Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Annus IrénAmerikai eszme- és művelődéstörténet (A 19. századi amerikai vallási jelenségek)2019-06-153213
Annus IrénGender studies2019-06-153213
Font ZsuzsaA hazai és külföldi iskoláztatás (peregrinatio academica) és a 16-18. századi magyar irodalom2019-06-152203
Latzkovits MiklósA kora újkori album amicorumok művelődés- és irodalomtörténeti jelentősége2019-06-152203
Vajda ZoltánAmerikai eszme- és művelődéstörténet (Amerikai eszme- és művelődéstörténet a 18-19. században)2019-06-15PE 31
Pál JózsefAz olasz irodalmi középkor teológiai összefüggésekben. Dante Alighieri poétikája2019-06-15PE115
Pál JózsefA 20. századi olasz irodalom2019-06-15PE115
Pál JózsefAz olasz neoklasszicizmus európai összefüggéseiben2019-06-15PE115
Cristián Réka MónikaModern amerikai dráma2019-06-15PE213
Cristián Réka MónikaAmerikai film, vizualitás, filmelmélet2019-06-15PE213
Cristián Réka MónikaPosztkoloniális elméletek2019-06-15PE213
Fried IstvánA komparatisztika jelentős képviselői a magyar és külföldi irodalomtudományban2019-06-150131
Fried IstvánSzóbeliség, írásbeliség, mnemotechnika2019-06-150131
Nagyillés JánosEzüstkori római epika: intertextuális vizsgálatok2019-06-153108
Balázs PéterTermészet- és társadalomfilozófia a 17-19. század francia irodalmában2019-06-152020
Sarnyai CsabaAz őrület fenoménja az orosz irodalomban. Kulturális kontextus és irodalmi interpretáció2019-06-151462
Sarnyai CsabaAz ezredforduló orosz nőirodalmának mitopoétikus vetületei2019-06-151462
Sarnyai CsabaA szláv hiedelemvilág fenoménjainak transzformációi a XX. század első fele orosz prózairodalmának mitopoétikai rendszerében2019-06-151462
Bagi IbolyaAz utópikus gondolat az orosz szimbolizmus és avantgárd irodalmában2019-06-152411
Bagi IbolyaAz utópikus eszmék csődje: Andrej Platonov életműve2019-06-152411
Cora Zoltán19-20. századi magyar és brit politika- és társadalomtörténet2019-06-153307
Cora ZoltánModern esztétika, különös tekintettel a fenséges (sublime) kategóriájára2019-06-153307
Cora ZoltánBrit irodalom- és kultúrtörténet a 18-19. században2019-06-153307
Balázs MihályFelekezeti küzdelmek irodalma Erdélyben és Magyarországon a 16-17. században2019-06-152213
Balázs MihályKulturális intézmények és irodalmi programok a reformáció jegyében2019-06-152213
Szörényi LászlóPoétika- és retorikaelmélet2019-06-15PE215
Szörényi LászlóA neolatin eposz2019-06-15PE215
Szörényi LászlóRotterdami Erasmus és magyarországi recepciója2019-06-15PE215
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2019-06-153314
Kiss AttilaMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2019-06-153314
Vígh ÉvaItália művelődéstörténete a 16-17. században2019-06-15PE114
Vígh ÉvaAz olasz reneszánsz és barokk irodalma és irodalomelmélete2019-06-15PE114
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Az amerikai realizmus és modernizmus diszkurzusai)2019-06-153214
Csúri KárolyA századforduló osztrák irodalma2019-06-152323
Csúri KárolyA német expresszionizmus irodalma a 19–20. század fordulóján2019-06-152323
Odorics FerencTudományelmélet és irodalomelmélet2019-06-150134
Kürtösi KatalinIrodalom és társművészetek2019-06-15133
Kürtösi KatalinRegionális problémák2019-06-15133
Kürtösi KatalinIrodalomtudomány és társtudományok2019-06-15133
Hárs EndreAz Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918) korszakának irodalma és kultúrája2019-06-152326
Hárs EndreKultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században2019-06-152326
Hárs EndreKora 19. századi német műfajtörténet2019-06-152326
Bernáth ÁrpádA Goethe-kor irodalma, Weimari klasszika2019-06-152329
Bernáth ÁrpádIrodalomelmélet, a lehetséges világok poétikája / az elbeszélés elmélete2019-06-152329
Bernáth ÁrpádIrodalomelmélet, a lehetséges világok poétikája /Textológia2019-06-152329
Lepahin ValerijAz ikon funkciói2019-06-15TR
Kovács KatalinFrancia művészetelmélet és művészetkritika a 17-19. században2019-05-010211
Kovács KatalinA francia irodalomelmélet és esztétika kérdései a 17-18. században2019-06-150211
Kovács KatalinMűfajelmélet és műfajtörténet: a 17-19. századi francia irodalom és képzőművészetek kapcsolatai2019-05-010211
Barótiné Gaál MártaA német romantika, a Vormärz- és a poétikai realizmus irodalma2019-06-15-
Fried IstvánIrodalom és társművészetek2019-06-15-
Fried IstvánA kulturális emlékezet2019-06-15-
Fried IstvánA kultúra mint szöveg2019-06-15-
Fried IstvánIrodalomtudomány és társtudományok2019-06-15-
Fried IstvánInterkulturális hermeneutika2019-06-15-
Fried IstvánRegionális problémák2019-06-15-
Gyimesi TímeaKortárs francia nyelvű próza2019-06-15-
Gyimesi TímeaKortárs francia elméletek az irodalom- és kultúratudomány területén2019-06-15-
Lepahin ValerijIkon és az orosz irodalom2019-06-15-
Péter RóbertAngol-magyar kapcsolatok (1600-1850)2019-06-15-
Péter RóbertA brit felvilágosodás2019-06-15-
Péter RóbertDigitális bölcsészet2019-06-15-
Péter RóbertBrit ezoterikus társaságok története a 17-19 században2019-06-15-
Tóth Sándor AttilaPiarista költők a 18. században (piarista Horatiusok és Ovidiusok)2019-06-15-
Tóth Sándor AttilaHoratius recepciója a 16–18. században2019-06-15-
Boulerie Florence18. századi francia irodalom és művészet2019-06-15PE121
Fogarasi GyörgyKritikai elmélet2019-06-150130
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2019-06-150130
Fogarasi GyörgyRetorika és esztétika2019-06-150130
Kelemen ZoltánKisebbségi és emigráns irodalmak2019-06-150130
Tóth ÁkosA köztesség irodalma: az intermedialitás mint létmód és olvasásmód2019-06-150130
Szőnyi György EndreAz angol eszme- és művelődéstörténet kérdései2019-06-153316
Szőnyi György EndreMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2019-06-153316
Szőnyi György EndreKépzelet, fantasztikum, heterodoxia és okkultizmus az angolszász kultúrában (16-21. század)2019-06-153316
Szőnyi György EndreProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2019-06-153316
Kovács IlonaÖnéletírás és regény összefüggései a 18-19. századi francia és magyar irodalomban2019-06-152316
Szász GézaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások: az útleírás átalakulásai a 17-19. században2019-06-152316
Sághy MiklósIrodalmi adaptáció2019-06-15104
Sághy MiklósFilm és irodalom2019-06-15104
Sághy MiklósKortárs magyar irodalom2019-06-15104
Tóth Zsófia AnnaGender (társadalmi nem) és irodalom, film, kultúra az angol nyelvterületeken2019-06-15PE127
Szász GézaA 17-19. századi francia és európai művelődéstörténet forrásai2019-06-152216
Szász GézaMagyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 19. században2019-06-152216
Szász GézaA francia nyelvű útleírások hozzájárulása az új- és legújabbkori társadalmak reprezentációjához2019-06-152216
Katona TündeKözép- és koraújkori német irodalom2019-06-152324
Katona TündeMagyarországi németség művelődéstörténete a 16–17. században2019-06-152324
Penke OlgaA magyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 18. században2019-06-152220
Penke OlgaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások a 18. századi francia irodalomban2019-06-152220
Penke OlgaFrancia irodalom és filozófia2019-06-152220
Hász-Fehér KatalinA magyar kritika története a 18. századtól napjainkig2019-06-152210
Hász-Fehér KatalinKiadáselmélet és textológia a klasszikus magyar irodalom korszakában2019-06-152210
Füzi IzabellaVerbalitás és vizualitás határterületei2019-06-15144
Hódosy AnnamáriaA női sztár képzete a kortárs sorozatokban2019-06-15144
Török ErvinNarratológia a 20. században2019-06-15144
Kasza PéterKéső-Jagelló és Szapolyai-kori humanizmus2019-06-15PE220
Gellérfi GergőA Seneca-tragédiák pszichológiai háttere2019-06-153105
Nagyillés JánosAz antik irodalom és kultúra recepciója2019-06-153105
Barát ErzsébetGender studies (A modern és posztmodern populáris kultúra feminista kritikája)2019-06-153303
Kérchy AnnaIntermediális kulturális reprezentációk és képzelet a 19-21. században: A Viktoriánus és a Posztmodern fantasztikum közti párhuzamok vizsgálata2019-06-153303
Kérchy AnnaA (nő)irodalom, a társadalmi nem- és a testtudományok metszéspontjai2019-06-153303

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )