Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Biológia Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Balogh Gábor
Péter Mária
A lipidmetabolizmus szerepe a daganatképződésben2022-12-31SzBK
Borics AttilaG fehérje-kapcsolt transzmembrán receptorok működési mechanizmusának atomi szintű vizsgálata2022-12-31SzBK
Czimmerer ZsoltAz alveoláris makrofágok dinamikus polarizációja és patológiás szerepe az allergiás asztma kialakulásában és progressziójában2022-12-31SzBK
Endre GabriellaA nitrogénkötő szimbiózisban szerepet játszó növényi gének és álataluk kódolt fehérjék vizsgálata2022-12-31SzBK
Farkas Elek Attila
Krizbai István
Endoteliális prekurzor sejtek szerepe az agyi mikroerek regenerációjában2022-12-31SzBK
Ferenc Györgyi
Dudits Dénes
Génspecifikus irányított mutagenezis a kukorica klímaalkalmazkodási képességének javításában2022-12-31SzBK
Haracska LajosGyógyszerfejlesztés a mutagenezis és karcinogenezis kismolekula inhibitorainak azonosítása révén2022-12-31SzBK
Haracska LajosA karcinogenezis és mutagenezis molekuláris vizsgálata2022-12-31SzBK
Haracska LajosÚjgenerációs DNS- és RNS-szekvenálás és felhasználása betegségek molekuláris diagnosztikájára2022-12-31SzBK
Haracska LajosDNS-hibajavítási folyamatok vizsgálata2022-12-31SzBK
Haracska LajosA genomstabilitás megőrzésében szerepet játszó gének vizsgálata Crisper/Cas9 és RNS-interferencia alapú géncsendesítési eljárásokkal2022-12-31SzBK
Haracska LajosBioinformatikai fejlesztés újgenerációs szekvenálási adatok kiértékeléséhez2022-12-31SzBK
Honti ViktorVérsejt differenciálódás és tumorképződés tanulmányozása Drosophila modellszervezetben2022-12-31SzBK
Jankovics FerencA transzpozonaktivitás gátlása ecetmuslicában2022-12-31SzBK
Juhász Szilvia
Manczinger Máté
Nagy áteresztőképességű szűrés a DNS-károsodásra adott válasz profilozásához2022-12-31SzBK
Juhász Gábor (ELTE ASFT)Az autofágia és endocitózis vizsgálata2022-12-31SzBK
Juhász Szilvia
Pál Csaba
A tumorsejtek viselkedésének monitorozása 3D sejtkultúra technológiával2022-12-31SzBK
Kaló PéterA szimbiotikus nitrogénkötés genetikai vizsgálata2022-12-31SzBK
Kereszt AttilaMedicago-Sinorhizobium szimbiózisban részt vevő gümő-specifikus peptidek vizsgálata2022-12-31SzBK
Kereszt AttilaBarát vagy ellenség azonosítás a szimbiotikus gyökérgümő inváziója során2022-12-31SzBK
Kereszt Attila"Gene-for-gene" kölcsönhatások a Medicago truncatula-Sinorhizobium meliloti szimbiózisban2022-12-31SzBK
Krizbai IstvánA neurovaszkuláris egység szerepe a központi idegrendszer gyulladással járó folyamataiban2022-12-31SzBK
Krizbai IstvánA vér-agy gát és az agyi mikrokörnyezet szerepe a központi idegrendszeri metasztázisok kialakulásában2022-12-31SzBK
Krizbai IstvánA neurovaszkuláris egység szerepe az agyi metasztázisok kialakulásában2022-12-31SzBK
Lipinszki ZoltánA PP2A-típusú fehérje foszfatázok mitótikus szerepének vizsgálata ecetmuslicában2022-12-31SZBK
Magyar ZoltánAz Arabidopsis és a repce (Brassica) növekedésének a fokozása az E2F transzkripciós faktorok működésének a módosításával2022-12-31SzBK
Szabados László
Zsigmond Laura
Fotoszintézis, prolin és aszkorbát metabolizmus szerepe a stresszválaszban2022-12-31SzBK
Szabó Milán
Vass Imre
Korallokkal szimbiózisban élő alga, Symbiodinium sp. genetikai transzformációja és egysejt szintű fenotipizálása2022-12-31SzBK
Szikora Szilárd
Mihály József
Az aktin filamentum összeszerelődés mechanizmusa a fejlődő izomszövetben2022-12-31SzBK
Szilák László
Ughy Bettina
Egysejtű populációk szakaszos növekedésének vizsgálata2022-12-31SzBK
Szilák László
Ughy Bettina
Bioaktív peptidek vizsgálata2022-12-31SzBK
Tóth Szilvia ZitaA C-vitamin bioszintézisének szabályozása és a C-vitamin szerepei magasabb rendű növényekben2022-12-31SzBK
Tóth Szilvia ZitaA zöldalgák biohidrogén-termelése2022-12-31SzBK
Ughy BettinaCianobakteriális sejtosztódás szabályozása2022-12-31SzBK
Ughy BettinaMikroalgak környezeti alkalmazkodasanak vizsgálata2022-12-31SzBK
Veszelka SzilviaNanorészecskék vizsgálata a vér-agy gát sejttenyészetes modelljein2022-12-31SzBK
Viczián András
Silhavy Dániel
A növényi génexpresszió minőségbiztosítási rendszereinek működése és a növényi fényszabályozás2022-12-31SzBK
Vilmos PéterAz aktinkötő Moesin fehérje sejtmagi funkciójának felderítése2022-12-31SzBK
Vizler CsabaVírusellenes immunválasz és vírusreceptorok vizsgálata2022-12-31SzBK
Wilhelm ImolaPericiták a neurovaszkuláris működés középpontjában2022-12-31SzBK
Bagyánszki MáriaAz enterális idegrendszer bélszakasz-specifikus vizsgálata szövettani, ultrastrukturális és molekuláris módszerekkel diabéteszes állatmodellekben2022-12-31SZTE
Balázs JánosA kétoldali aszimmetria fejlődésének vizsgálata történeti embertani anyagon2022-12-31SZTE
Balázs JánosA kétoldali aszimmetria fejlődésének vizsgálata történeti embertani anyagon2022-12-31SZTE
Bátori ZoltánAz abiotikus faktorok fajmegőrzésben játszott szerepe karsztos mikrorefúgiumokban2022-12-31SZTE
Bereczki ZsoltOszteoarcheológiai léziók differenciáldiagnosztikája2022-12-31SZTE
Bereczki ZsoltA koponyamodifikációs technikák vizsgálata történeti embertani szériákban2022-12-31SZTE
Bereczki ZsoltGyermekkorú maradványok összehasonlító vizsgálata történeti népességekben2022-12-31SZTE
Bodai László
Zsindely Nóra
A fehérje misfoldinggal járó neurodegeneráció molekuláris háttere2022-12-31SzTE
Csontné Kiricsi MónikaHatóanyagfejlesztés multidrog rezisztens rákos sejtek ellen2022-12-31SZTE
Dinnyés AndrásNeurodegenerációs és neuroinflammációs kórképek modellezése humán pluripotens őssejt alapú in vitro rendszerben2022-12-31SZTE
Feigl GáborKőolaj alapú és biológiailag lebomló műanyagok hatása a növényekre2022-12-31SZTE
Galgóczy LászlóAntifungális proteinekkel szembeni rezisztencia kialakulásának a lehetősége gombákban2022-12-31SZTE
Galgóczy László
Borics Attila
Ciszteinben gazdag antifungális hatású fehérjék szerkezetének és molekuláris kölcsönhatásainak vizsgálata2022-12-31SZTE
Gallé Ágnes Anna
Poór Péter
A növényi méregtelenítés indukciója és szabályozása2022-12-31SZTE
Gulya KárolyMikroglia sejtek feno- és genotipizálása in vivo és in vitro2022-12-31SZTE
Hajdú EditA humán mikrobiom vizsgálata SARS-CoV-2 fertőzött és nem fertőzött páciensekben2022-12-31SZTE
Hegyi AndreaDél-alföldi temetők fejlődési rendellenességeinek összehasonlító elemzése2022-12-31SZTE
Kozma-Bognár LászlóÚj cirkadián óra mutánsok azonosítása és részletes molekuláris szintű jellemzése lúdfűben (Arabidopsis thaliana)2022-12-31SZTE
Kredics László
Marik Tamás
Bioaktív peptaibolok többirányú potenciáljának feltárása2022-12-31SZTE
Molnár ErikaDaganatos megbetegedések előfordulása történeti embertani szériákban2022-12-31SZTE
Molnár ErikaOszteoarcheológiai léziók differenciáldiagnosztikája2022-12-31SZTE
Pálfi GyörgySpecifikus fertőző megbetegedések paleopatológiája és paleoepidemiológiája2022-12-31SZTE
Pálfi GyörgyA tuberculosis paleopatológiája2022-12-31SZTE
Pálfi GyörgyOszteoarcheológiai léziók differenciáldiagnosztikája és a bioarcheológiai rekonstrukció2022-12-31SZTE
Pankotai TiborA DNS hibák által indukált hibajavító útvonalak és sejtválaszok molekuláris jellemzése2022-12-31SZTE
Pap IldikóEmberi múmiák antropológiai es paleopatológiai vizsgálata2022-12-31SZTE
Pap IldikóOszteoarcheológiai léziók differenciáldiagnosztikája2022-12-31SZTE
Papp Tamás
Vágvölgyi Csaba
Gombavírusok jellemzése2022-12-31SZTE
Papp Tamás
Nagy Gábor
Opportunista humán patogén gombák vizsgálata2022-12-31SZTE
Pfeiffer IlonaÚjonnan szintetizált vegyületek antimikrobiális hatásának és hatásmechanizmusának vizsgálata2022-12-31SzTE
Poór PéterA fény és a főbb védekezésben szerepet játszó hormonok szerepének vizsgálata paradicsomnövények mikrobiális kórokozókkal szembeni rezisztenciájában2022-12-31SzTE
Rákhely Gábor
Kovács Tamás
Bakteriofág terápia növényi patogén Xanthomonas törzsek ellen2022-12-31SZTE
Sinka RitaMikrotubulus szerveződés és protein lebontás szerepe a sejtorganellumok átalakulása során az ivarvonalban2022-12-31SzTE
Spekker OlgaMycobacteriális fertőzések paleopatológiai és paleoepidemiológiai kutatása múltbéli népességek körében2022-12-31SZTE
Szebenyi Csilla
Papp Tamás
Opportunista humán patogén fonalas gombák gazda-patogén interakciói2022-12-31SZTE
Szepesi ÁgnesA hipuzináció szerepe a növények sótűrésének fokozásában2022-12-31SZTE
Tamás Gábor
Molnár Gábor
Sejtkompartment specifikus jelfeldolgozás emlős agykéregben2022-12-31SZTE
Torma Attila GyulaA tájhasználat és táj struktúrájának hatása másodlagos élőhelyek gerinctelen faunájára2022-12-31SZTE
Tóth Liliána
Galgóczy László
Új, Solanum lycopersicum L. defenzin-szerű proteinek alkalmazási lehetőségei a fenntartható mezőgazdaságban2022-12-31SZTE
Vágvölgyi Csaba
Takó Miklós
Biotechnológiai jelentőségű új mikrobiális exoenzimek azonosítása és jellemzése2022-12-31SZTE
Villányi ZoltánFázisszeparált granulumok genotoxikus stresszhatások elleni védelemben betöltött szerepének felderítése2022-12-31SZTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )