Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Balla PéterCsaládetikai kérdések az evangéliumi hagyományokban2018-04-30HTK
Balla PéterPál apostol korinthusi levelezése2018-04-30HTK
Balla PéterÉlet és halál a Jelenések könyvében2018-04-30HTK
Balla PéterAz Újszövetség teológiájának egysége és sokszínűsége2018-04-30HTK
Balla PéterÚjszövetségi kánontörténet2018-04-30HTK
Balla PéterPál "új megközelítése" a Római levélben és a Galata levélben2018-04-30HTK
Balla PéterA jézusi és a páli teológia kapcsolata2018-04-30HTK
Békési SándorKutatások a teológiai antropológia területén2018-04-30HTK
Békési SándorTeológiai esztétika rendszeres vagy történeti megközelítése2018-04-30HTK
Békési SándorInterdiszciplináris területek apologetikai értelmezése2018-04-30HTK
Hanula GergelyA görög egyházatyák Szentírás-magyarázatának recepciója2018-04-30HTK
Hanula GergelyAz Újszövetség görög nyelve2018-04-30HTK
Hanula GergelyA vallásos nyelv teológiai vizsgálata2018-04-30HTK
Horváth Erzsébet16-17. századi oktatás és a reformáció összefüggései2018-04-30HTK
Horváth ErzsébetKálvin és a Reformáció hatása a társadalomra2018-04-30HTK
Karasszon IstvánEgyiptom és Izrael vallásának kapcsolata az i.e. I-II. évezredben2018-04-30HTK
Karasszon IstvánA Prédikátor könyvének újabb magyarázatai2018-04-30HTK
Karasszon IstvánTemplomrenoválás Izráelben2018-04-30HTK
Karasszon IstvánPrófétai könyv és prófétai egyéniség2018-04-30HTK
Karasszon IstvánAz Énekek éneke és a művészetek2018-04-30HTK
Karasszon IstvánIzraeli történelem és Biblián kívüli történetírás2018-04-30HTK
Karasszon IstvánSzemantikai változások a sémi nyelvek fejlődésében2018-04-30HTK
Kendeffy GáborCanterbury-i Anselmus filozófiája és teológiája2018-04-30HTK
Kendeffy GáborTeremtésfelfogások a Krisztus utáni 2-3. században2018-04-30HTK
Kendeffy GáborTeodicea az egyházatyáknál2018-04-30HTK
Kendeffy GáborAugustinus kegyelemtana és akaratfelfogása2018-04-30HTK
Kendeffy GáborAz ókori kereszténység és a pogány kultuszok2018-04-30HTK
Kendeffy GáborAz antik filozófia hatása a második századi görög egyházatyákra2018-04-30HTK
Kendeffy GáborTeológia és aszkézis az ókeresztény korban2018-04-30HTK
Kendeffy GáborÓkeresztény szerzők recepciója az újkori gondolkodásban2018-04-30HTK
Kendeffy GáborAugustinus misztikája2018-04-30HTK
Kocsev MiklósA kontextuális lelkigondozás2018-04-30HTK
Kocsev MiklósA lelkész személyisége és a lelkészi identitás2018-04-30HTK
Kocsev MiklósReformátus liturgia lehetőségei2018-04-30HTK
Kocsev MiklósA gyülekezetépítés elmélete és gyakorlata református egyházi összefüggésben2018-04-30HTK
Kocsev MiklósLehetőségek és kihívások a homiletikai palettán2018-04-30HTK
Kodácsy TamásKorai dogmatörténet2018-04-30HTK
Kodácsy TamásÖkoteológia2018-04-30HTK
Kodácsy TamásVallás és természettudomány kapcsolata2018-04-30HTK
Kodácsy TamásKijelentéstan2018-04-30HTK
Literáty ZoltánAz igehirdetés helyzete a teológiai társtudományok között2018-04-30HTK
Literáty ZoltánGyülekezetépítés városi és falusi kontextusban2018-04-30HTK
Literáty ZoltánA magyar diakónika történeti, teológiai és gyakorlati rendszerezése2018-04-30HTK
Literáty ZoltánAz igehirdetés formájának jelentősége2018-04-30HTK
Literáty ZoltánPerformativ igehirdetés2018-04-30HTK
Literáty Zoltán19. és 20. századi gyakorlati teológusok munkásságának értékelése2018-04-30HTK
Literáty ZoltánAz imagináció teológiai és homiletikai aspektusai2018-04-30HTK
Literáty ZoltánAmerikai homiletika az ezredfordulón2018-04-30HTK
Németh DávidA vallásosság és a spiritualitás élettörténeti változásainak valláspedagógiai szempontjai2018-04-30HTK
Németh DávidA lelkigondozás és a pszichoterápia határkérdései2018-04-30HTK
Németh DávidA lelkigondozás életértelmező funkciója2018-04-30HTK
Pap FerencInterdiszciplináris kultusztörténeti kutatások2018-04-30HTK
Pap FerencProtestáns liturgiatörténet2018-04-30HTK
Pap FerencAz Újszövetség és a korai keresztyén kultusz kapcsolata2018-04-30HTK
Pecsuk OttóÚjszövetségi kortörténet2018-04-30HTK
Pecsuk OttóPál apostol teológiájának kérdései (pl. megigazulástan)2018-04-30HTK
Pecsuk OttóBibliafordítás elmélete2018-04-30HTK
Pecsuk OttóÚjszövetségi bibliai teológia2018-04-30HTK
Siba BalázsValláspedagógia a XXI. században2018-04-30HTK
Siba BalázsMisszió és gyülekezetépítés a XXI. században2018-04-30HTK
Siba BalázsLelkiség és vezetés az egyházban2018-04-30HTK
Siba BalázsVallásos identitás és az élettörténet kapcsolata2018-04-30HTK
Siba BalázsA kooperativitás elmélete és módszerei a vallástanári gyakorlatban2018-04-30HTK
Szabó IstvánEgyház és társadalom2018-04-30HTK
Szabó IstvánA 20. század hazai teológiai gondolkodása2018-04-30HTK
Szabó IstvánIgehirdetés és teológia2018-04-30HTK
Szűcs FerencA keresztyén etika és a mai nagy társadalmi problémák összefüggése2018-04-30HTK
Szűcs FerencKutatások az ekkléziológia témakörében2018-04-30HTK
Szűcs FerencKutatások a trinitástan nagy toposzaihoz kapcsolódva2018-04-30HTK
Vladár GáborA hit továbbadásának formái az Újszövetségben2018-04-30HTK
Vladár GáborAz ószövetségi idézetek funkciója az Újszövetségben2018-04-30HTK
Vladár GáborA kánonképződés kezdetei az újszövetségi iratokban2018-04-30HTK
Zsengellér JózsefSamaritánus kutatások2018-04-30HTK
Zsengellér JózsefVallási irányzatok a korai zsidóságban2018-04-30HTK
Zsengellér JózsefPerzsa-hellenisztikus kori zsidóság irodalma, története2018-04-30HTK
Zsengellér JózsefZsidóság és a protestantizmus kapcsolata2018-04-30HTK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )