Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Biológia Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Galiba GáborA LED fényforrások alkalmazása a növénytermesztésben: a fény intenzitásának és spektrális összetételének hatása a növények stressztűrésére, metabolikus folyamataira és te2021-09-01ATK
Andó István
Cinege Gyöngyi Ilona
A horizontális géntranszfer szerepe a veleszületett immunitásban2021-09-01SZBK
Balogh Gábor
Péter Mária
A lipidmetabolizmus szerepe a daganatképződésben2021-09-01SZBK
Borics Attila
Galgóczy László
Ciszteinben gazdag antifungális hatású fehérjék szerkezetének és molekuláris kölcsönhatásainak vizsgálata2021-09-01SZBK
Borics AttilaG fehérje-kapcsolt transzmembrán receptorok működési mechanizmusának atomi szintű vizsgálata2021-09-01SZBK
Burkovics PéterA G-quadruplex DNS szerkezetek replikációjának vizsgálata2021-09-01SZBK
Deli Mária Anna
Walter Fruzsina
A vér-agy gát sejtfelszíni glikokalix vizsgálata fiziológiás és kóros körülmények között2021-09-01SZBK
Erdélyi MiklósDrosophila ivarsejtfejlődést szabályozó faktorok azonosítása Drosophila melanogasterben2021-09-01SZBK
Farkas Elek Attila
Krizbai István
Endoteliális prekurzor sejtek szerepe az agyi mikroerek regenerációjában2021-09-01SZBK
Galajda PéterBaktériumok öregedésének és fenotípus heterogenitásának vizsgálata holografikus optikai csipesszel2021-09-01SZBK
Galajda PéterA mikrokörnyezet egyes sejtekre és populációkra való hatásának vizsgálata mikrofluidikai eszközökkel2021-09-01SZBK
Györgyey JánosSzálkaperje LOB-domén transzkripciós faktorainak strukturális és funkcionális modellezése2021-09-01SZBK
Haracska LajosGyógyszerfejlesztés a mutagenezis és karcinogenezis kismolekula inhibitorainak azonosítása révén2021-09-01SZBK
Haracska LajosA karcinogenezis és mutagenezis molekuláris vizsgálata2021-09-01SZBK
Haracska LajosÚjgenerációs DNS- és RNS-szekvenálás és felhasználása betegségek molekuláris diagnosztikájára2021-09-01SZBK
Haracska LajosDNS-hibajavítási folyamatok vizsgálata2021-09-01SZBK
Haracska LajosA genomstabilitás megőrzésében szerepet játszó gének vizsgálata Crisper/Cas9 és RNS-interferencia alapú géncsendesítési eljárásokkal2021-09-01SZBK
Haracska LajosBioinformatikai fejlesztés újgenerációs szekvenálási adatok kiértékeléséhez2021-09-01SZBK
Jankovics FerencA Drosophila small ovary (sov) gén funkcionális vizsgálata2021-09-01SZBK
Juhász Gábor (ELTE ASFT)Az autofágia és endocitózis vizsgálata2021-09-01SZBK
Kaló PéterA szimbiotikus nitrogénkötés genetikai vizsgálata2021-09-01SZBK
Kereszt AttilaBarát vagy ellenség azonosítás a szimbiotikus gyökérgümő inváziója során2021-09-01SZBK
Kereszt Attila"Gene-for-gene" kölcsönhatások a Medicago truncatula-Sinorhizobium meliloti szimbiózisban2021-09-01SZBK
Kereszt AttilaMedicago-Sinorhizobium szimbiózisban részt vevő gümő-specifikus peptidek vizsgálata2021-09-01SZBK
Kintses BálintBaktériumokat támadó vírus (bakteriofág) alapú, antimikrobiális stratégiák kidolgozása a szintetikus biológia és bioinformatika eszközeivel2021-09-01SZBK
Krizbai IstvánA neurovaszkuláris egység szerepe az agyi metasztázisok kialakulásában2021-09-01SZBK
Krizbai IstvánA neurovaszkuláris egység szerepe a központi idegrendszer gyulladással járó folyamataiban2021-09-01SZBK
Kurucz Judit Éva
Andó István
Veleszületett immunitás - A Drosophila sejt-közvetítette immunitása2021-09-01SZBK
Lipinszki ZoltánA PP2A-típusú fehérje foszfatázok mitótikus szerepének vizsgálata ecetmuslicában2021-09-01SZBK
Magyar ZoltánA konzervált MARKED-BOX domén szerepe az Arabidopsis aktivátor E2F transzkripciós faktorok működésében az ivarsejt képződés szabályozása során2021-09-01SZBK
Nagy LászlóFunkcionális és összehasonlító genomika biotechnológiailag releváns gomba jellegek vizsgálatára2021-09-01SZBK
Szilák László
Ughy Bettina
Bioaktív peptidek vizsgálata2021-09-01SZBK
Tóth Szilvia ZitaA zöldalgák hidrogéntermelési hatékonyságának fokozása molekuláris biológiai módszerekkel és folyamattervezéssel2021-09-01SZBK
Tóth Szilvia ZitaA zöldalgák hidrogén- és áramtermelésének metabolomikai alapjai2021-09-01SZBK
Ughy BettinaMikroalgák környezeti alkalmazkodásának vizsgálata2021-09-01SZBK
Ughy BettinaCianobakteriális sejtosztódás szabályozása2021-09-01SZBK
Ughy Bettina
Szilák László
Bioaktív peptidek vizsgálat fotoszintetizáló organizmusokban2021-09-01SZBK
Veszelka SzilviaNanorészecskék vizsgálata a vér-agy gát sejttenyészetes modelljein2021-09-01SZBK
Viczián András
Silhavy Dániel
A növényi génexpresszió minőségbiztosítási rendszereinek működése és a növényi fényszabályozás2021-09-01SZBK
Vilmos PéterAz aktinkötő Moesin fehérje sejtmagi funkciójának felderítése2021-09-01SZBK
Wilhelm ImolaA vér-agy gát és az agyi mikrokörnyezet szerepe a központi idegrendszeri metasztázisok kialakulásában2021-09-01SZBK
Wilhelm ImolaPericiták a neurovaszkuláris működés középpontjában2021-09-01SZBK
Bagyánszki MáriaAz enterális idegrendszer bélszakasz-specifikus vizsgálata szövettani, ultrastrukturális és molekuláris módszerekkel diabéteszes állatmodellekben2021-09-01SzTE
Bereczki ZsoltOszteoarcheológiai léziók differenciáldiagnosztikája2021-09-01SzTE
Bereczki ZsoltA koponyamodifikációs technikák vizsgálata történeti embertani szériákban2021-09-01SzTE
Bereczki ZsoltGyermekkorú maradványok összehasonlító vizsgálata történeti népességekben2021-09-01SzTE
Bodai László
Zsindely Nóra
A fehérje misfoldinggal járó neurodegeneráció molekuláris háttere2021-09-01SzTE
Bódi NikolettA bél neuro-immun kölcsönhatásait befolyásoló bélszakasz-specifikus szövettani és molekuláris változások streptozotocin-indukált diabéteszes patkányokban2021-09-01SzTE
Csontné Kiricsi MónikaAMP-aktivált protein-kináz szerepe metabolikus adaptációs folyamatokban2021-09-01SzTE
Csontné Kiricsi MónikaNanorészecskék hatása a tumor és mikrokörnyezetének sejtjeire2021-09-01SzTE
Gácser AttilaHumánpatogén Candida fajok virulenciájának és patomechanizmusainak vizsgálata, illetve a gazda immunválaszának tanulmányozása2021-09-01SzTE
Gálfi Márta
Sepp Krisztián
Biológiai anyagformák egyensúlyi rendszereinek tanulmányozása2021-09-01SzTE
Galgóczy LászlóAntifungális proteinek célmolekuláinak vizsgálata új terápiás megközelítésekhez2021-09-01SzTE
Hegyi AndreaDél-alföldi temetők fejlődési rendellenességeinek összehasonlító elemzése2021-09-01SzTE
Kovács Tamás
Rákhely Gábor
Bakteriofág terápia növényi patogén Xanthomonas törzsek ellen2021-09-01SzTE
Kozma-Bognár LászlóÚj cirkadián óra mutánsok azonosítása és részletes molekuláris szintű jellemzése lúdfűben (Arabidopsis thaliana)2021-09-01SzTE
Kozma-Bognár LászlóNövénypatogén baktériumokkal és exogén antimikrobiális peptidekkel indukálható és stimulálható immunitás molekuláris analizise növénygenetikai modellen2021-09-01SzTE
Lőrincz László MagorA bazális ganglion hálózatok szerepe az absence epilepsziában2021-09-01SzTE
Lőrinczi Gábor
Maák István Elek
Hangyafajok közötti kompetitív interakciók szezonális és geográfiai változatossága2021-09-01SzTE
Mainé Csiszár JolánRedox folyamatok és szabályozásuk vizsgálata stressz esetén Arabidopsis és paradicsom gyökerekben2021-09-01SZTE
Molnár ErikaOszteoarcheológiai léziók differenciáldiagnosztikája2021-09-01SzTE
Molnár ErikaDaganatos megbetegedések előfordulása történeti embertani szériákban2021-09-01SzTE
Pálfi GyörgyA tuberculosis paleopatológiája2021-09-01SzTE
Pálfi GyörgyOszteoarcheológiai léziók differenciáldiagnosztikája és a bioarcheológiai rekonstrukció2021-09-01SzTE
Pálfi GyörgySpecifikus fertőző megbetegedések paleopatológiája és paleoepidemiológiája2021-09-01SzTE
Papp Tamás
Nagy Gábor
Opportunista humán patogén gombák vizsgálata2021-09-01SzTE
Poór PéterA fény és a főbb védekezésben szerepet játszó hormonok szerepének vizsgálata paradicsomnövények mikrobiális kórokozókkal szembeni rezisztenciájában2021-09-01SzTE
Sinka RitaMikrotubulus szerveződés és protein lebontás szerepe a sejtorganellumok átalakulása során az ivarvonalban2021-09-01SzTE
Szegedi Viktor
Lamsa Karri
Az emberi agykéreg szupragranuláris rétegben lévő kosársejtek szövettani vizsgálata2021-09-01SzTE
Tamás GáborInterneuronok funkcionális vizsgálata humán és rágcsáló neokortikális mikrohálózatokban in vivo2021-09-01SzTE
Toldi József
Vécsei László
Neurológiai kórképek pathomechanizmusa: új terápiás eljárások2021-09-01SZTE
Török TiborA Kárpát-medence szarmata kori népességének teljes genom szintű archeogenetikai vizsgálata2021-09-01SzTE
Vágvölgyi Csaba
Takó Miklós
Biotechnológiai jelentőségű új mikrobiális exoenzimek azonosítása és jellemzése2021-09-01SzTE
Vágvölgyi Csaba
Papp Tamás
Opportunista humán patogén fonalas gombák gazda-patogén interakciói2021-09-01SzTE
Vágvölgyi Csaba
Sipos György
Agresszív Armillaria fajok gazdanövényekkel és potenciális biokontroll ágensekkel való kölcsönhatásainak tanulmányozása2021-09-01SzTE
Zádor ErnőVázizom differenciálódás és adaptáció2021-09-01SzTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )