondozás2019-04-30HTK
Kodácsy TamásÖkoteológia2019-04-30HTK
Kodácsy TamásVallás és természettudomány kapcsolata2019-04-30HTK
Kodácsy TamásKijelentéstan2019-04-30HTK
Kodácsy TamásKorai dogmatörténet2019-04-30HTK
Literáty ZoltánA magyar diakónika történeti, teológiai és gyakorlati rendszerezése2019-04-30HTK
Literáty ZoltánAz igehirdetés formájának jelentősége2019-04-30HTK
Literáty ZoltánPerformativ igehirdetés2019-04-30HTK
Literáty Zoltán19. és 20. századi gyakorlati teológusok munkásságának értékelése2019-04-30HTK
Literáty ZoltánAz imagináció teológiai és homiletikai aspektusai2019-04-30HTK
Literáty ZoltánAmerikai homiletika az ezredfordulón2019-04-30HTK
Literáty ZoltánAz igehirdetés helyzete a teológiai társtudományok között2019-04-30HTK
Literáty ZoltánGyülekezetépítés városi és falusi kontextusban2019-04-30HTK
Németh DávidA lelkigondozás és a pszichoterápia határkérdései2019-04-30HTK
Németh DávidA lelkigondozás életértelmező funkciója2019-04-30HTK
Németh DávidA vallásosság és a spiritualitás élettörténeti változásainak valláspedagógiai szempontjai2019-04-30HTK
Pap FerencProtestáns liturgiatörténet2019-04-30HTK
Pap FerencAz Újszövetség és a korai keresztyén kultusz kapcsolata2019-04-30HTK
Pap FerencInterdiszciplináris kultusztörténeti kutatások2019-04-30HTK
Pecsuk OttóPál apostol teológiájának kérdései (pl. megigazulástan)2019-04-30HTK
Pecsuk OttóBibliafordítás elmélete2019-04-30HTK
Pecsuk OttóÚjszövetségi bibliai teológia2019-04-30HTK
Pecsuk OttóÚjszövetségi kortörténet2019-04-30HTK
Pethő SándorModernitás és posztmodern a filozófiában és a teológiában2019-04-30HTK
Pethő SándorA sacrum és a politikum kapcsolata új és legújabb kori filozófiában2019-04-30HTK
Pethő SándorA filozófiai és teológiai gondolkodás kapcsolatának történeti és elméleti modelljei2019-04-30HTK
Siba BalázsLelkiség és vezetés az egyházban2019-04-30HTK
Siba BalázsVallásos identitás és az élettörténet kapcsolata2019-04-30HTK
Siba BalázsA kooperativitás elmélete és módszerei a vallástanári gyakorlatban2019-04-30HTK
Siba BalázsValláspedagógia a XXI. században2019-04-30HTK
Siba BalázsMisszió és gyülekezetépítés a XXI. században2019-04-30HTK
Szabó ElődA magyar protestantizmus a XVII. században2019-04-30HTK
Szabó ElődA Dunántúli Református Egyházkerület a Rákosi diktatúrában2019-04-30HTK
Szabó IstvánA 20. század hazai teológiai gondolkodása2019-04-30HTK
Szabó IstvánIgehirdetés és teológia2019-04-30HTK
Szabó ElődA református egyház élete a Kádár-korszakban2019-04-30HTK
Szabó ElődEgyházi élet Mária TErézia uralkodásának idején2019-04-30HTK
Szabó IstvánEgyház és társadalom2019-04-30HTK
Szűcs FerencA keresztyén etika és a mai nagy társadalmi problémák összefüggése2019-04-30HTK
Szűcs FerencKutatások az ekkléziológia témakörében2019-04-30HTK
Szűcs FerencKutatások a trinitástan nagy toposzaihoz kapcsolódva2019-04-30HTK
Vladár GáborA hit továbbadásának formái az Újszövetségben2019-04-30HTK
Vladár GáborAz ószövetségi idézetek funkciója az Újszövetségben2019-04-30HTK
Vladár GáborA kánonképződés kezdetei az újszövetségi iratokban2019-04-30HTK
Xeravits GézaDeuterokanonikus irodalom2019-04-30HTK
Xeravits GézaA qumráni közösség története és irodalma2019-04-30HTK
Zsengellér JózsefVallási irányzatok a korai zsidóságban2019-04-30HTK
Zsengellér JózsefPerzsa-hellenisztikus kori zsidóság irodalma, története2019-04-30HTK
Zsengellér JózsefZsidóság és a protestantizmus kapcsolata2019-04-30HTK
Zsengellér JózsefSamaritánus kutatások2019-04-30HTK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )