Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Barta KárolyTalajerózió2018-12-15SZTE
Barta KárolyAntropogén tevékenységek hidrológiai és talajtani hatásai2018-12-13SZTE
Becsei JózsefA tanyarendszer mai állapota2018-12-15SZTE
Becsei JózsefA magyar településállomány változása a honfoglalástól napjainkig2018-12-15SZTE
Boros LajosA városok átalakulásának térbeli kérdései2018-12-15SZTE
Boros Lajos
Győri Ferenc
A tehetségföldrajz aktuális kérdései2018-12-15SZTE
Boros Lajos
Győri Ferenc
A tehetségföldrajz aktuális kérdései2018-12-15SZTE
Boros Lajos
Timár Judit
Everyday practices of adaption and resistance to peripheralisation at household scale2018-12-15SZTE
Boros LajosA társadalmi konfliktusok térbeli jellegzetességei2018-12-15SZTE
Csatári BálintA város - vidék kapcsolatok jellege, minősége, változásai és szerepük a vidéki térségek felzárkóztatásában2018-12-15SZTE
Csatári BálintAz alföldi mezővárosok és tanyáik megújulása, átalakuló szerepe a XX. század elején2018-12-15SZTE
Csatári BálintA vidéki (rurális) tér geográfiai jellemzői és annak változásai2018-12-15SZTE
Dávid LórántAntropogén geomorfológia2018-12-15SZTE
Fabula SzabolcsTerület- és településfejlesztési beavatkozások térformáló hatásai2018-12-15SZTE
Farsang AndreaTalajaink környezeti érzékenysége2018-12-15SZTE
Farsang AndreaSzélerózió on-site és off-site hatásai2018-12-15SZTE
Farsang AndreaTalaj tápanyag tartalmának térbeli változása2018-12-15SZTE
Fintor KrisztiánUtómagmás és posztmagmás érrendszerek és hozzájuk kapcsolódó metaszomatikus átalakulások vizsgálata a Tisza-Dáciai egység kőzeteiben2018-12-15SZTE
Gál Tamás MátyásModeling of hydrological effects of extreme precipitation events in urban areas2018-12-15SZTE
Gál Tamás MátyásVárosklíma modellezés2018-12-15SZTE
Gál Tamás Mátyás
Zöld András
Aktív és passzív szoláris energiahasznosítás kapcsolata a városi (mikro)klimatikus körülményekkel2018-12-15SZTE
Gál Tamás MátyásEvaluation of the effect of climate change on urban areas2018-12-15SZTE
Geiger JánosA geológiai léptékprobléma2018-12-15SZTE
Geiger JánosSztochasztikus szimulációk a geológiában2018-12-15SZTE
Geiger JánosAlkalmazott geomatematikai modellalkotás2018-12-15SZTE
Gulyás ÁgnesA városi zöld infrastruktúra szerepe a kedvezőtlen klimatikus hatások mérséklésében2018-12-15SZTE
Gulyás SándorKörnyezettörténeti vizsgálatok népvándorláskori csontmintákon2018-12-15SZTE
Gulyás ÁgnesHumán bioklimatológia2018-12-15SZTE
Győri FerencA tudásföldrajz útjain: tehetségföldrajz, oktatásföldrajz2018-12-15SZTE
Hegedűs GáborTransznacionális migrációs folyamatok a Kárpát-medencében2018-12-15SZTE
Hegedűs GáborA lakóparkok társadalomföldrajzi vizsgálata Magyarországon2018-12-15SZTE
Hegedűs GáborÚj vidékfejlesztési lehetőségek és modellek Magyarországon2018-12-15SZTE
Horváth JaninaMélyvízi üledékes rendszerek genetikai alapú vizsgálata alsó-pannon üledékekben2018-12-15SZTE
Kiss TímeaAccelerated geomorphological processes by human impact2018-12-15SZTE
Kiss Tímea
Sipos György
Human impacts on rivers2018-12-15SZTE
Kiss TímeaAntropogén hatásra módosuló fluviális folyamatok vizsgálata kisvízgyűjtőn2018-12-15SZTE
Kiss TímeaMeder és ártér kapcsolatának vizsgálata2018-12-15SZTE
Kiss TímeaKéső-pleisztocén és holocén homokmozgások vizsgálata2018-12-15SZTE
Kiss TímeaValamely alföldi táj késő pleisztocén-holocén felszínfejlődése2018-12-15SZTE
Kovács ZoltánA társadalmi differenciálódás területi folyamatai2018-12-15SZTE
Kovács FerencTájváltozás értékelése térinformatikai módszerekkel2018-12-15SZTE
Kovács ZoltánAz urbanizáció földrajzi jelenségei2018-12-15SZTE
Kovács Zoltán
Nagy Erika
Production of core-periphery relations through the social nexuses of economic agents settled in backward regions2018-12-15SZTE
Kovács FerencTérinformatika a katasztrófamenedzsmentben2018-12-15SZTE
Kovács ZoltánChallenges of sustainable urban development2018-12-15SZTE
Kovács Ferenc
Tobak Zalán
Geographic applications of remote sensing and GIS techniques in the urban environment2018-12-15SZTE
Kovács ZoltánA poszt-szocialista átalakulás politikai földrajza2018-12-15SZTE
M. Tóth TivadarA Tiszai egység aljzata2018-12-15SZTE
M. Tóth TivadarRepedezett fluidum rezervoárok modellezése2018-12-15SZTE
M. Tóth TivadarFractured fluid (hydrocarbon, geothermal) reservoirs2018-12-15SZTE
Mezősi GáborA természeti környezet veszélyeinek és kockázatainak elemzése2018-12-15SZTE
Mezősi GáborTájmetria2018-12-15SZTE
Mezősi GáborA szél és talajerózió modellezése2018-12-15SZTE
Michalkó GáborA turizmus térspecifikus vonatkozásai2018-12-15SZTE
Molnár DávidLösz-paleotalaj sorozatok paleoökológiai elemzése2018-12-15SZTE
Molnár DávidKvartermalakológia2018-12-15SZTE
Mucsi László
Van Leeuwen Boudewijn
Geological mapping of inaccessible areas using GIS and Remote Sensing2018-12-15SZTE
Mucsi LászlóTávérzékelt adatok feldolgozása geoinformatikai módszerekkel2018-12-15SZTE
Nagy ErikaA fogyasztás térbeli-társadalmi egyenlőtlenségeket alakító szerepe2018-12-15SZTE
Nagy GáborAz információs társadalom földrajza2018-12-15SZTE
Nagy ErikaA szolgáltató szektor terei2018-12-15SZTE
Nagy ErikaA szolgáltató ágazatok változó térstruktúráinak vizsgálata relációs megközelítésben2018-12-15SZTE
Nagy GáborA gazdasági rendszerváltás földrajzi jellemzői Kelet-Európában2018-12-15SZTE
Nemes-Nagy JózsefTerületi egyenlőtlenségek2018-12-15SZTE
Pál ÁgnesHatárokon átnyúló együttműködések, kapcsolatok változása empirikus vizsgálatok alapján2018-12-15SZTE
Pál ViktorAz egészségföldrajz általános kérdései, nemzetközi és hazai egészségföldrajzi folyamatok2018-12-15SZTE
Pál ViktorA földrajzi tér és a műalkotások kapcsolatának elemzése2018-12-15SZTE
Pál ÁgnesRégiók, regionális fejlődés, regionalizmus kutatása a Kárpát-medencében2018-12-15SZTE
Pál ViktorAz egészségföldrajz általános kérdései, nemzetközi és hazai egészségföldrajzi folyamatok2018-12-15SZTE
Pál ViktorTurisztikai termékekhez kacsolódó térfolyamatok társadalomföldrajzi elemzése2018-12-15SZTE
Pál Molnár ElemérAlkáli magmás kőzettani folyamatok2018-12-15SZTE
Pál Molnár ElemérSekély mélységű geofizikai kutatások2018-12-15SZTE
Pál Molnár Elemér
Fintor Krisztián
Magmás és posztmagmás tevékenységekhez kapcsolódó ásványképződési folyamatok2018-12-15SZTE
Pál Molnár ElemérKörnyezetgeokémia2018-12-15SZTE
Pál Molnár ElemérA Tiszai egység granitoid kőzetei2018-12-15SZTE
Pusztai BertalanA kultúra szerepének kritikai elemzése lokalitások turisztikai fejlesztésében2018-12-15SZTE
Rácz LajosKörnyezeti problémák az újkori Magyarországon2018-12-15SZTE
Rácz LajosKörnyezeti problémák az újkori Magyarországon2018-12-15SZTE
Rakonczai JánosA hidrogeográfia aktuális problémái hazánkban2018-12-15SZTE
Rakonczai JánosA globális környezeti változások hazai következményei2018-12-15SZTE
Raucsik BélaRétegtani korrelációs kutatás a Tisia területén2018-12-15SZTE
Raucsik BélaRétegszilikátok szedimentgeológiai alkalmazása2018-12-15SZTE
Raucsik BélaRétegszilikátok szedimentgeológiai alkalmazása2018-12-15SZTE
Raucsikné Varga AndreaA Tiszai-egység paleozoos képződményei2018-12-15SZTE
Raucsikné Varga AndreaDiagenezis-történet2018-12-15SZTE
Schubert FélixDiagenesis of carbonate and siliciclastic sedimentary rocks2018-12-15SZTE
Schubert FélixCementációtörténet2018-12-15SZTE
Sümegi PálNegyedidőszaki környezetrekonstrukció magyarországi löszös szelvények vizsgálatai alapján2018-12-15SZTE
Sümegi PálGeoarcheológia és környezettörténet2018-12-15SZTE
Sümegi PálNegyedidőszaki környezetrekonstrukció magyarországi löszös szelvények vizsgálatai alapján2018-12-15SZTE
Sümegi PálA negyedidőszak földtana és őskörnyezete2018-12-15SZTE
Szanyi JánosGeofizikai módszerek a geotermikus energia kutatásban2018-12-15SZTE
Szanyi JánosGeofizikai módszerek a geotermikus energia kutatásban2018-12-15SZTE
Szanyi JánosGeotermikus energia kinyerés hőtranszport szimulációja2018-12-15SZTE
Szatmári JózsefA Digitális Domborzatmodellezés földtudományi alkalmazásai2018-12-15SZTE
Szatmári JózsefKörnyezeti veszélyek modellezése geoinformatikai módszerekkel2018-12-15SZTE
Szatmári JózsefKörnyezeti veszélyek modellezése geoinformatikai módszerekkel2018-12-15SZTE
Szilassi PéterTájmintázat és a tájökológiai paraméterek kapcsolatának vizsgálata2018-12-15SZTE
Szilassi PéterA kulturális ökoszisztéma szolgáltatások földrajzi vizsgálata2018-12-15SZTE
Szilassi PéterInvazív fajok terjedését befolyásoló földrajzi tényezők vizsgálata2018-12-15SZTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )