Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Szász GézaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások: az útleírás átalakulásai a 17-19. században2021-08-072316
Hárs EndreKora 19. századi német műfajtörténet2021-08-072326
Hárs EndreKultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században2021-08-072326
Hárs EndreAz Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918) korszakának irodalma és kultúrája2021-08-072326
Kovács KatalinMűfajelmélet és műfajtörténet: a 17-19. századi francia irodalom és képzőművészetek kapcsolatai2021-08-070211
Kovács KatalinA francia irodalomelmélet és esztétika kérdései a 17-18. században2021-08-070211
Fogarasi GyörgyKritikai elmélet2021-08-070130
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2021-08-070130
Fogarasi GyörgyRetorika és esztétika2021-08-070130
Kelemen ZoltánPosztkoloniális irodalom és kritika2021-08-070130
Kelemen ZoltánRegionális, kisebbségi és migráns irodalmak2021-08-070130
Tóth ÁkosA köztesség irodalma: az intermedialitás mint létmód és olvasásmód2021-08-070130
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2021-08-073314
Kiss AttilaMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2021-08-073314
Hász-Fehér KatalinA magyar kritika története a 18. századtól napjainkig2021-08-072210
Hász-Fehér KatalinKiadáselmélet és textológia a klasszikus magyar irodalom korszakában2021-08-072210
Hansági ÁgnesAz irodalmi kommunikáció és formái a magyar romantikában és romantikus modernségben2021-08-07TSz.
Hansági ÁgnesNyelvjáték és narráció a romantikában és a romantikus modernségben2021-08-07TSz.
Latzkovits MiklósA kora újkori album amicorumok művelődés- és irodalomtörténeti jelentősége2021-08-072203
Pál Gyöngyi
Gyimesi Tímea
Fotográfia és Irodalom kapcsolata2021-08-07-
Péter RóbertDigitális bölcsészet (távoli olvasás, stilometria, téma modellezés, hálózat és metaadat elemzés)2021-08-07-
Péter RóbertTitkos társaságok története (pl. szabadkőművesség)2021-08-07-
Péter RóbertBrit-magyar kapcsolatok kutatása, 1600-1850. Magyarország és Erdély reprezentációja a brit sajtóban.2021-08-07-
Péter Róbert17-18. sz. brit tanulmányok (eszmetörténet, vallás, sajtó- és kultúrtörténet, felvilágosodás)2021-08-07-
Tóth Sándor AttilaHoratius recepciója a 16–18. században2021-08-07-
Tóth Sándor AttilaPiarista költők a 18. században (piarista Horatiusok és Ovidiusok)2021-08-07-
Szabó GáborA posztmodern magyar próza poétikai sajátosságai2021-08-072211
Virág ZoltánNyelvi-poétikai magatartások a 20. század magyar irodalmában2021-08-072211
Virág ZoltánKülföldi magyar irodalom, kisebbségi irodalmak, déli szláv-magyar irodalmi kapcsolatok2021-08-072211
Dragon ZoltánNew Media and New Formulations of the Visual (Újmédia és a képiség új formái)2021-08-07PE119
Dragon ZoltánVisual Culture in the U.S.: Photography and the Moving Image (Vizuális kultúra az USA-ban: Fotográfia és a mozgókép)2021-08-07PE119
Dragon ZoltánFilm Adaptation: Intertextual, Dialogic and Transmedial Approaches in English (Filmadaptáció: Intertextuális, dialogikus és transzmediális megközelítések az angol nyelv2021-08-07PE119
Szőnyi György EndreAz angol eszme- és művelődéstörténet kérdései2021-08-073316
Szőnyi György EndreKépzelet, fantasztikum, heterodoxia és okkultizmus az angolszász kultúrában (16-21. század)2021-08-073316
Szőnyi György Endre
Kiss Attila
Medialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2021-08-073316
Szőnyi György EndreReneszánsz tanulmányok2021-08-073316
Szőnyi György EndreAngol és európai reneszánsz; irodalom és kultúraelmélet; nyugati ezoterizmus kultúrtörténete; kultúra multimedialitása.2021-08-073316
Szőnyi György Endre
Kiss Attila
Protomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2021-08-073316
Annus IrénGender studies2021-08-073213
Annus IrénVizuális kultúra az USA-ban2021-08-073213
Annus IrénAmerikai eszme- és művelődéstörténet (A 19. századi amerikai vallási jelenségek)2021-08-073213
Annus IrénIdentitáselméletek amerikai kontextusban2021-08-073213
Odorics FerencTudományelmélet és irodalomelmélet2021-08-070134
Vajda ZoltánAmerikai eszme- és művelődéstörténet (Amerikai eszme- és művelődéstörténet a 18-19. században)2021-08-07PE 31
Nagyillés JánosEzüstkori római epika: intertextuális vizsgálatok2021-08-073108
Füzi IzabellaVerbalitás és vizualitás határterületei2021-08-07144
Hódosy AnnamáriaA női sztár képzete a kortárs sorozatokban2021-08-07144
Cora ZoltánBrit irodalom- és kultúrtörténet a 18-19. században2021-08-073307
Cora Zoltán19-20. századi magyar és brit politika- és társadalomtörténet2021-08-073307
Cora ZoltánModern esztétika, különös tekintettel a fenséges (sublime) kategóriájára2021-08-073307
Szász GézaMagyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 19. században2021-08-072216
Szász GézaA 17-19. századi francia és európai művelődéstörténet forrásai2021-08-072216
Penke OlgaA magyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 18. században2021-08-072220
Penke OlgaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások a 18. századi francia irodalomban2021-08-072220
Penke OlgaFrancia irodalom és filozófia2021-08-072220
Cristian Réka MónikaAmerikai film, vizualitás, filmelmélet2021-08-07PE213
Cristian Réka MónikaModern amerikai dráma2021-08-07PE213
Farkas-Kérchy VeraPerformativitás és teatralitás2021-08-071133
Farkas-Kérchy VeraDráma és színház2021-08-071133
Farkas-Kérchy VeraIrodalomelmélet, interdiszciplinaritás2021-08-071133
Jászay TamásA 20-21. magyar színház történetei2021-08-071133
Jászay TamásKortárs dráma és színház2021-08-071133
Jászay TamásKortárs világszínház2021-08-071133
Gellérfi GergőA Seneca-tragédiák pszichológiai háttere2021-08-073105
Nagyillés JánosAz antik irodalom és kultúra recepciója2021-08-073105
Kasza PéterKéső-Jagelló és Szapolyai-kori humanizmus2021-08-07PE220
Kovács Ágnes ZsófiaAz amerikai realizmus diszkurzusai2021-08-07PE128
Kovács Ágnes ZsófiaAfro-amerikai nőírók és az USA történetének fiktív újraírása2021-08-07PE128
Kovács Ágnes ZsófiaModern amerikai útleírások posztkoloniális perspektívából2021-08-07PE128
Kovács Ágnes ZsófiaAz amerikai modernizmus diszkurzusai2021-08-07PE128
Kovács Ágnes ZsófiaKortárs ameriakai identitáspróza2021-08-07PE128
Nagy GáborLatin nyelvű történetírás Skandináviában a 16-17. században2021-08-073107
Nagy GáborLatin nyelvű történetírás a 16-17. század fordulóján Magyarországon2021-08-073107
Biró AnnamáriaKulturális minták és kapcsolathálók a klasszikus magyar irodalom időszakában2021-08-072209
Szajbély MihályAz irodalom médiatörténetének problematikája a klasszikus magyar irodalom korszakában2021-08-072209
Szajbély MihályAz irodalom mediális környezete és az intermedialitás Csáth Géza életművében2021-08-072209
T. Szabó LeventeAz irodalom társadalomtörténetének kérdései a 19. század magyar irodalmában2021-08-072209
T. Szabó LeventeKulturális minták és kölcsönhatások a 19-20. század fordulójának magyar irodalmi életében2021-08-072209
Katona TündeKözép- és koraújkori német irodalom2021-08-072324
Katona TündeMagyarországi németség művelődéstörténete a 16–17. században2021-08-072324
Mihály CsillaIsmétlés és koherencia. Franz Kafka regényeinek motívumrendszere2021-08-072324
Ritz SzilviaA 19-20. század fordulójának osztrák irodalma2021-08-072324
Ritz SzilviaKortárs németnyelvű regény2021-08-072324
Kérchy AnnaGyerekirodalom, ifjúsági irodalom, mesekutatás2021-08-073303
Kérchy AnnaFantasztikus irodalom2021-08-073303
Kérchy AnnaA (nő)irodalom, a társadalmi nem- és a testtudományok metszéspontjai2021-08-073303
Kérchy AnnaA poszthumanizmus elméletei, az ember-állat viszonyok és metamorfózisok irodalmi és művészeti ábrázolásai2021-08-073303
Kérchy AnnaIntermediális kulturális reprezentációk és képzelet a 19-21. században: A Viktoriánus és a Posztmodern fantasztikum közti párhuzamok vizsgálata2021-08-073303
Vígh ÉvaItália művelődéstörténete a 16-17. században2021-08-07PE114
Vígh ÉvaAz olasz reneszánsz és barokk irodalma és irodalomelmélete2021-08-07PE114
Kasza PéterHumanista történetírás (16-17. századi magyar illetve magyar vonatkozású történetírók)2021-08-073109
Lázár István DávidPetrarca latin nyelvű munkái, utóélet, hatástörténet2021-08-073109
Lázár István DávidTörténetelmélet (az ars historica reneszánsz és kora újkori megjelenése)2021-08-073109
Sághy MiklósFilm és irodalom2021-08-07104
Sághy MiklósKortárs magyar irodalom2021-08-07104
Sághy MiklósIrodalmi adaptáció2021-08-07104
Bombitz AttilaAz osztrák irodalom elbeszélő irodalmának jeles képviselői a 20–21. században2021-08-072325
Pál JózsefA 20. századi olasz irodalom2021-08-07PE115
Pál JózsefAz olasz neoklasszicizmus európai összefüggéseiben2021-08-07PE115
Pál JózsefAz olasz irodalmi középkor teológiai összefüggésekben. Dante Alighieri poétikája2021-08-07PE115

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )