Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Aubert AntalNemzetiségek és a turizmus a Kárpát-medencében2020-08-31PTE
Aubert AntalTurizmustrendek és a turisztikai térszerkezet változásának vizsgálata2020-08-31PTE
Dövényi ZoltánMagyar vonatkozású tudománytörténeti kutatások Ázsiában - különös tekintettel Teleki Pál munkásságára2020-08-31PTE
Jarjabka ÁkosA modernkori migráció nemzetgazdasági hatásai2020-08-31PTE
Jarjabka ÁkosA magyar migráció kutatása kvalitatív és kvantitatív eszközökkel2020-08-31PTE
Jarjabka ÁkosTávol-keleti nemzeti szervezeti kultúrák2020-08-31PTE
Kitanics MátéTörténeti és récens migrációs folyamatok a Kárpát-Balkán térségben2020-08-31PTE
Lilón Antonio Domingo20. és 21. század Latin-Amerika geopolitika és nemzetközi kapcsolatok2020-08-31PTE
Nagyváradi LászlóTelepülésállapot és településfejlődés tipizálása, térinformatikai modellezése2020-08-31PTE
Nagyváradi LászlóA természeti környezet és településfejlődés kölcsönhatásának vizsgálata geoinformatikai módszerekkel2020-08-31PTE
Pap NorbertKapcsolati terek és helyek - a Balkán politikai földrajza2020-08-31PTE
Pap NorbertJapán a nemzetközi térben2020-08-31PTE
Pirisi GáborA sport helye a tértermelési folyamatokban2020-08-31PTE
Pirisi GáborA reziliencia szerepe a települések fejlődésében2020-08-31PTE
Reményi PéterDélkelet-Európa (Balkán) politikai földrajza, geopolitikája2020-08-31PTE
Reményi PéterHatárföldrajz (border studies)2020-08-31PTE
Szabó GézaAz EU-s források hatása a turizmus fejlődésére2020-08-31PTE
Szabó GézaA turizmustervezés és fejlesztés térségi és tematikus vizsgálatai2020-08-31PTE
Szabó GézaA vidéki turizmus térségi kutatása2020-08-31PTE
Szilágyi IstvánEurázsiai koncepciók Oroszországban2020-08-31PTE
Végh AndorA volt Jugoszlávia utódállamainak politikai földrajza2020-08-31PTE
Wilhelm ZoltánDél-Ázsia belső és külső geopolitikai folyamatai2020-08-31PTE
Wilhelm ZoltánTársadalmi-gazdasági változások vizsgálata Dél-Ázsiában2020-08-31PTE
Wilhelm ZoltánAz ázsiai-magyar kapcsolatok vizsgálata2020-08-31PTE
Wilhelm ZoltánKörnyezeti problémák vizsgálata Dél- és Délkelet-Ázsiában2020-08-31PTE
Wilhelm ZoltánRegionális elemzések2020-08-31PTE
Alpek Balázs LeventeFenntarthatóság területi kérdései2020-08-31FDI
Alpek Balázs LeventeA foglalkoztathatóság hatótényezői, területi jellegzetességei2020-08-31FDI
Alpek Balázs LeventeHátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci-területi esélyei2020-08-31FDI
Aubert AntalHálózatosodás a turizmusban2020-08-31FDI
Budai TamásDolomitporlódás a Budai-hegység fejlődéstörténetében2020-08-31FDI
Budai TamásKözépső- és késő-eocén üledékképződés a Budai-hegységben2020-08-31FDI
Budai TamásKözépső- és késő-eocén üledékképződés a Budai-hegységben2020-08-31FDI
Fábián Szabolcs ÁkosAlacsony hegységi vízfolyások felső szakaszainak hidrogeomorfológiai vizsgálata2020-08-31FDI
Fábián Szabolcs ÁkosPeriglaciális domborzatformálódás a Kárpát-medencében2020-08-31FDI
Geresdi IstvánA felszín és a felszínközeli határréteg szerepe a ködképződésben2020-08-31FDI
Glied Viktor ImreA globális civil szervezetek tevékenysége Eurázsiában2020-08-31FDI
Gonda TiborHálózatosodás és együttműködés a turizmusban:TDM szervezetek, turisztikai klaszterek és tematikus utak2020-08-31FDI
Gonda TiborTerületfejlesztés, gazdaságfejlesztés és a turizmus fejlődése közötti kapcsolatok vizsgálata2020-08-31FDI
Gonda TiborA természeti és a kulturális örökségre épülő turisztikai termékfejlesztés elméleti kérdéseinek és hazai gyakorlatának a vizsgálata2020-08-31FDI
Hámorné Vidó MáriaA Mecseki Kőszén Formáció telepazonosítása szekvencia sztratigráfiai és szerkezetföldtani módszerekkel2020-08-31FDI
Hámorné Vidó MáriaSzén-tartalmú üledékes összletek ásvány-kőzettana és geokémiája2020-08-31FDI
Hámorné Vidó MáriaA nyersanyag értéklánc kiválasztott ásványi nyersanyagainak országos és regionális léptékű elemzése2020-08-31FDI
Jáger ViktorA Mecsek alsó kréta üledékes képződményeinek szedimentológiai és kemosztratigráfiai vizsgálata: kísérlet a Kréta vulkanizmus ökoszisztémára gyakorolt hatásainak kimutatás2020-08-31FDI
M. Császár ZsuzsaA nemzetközi hallgatói mobilitás eurázsiai dimenzió2020-08-31FDI
M. Császár ZsuzsaA felsőoktatás mint puha hatalom2020-08-31FDI
M. Császár ZsuzsaFelsőoktatási hallgatói migráció/mobilitás2020-08-31FDI
Nagy Miklós Mihálya katonaföldrajz (biztonságföldrajz, geostratégia) elméleti és tudománytörténeti kérdései2020-08-31FDI
Pap NorbertA Balkán geopolitikája2020-08-31FDI
Pap NorbertMilitary landscape - memorial landscape2020-08-31FDI
Pap NorbertMagyarországot érintő geopolitikai narratívák2020-08-31FDI
Pirkhoffer ErvinHidrológiai modellezés Magyarország folyó- és állóvizein – nagyfelbontású térinformatikai felmérési módszerek segítségével2020-08-31FDI
Reményi PéterPolitical geography of the Balkans2020-08-31FDI
Sebe KrisztinaA Délkelet-Dunántúl neogén fejlődéstörténete2020-08-31FDI
Sebe KrisztinaMecseki miocén gerincesmaradványok őslénytani vizsgálata2020-08-31FDI
Szilágyi IstvánAz ibér világ politikai földrajza2020-08-31FDI
Szilágyi IstvánIntegrációs és dezintegrációs folyamatok- társadalomépítési modellek2020-08-31FDI
Tésits RóbertA hazai munkaerőpiac területi problémái2020-08-31FDI
Tésits RóbertTársadalmi-területi esélyhátrányok és a felzárkóztatás lehetőségei2020-08-31FDI
Trócsányi AndrásA belföldi és nemzetközi migráció hatása a nagyvárosok versenyképességére2020-08-31FDI
Varga GáborA Mecsek és déli, délkeleti előterének felszínfejlődése a középső-miocéntól napjainkig2020-08-31FDI
Varga GáborDombsági területek geomorfológiája a Szekszárdi-dombság vizsgálata alapján2020-08-31FDI
Vörös ZoltánA Kínai Népköztársaság a nemzetközi térben2020-08-31FDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )