Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bujdosó ZoltánA turizmus és a területfejlesztés kapcsolatrendszere2018-05-25FDI
Dávid LórántA turizmus szerepe a regionális fejlődésben2018-05-25FDI
Domonkos Endre FerencAz Európai Unió geopolitikai kihívásai a XXI. század fordulóján2018-05-25FDI
Domonkos Endre FerencKelet- és Közép-Európa gazdasági fejlődése 1918-1945 között2018-05-25FDI
Fábián Szabolcs ÁkosAlacsony hegységi vízfolyások felső szakaszainak hidrogeomorfológiai vizsgálata2018-05-25FDI
Geresdi IstvánA felszín és a felszínközeli határréteg szerepe a ködképződésben2018-05-25FDI
Gonda TiborHálózatosodás és együttműködés a turizmusban :TDM szervezetek, turisztikai klaszterek és tematikus utak2018-05-25FDI
György LászlóAz állami szerepvállalás és az új üzleti modellek megjelenési formái, jelentősége és geostratégiai vonatkozásai a nemzeti tulajdonú vállalkozások fejlesztésében2018-05-25FDI
Gyuricza LászlóA természeti értékekre és az épített örökségekre alapozott turizmus fejlesztésének aktuális kérdései a rurális térségekben2018-05-25FDI
Gyuricza LászlóNemzetközi turizmusföldrajz2018-05-25FDI
Gyuricza LászlóA turizmus mint együttműködési lehetőség a határ menti térségek kapcsolatrendszerében2018-05-25FDI
Halász AmadéA bodai nagy aktivitású radioaktív hulladék tároló vízföldtani környezetének vizsgálata a pellérdi és tortyogói vízbázisokra gyakorolt lehetséges hatások tekintetében2018-05-25FDI
Jáger ViktorMagnetit szkarn kutatása a Kelet-Mecsekben2018-05-25FDI
Jáger ViktorTorlatos arany és primér érckőzetének kutatása a Kelet-Mecsekben2018-05-25FDI
Kobolka IstvánMigráció kihatása a tartalékos rendszerekre2018-05-25FDI
Kobolka IstvánA geopolitikát befolyásoló környezetgazdaságtani szempontok2018-05-25FDI
Kobolka IstvánGeostrategic and geopolitical situation of Gilgit Baltistan2018-05-25FDI
Kobolka István€žInformáció áramlás biztonság-földrajzi megközelítése a migráció és terror szempontú kihívások tükrében2018-05-25FDI
Kobolka IstvánA migráció turizmusra gyakorolt hatása2018-05-25FDI
Kobolka IstvánA less-well khown branch of Islamic religion in Europe: the Ahmadiyya2018-05-25FDI
Kovács JánosKvarter malakofauna stabilizotóp-geokémiai vizsgálata2018-05-25FDI
Kovács JánosKitámasztók (proppantok) továbbfejlesztése kémiai folyamatok segítségével2018-05-25FDI
Kovács JánosMulti-proxy analyses of eolian dust2018-05-25FDI
Kovács JánosNeogén-kvarter üledékek szedimentológiai és paleogeográfiai értelmezése granulometriai vizsgálatok alapján2018-05-25FDI
Lóczy Dénes
Dezső József
A fenntartható és hagyományos talajhasználati módok hatása a talajokra a pannon pedorégióban2018-05-25FDI
M. Császár ZsuzsaEmlékezetpolitika- emlékezetföldrajz2018-05-25FDI
M. Császár ZsuzsaA felsőoktatás térbeliségének vizsgálata2018-05-25FDI
M. Császár ZsuzsaEtnikai és vallásföldrajz2018-05-25FDI
M. Császár ZsuzsaA földrajz oktatás korszerű módszerei2018-05-25FDI
N. Rózsa ErzsébetA Közel-Kelet aktuális kérdései2018-05-25FDI
Nagy Miklós MihályA katonai földrajzi expedíciók tudománytörténete2018-05-25FDI
Nagy Miklós MihályEurázsia konfliktustérségei2018-05-25FDI
Nagy Miklós MihályA hadtörténelem geográfiája2018-05-25FDI
Nagy Miklós MihályA katonaföldrajz (biztonságföldrajz, geostratégia) elméleti és tudománytörténeti kérdései2018-05-25FDI
Papp-Váry Árpád FerencA városmarketing és városmárkázás szerepe a települések versenyképességében2018-05-25FDI
Papp-Váry Árpád FerencVersenyképes identitás: országmarketing, országmárkázás2018-05-25FDI
Papp-Váry Árpád FerencA futball mint üzlet – Geopolitikai kontextusban2018-05-25FDI
Papp-Váry Árpád FerencA kreativitás szerepe a városok, országok és régiók fejlesztésében2018-05-25FDI
Pirisi GáborA tértermelés sajátos aspektusai a poszt-szocialista kis- és középvárosokban2018-05-25FDI
Sebe KrisztinaA Délkelet-Dunántúl neogén rétegtana2018-05-25FDI
Sebe KrisztinaMecseki miocén gerincesmaradványok őslénytani vizsgálata2018-05-25FDI
Sebe KrisztinaFöldtudományi adatok téradatbázisba rendezése és feldolgozása2018-05-25FDI
Szilágyi IstvánAz ibér világ politikai földrajza2018-05-25FDI
Szilágyi IstvánIntegrációs és dezintegrációs folyamatok- társadalomépítési modellek a dél-európai térségben2018-05-25FDI
Szilágyi IstvánGeopolitika és a nemzetközi rendszer elmélete és gyakorlata2018-05-25FDI
Tésits RóbertTársadalmi-területi esélyhátrányok és a felzárkóztatás lehetőségei2018-05-25FDI
Tésits RóbertA hazai munkaerőpiac területi problémái2018-05-25FDI
Tuka ÁgnesAz Európai Unió kihívásai2018-05-25FDI
Aubert AntalTurizmustrendek és a turisztikai térszerkezet változásának vizsgálata2018-05-25PTE
Aubert AntalTurisztikai desztináció menedzsment2018-05-25PTE
Aubert AntalSzociálturizmus2018-05-25PTE
Aubert AntalA turizmustervezés-és fejlesztés települési és térségi kérdései2018-05-25PTE
Aubert AntalNemzetiségek és a turizmus a Kárpát-medencében2018-05-25PTE
Dávid LórántA turizmus szerepe a regionális fejlődésben2018-05-25PTE
Fábián Szabolcs ÁkosPeriglaciális domborzatformálódás a Kárpát-medencében2018-05-25PTE
Hidasi JuditInterkulturális és multikulturális aspektusok a gazdasági és társadalmi folyamatok alakulásában2018-05-25PTE
Jarjabka ÁkosA modernkori migráció nemzetgazdasági hatásai2018-05-25PTE
Jarjabka ÁkosA magyar migráció kutatása kvalitatív és kvantitatív eszközökkel2018-05-25PTE
Kobolka IstvánMigrációs tendenciák, a Mashreq régióban bekövetkezett változások, kiemelten a bűnügyi és biztonságföldrajz szemszögéből2018-05-25PTE
Ortmann-né Ajkai AdrienneÁrterek természetvédelme, tájtörténete és tájökológiai jellemzői2018-05-25PTE
Ortmann-né Ajkai AdrienneNature conservation, landscape history and landscape ecology issues of floodplains2018-05-25PTE
Pap NorbertAz iszlám geopolitikai szerepe és a muszlimok földrajzi elhelyezkedése Kelet-Közép Európában és a Balkánon2018-05-25PTE
Pap NorbertAz emlékezeti helyek politikai földrajza Dél-Kelet-Európában és Magyarországon2018-05-25PTE
Papp-Váry Árpád FerencOrszágok és nemzetek ábrázolása a mozifilmekben és regényekben, kulturális sztereotípiák geopolitikai összefüggései2018-05-25PTE
Polgári MártaLehordási területek és felhalmozódási körülmények vizsgálata homokmintákon2018-05-25PTE
Polgári MártaÜledékes ciklusok ásványtani és mikroszöveti vizsgálata2018-05-25PTE
Polgári MártaMadeira - egy óriás vulkán az ásványos összetétel tükrében2018-05-25PTE
Reményi PéterDélkelet-Európa (Balkán) politikai földrajza, geopolitikája2018-05-25PTE
Reményi PéterHatárföldrajz (border studies)2018-05-25PTE
Szabó GézaA turizmustervezés és fejlesztés térségi és tematikus vizsgálatai2018-05-25PTE
Szabó GézaA vidéki turizmus térségi kutatása2018-05-25PTE
Szabó GézaAz EU-s források hatása a turizmus fejlődésére2018-05-25PTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )