Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bajmócy ZoltánHelyi fejlesztések a folyamatok aspektusából2018-07-01SZTE
Bajmócy ZoltánThe process aspect of local development2018-07-01SZTE
Bajmócy ZoltánFelelősségteljes kutatás és innováció: transzformatív gyakorlatok felé2018-07-01SZTE
Bajmócy ZoltánResponsible research and innovation: towards transformative practices2018-07-01SZTE
Botos KatalinThe changing theory of money and monetary policy.2018-07-01SZTE
Csanádi MáriaCorruption and anti-corruption campaigns in China2018-07-01SZTE
Csanádi MáriaKorrupció, és antikorrupciós kampányok Kínában2018-07-01SZTE
Dinya LászlóA „zöld gazdaság” (greenomics) menedzsment kihívásai2018-07-01SZTE
Dinya LászlóManagement challenges in the „greenomics”2018-07-01SZTE
Dinya LászlóMenedzsment az innovációs gazdaságban2018-07-01SZTE
Dinya LászlóMenedzsment a gazdasági hálózatokban2018-07-01SZTE
Dinya LászlóManagement in the network economy2018-07-01SZTE
Farkas BeátaInternational Political Economics of the Post Socialist Countries2018-07-01SZTE
Farkas BeátaKapitalizmus modellek és versenyképesség az Európai Unióban2018-07-01SZTE
Hámori BalázsA versenyképesség egyéni, társadalmi és intézményi feltételei2018-07-01SZTE
Hámori BalázsAz információ-gazdaság sajátosságai és hatásuk a gazdasági aktorok viselkedésére2018-07-01SZTE
Hámori BalázsÉrzelmek, indulatok, attitüdök, motivációk a gazdasági folyamatokban és döntésekben2018-07-01SZTE
Hámori BalázsAz innováció szerepe a kis-és középvállalkozások fejlődésében, gazdasági döntéseiben és magatartásában2018-07-01SZTE
Hámori BalázsAdóelkerülés, adómegtagadás, adócsalás, motivációk és technikák. Adózással kapcsolatos magatartásformák2018-07-01SZTE
Hetesi ErzsébetA fogyasztás gazdaságszociológiai megközelítései2018-07-01SZTE
Hetesi ErzsébetAz elégedettség, a lojalitás és a szervezeti jövedelmezőség vizsgálata a B2B és a fogyasztói piacokon2018-07-01SZTE
Katona TamásGazdasági folyamatok statisztikai megjelenítése a nemzeti számlákban2018-07-01SZTE
Katona TamásA határon túli magyarság demográfiai jellemzői2018-07-01SZTE
Katona TamásA demográfia, igazságügyi statisztika2018-07-01SZTE
Katona TamásGazdasági, társadalmi jelenségek nemzetközi összehasonlítása statisztikai eszközökkel2018-07-01SZTE
Kiss Gábor DávidUnconventional Monetary Policy and Exchange Rates2018-07-01SZTE
Kiss Gábor DávidTőkepiacok és monetáris politikai eszköztár2018-07-01SZTE
Kosztopulosz AndreaszFinancing growth-oriented firms through venture capital2018-07-01SZTE
Kosztopulosz AndreaszA kockázatitőke-finanszírozás szerepének, sajátosságainak vizsgálata2018-07-01SZTE
Kotosz BalázsTerületi hatásvizsgálatok2018-07-01SZTE
Kotosz BalázsFiscal policy actions and economic growth2018-07-01SZTE
Kotosz BalázsA konvergencia térbelisége2018-07-01SZTE
Kotosz BalázsOrtodox, heterodox és unortodox költségvetési politikák2018-07-01SZTE
Kotosz BalázsRegional growth and convergence2018-07-01SZTE
Kovács GyörgyA monetáris politika szerepváltozásai2018-07-01SZTE
Kovács PéterPénzügyi kultúra vizsgálata különböző célcsoportokban2018-07-01SZTE
Kovács ÁrpádA szabályalapú költségvetés elmélete és gyakorlata, a független fiskális intézmények működése2018-07-01SZTE
Kovács PéterTöbbváltozós statisztikai elemzések, modellek a gazdasági, üzleti elemzésekben2018-07-01SZTE
Kovács ÁrpádPublic Funds and their Auditing, the role of the Independent Fiscal Institution2018-07-01SZTE
Kovács GyörgyAz egyensúlytalanság gazdaságtörténeti megközelítése és jelenlegi kérdései2018-07-01SZTE
Kovács PéterStatisztikai problémák és megoldásaik2018-07-01SZTE
Kovács ÁrpádA közpénzügyi ellenőrzés a XIX. – XX. században Magyarországon2018-07-01SZTE
Kovács GyörgyBankrendszer és gazdaságpolitika2018-07-01SZTE
Kovács PéterStatisztikai módszerek alkalmazása, fejlesztése a piackutatásban2018-07-01SZTE
Kovács GyörgyA magyar közgazdasági gondolkodás és a pénzelmélet2018-07-01SZTE
Kovács PéterFinancial Literacy2018-07-01SZTE
Kovács ÁrpádKorszerű pénzügyi ellenőrzés makroszintű megközelítése2018-07-01SZTE
Lengyel ImreTérségek versenyképességének értelmezése és modellezése2018-07-01SZTE
Lengyel ImreTudásalapú lokális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés2018-07-01SZTE
Lengyel ImreRegionális gazdaságfejlesztés: intelligens specializáció az eltérő fejlettségű térségekben2018-07-01SZTE
Lengyel ImreA területi fejlődés determinánsai Magyarországon2018-07-01SZTE
Lengyel ImreKlaszter-alapú helyi gazdaságfejlesztés2018-07-01SZTE
Lukovics MiklósResponsible Innovation in practice - in special innovation environments2018-07-01SZTE
Lukovics MiklósFelelősségteljes innováció gyakorlati aspektusai területi dimenzióban2018-07-01SZTE
Lukovics MiklósEgyetemek új típusú regionális gazdaságfejlesztési szerepvállalásai2018-07-01SZTE
Málovics GyörgyLocal sustainability, socio-ecological economics and transformation2018-07-01SZTE
Málovics GyörgyA területi szintek szerepe a fenntarthatóságban2018-07-01SZTE
Málovics GyörgyThe role of spatial and institutional levels in sustainability2018-07-01SZTE
Málovics GyörgyHelyi fenntarthatóság, ökológiai közgazdaságtan és transzformáció2018-07-01SZTE
Pelle AnitaAz európai versenyszabályozás fejlődése2018-07-01SZTE
Pelle AnitaAz EU-n belüli versenyképességi szakadék2018-07-01SZTE
Pelle AnitaAz EU gazdaságpolitikai keretrendszerének legfőbb kihívásai2018-07-01SZTE
Pelle AnitaThe economy of the EU and the Eurozone2018-07-01SZTE
Prónay SzabolcsTáplálkozáshoz kapcsolódó fogyasztói magatartás és attitűd vizsgálat2018-07-01SZTE
Prónay SzabolcsA fogyasztói márkaválasztás és márkalojalitás vizsgálata2018-07-01SZTE
Révész BalázsInformációs technológia alkalmazás a marketingben2018-07-01SZTE
Révész BalázsFelsőoktatási marketing2018-07-01SZTE
Sass MagdolnaEmerging multinationals2018-07-01SZTE
Szakálné Kanó IzabellaUsing spatial statistical and spatial econometric tools in study of an economic or social phenomenon2018-07-01SZTE
Szanyi MiklósKözvetlen külföldi tőkebefektetések Közép- és Kelet Európában2018-07-01SZTE
Szanyi MiklósKözép- és Kelet Európa átalakulása politikai gazdaságtani megközelítésben2018-07-01SZTE
Szanyi MiklósRegional economic development2018-07-01SZTE
Szanyi MiklósKapitalizmus modellek Közép- és Kelet Európában2018-07-01SZTE
Szanyi MiklósDirect state intervention in the economy2018-07-01SZTE
Szanyi MiklósA globalizáció hatása a vállalati működésre2018-07-01SZTE
Szanyi MiklósImpacts of globalization on corporate activity2018-07-01SZTE
Szanyi MiklósGazdasági fejlődés a régiókban2018-07-01SZTE
Szanyi MiklósForeign direct investments in Central Europe2018-07-01SZTE
Udvari BeátaFelelősségteljes innováció gyakorlati aspektusai területi dimenzióban2018-07-01SZTE
Udvari BeátaInternational Development Cooperation2018-07-01SZTE
Udvari BeátaNemzetközi fejlesztési együttműködés2018-07-01SZTE
Udvari BeátaResponsible Innovation in practice - in special innovation environments2018-07-01SZTE
Vas Zsófia BoglárkaRegionális specializáció és klaszter-alapú gazdaságfejlesztés2018-07-01SZTE
Vas Zsófia BoglárkaIparági innovációs képesség, tevékenység és teljesítmény2018-07-01SZTE
Voszka ÉvaAz állami tulajdon kiterjesztése – célok, konfliktusok, lehetséges következmények2018-07-01SZTE
Voszka ÉvaA privatizáció hatása a verseny feltételeire Magyarországon2018-07-01SZTE
Voszka ÉvaCrisis management by state aid, nationalization and privatization in the European Union and the United States after 20082018-07-01SZTE
Voszka ÉvaAz Európai Uniós támogatások elosztásának módszerei és hatásai Magyarországon2018-07-01SZTE
Voszka ÉvaAz állami szerepvállalás módosulása válság idején2018-07-01SZTE
Voszka ÉvaAz állam szerepe a versenyfeltételek alakításában2018-07-01SZTE
Voszka ÉvaPrivatizáció és államosítás: ellentét vagy tükörkép?2018-07-01SZTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )