Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Vígh ÉvaItália művelődéstörténete a 16-17. században2018-06-30PE114
Vígh ÉvaAz olasz reneszánsz és barokk irodalma és irodalomelmélete2018-06-30PE114
Kiss AttilaMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2018-06-303314
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2018-06-303314
Szőke KatalinA mai orosz próza irányzatai2018-06-303034
Szőke KatalinAz orosz szimbolista próza szubkulturális metatextusa2018-06-303034
Szőke KatalinVlagyimir Nabokov munkássága2018-06-303034
Tóth Zsófia AnnaGender (társadalmi nem) és irodalom, film, kultúra az angol nyelvterületeken2018-06-30PE127
Ötvös PéterTéma és variáció a 17. század magyar nyelvű költészetében2018-06-302214
Ötvös PéterEszmei és műfaji törekvések a magyarországi későreneszánsz időszakában2018-06-302214
Ötvös PéterA nem magyar nyelvű irodalom a 17. században2018-06-302214
Szőnyi György EndreMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2018-06-303316
Szőnyi György EndreAz angol eszme- és művelődéstörténet kérdései2018-06-303316
Szőnyi György EndreProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2018-06-303316
Szőnyi György EndreKépzelet, fantasztikum, heterodoxia és okkultizmus az angolszász kultúrában (16-21. század)2018-06-303316
Sághy MiklósKortárs magyar irodalom2018-06-30104
Sághy MiklósFilm és irodalom2018-06-30104
Sághy MiklósIrodalmi adaptáció2018-06-30104
Odorics FerencTudományelmélet és irodalomelmélet2018-06-300134
Szabó GáborA posztmodern magyar próza poétikai sajátosságai2018-06-302211
Virág ZoltánKülföldi magyar irodalom, kisebbségi irodalmak, déli szláv-magyar irodalmi kapcsolatok2018-06-302211
Virág ZoltánNyelvi-poétikai magatartások a 20. század magyar irodalmában2018-06-302211
Cristián Réka MónikaPosztkoloniális elméletek2018-06-30PE213
Cristián Réka MónikaAmerikai film, vizualitás, filmelmélet2018-06-30PE213
Cristián Réka MónikaModern amerikai dráma2018-06-30PE213
Font ZsuzsaA hazai és külföldi iskoláztatás (peregrinatio academica) és a 16-18. századi magyar irodalom2018-06-302203
Latzkovits MiklósA kora újkori album amicorumok művelődés- és irodalomtörténeti jelentősége2018-06-302203
Penke OlgaA magyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 18. században2018-06-302220
Penke OlgaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások a 18. századi francia irodalomban2018-06-302220
Penke OlgaFrancia irodalom és filozófia2018-06-302220
Gellérfi GergőA Seneca-tragédiák pszichológiai háttere2018-06-303105
Füzi IzabellaVerbalitás és vizualitás határterületei2018-06-30144
Hász-Fehér KatalinA magyar kritika története a 18. századtól napjainkig2018-06-302210
Hász-Fehér KatalinKiadáselmélet és textológia a klasszikus magyar irodalom korszakában2018-06-302210
Szajbély MihályAz irodalom médiatörténetének problematikája a klasszikus magyar irodalom korszakában2018-06-302209
Szilágyi Zsófia20. századi magyar próza2018-06-302209
Szilágyi ZsófiaMóricz Zsigmond életműve2018-06-302209
Szilágyi Zsófia1945 utáni magyar prózairodalom2018-06-302209
Kasza PéterKéső-Jagelló és Szapolyai-kori humanizmus2018-06-30PE220
Szász GézaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások: az útleírás átalakulásai a 17-19. században2018-06-302316
Nagyillés JánosEzüstkori római epika: intertextuális vizsgálatok2018-06-303108
Sarnyai CsabaA szláv hiedelemvilág fenoménjainak transzformációi a XX. század első fele orosz prózairodalmának mitopoétikai rendszerében2018-08-311462
Cora ZoltánModern esztétika, különös tekintettel a fenséges (sublime) kategóriájára2018-06-303307
Cora Zoltán19-20. századi magyar és brit politika- és társadalomtörténet2018-06-303307
Cora ZoltánBrit irodalom- és kultúrtörténet a 18-19. században2018-06-303307
Szász GézaA 17-19. századi francia és európai művelődéstörténet forrásai2018-06-302216
Szász GézaA francia nyelvű útleírások hozzájárulása az új- és legújabbkori társadalmak reprezentációjához2018-06-302216
Szász GézaMagyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 19. században2018-06-302216
Balázs MihályFelekezeti küzdelmek irodalma Erdélyben és Magyarországon a 16-17. században2018-06-302213
Balázs MihályKulturális intézmények és irodalmi programok a reformáció jegyében2018-06-302213
Hárs EndreKora 19. századi német műfajtörténet2018-06-302326
Hárs EndreAz Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918) korszakának irodalma és kultúrája2018-06-302326
Hárs EndreKultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században2018-06-302326
Kasza PéterHumanista történetírás (16-17. századi magyar illetve magyar vonatkozású történetírók)2018-06-303109
Lázár István DávidPetrarca latin nyelvű munkái, utóélet, hatástörténet2018-06-303109
Lázár István DávidTörténetelmélet (az ars historica reneszánsz és kora újkori megjelenése)2018-06-303109
Pál JózsefA 20. századi olasz irodalom2018-06-30PE115
Pál JózsefAz olasz irodalmi középkor teológiai összefüggésekben. Dante Alighieri poétikája2018-06-30PE115
Pál JózsefAz olasz neoklasszicizmus európai összefüggéseiben2018-06-30PE115
Balázs PéterTermészet- és társadalomfilozófia a 17-19. század francia irodalmában2018-06-302020
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Az amerikai realizmus és modernizmus diszkurzusai)2018-06-303214
Fogarasi GyörgyKritikai elmélet2018-06-300130
Fogarasi GyörgyRetorika és esztétika2018-06-300130
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2018-06-300130
Kelemen ZoltánKisebbségi és emigráns irodalmak2018-06-300130
Bombitz AttilaAz osztrák irodalom elbeszélő irodalmának jeles képviselői a 20–21. században2018-06-302325
Gyimesi TímeaA francia irodalomelmélet és esztétika2018-06-302317
Vajda ZoltánAmerikai eszme- és művelődéstörténet (Amerikai eszme- és művelődéstörténet a 18-19. században)2018-06-30PE 31
Kérchy AnnaFantasztikus irodalom2018-06-303303
Kérchy AnnaIntermediális kulturális reprezentációk és képzelet a 19-21. században: A Viktoriánus és a Posztmodern fantasztikum közti párhuzamok vizsgálata2018-06-303303
Kérchy AnnaA (nő)irodalom, a társadalmi nem- és a testtudományok metszéspontjai2018-06-303303
Zámbóné Kocic LarisaGender szempontú irodalom- és kultúrkritika2018-06-303303

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )