Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Ambrus IstvánA büntetőjogi és a szabálysértési felelősségi rendszer egybevetése2018-05-11ELTE
Ambrus IstvánAz információs rendszer elleni bűncselekmények2018-05-11ELTE
Ambrus IstvánA magánszféra büntetőjogi védelme, a zaklatás bűncselekménye2018-05-11ELTE
Ambrus IstvánA fiatalkorúak büntetőjogának kialakulása és fejlődése2018-05-11ELTE
Ambrus IstvánA korrupciós bűncselekmények anyagi jogi kérdései2018-05-11ELTE
Ambrus IstvánA kábítószerrel és az új pszichoaktív anyaggal megvalósuló bűncselekmények2018-05-11ELTE
Ambrus IstvánA vagyon elleni erőszakos bűncselekmények dogmatikai kérdései2018-05-11ELTE
Ambrus IstvánA gyermekek érdekeit sértő bűncselekmények2018-05-11ELTE
Ambrus IstvánA társadalomra veszélyesség és a büntethetőségi akadályok rendszere2018-05-11ELTE
Ambrus IstvánAz élővilág sérelmére megvalósuló bűncselekmények, különös tekintettel az állatkínzás büntetőjogi megítélésére2018-05-11ELTE
Ambrus IstvánA bűncselekményi egység és halmazat tana2018-05-11ELTE
Ambrus IstvánA hivatalos személy elleni erőszak anyagi jogi kérdései2018-05-11ELTE
Ambrus IstvánA nemi élet szabadsága elleni bűncselekmények2018-05-11ELTE
Balogh Zsolt GyörgyJogi informatika jogi módszerek2018-05-11ELTE
Balogh Zsolt GyörgyAz információs társadalom jogi kérdései2018-05-11ELTE
Bándi GyulaA hazai környezetvédelmi jogszabályok harmonizációjának problémái, különös tekintettel a környezetvédelmi intézményrendszerre2018-05-11ELTE
Bárd PetraAz Európai Unió büntetőjoga2018-05-11ELTE
Bárd KárolyA véleménynyilvánítás büntetőjogi korlátai2018-05-11ELTE
Bárd PetraA kölcsönös elismerés elve a gyakorlatban2018-05-11ELTE
Bárd PetraA gyűlölet-bűncselekmények kriminológiai jellemzői2018-05-11ELTE
Bárd PetraAz EU Európai Emberi Jogi Egyezményhez csatlakozásának hatása az európai uniós büntetőjogra2018-05-11ELTE
Bárd PetraEurópai áldozatvédelem a luxembourgi és strasbourgi joggyakorlat fényében2018-05-11ELTE
Bárd PetraA gyűlölet-bűncselekmények okainak kutatása Magyarországon nemzetközi összehasonlítással2018-05-11ELTE
Belovics ErvinA bűncselekmény megvalósulási szakaszai (stádiumok).2018-05-11ELTE
Belovics ErvinA köznyugalom elleni bűncselekmények.2018-05-11ELTE
Belovics ErvinA büntetéskiszabási rendszer elmélete és gyakorlata.2018-05-11ELTE
Belovics ErvinA vagyonvisszaszerzés intézményrendszere – a bűncselekménnyel szerezett vagyon felkutatását, biztosítását és elvonását lehető tévő jogintézmények2018-05-11ELTE
Belovics ErvinA szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények.2018-05-11ELTE
Belovics ErvinAz élet elleni bűncselekmények.2018-05-11ELTE
Belovics ErvinA büntetendőséget kizáró okok2018-05-11ELTE
Belovics ErvinElkövetői alakzatok2018-05-11ELTE
Bódiné Beliznai KingaA családjogi intézmények fejlődése a kezdetektől 1952-ig2018-05-11ELTE
Bódiné Beliznai KingaA Kúria működésének jogszabályi és gyakorlati változásai 1723 és 1944 között2018-05-11ELTE
Bódiné Beliznai KingaA magyar igazságszolgáltatási szervezet fejlődése 1723 és 1944 között2018-05-11ELTE
Bódiné Beliznai KingaÍtélkezési jelképek és szertartások az európai jogi kultúrtörténetben2018-05-11ELTE
Bodnár EszterAlapjogok hazai és nemzetközi védelme2018-05-11ELTE
Bodnár EszterVálasztási rendszerek, választási eljárás garanciái2018-05-11ELTE
Bodnár EszterA nemzetközi jog és uniós jog hatásai a magyar alkotmányos rendszerre2018-05-11ELTE
Bodnár EszterAlkotmányvédelem, alkotmánybíráskodás2018-05-11ELTE
Bodnár EszterPolitikai részvételi jogok tartalma, korlátai és védelme2018-05-11ELTE
Bodnár EszterIgazságszolgáltatás alkotmányos alapelvei, bíróságok függetlensége és nyilvánossága2018-05-11ELTE
Borbíró AndreaAz uzsora jelenségének empirikus kutatása Magyarországon2018-05-11ELTE
Borbíró AndreaA fiatalkori bűnözés megelőzése2018-05-11ELTE
Borbíró AndreaA bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata2018-05-11ELTE
Borbíró AndreaBűnelkövetők reintegrációja, harmadlagos megelőzés2018-05-11ELTE
Borbíró AndreaKéső-modern kriminálpolitika2018-05-11ELTE
Borbíró AndreaVárosi biztonság és bűnözéskontroll2018-05-11ELTE
Burián LászlóFejlődési tendenciák az európai nemzetközi magánjog egyéb területein2018-05-11ELTE
Burián LászlóA szerződésekre alkalmazandó jog, különös tekintettel a Róma I. rendeletre2018-05-11ELTE
Burián LászlóA szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra irányadó jog, különös tekintettel a Róma II. rendeletre2018-05-11ELTE
Chronowski NóraTársadalmilag sérülékeny csoportok alapjogvédelme Európában2018-05-11ELTE
Chronowski NóraAlkotmányjog, emberi jogok – globalizálódás, európaizálódás, nemzetköziesedés2018-05-11ELTE
Cs. Kiss LajosPolitikafilozófia és államelmélet a 20. században2018-05-11ELTE
Cs. Kiss LajosSzinoptikus államelmélet2018-05-11ELTE
Csizmady AdrienneThe impact of urban planning on changing city use2018-05-11ELTE
Csizmady AdrienneVárosrehabilitáció történelmi környezetben2018-05-11ELTE
Darák PéterKözigazgatási eljárásjog2018-05-11ELTE
Darák PéterIgazságügyi szervezetfejlesztés2018-05-11ELTE
Darák PéterKörnyezetvédelmi jog2018-05-11ELTE
Darák PéterTulajdonjog2018-05-11ELTE
Darák PéterEurópai Unió joga2018-05-11ELTE
Darák PéterAdójog2018-05-11ELTE
Darázs LénárdKötelmi jog (általános rész, egyes szerződések, disztribúciós rendszerek szerződései)2018-05-11ELTE
Darázs LénárdNemzetközi jogegységesítés, jogösszehasonlítás2018-05-11ELTE
Darázs LénárdMagyar és európai fogyasztóvédelmi magánjog2018-05-11ELTE
Darázs LénárdMagyar és európai verseny- és kartelljog, beleértve az állami támogatások jogát2018-05-11ELTE
Darázs LénárdA Fiduciárius szerződési biztosíték2018-05-11ELTE
Darázs LénárdVersenyjogi eljárások Európában és az Egyesült Államokban2018-05-11ELTE
Darázs LénárdTársasági jog, beleértve a konszernjogot és az átalakulást2018-05-11ELTE
Demetrovics ZsoltNew synthetic psychoactive substances2018-05-11ELTE
Dezső MártaAlkotmányos berendezkedés, alkotmányos intézmények2018-05-11ELTE
Dezső MártaMagyar alkotmányosság és az európai integráció2018-05-11ELTE
Dezső MártaRészvételi jogok, választójog, népszavazás2018-05-11ELTE
Dezső MártaVálasztási rendszer - képviseleti demokrácia2018-05-11ELTE
Dezső MártaAz állampolgárság nemzetközi vonatkozásai: a többes állampolgárság Európában, az uniós állampolgárság intézménye2018-05-11ELTE
Dezső MártaAz Európai Unió jogának hatása a magyar közjog rendszerére2018-05-11ELTE
Dezső MártaA parlamenti bizottságok szerepe Európában2018-05-11ELTE
Erdei ÁrpádA korszerű büntetőeljárás felépítésének elemei2018-05-11ELTE
Erdei ÁrpádÖsszehasonlító büntetőeljárásjog2018-05-11ELTE
Fazekas MariannaA magyar helyi-területi közigazgatás kérdései2018-05-11ELTE
Fazekas MariannaKözjogi jogalanyok; köztestületek, közintézetek; a közfeladatok megszervezésének intézményes formái2018-05-11ELTE
Fazekas JánosA közigazgatás központi szervezetrendszere2018-05-11ELTE
Fazekas MariannaA PPP konstrukciók jogi elemzése, különösen az állami támogatási és közbeszerzési szabályokra, valamint a közszolgáltatási feladatellátásra tekintettel2018-05-11ELTE
Fazekas MariannaKözszerződések2018-05-11ELTE
Fazekas JánosAz autonóm államigazgatási szervek jogállása2018-05-11ELTE
Fazekas MariannaKöztestületek2018-05-11ELTE
Fazekas MariannaKözigazgatási eljárási jog2018-05-11ELTE
Fazekas JánosA Kormány szervezetalakítási szabadsága2018-05-11ELTE
Fazekas MariannaAz ország területének közigazgatási tagozódása- a jelenlegi állapot és a lehetséges alternatívák vizsgálata2018-05-11ELTE
Fazekas JánosA közigazgatás személyzete2018-05-11ELTE
Fazekas MariannaKözigazgatási szervezetrendszer2018-05-11ELTE
Fazekas MariannaKözigazgatási szakjogok, különös tekintettel az egészségügyi jogra, szociális jogra2018-05-11ELTE
Fazekas JánosA szabályozó hatóságok jogállása2018-05-11ELTE
Fazekas MariannaAz oktatás jogi szabályozása, különös tekintettel a felsőoktatás szabályozására2018-05-11ELTE
Fazekas JánosA rendszerváltás hatása a kormányzati szervezetrendszerre2018-05-11ELTE
Fazekas MariannaKözigazgatási eljárásjog2018-05-11ELTE
Fekete BalázsA modern jogelméleti gondoskodás elmélettörténete2018-05-11ELTE
Fekete BalázsA jogösszehasonlítás módszertana2018-05-11ELTE
Fekete BalázsA jogösszehasonlítás elmélettörténete2018-05-11ELTE
Filó MihályEgészségügyi büntetőjog, különös tekintettel az eutanázia problémájára2018-05-11ELTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )